Betalingen in Duitsland: een uitgebreide whitepaper

Payments
Payments

Accept payments online, in person, and around the world with a payments solution built for any business—from scaling startups to global enterprises.

Learn more 
 1. Inleiding
 2. De situatie op de markt
 3. Betaalmethoden
  1. Huidig gebruik
  2. Opkomende trends
 4. Marktbetreding: gemak en frictie
  1. Chargebacks
  2. Internationale betalingen
  3. Beveiliging en privacy
 5. Belangrijkste succesfactoren
 6. Kernpunten
  1. Betaalopties diversifiëren
  2. Beveiligingsmaatregelen aanscherpen
  3. Het vertrouwen van consumenten winnen
  4. Over Stripe

Als je betalingen van klanten in Duitsland ontvangt, krijg je toegang tot de grootste economie van Europa. Voor deelname aan deze markt is echter een gedetailleerd inzicht nodig in de manier waarop Duitse klanten tegen betalingen aankijken en de wet- en regelgeving waaraan ondernemingen zich moeten houden.

Hieronder presenteren we de belangrijke strategieën voor ondernemingen om succesvol te zijn in het Duitse betaallandschap:

 • een verscheidenheid aan betalingsopties aanbieden
 • krachtige fraudepreventiemaatregelen implementeren
 • het vertrouwen van consumenten winnen

De situatie op de markt

Duitsland is invloedrijk in de wereld van internationale betalingen. Dankzij zijn rol in de Europese Unie (EU) en grote aantal handelspartners is het land een spil van wereldwijde financiële transacties. Steden als Frankfurt fungeren als centrale financiële centra voor Europa en de wereld.

De Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, of BaFin, houdt samen met de Duitse Bundesbank toezicht op en reguleert de financiële markt in Duitsland. Extra toezicht komt van de Europese Centrale Bank, die toezicht houdt op het monetaire beleid en de financiële stabiliteit van de landen van de eurozone en rechtstreeks toezicht houdt op belangrijke banken. De regelgevingskaders van de EU bevatten benchmarks voor betalingen en de privacy van consumenten, zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de aankomende derde richtlijn betalingsdiensten (PSD3).

De officiële munteenheid van Duitsland is de euro en klanten verwachten dat aankopen in hun lokale valuta plaatsvinden. Veel landen zijn snel overgestapt op digitale betaalmethoden, maar in Duitsland wordt nog steeds relatief veel gebruikgemaakt van contant geld. In combinatie met een langzame maar gestage invoering van mobiele betalingen en de aanhoudende groei van e-commerce, zijn betalingen in Duitsland een mix van traditie en innovatie. Deze combinatie heeft Duitsland in staat gesteld de toekomst van wereldwijde betalingen vorm te geven en als model en proeftuin te dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

Betaalmethoden

In Duitsland worden verschillende betaalmethoden gebruikt. Hier volgt een overzicht van betaalmethoden in deze markt:

Huidig gebruik

Bij fysieke B2C-betalingen domineren contant geld en debitcards, met een totaal transactievolume voor debitcards van ongeveer 5,9 miljard euro in 2020. Creditcards worden minder gebruikt dan in veel andere Europese landen. Het lokale girocard-kaartstelsel is de meest gebruikte niet-contante betaalmethode in Duitsland.

Digitale wallets, inclusief PayPal domineren online B2B-transacties. 46% van de Duitse klanten geeft sinds 2022 de voorkeur aan PayPal voor de online aankoop van producten. 'Koop nu, betaal later' (Buy now, pay later, BNPL)-diensten winnen ook aan populariteit. Er zijn oplossingen met en zonder branding. Diensten als Klarna bieden in Duitsland gebrande BNPL-oplossingen aan, terwijl bij BNPL-methoden zonder branding (ook wel 'betaling per factuur' genoemd) de naam van de onderneming en niet de naam van de BNPL-aanbieder wordt weergegeven.

Populaire B2C-betaalmethoden in Duitsland

 • debitcards (bijv. girocard)
 • creditcards
 • bankoverschrijvingen (bijvoorbeeld vooraf betalen)
 • digitale wallets (bijv. PayPal)
 • 'koop nu, betaal later'-diensten (bijv. Klarna en per factuur betalen)

Populaire B2B-betaalmethoden in Duitsland

 • bankoverschrijvingen
 • automatische incasso's (bijv. SEPA)
 • creditcards
 • 'koop nu, betaal later'-diensten

Nu steeds meer online wordt gewinkeld en kaartbetalingen steeds praktischer worden, verandert de voorkeur van Duitse klanten voor contant geld geleidelijk en ontstaat er een meer gebalanceerde mix van contante en digitale betalingen. Uit een rapport van de Deutsche Bundesbank bleek dat Duitsers bankbiljetten en munten gebruikten voor 58% van hun aankopen van goederen en diensten in 2021, een daling van 74% ten opzichte van 2017. Hoewel creditcards in Duitsland nog steeds minder populair zijn dan in andere Europese landen, heeft er in de afgelopen jaren wel een verschuiving plaatsgevonden. Er zijn echter meer debitcards dan creditcards in omloop, hetgeen deels te verklaren is door het feit dat Duitsers liever niet lenen. Maar naarmate online winkelen aan terrein wint, zijn meer klanten geneigd om creditcards te gebruiken voor deze transacties. Daarnaast worden contactloze en mobiele betalingen steeds populairder onder jongere segmenten van de bevolking.

Marktbetreding: gemak en frictie

Met het betreden van een nieuwe markt zijn unieke afwegingen gemoeid op het gebied van belastingen, chargebacks, internationale betalingen en beveiligingsprotocollen. Dit zijn een paar zaken waarmee ondernemingen rekening moeten houden wanneer ze overwegen uit te breiden naar Duitsland:

Chargebacks

Chargebacks, een mechanisme waarmee klanten transacties betwisten, kunnen, net als in andere landen, een uitdaging vormen voor ondernemingen die in Duitsland actief zijn. De federale toezichthouder voor de financiële markten (BaFin) publiceert specifieke richtlijnen voor het beheer van financiële transacties, waaronder chargebacks, door ondernemingen. Ook EU-richtlijnen spelen een rol, met name de tweede richtlijn betalingsdiensten (PSD2). Als een onderneming kan aantonen dat strikte authenticatie is toegepast, kan dat vaak de uitkomst van een chargebackclaim beïnvloeden.

Ondernemingen en financiële instellingen zijn verplicht zich aan deze regels te houden om juridische problemen te voorkomen. Deze regels kunnen in Duitsland strenger zijn dan in andere landen. Ondernemingen in Duitsland werken vaak nauw samen met juridisch adviseurs die de richtlijnen van BaFin goed kennen, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan alle lokale compliancevereisten met betrekking tot chargebacks.

Internationale betalingen

Of je onderneming nu persoonlijke transacties van toeristen, e-commerceaankopen uit het buitenland of B2B-betalingen in verschillende valuta verwerkt: dit zijn belangrijke overwegingen voor het ontvangen van internationale betalingen in Duitsland:

 • SEPA-overschrijvingen
  Als lid van de EU maakt Duitsland deel uit van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA), die wordt gevormd door Duitsland en 35 andere landen en snelle overschrijvingen binnen heel Europa mogelijk maakt.

 • Valutaomwisseling
  Bij grensoverschrijdende transacties, zoals bankoverschrijvingen, betalingen met credit- of debitcards en mobiele betalingen in andere valuta, is valutaomwisseling aan de kant van de klant of de onderneming vereist. Dit zal de kosten waarschijnlijk verhogen. Valutaomwisseling kan de winstmarges van ondernemingen die internationaal handelen beïnvloeden. Sommige ondernemingen kiezen voor hedging-oplossingen om het risico van schommelende wisselkoersen te beperken en andere gebruiken termijncontracten om specifieke koersen vast te leggen voor toekomstige transacties.

 • Platforms uit opkomende markten
  Duitsland heeft steeds meer interactie met opkomende markten als China. Dit blijkt uit de opkomst van betaalplatforms als Alipay en WeChat Pay in de Duitse detailhandel, grotendeels gedreven door het toerisme en de handel tussen de twee naties. Hoewel deze platforms uiteraard Chinees zijn, wijst hun aanwezigheid in Duitsland op een zekere mate van interoperabiliteit van internationale betalingssystemen, met name in de detailhandel.

 • Rapportageverplichtingen
  Voor internationale betalingen geldt ook een wettelijke meldingsplicht. Op grond van de wet inzake buitenlandse handel en betalingen ('Außenwirtschaftsverordnung' of 'AWV'), moeten ondernemingen alle internationale overschrijvingen boven de € 12.500 melden.

Beveiliging en privacy

De Duitse aanpak van beveiliging, compliance en regelgeving wordt over het algemeen geacht strenger te zijn dan die van veel andere markten binnen en buiten de EU. Hoewel dit een uitdaging kan zijn voor ondernemingen die toegang willen krijgen tot de Duitse markt, draagt het ook positief bij aan het vertrouwen van de consument en aan de reputatie van Duitsland als stabiel, veilig land. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste punten op het gebied van beveiliging en regelgeving omtrent betalingen, gegevens en handel in Duitsland:

 • Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Duitsland volgt de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de nationale wet inzake gegevensbescherming, en de AVG van de EU. De AVG bevat strikte voorschriften voor de verzameling, opslag en verwerking van gegevens. Overtredingen kunnen leiden tot boetes van tot wel € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet, hetgeen hoger is.

 • Regelgeving inzake het beheer van financiële risico's
  De federale toezichthouder voor de financiële markten (BaFin) houdt samen met de Bundesbank toezicht op onder meer betaaldienstverleners. Betaaldienstverleners moeten zich houden aan de wet inzake betaaldiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz of ZAG). Onlangs zijn de minimumeisen voor risicobeheer (MaRisk) voor betaaldienstverleners door BaFin beschikbaar gesteld voor raadpleging. Deze eisen geven aan welke risicobeheersingsmaatregelen in acht moeten worden genomen door instellingen die binnen het toepassingsgebied vallen. SCA (sterke cliëntauthenticatie) voor online transacties is verplicht op grond van de PSD2-regels van de EU.

 • Wetgeving inzake consumentenbescherming
  Consumentenbescherming wordt voornamelijk geregeld in het Duits burgerlijk wetboek and the Act against Unfair Competition (UWG). Op grond van deze voorschriften zijn transparante prijzen en correcte etikettering vereist en moet het herroepingsrecht worden geëerbiedigd. Consumentencentra (Verbraucherzentralen) spelen een actieve rol bij de rechtshandhaving.

 • Richtlijnen voor e-commerce
  De Telemediawet (TMG) en het Duitse burgerlijk wetboek reguleren online ondernemingen. Ze bevatten normen voor de versleuteling van betaalgateways en vereisen duidelijke verklaringen met betrekking tot algemene voorwaarden, retourbeleid, consumentenkrediet en verzendkosten.

 • Protocollen voor digitale identiteit
  Het Duitse eID-systeem, ingevoerd in het kader van de eIDAS-verordening van de EU, maakt gebruik van biometrische kenmerken voor identificatie bij elektronische transacties. Hierbij worden onder meer om gezichtsherkenning, vingerafdrukscans en digitale handtekeningen toegepast.

 • Cyberbeveiligingsbeleid van de overheid
  Het Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI) publiceert best practices, waaronder het gebruik van versleuteling en firewalls en het regelmatig bijwerken van software. Firewalls moeten op grond van de BSI-richtlijnen worden gebruikt om zowel inkomend als uitgaand netwerkverkeer te filteren.

 • Antiwitwaswetgeving
  De Duitse antiwitwaswet (GwG) vereist volledige klantverificatie. Ondernemingen moeten verdachte activiteit melden bij de financiële inlichtingendienst (FIU). Niet-naleving kan boetes en intrekking van vergunningen tot gevolg hebben.

 • Naleving van handelswetgeving
  Handelssancties worden geregeld in de wet inzake buitenlandse handel en betalingen en toepasselijke EU-regelgeving. In het douanewetboek van de Unie (Union Customs Code, UCC) van de EU zijn de internationale douaneregels vastgelegd. In het UCC zijn documentatie, productclassificatie en import- en exportcontrolemaatregelen, met boetes voor niet-naleving, opgenomen.

 • Technologieën voor fraudedetectie
  Algoritmes voor realtime transactiemonitoring zijn steeds vaker gebaseerd op machine-learning om verdachte patronen te identificeren. De antiwitwaswetgeving en regelgeving voor het bankwezen vereisen het gebruik van geschikte technologieën om transacties te monitoren en fraude te detecteren.

 • Toekomstige wijzigingen in de regelgeving
  Er wordt voortdurend gediscussieerd over wijzigingen in de AVG en antiwitwas- en misdaadbestrijdingswetgeving. Ondernemingen moeten dus op de hoogte blijven en hun compliancemaatregelen zo nodig aanpassen.

Belangrijkste succesfactoren

De Duitse betalingsstelsels zijn in veel opzichten solide, maar kampen wel met verschillende uitdagingen, variërend van technologische inertie tot cyberbeveiligingsproblemen. Succesvolle ondernemingen pakken deze problemen aan met een veelzijdige strategische visie.

 • Gevarieerde betaalmethoden
  In vergelijking met zijn Europese buurlanden verloopt de acceptatie van digitale betalingsoplossingen in Duitsland traag. In 2021 gaf 69% van de Duitsers aan van plan te zijn contant geld te blijven gebruiken volgens een rapport van de Bundesbank. Bij fysieke transacties kan het accepteren van contant geld ondernemingen helpen verkopen te sluiten met klanten die liever geen andere betaalmethoden gebruiken. En als bij online betalingen verschillende betaalopties worden aangeboden, is de kans groter dat de favoriete betaalmethode van een klant erbij staat.

 • Strikte maatregelen om fraude te voorkomen
  Hoewel Duitsland tot de landen behoort die het best presteren op het gebied van cyberbeveiliging, vormen de steeds geraffineerdere cyberdreigingen toch een uitdaging voor betalingsstelsels. In een studie van Cybersecurity Ventures werd voorspeld dat de wereldwijde schade door cybercriminaliteit tegen 2025 elk jaar $ 10,5 biljoen zal bedragen. De implementatie van maatregelen ter voorkoming van fraude, zoals 3D Secure en machine-learningalgoritmen, kan ondernemingen helpen hun fraudedetectie te verbeteren.

 • Zorgvuldige verificatie van de identiteit van klanten
  Authenticatie van de identiteit van klanten beschermt ondernemingen ook tegen frauduleuze transacties. Met een adresverificatieservice (AVS) en CVV (kaartverificatiewaarde)-controles kan de authenticiteit worden geverifieerd van transacties waarbij geen fysieke betaalkaart wordt overlegd.

 • Het vertrouwen van lokale kopers winnen
  Hoewel het een langdurig proces is, kan het opzetten van een lokale entiteit een goed idee zijn voor ondernemingen die hun activiteiten in Duitsland drastisch willen opschalen. Een partnerschap met een lokale onderneming is een snellere manier om het vertrouwen van lokale kopers te winnen. Je kunt dit vertrouwen daarnaast vergroten door eerlijk te zijn over prijzen, transactiekosten, termijnen en het annuleringsbeleid.

Kernpunten

Ondernemingen die actief zijn in Duitsland, kunnen de betaalervaringen van klanten verbeteren aan de hand van een weldoordachte strategie om tegemoet te komen aan de verwachtingen van klanten en de technologische ontwikkelingen bij te benen. In dit kader moeten onder meer betaalmethoden worden gediversifieerd, beveiligingsmaatregelen worden aangescherpt en worden gewerkt aan het winnen van het vertrouwen van consumenten. Deze processen zijn zeer complex en vereisen een reeks tactieken die gebaseerd zijn op kennis van de Duitse markt en de consumentenvoorkeuren. Hier heb je een korte samenvatting en een paar tips om je strategie te verbeteren:

Betaalopties diversifiëren

 • Meer dan alleen de basics
  Implementeer populaire alternatieven in de vorm van digitale wallets als PayPal, Apple Pay en Google Pay. Een partnerschap met relevante betalingsverwerkers vereenvoudigt de integratie.

 • Je specifieke klantsegmenten kennen en tegemoet komen aan hun behoeften
  Bied factuuropties voor B2B-transacties of betaling in termijnen voor grotere aankopen aan. Overweeg 'koop nu, betaal later'-opties om op deze groeiende trend in te spelen.

 • Het afrekenproces lokaliseren
  Vertaal betaalpagina's en foutmeldingen naar het Duits, geef prijzen weer in euro's en wees transparant over valutaomwisseling.

Beveiligingsmaatregelen aanscherpen

 • Van gegevensbescherming een topprioriteit maken
  Houd u aan de strenge Duitse regelgeving inzake gegevensprivacy, zoals de AVG. Implementeer veilige betaalgateways, zorg voor PCI-compliance en wees transparant over je praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging.

 • Tot het uiterste gaan om frauderisico's te beperken
  Gebruik tools voor fraudedetectie en 3D Secure-authenticatie voor online transacties, en verschaf duidelijke meldingskanalen voor verdachte activiteiten.

 • Vertrouwen wekken door middel van certificeringen
  Zet beveiligingsbadges en -certificeringen als TÜV en Trusted Shops op je website om klanten gemoedsrust te bieden.

Het vertrouwen van consumenten winnen

 • Zo veel mogelijk voor transparante praktijken toepassen
  Wees eerlijk over tarieven, transactiekosten en annuleringsvoorwaarden. Wees duidelijk over betaalprocessen en -termijnen.

 • Persoonlijke ondersteuning wanneer dat mogelijk is
  Zorg dat je Duitstalige klantenservicemedewerkers hebt die vragen over betalingen snel en efficiënt kunnen beantwoorden.

 • Regelmatig en proactief communiceren
  Informeer klanten regelmatig over nieuwe betaalopties, beveiligingsupdates en mogelijke storingen. Overweeg om nieuwsbrieven en veelgestelde vragen naar het Duits te vertalen.

Over Stripe

Sinds de lancering van Stripe in Duitsland in 2017 gebruiken start-ups en grote ondernemingen als Axel Springer, SHARE NOW en Avocadostore de software van Stripe om betalingen te ontvangen en hun onderneming online te managen.

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en moet niet worden opgevat als juridisch of fiscaal advies. Stripe verklaart of garandeert niet dat de informatie in dit artikel nauwkeurig, volledig, adequaat of actueel is. Voor aanbevelingen voor jouw specifieke situatie moet je het advies inwinnen van een bekwame, in je rechtsgebied bevoegde advocaat of accountant.

Klaar om aan de slag te gaan?

Maak een account en begin direct met het ontvangen van betalingen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een pakket op maat voor je onderneming samen te stellen.