Verwijder CO₂ in gelijke tred met de groei van je bedrijf

Stripe Climate is de gemakkelijkste manier om veelbelovende technologieën voor het permanent verwijderen van CO₂ te helpen lanceren en opschalen. Doe mee en help samen met veel andere ambitieuze bedrijven om klimaatverandering tegen te gaan via CO₂-verwijdering.

Aan de slag

Kies de oplossing die bij je past

Je kunt op twee manieren een vroege koper van CO₂-verwijdering worden met Stripe Climate. Alle aankopen worden mogelijk gemaakt door Frontier, een vroegtijdige marktverbintenis om tussen nu en 2030 in eerste instantie meer dan een miljard dollar aan permanent verwijderde CO₂ te kopen.

Climate Commitments

Doneer eenvoudig een percentage van je omzet zodat start-ups op het gebied van CO₂-verwijdering in het portfolio van Frontier hun theorieën in de praktijk kunnen testen. Dit is de juiste keuze voor bedrijven die (i) vooral willen zorgen voor positieve veranderingen in de sector en (ii) geen specifiek aantal ton hoeven te kopen om een klimaatdoelstelling te halen.

Climate Orders

Preorder een specifiek aantal ton via het Stripe-dashboard of de API. Deze tonnen worden geleverd uit het afnameportfolio van Frontier. Dit is de juiste keuze voor bedrijven die (i) een specifiek aantal ton moeten kopen om een klimaatdoelstelling te halen of (ii) CO₂-verwijdering willen aanbieden aan hun eigen klanten.

Wil je voor meerdere jaren en meerdere miljoenen CO₂-verwijdering kopen? Overweeg dan om lid te worden van Frontier. Je kunt ook een eenmalige bijdrage doen.

Steun CO₂-verwijdering

CO₂-verwijdering is noodzakelijk om klimaatverandering te beperken

Om de meest dramatische gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moeten we de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Dat komt overeen met het terugbrengen van de jaarlijkse wereldwijde CO₂-uitstoot van 40 gigaton per jaar in 2018 tot klimaatneutraal in 2050.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we wereldwijd niet alleen de nieuwe CO₂-uitstoot radicaal verminderen maar ook CO₂ verwijderen die zich al in de atmosfeer bevindt.

Trend om temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot ~1,5 °C
Beperk de temperatuurstijging wereldwijd tot:
Historische uitstoot Trend voor ~2 °C Trend voor ~1,5 °C Huidige trend
CO₂-verwijdering die nodig is om wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ~1,5 °C.
Historische uitstoot via Global Carbon Project,1 'Huidige trend' toont SSP4-6.0,2,3 verwijderingstrends aangepast op basis van CICERO.4 De gemodelleerde scenario’s houden rekening met andere broeikasgassen waarvan de uitstoot ook moet worden verminderd, maar omwille van de eenvoud wordt in deze grafiek alleen CO₂ weergegeven.

CO₂-verwijdering loopt nog ver achter

Bestaande technologieën voor CO₂-verwijdering zoals herbebossing en CO₂-opslag in de bodem zijn belangrijk, maar alleen deze technologieën zullen niet toereikend zijn gezien de omvang van het probleem. Nieuwe technologieën moeten verder worden ontwikkeld, zodat die uiterlijk in 2050 grote hoeveelheden CO₂ kunnen verwijderen tegen lage kosten.

Op dit moment hebben technologieën om CO₂ te verwijderen last van een kip-of-eiprobleem. Het zijn nieuwe technologieën en ze zijn dus nog vrij duur. Daardoor trekken ze maar een kleine groep gebruikers. Maar zonder bredere toepassing kan de productie niet worden vergroot en goedkoper worden gemaakt.

Early adopters kunnen het verschil maken voor CO₂-verwijdering

Snelle kopers van nieuwe technologieën voor CO₂-verwijdering kunnen helpen om de kosten te verlagen en volumes te verhogen. Uit verschillende technologische leercurven is gebleken dat bij productie en schaalvergroting de kosten sterk worden verminderd. Dit fenomeen zien we bijvoorbeeld ook bij DNA-sequencing, zonnepanelen en de capaciteit van harde schijven in computers.

De eerste aankopen van Stripe waren hierop gebaseerd. Ook lag dit aan de basis van de lancering van Frontier, een vroegtijdige marktverbintenis om CO₂-verwijdering te kopen. Hiermee willen we een sterk signaal afgeven aan onderzoekers, ondernemers en investeerders dat er een groeiende markt is voor deze technologieën. We geloven erin dat we de branche in de juiste richting kunnen wijzen en het portfolio van oplossingen dat de wereld nodig heeft kunnen uitbreiden om de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Illustratieve weergave van de leercurven van het Santa Fe Institute.5

Selectie en financiering

Onze projecten en wetenschappers

Alle aankopen worden mogelijk gemaakt door Frontier, een vroegtijdige marktverbintenis om tussen nu en 2030 voor meer dan een miljard dollar aan permanent verwijderde CO₂ te kopen. Het interne team van wetenschappelijke en commerciële experts van Frontier, ondersteund door meer dan 60 externe technische beoordelaars, houdt zich bezig met het vinden en screenen van de meest veelbelovende technologieën voor CO₂-verwijdering. Ontdek het groeiende aanbod van projecten, lees de selectiecriteria en bekijk onze opensource-projectaanvragen.

Doelcriteria

Kijk waar we op letten bij het evalueren van projecten.

Projectaanvragen

Bekijk de opensource-projectaanvragen.

Onze projecten

Lithos versnelt het natuurlijke vermogen van steen om CO₂ te absorberen door superfijn gemalen basalt uit te strooien over landbouwgrond en de CO₂-verwijdering vervolgens empirisch te meten. Ze gebruiken als eerste een innovatieve meettechniek waarmee de hoeveelheid permanent verwijderde koolstof door versnelde verwering nauwkeuriger kan worden bepaald.

In de loop van meerdere geologische tijdperken wordt CO₂ chemisch aan mineralen gebonden en permanent in steen omgezet. Heirloom bouwt een oplossing die dit absorberen van CO₂ uit de omgevingslucht veel sneller uitvoert. Via deze oplossing kan CO₂ in slechts enkele dagen direct uit de lucht worden afgevangen en vervolgens permanent ondergronds worden opgeslagen.

CarbonCapture maakt machines voor directe afvang uit de lucht die gebruikmaken van vaste adsorptiemiddelen voor opname van CO₂ uit de atmosfeer en die geconcentreerde CO₂ vrijgeven bij verhitting. De grootste innovatie van CarbonCapture is de modulaire opzet van het afvangsysteem en dat upgrade ervan mogelijk is. Zo kan worden overgestapt op de allerbeste adsorptiemiddelen zodra die beschikbaar komen. De afgevangen CO₂-stroom wordt vervolgens permanent onder de grond opgeslagen.

Charm Industrial Image

Charm Industrial heeft een baanbrekend proces ontwikkeld om bio-olie te kunnen injecteren in ondergrondse reservoirs. Bio-olie wordt geproduceerd uit biomassa en houdt veel CO₂ vast die op natuurlijke wijze door planten is opgenomen. Door bio-olie in veilige ondergrondse reservoirs te injecteren, wordt deze CO₂ definitief opgeslagen.

44.01 maakt CO₂ tot gesteente door gebruik te maken van de natuurlijke kracht van mineralisering. Bij deze technologie wordt CO₂ geïnjecteerd in peridotiet, een gesteente dat rijkelijk aanwezig is, en wordt het permanent opgeslagen. Deze aanpak kan worden gecombineerd met veel verschillende afvangtechnologieën.

Airhive bouwt een systeem voor geochemische directe afvang uit de lucht op basis van een sorptiemiddel dat kan worden gemaakt van goedkope, overvloedige mineralen. Wanneer dit sorptiemiddel in de reactor met wervelbed van Airhive wordt gemengd met lucht reageert het snel met atmosferische CO₂. In combinatie met een regeneratieproces op elektriciteit om de CO₂ vrij te laten komen voor geologische opslag, is dit een veelbelovende methode om tegen lage kosten CO₂ uit de lucht af te vangen.

Alkali Earth gebruikt alkalische bijproducten van industriële processen als koolstofverwijderend grind voor wegen. Deze mineralen slaan CO₂ uit de atmosfeer permanent op en kunnen worden gebruikt voor het verharden van wegen. De vorming van CO₂-houdende mineralen in het grind kan direct worden gemeten, waardoor het verwijderingsresultaat met grote zekerheid kan worden vastgesteld.

Arbor ontwikkelt een modulaire, compacte oplossing voor verwijdering en opslag via biomassa: een proces om CO₂ te verwijderen door biomassa-afval om te zetten in producten als elektriciteit en de CO₂ permanent onder de grond op te slaan. De technologie combineert een vergasser die flexibel kan werken met verschillende soorten biomassa, met een geavanceerde turbine die de elektrische efficiëntie maximaliseert. Het modulaire systeem van Arbor kan snel worden geïmplementeerd en dankzij het ontwerp tegen aanzienlijk lagere kosten worden vervaardigd.

Arca vangt CO₂ af uit de atmosfeer en mineraliseert het in gesteente. Het bedrijf werkt samen met producenten van essentiële metalen om mijnafval om te zetten in een enorme koolstofput. Dankzij autonome rovers versnelt deze aanpak de mineralisatie van koolstof, een natuurlijk proces om CO₂ permanent op te slaan als nieuwe carbonaten. Door een systeem te ontwikkelen dat direct op de locatie van de mijn werkt, worden de kosten en uitstoot vermeden die samenhangen met het vervoer van materiaal naar verwerkingsinstallaties.

AspiraDAC bouwt een modulair, op zonne-energie gebaseerd systeem voor directe afvang in de lucht waarbij de energietoevoer is geïntegreerd in de modules. Het absorptiemateriaal van het metaal-organische raamwerk heeft geen hoge temperaturen nodig en de materiaalkosten zijn laag. Door hun modulaire aanpak kunnen zij experimenteren met een meer verspreide schaalvergroting.

Banyu Carbon gebruikt zonlicht om CO₂ af te vangen uit zeewater. Een herbruikbaar, door licht geactiveerd molecuul dat zuur wordt bij blootstelling aan licht, zorgt ervoor dat in zeewater opgeloste koolstof ontgast als CO₂, dat vervolgens permanent wordt opgeslagen. Omdat slechts een klein deel van het zichtbare lichtspectrum nodig is om de reactie in gang te zetten, is dit een zeer energie-efficiënte aanpak van directe verwijdering uit de oceaan.

Dit project, een samenwerkingsverband van 8 Rivers' Calcite en Origen, versnelt het natuurlijke proces van koolstofmineralisering door zeer reactieve gebluste kalk in contact te laten komen met omgevingslucht om CO₂ af te vangen. De resulterende carbonaten worden gecalcineerd om een geconcentreerde CO₂-stroom voor geologische opslag te creëren. Dit proces wordt vervolgens doorlopend herhaald. De goedkope materialen en de snelle doorlooptijd maken dit tot een veelbelovende aanpak voor betaalbare afvang op schaal.

Captura benut de oceaan voor schaalbare CO₂-verwijdering door ontwerp van een elektrochemisch proces om een zuur en base van oceaanwater te scheiden. Het zuur wordt gebruikt om de CO₂ te verwijderen die aanwezig is in oceaanwater, die vervolgens wordt geïnjecteerd voor permanente geologische opslag. De base wordt gebruikt om het resterende water te zuiveren en veilig terug te storten in de oceaan. De oceaan slaat vervolgens nog meer CO₂ op uit de atmosfeer. Captura ontwikkelt geoptimaliseerde membranen om de elektrische efficiëntie te verbeteren en de verwijderingskosten te verminderen.

CarbonBlue maakt gebruik van calcium in een gesloten cyclus om opgeloste CO₂ uit water te mineraliseren, scheiden en verwijderen. Dit levert een pure stroom CO₂ op die duurzaam kan worden opgeslagen. Deze methode kan worden toegepast op zoet en op zilt water en er kan afvalwarmte worden gebruikt voor het regeneratieproces. Het team is van plan de technologie te integreren in ontziltingsinstallaties en andere industrieën die water extraheren om het energieverbruik en de kosten tot een minimum te beperken.

CarbonBuilt heeft een proces ontwikkeld dat verdunde CO₂ omzet in calciumcarbonaat, waarbij een 'ijzersterk' koolstofarm alternatief voor beton ontstaat. Het technologieplatform van CarbonBuilt is een winstgevende en schaalbare oplossing voor permanente CO₂-opslag en kan worden gebruikt als essentieel onderdeel van toekomstige afvangsystemen die CO₂ direct uit de lucht halen.

CarbonRun versterkt het natuurlijke vermogen van de stroming van rivieren om overvloedige, goedkope kalksteen te verweren en zo het zuurgehalte van rivieren te verlagen. Dit heeft positieve effecten op lokale rivierecosystemen en verbetert de capaciteit van de rivieren om CO₂ uit de atmosfeer af te vangen. Rivieren − natuurlijke CO₂-transportsystemen − brengen de CO₂ vervolgens naar de oceaan voor permanente opslag in de vorm van bicarbonaat.

CarbonCure injecteert CO₂ in versgemalen beton, waar het versteent, permanent wordt opgeslagen en bovendien de druksterkte van het beton verhoogt. Op dit moment wordt dit alleen toegepast voor industriële CO₂-uitstoot, maar het is een veelbelovende technologie voor permanente opslag van CO₂ en dus een belangrijk onderdeel van toekomstige CO₂-afvangsystemen.

Carbon Atlantis past een elektrochemisch proces toe dat is gebaseerd op pH-verschillen. Hierbij wordt een oplosmiddel gebruikt om CO₂ af te vangen en een zuur om het weer vrij te laten komen. De methode is geïnspireerd op recente innovaties op het gebied van brandstof- en elektrolytische cellen met een protonenuitwisselingsmembraan, waardoor dit proces zowel kosteneffectief als energie-efficiënt is. De CO₂ doorloopt vervolgens het mineralisatieproces van Paebbl om permanent te worden opgeslagen in bouwmaterialen.

Carbon To Stone ontwikkelt een nieuwe vorm van directe afvang uit de lucht, waarbij door een reactie met alkalische afvalmaterialen een oplosmiddel wordt geregenereerd dat CO₂ bindt. Door conventionele methoden voor regeneratie van oplosmiddelen met behulp van warmte of drukverschillen te vervangen door directe mineralisatie van goedkoop alkalisch afval, zoals staalslakken, kan het team de benodigde energie, en dus de kosten, aanzienlijk verminderen. De CO₂ wordt duurzaam opgeslagen als vaste carbonaten die kunnen worden gebruikt voor alternatieve cementsoorten.

Cella breidt de opties voor de veilige opslag van CO₂ via mineralisatie uit. De onderneming versnelt het natuurlijke proces dat CO₂ omzet in een vaste minerale vorm door het samen met zilt water en geothermisch pekelafval te injecteren in vulkanische rotsformaties. Dit gebeurt met een methode met lagere kosten en minimale impact op het milieu. De technologie van Cella integreert koolstofarme geothermische warmte en kan met allerlei afvangmethoden worden gecombineerd.

Climeworks gebruikt duurzame aardwarmte en restwarmte om CO₂ direct uit de lucht af te vangen en deze geconcentreerd en permanent op te slaan in ondergrondse basalten rotsformaties met behulp van Carbfix. Deze aanpak is schaalbaar, kan permanent worden toegepast, is eenvoudig te meten en biedt in theorie een bijna oneindige capaciteit.

CREW bouwt gespecialiseerde reactoren voor versnelde natuurlijke verwering. Het systeem werkt met containers en creëert optimale condities om de verwering van alkalische mineralen te versnellen. Nadat het overgebleven water is geloosd, wordt de CO₂ uit het afvalwater veilig en permanent opgeslagen in de oceaan als waterstofcarbonaationen. Met het systeem van CREW kan de verwijderde CO₂ eenvoudiger worden gemeten. Het systeem reageert met CO₂ uit allerlei bronnen, waaronder directe CO₂-afvang uit de lucht en biomassasystemen, zodat de schaal kan worden gemaximaliseerd.

EDAC Labs maakt gebruik van een elektrochemisch proces om een zuur en een base te produceren. Het zuur wordt gebruikt om waardevolle metalen uit mijnbouwafval terug te winnen en de base om CO₂ uit de lucht af te vangen. De zuur- en basestromen worden vervolgens gecombineerd voor de productie van metalen die kunnen worden verkocht voor toepassingen zoals batterijen, en van vaste carbonaten die CO₂ permanent opslaan.

Ebb Carbon vertraagt de oceaanverzuring en vangt tegelijkertijd CO₂ af. Met membranen en elektrochemie verwijdert Ebb zuur uit de oceaan en wordt het natuurlijke vermogen verbeterd om CO₂ uit de lucht op te slaan als oceaaneigen bicarbonaat.

Eion versnelt de verwering van mineralen door silicaatrotsen in de bodem te mengen. Dit levert pellets op, die door boeren worden gebruikt om de koolstof in de bodem te vermeerderen. Na verloop van tijd vindt de koolstof zijn weg naar de oceaan, waar deze permanent wordt opgeslagen als bicarbonaat. Naast technologische ontwikkelingen doet Eion ook nieuw bodemonderzoek om veldmetingen van CO₂-opname te verbeteren.

Equatic gebruikt de kracht en omvang van de wereldzeeën om CO₂ te verwijderen. Via hun experimentele elektrochemische proces wordt CO₂ in zeewater opgeslagen als carbonaten (een inert materiaal dat vergelijkbaar is met zeeschelpen), zodat het energie-efficiënt en permanent wordt verwijderd.

Holocene vangt CO₂ af uit de lucht met behulp van organische moleculen die tegen lage kosten geproduceerd kunnen worden. In de eerste stap van het proces wordt CO₂ afgevangen uit de lucht wanneer het in contact komt met een vloeibare oplossing. In de tweede stap wordt het materiaal via een chemische reactie gekristalliseerd tot een vaste stof. Die vaste stof wordt vervolgens verhit om de CO₂ te laten vrijkomen, waarbij de energie die wordt gebruikt voor het verhitten van het water tot een minimum wordt beperkt. Het proces van Holocene vindt plaats bij lagere temperaturen, zodat er nog minder energie nodig is, de energieflexibiliteit toeneemt en de algehele kosten dalen.

Inplanet versnelt de natuurlijke verwering van mineralen om CO₂ permanent op te slaan en tropische bodems te regenereren. Het bedrijf werkt samen met landbouwers om veilige silicaatsteenpoeders toe te passen onder warmere en vochtigere omstandigheden, zodat de verwering, en daarmee de CO₂-opname, wordt versneld. Het team ontwikkelt meetstations om openbare gegevens uit veldproeven te verzamelen en zo meer inzicht te krijgen in variaties in de verwering onder tropische bodem- en weersomstandigheden in Brazilië.

Kodama en de Yale Carbon Containment Lab passen een proof-of-concept-methode toe om afval van houtachtige biomassa op te slaan door het te begraven in ondergrondse anoxische kamers om afbraak te voorkomen. Het team gaat testen uitvoeren om te bepalen hoe de omstandigheden in de kamers en verstoringen boven de grond van invloed zijn op de duurzaamheid en het risico van omkering.

Living Carbon wil algen ontwikkelen om snel sporopollenine te produceren, een zeer duurzaam biopolymeer dat vervolgens kan worden gedroogd, geoogst en opgeslagen. Het eerste onderzoek heeft tot doel om beter inzicht te krijgen in de duurzaamheid van sporopollenine en welke algenstam optimaal is om deze snel te produceren. Het toepassen van synthetische biologische hulpmiddelen om natuurlijke systemen te ontwikkelen voor een betere en duurzame koolstofafvang kan in potentie een voordelige en schaalbare methode voor CO₂-verwijdering zijn.

Mati past verpulverd silicaathoudend gesteente toe op landbouwvelden, in eerste instantie op rijstvelden in India. Het poeder reageert met water en CO₂ om opgeloste anorganische koolstof te produceren, die vervolgens wordt opgeslagen in het lokale stroomgebied en uiteindelijk in de oceaan. Mati benut het feit dat rijstvelden onder water worden gezet en de hogere subtropische temperaturen om de erosie te versnellen. Met uitgebreide bemonstering en bodem- en riviermodellering wordt de verwijderde CO₂ gemeten. Bovendien levert dit bijkomende voordelen op voor kleine boeren.

Mission Zero kan op elektrochemische wijze CO₂ uit de lucht halen en concentreren, zodat het geschikt is voor verschillende opslagmethoden. Hun experimentele proces bij kamertemperatuur maakt gebruik van duurzame energie en kan dankzij modulaire, kant-en-klare apparatuur tegen lage kosten grote hoeveelheden CO₂ verwijderen.

Nitricity onderzoekt het potentieel van de integratie van CO₂-verwijdering in een innovatief proces voor de geëlektrificeerde productie van schone meststoffen. Dit proces combineert koolstofneutrale stikstofverbindingen, fosfaaterts en CO₂-producerende nitrofosfaten voor de meststoffenindustrie en de duurzame opslag van CO₂ als kalksteen. Deze nieuwe methode zou een goedkope manier kunnen zijn om stromen verdunde CO₂ op te slaan, met als positief neveneffect dat de meststoffenindustrie koolstofvrij wordt gemaakt.

Planetary benut de oceaan voor schaalbare CO₂-verwijdering. Het bedrijf voegt alkalische materialen toe via bestaande afvoerleidingen naar de oceaan, zoals die van afvalwaterzuiveringen en koelcircuits van elektriciteitscentrales. Op deze manier kan de veilige, permanente opslag van CO₂ als bicarbonaationen in de oceaan worden versneld. Planetary verifieert de verwijdering vervolgens aan de hand van geavanceerde meet- en modelleringstechnieken.

Project Vesta vangt CO₂ af met behulp van olivijn, een mineraal dat veel in de natuur voorkomt. Olivijn wordt door oceaangolven afgesleten, waardoor de oppervlakte vergroot wordt. Bij de afbraak van olivijn wordt CO₂ uit de atmosfeer afgevangen en belandt het restant als kalksteen op de zeebodem.

RepAir gebruikt schone elektriciteit om CO₂ uit de lucht af te vangen met behulp van een nieuwe elektrochemische cel. Het bedrijf werkt samen met Carbfix om CO₂ in de grond te injecteren en daar te mineraliseren. Deze afvang door RepAir is aantoonbaar energie-efficiënt en wordt steeds verder ontwikkeld. Deze aanpak heeft de potentie om CO₂-verwijdering mogelijk te maken op een voordelige manier die het elektriciteitsnet zo min mogelijk belast.

Running Tide versterkt natuurlijke processen om CO₂ te verwijderen in de open oceaan. De boeien van Running Tide zijn gemaakt van koolstofrijke bijproducten van de bosbouw en worden voorzien van een coating van carbonaatmateriaal en zeewier. De drijvende boeien verbeteren de alkaliniteit van de oceaan en geven zeewier de kans om te groeien. Daarna zinkt de biomassa naar de diepzee. Bij deze schaalbare benadering wordt gebruikgemaakt van fotosynthese, oceaanstromen en zwaartekracht.

Spiritus gebruikt een sorptiemiddel dat is gemaakt van commercieel verkrijgbare materialen en een passieve luchtcontactor die weinig energie nodig heeft om CO₂ af te vangen. Het sorptiemiddel vol CO₂ wordt vervolgens geregenereerd aan de hand van een innovatief desorptieproces, waarbij de CO₂ wordt verwijderd zodat het sorptiemiddel kan worden hergebruikt. Dit vereist minder energie dan de warmere vacuümkamers die over het algemeen worden gebruikt voor directe afvang uit de lucht. De goede resultaten, het goedkope sorptiemiddel en de regeneratie waarvoor minder energie nodig is, maken dit een aantrekkelijk geprijsd potentieel traject.

Sustaera gebruikt luchtcontactors uit een keramische monoliet om CO₂ direct uit de lucht af te vangen voor permanente ondergrondse opslag. Het systeem voor directe luchtafvang wordt van stroom voorzien door koolstofvrije elektriciteit en is gebouwd met modulaire componenten. Het is ontworpen voor snelle fabricage en afvang op schaal.

Travertine werkt aan nieuwe chemische producten om CO₂ te verwijderen. Met behulp van elektrochemie produceert Travertine zwavelzuur om de verwering van ultramafische mijnresiduen te versnellen. Zo komen reactieve elementen vrij die koolstofdioxide uit de lucht omzetten in carbonaatmineralen die stabiel zijn op geologische tijdschalen. Met dit proces kan mijnafval worden gebruikt voor zowel CO₂-verwijdering als voor grondstoffen voor andere technologieën bij de schone-energietransitie, zoals batterijen.

UNDO verspreidt gemalen basalt op landbouwgrond om zo het natuurlijke proces van verwering van gesteente te versnellen. In regenwater opgeloste CO₂ reageert met het gesteente, mineraliseert en wordt op geologische tijdschalen veilig opgeslagen als bicarbonaat. Het team voert proeven uit in het laboratorium en in het veld om onomstotelijk te bewijzen dat verbeterde verwering van gesteente een permanente, schaalbare en op de natuur gebaseerde oplossing is voor CO₂-verwijdering.

Vaulted Deep injecteert organisch afval in duurzame putten, waar de koolstof uit het afval wordt opgeslagen naarmate het ontbindt. Het proces is gebaseerd op een gespecialiseerde injectietechnologie voor mest en kan met minimale energie en verwerking vooraf diverse biologische koolstofbronnen verwerken. Dit systeem heeft potentieel om snel op grote schaal te worden toegepast.

Arbon maakt gebruik van een proces dat is gebaseerd op verschillen in vochtigheid om CO₂ uit de lucht af te vangen. Het sorptiemiddel bindt CO₂ wanneer het droog is en laat het vrijkomen wanneer het nat is. Bij dit proces wordt minder energie verbruikt dan bij methoden die afhankelijk zijn van temperatuur- en drukverschillen om CO₂ te laten vrijkomen. Het is aangetoond dat het vermogen van het sorptiemiddel om CO₂ te binden ook na duizenden cycli stabiel blijft. Deze innovaties kunnen de kosten van directe afvang uit de lucht verlagen.

Vycarb gebruikt een reactor om aan de kust de alkaliteit van kalksteen toe te voegen aan oceaanwater, zodat atmosferische CO₂ wordt afgevangen en opgeslagen. Het oplossysteem van het bedrijf heeft een innovatief detectieapparaat dat een loogtest uitvoert op water, calciumcarbonaat oplost en een veilige, gecontroleerde dosis alkaliteit aan het water toevoegt voor dispersie. Het gesloten systeem maakt het eenvoudiger om de hoeveelheid toegevoegde opgeloste alkaliteit en verwijderde CO₂ te meten.

Carboniferous laat balen ongebruikte suikerrietpulp en maïsstengels in de diepe, zilte, zuurstofloze wateren van de Golf van Mexico zinken. De afwezigheid van zuurstof in deze omgeving − waardoor er geen dieren en bijna geen microben leven − vertraagt de afbraak van biomassa zodat deze efficiënt geconserveerd blijft en duurzaam kan worden opgeslagen in oceaansedimenten. Het team gaat experimenten uitvoeren om de functionele stabiliteit van de afgezonken biomassa en de interactie met de biogeochemie van de oceaan te bepalen.

Rewind gebruikt kranen op boten om landbouw- en bosresiduen af te zinken naar de zuurstofloze bodem van de Zwarte Zee, het grootse anoxische waterlichaam ter wereld. Zuurstofloos water vertraagt de afbraak van biomassa aanzienlijk. Omdat er maar weinig organismen leven in de Zwarte Zee, zijn de risico's voor het ecosysteem beperkt. Dit proces maakt betaalbare, milieuvriendelijke CO₂-verwijdering mogelijk.

Technische beoordelaars

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Tech-to-market

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Governance

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center University of Maine
Oceanen

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biohoutskool

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Governance

Liam Bullock, PhD

Geosciences Barcelona
Geochemie

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Governance

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Struan Coleman

Darling Marine Center University of Maine
Oceanen

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomassa/bio-energie

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Governance

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energiesystemen

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ecologie en ecosystemen

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Governance

Sophie Gill

University of Oxford, afdeling aardwetenschappen
Oceanen

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Governance

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ecologie en ecosystemen

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomassa / Directe CO₂-afvang uit de lucht

Jens Hartmann, PhD

Universität Hamburg
Geochemie

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
Governance

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Oceanen

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Oceanen / Biomassa

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elektrochemie

Matthew Long, PhD

National Center for Atmospheric Research
Oceanen

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geochemie

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Tech-to-market

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geochemie

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrochemie

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Governance

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biohoutskool / Geochemie

NexantECA

Energy Technology Team
Biomassa / Directe CO₂-afvang uit de lucht

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisatie

Simon Pang, PhD

Lawrence Livermore National Laboratory
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologie

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Oceanen

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elektrochemie

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisatie

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Biotechnologie

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Afvalbeheer

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisatie

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geologische opslag

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biohoutskool

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Max Tuttman

The AdHoc Group
Tech-to-market

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Oceanen

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Governance

Frances Wang

ClimateWorks Foundation
Governance

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bio-energie

FAQ's

Vragen en antwoorden over Climate Commitments.