Prohibited and Restricted Businesses

Laatst bijgewerkt: juni 2024

Deze update verduidelijkt onze ondersteuning voor platforms voor contentcreatie. Er zijn geen andere delen van dit document gewijzigd sinds de laatste update.

Gebruik van deze pagina

Deze pagina biedt informatie over de soorten ondernemingen, producten en branches die geen gebruik mogen maken van de diensten van Stripe. Om de diensten van Stripe te kunnen gebruiken, moet worden voldaan aan deze regels en beperkingen. Dit artikel bevat meer informatie over onze zakelijke beperkingen en waarom we niet met elke onderneming kunnen werken.

Regio's en personen met hoog risico

Verboden ondernemingen

Branches die Stripe niet kunnen gebruiken en producten die Stripe niet ondersteunt.

Beperkte ondernemingen

Branches en producten die de diensten van Stripe alleen mogen gebruiken na schriftelijke goedkeuring vooraf door Stripe.

Verboden ondernemingen per regio

Landen met specifieke verboden. 

Verboden gebruik van Stripe-producten

Stripe mag nooit worden gebruikt voor bepaalde activiteiten, los van de branche.

Verbodsbepalingen voor Stripe Issuing-producten

Verboden die zijn gerelateerd aan het gebruik van Issuing-producten.

Neem contact met ons op voor vragen over verboden en beperkte ondernemingen.

Regio's en personen met hoog risico

Het gebruik van de diensten van Stripe voor handelen, interacties of verkopen van goederen of diensten, direct of indirect, is verboden met betrekking tot de volgende personen of situaties:

Regio's met hoog risico

Personen die zich bevinden of woonachtig zijn in, of burger zijn van de volgende landen of regio's, en producten of diensten die afkomstig zijn uit de volgende landen of regio's die Stripe om verschillende redenen, waaronder juridische, contractuele en commerciële redenen, heeft verboden, inclusief Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Loehansk.

Personen met hoog risico

Personen van wie Stripe om verschillende redenen, waaronder juridische, contractuele en commerciële redenen, heeft besloten dat ze verboden zijn, inclusief individuen of entiteiten die worden vermeld op een lijst voor personen of partijen waarvoor beperkingen zijn ingesteld, of die anderszins zijn beperkt, door de VS, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of de Verenigde Naties, inclusief de sancties die worden gehandhaafd door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control of de 'Denied Persons List' of 'Entity List' die worden beheerd door het Amerikaanse Department of Commerce.

Hiernaast is het verboden om de producten en diensten van Stripe te gebruiken om, direct of indirect, het volgende te doen:

Verboden diensten

Het exporteren, herexporteren, verkopen of leveren van diensten op het gebied van boekhouding, trusts en bedrijfsvorming, managementadvies, architectuurdiensten of technische diensten aan enige persoon die zich in Rusland bevindt. 

Verboden goederen

De handel in goederen die bij wet verboden zijn voor export naar of import uit Rusland (bijvoorbeeld luxegoederen).

Verboden ondernemingen

De diensten van Stripe mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten of voor de hieronder vermelde ondernemingen of producttypen. De hier vermelde soorten ondernemingen zijn representatief voor verboden categorieën, maar dit is geen uitputtende lijst.

Alle illegale producten en diensten

 • Illegale drugs, stoffen die zijn ontworpen om illegale drugs na te bootsen (inclusief kava)
 • Apparatuur en artikelen die bedoeld zijn om te worden gebruikt voor het maken of gebruiken van drugs
 • Valse referenties of ID-diensten
 • Apparatuur voor de manipulatie van telecommunicatie, met inbegrip van storingsapparatuur
 • Ondernemingen die zich bezighouden met onwettig geweld of lichamelijk letsel aan personen of eigendommen, of die dit aanmoedigen, uitdragen of promoten
 • Ondernemingen die zich bezighouden met onwettig geweld tegen een groep op basis van ras, religie, handicap, geslacht, gender, seksuele geaardheid, nationale afkomst of enig ander onveranderlijk kenmerk, of die dit aanmoedigen, uitdragen of promoten.
 • Alle andere producten of diensten die in strijd zijn met de wet in de regio's waar je onderneming is gevestigd of waarop deze is gericht

Inhoud en diensten voor volwassenen (raadpleeg de Veelgestelde vragen voor meer informatie)

 • Diensten voor volwassenen, waaronder prostitutie, escorts, pay-per-view, seksuele massages, fetisjdiensten, postorderbruiden en livechatfuncties voor volwassenen
 • Videotheken voor volwassenen
 • Herenclubs, toplessbars en stripclubs
 • Alle online datingdiensten, inclusief matchmakers
 • Pornografie en andere inhoud voor een volwassen publiek (waaronder literatuur, afbeeldingen en andere media) met naaktheid of expliciete seksuele handelingen
 • Alle door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud die aan de bovenstaande criteria voldoet
 • Cyberlockers, ongeacht of ze inhoud voor volwassenen hosten

Schuldverlichtingsbedrijven

 • Schuldregeling, schuldonderhandeling en schuldconsolidatie

Gokken

 • Kansspelen, waaronder gokken, internetgokken, casinospellen, sweepstakes en wedstrijden, en fantasiesportcompetities met een geldelijke of materiële prijs
 • Behendigheidsspellen, waaronder videogames en mobiele gametoernooien of -competities, darts, kaartspellen en bordspellen met een geldelijke of materiële prijs
 • Betalingen van een inschrijf- of spelersgeld met de belofte dat deelnemers of spelers een prijs van waarde zullen winnen
 • Sport- of kansvoorspellingen met een geldelijke of materiële prijs
 • Loterijen
 • Veilingen met biedkosten

Overheidsdiensten

 • Het aanbieden van producten en diensten door of namens ambassades en consulaten
 • Het aanbieden van overheidsdiensten zonder toestemming of toegevoegde waarde 
 • Het aanbieden van overheidsdiensten met misleidende claims
 • Het uitbetalen van economische steun van de overheid, zoals subsidies

Identiteitsdiensten

 • Diensten ter bescherming tegen identiteitsdiefstal, waaronder monitoring en herstel

Producten en diensten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten

 • Verkoop of distributie van muziek, films, software of ander gelicentieerd materiaal zonder de juiste toestemming
 • Namaakgoederen
 • Cyberlockers, ongeacht of ze inbreukmakende inhoud hosten
 • Illegaal in- of uitgevoerde producten
 • Ongeoorloofde verkoop van merk- of designerproducten of -diensten
 • Alle andere producten of diensten die rechtstreeks inbreuk maken op het handelsmerk, octrooi, auteursrecht, handelsgeheimen, eigendomsrechten of de privacyrechten van derden, of die dergelijk misbruik faciliteren

De volgende juridische diensten

 • Advocaten die gespecialiseerd zijn in de afhandeling van faillissementen
 • Borgtochten
 • Advocatenkantoren die gelden inzamelen voor andere doeleinden dan de betaling van juridische servicekosten

Leningen en kredietverstrekking

 • Aflossingen van leningen met creditcards
 • Kredietbewaking, kredietreparatie en adviesdiensten

Marihuana (raadpleeg de Veelgestelde vragen voor meer informatie)

 • Cannabisproducten 
 • Cannabiswinkels, -apotheken en aanverwante ondernemingen
 • CBD-producten met THC-gehaltes die hoger zijn dan de wettelijke limiet voor de toepasselijke lokale regio, inclusief CBD-eetwaren
 • Hydrocultuurapparatuur en andere teelt- of productieapparatuur die op de markt wordt gebracht voor het kweken van marihuana
 • Cursussen en informatie over het kweken van marihuana

Nutraceuticals en pseudogeneesmiddelen

 • Pseudogeneesmiddelen of nutraceuticals gericht op aanzienlijk gewichtsverlies of seksuele prestaties
 • Pseudogeneesmiddelen of nutraceuticals die niet-onderbouwde of schadelijke claims maken

Niet-fiduciaire valuta 

 • Mining en staking van cryptovaluta
 • ICO's (Initial Coin Offerings)
 • Verkoop van tweedehands NFT's

Reisorganisaties

 • Commerciële luchtvaartmaatschappijen en cruises
 • Timesharediensten

Misbruik en oneerlijke of bedrieglijke handelingen of praktijken (handelingen of praktijken die in strijd zijn met regels, wetten, voorschriften of richtlijnen die zijn voorgeschreven door de Federal Trade Commission, het Consumer Financial Protection Bureau of andere lokale regelgevende instanties voor consumenten) 

 • Piramidespelen
 • Multi-level marketingdiensten die verkoop op basis van commissie of werving bieden
 • 'Snel rijk'-regelingen, waaronder: investeringsmogelijkheden of andere diensten die hoge beloningen beloven om consumenten te misleiden, regelingen die beweren hoge beloningen te bieden voor zeer weinig inspanning of werk vooraf, en sites die snel en gemakkelijk geld beloven
 • Ondernemingen die onrealistische beweringen doen, misleidende getuigenissen of upselling onder druk toepassen, of die valse getuigenissen toepassen (met of zonder schriftelijk contract) 
 • Ondernemingen die onrealistische incentives of beloningen aanbieden als stimulans om producten of diensten te kopen 
 • Diensten zonder toegevoegde waarde, met inbegrip van de verkoop of wederverkoop van een dienst zonder extra voordeel voor de koper en de wederverkoop van overheidsaanbiedingen zonder toestemming of toegevoegde waarde
 • Verkoop van online verkeer of betrokkenheid
 • Negatieve-optiemarketing, lidmaatschapsclubs met negatieve opties en proefversies met verlaagde prijzen met onduidelijke of verborgen kosten 
 • Telemarketing
 • Roofzuchtig hypotheekadvies 
 • Roofzuchtige investeringsmogelijkheden met geen of weinig geld
 • Verdachte technische ondersteuning op afstand
 • Verkoop aan de deur
 • Diensten voor het vervalsen van documenten
 • Alle andere ondernemingen die Stripe als oneerlijk, bedrieglijk of roofzuchtig beschouwt ten opzichte van consumenten

Wapens, vuurwapens, explosieven en gevaarlijke materialen

 • Vuurwapens, buskruit, munitie, vuurwerk en andere explosieven
 • Wapenonderdelen zoals slagpennen, magazijnen, patroonhouders en ombouwsets voor vuurwapens en alle 3D-geprinte wapens
 • Onjuist gemarkeerde replica's van moderne vuurwapens, waaronder speelgoed
 • Peppersprays en stunguns
 • Zwaarden en katana's, tenzij ze bedoeld zijn als replica of voor het beoefenen van vechtsporten
 • Kapmessen
 • Stiletto's en messen met openingsmechanismen ontworpen voor de snelle inzet van een lemmet
 • Pesticiden die alleen door een gecertificeerde professional mogen worden toegepast 
 • Onderzoekschemicaliën 
 • Giftige, ontvlambare, brandbare of radioactieve materialen
 • Niet via de post verzendbare goederen, volgens de United States Postal Service

Beperkte ondernemingen

Je mag de diensten van Stripe niet gebruiken voor de volgende activiteiten, tenzij je vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen van Stripe. Als je meent dat je onderneming in een van de beperkte categorieën valt, neem dan contact met ons op. Als je onderneming in een van de onderstaande categorieën valt vanwege de regels van een kaartnetwerk, de vereisten van financiële partners of onze eigen compliancevoorwaarden en wettelijke verplichtingen, kan Stripe je mogelijk geen goedkeuring verlenen om producten van Stripe te gebruiken. Als we toch goedkeuring geven, moet je er rekening mee houden dat de goedkeuring specifiek is voor elke aangeboden dienst en op elk moment door Stripe kan worden aangepast of ingetrokken volgens de voorwaarden van de Stripe-serviceovereenkomst. 

Lees meer over beperkte ondernemingen in onze veelgestelde vragen.  

De hieronder vermelde soorten ondernemingen zijn representatief voor onze beperkte ondernemingen, maar dit is geen uitputtende lijst.

Platforms voor contentcreatie (raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie)

Platforms die content van derden hosten of verspreiden en waarmee contentcreators het volgende kunnen doen:

 • fooien en andere betalingen ontvangen in ruil voor hun content
 • exclusieve content of digitale goederen verkopen

Opmerking: Individuele contentcreators op goedgekeurde platforms (bijvoorbeeld gekoppelde accounts van een goedgekeurde Stripe Connect-gebruiker) en degenen die hun eigen content rechtstreeks verspreiden (bijvoorbeeld op hun eigen website) hebben geen voorafgaande goedkeuring nodig. Alle contentcreators moeten zich echter houden aan de Stripe-serviceovereenkomst en deze lijst met verboden en beperkte ondernemingen (die bijvoorbeeld de verkoop van content voor volwassenen verbiedt) en contentcreators kunnen door Stripe worden gecontroleerd op compliance.

Gereguleerde branches

 • CBD-producten (zie de Veelgestelde vragen voor meer informatie)
 • CBD-producten met verwaarloosbare hoeveelheden THC, op basis van lokaal geldende beperkingen

Financiële producten en diensten

 • Investerings- en bemiddelingsdiensten, inclusief vastgoedbeleggingen
 • Kredietverlening, met inbegrip van leningen voor onroerend goed
 • Financiering van bankrekeningen
 • 'Koop nu, betaal later'-diensten
 • Incassobureaus
 • Geldautomaten
 • Verzekeringsdiensten (inclusief medische uitkeringspakketten)
 • Ondernemingen voor geldoverdracht, overmakingen, wisseldiensten en andere gelddiensten
 • Peer-to-peer geldoverdracht
 • Escrow-diensten
 • Neobanken of challengerbanken
 • Het verzilveren van cheques
 • PTA-zichtrekeningen (Payable Through) 
 • Handel voor eigen rekening 
 • Shell banken
 • Verkoop van aandelen aan toonder
 • Overige financiële diensten

Farmaceutica, medische hulpmiddelen en telezorg (zie de Veelgestelde vragen voor meer informatie)

 • Online apotheken, inclusief SaaS-platforms
 • Receptplichtige producten en geneesmiddelen zonder kaart (CNP)
 • Receptplichtige en gereguleerde medische hulpmiddelen
 • Diensten voor het bezorgen van recepten
 • Telezorg- en telegezondheidsdiensten

Tabak

 • Tabaksproducten, waaronder e-sigaretten, sigaren en e-liquids
 • Sigaretten op basis van kruiden
 • Productieapparatuur die specifiek voor de productie van tabaksproducten in de handel wordt gebracht

Niet-fiduciaire valuta en opgeslagen waarde

 • Uitwisselingen en wallets voor cryptovaluta (zoals bitcoin, ripple, ethereum, dogecoin, cardano, enzovoort). Bekijk ondersteuning voor cryptovaluta voor meer informatie over de ondersteuning en beschikbaarheid van cryptovaluta en NFT's per regio.
 • Minting en verkoop van oorspronkelijke (niet-tweedehands) NFT's, inclusief marktplaatsen en SaaS-platforms. Prepaid-telefoonkaarten, simkaarten en telefoondiensten
 • Verkoop van opgeslagen waarde of tegoeden die worden onderhouden, geaccepteerd en uitgegeven door iemand anders dan de verkoper
 • Verkoop van in-game valuta of game-items, tenzij de onderneming de exploitant van de virtuele wereld is
 • Vooraf geladen betaalkaarten, cadeaubonnen, virtuele tegoeden of andere producten en diensten waarbij een geldwaarde is opgeslagen in het item (digitaal of fysiek)

Overige

 • Goederen of diensten met een leeftijdsbeperking, zoals alcoholische dranken
 • Facilitering en aggregatie van betalingen (inclusief het ontvangen van vereffeningsopbrengsten voor goederen of diensten die je niet hebt geleverd, namens een of meer externe verkopers)

Ondernemingen die mogelijk een verhoogd financieel risico vormen

Reisorganisaties

 • Reserveringsdiensten voor reizen en clubs
 • Charter- en privéluchtvaartmaatschappijen

Ondernemingen die vatbaar zijn voor misbruik door frauduleuze personen

Multi-level marketing

 • Een bedrijfsstrategie waarbij ondernemingen inkomsten genereren en deelnemers commissies verdienen uit de verkoop van retailproducten, netwerkmarketing en marketingprogramma's voor doorverwijzingen

Overige

 • Crowdfunding, fondsenwerving en overige activiteiten voor het werven van donaties
 • Sweepstakes en loterijen voor goede doelen met het expliciete doel om geld in te zamelen

Voor meer informatie over de manier waarop Stripe omgaat met verboden ondernemingen en waarom sommige ondernemingen geen gebruik mogen maken van de diensten van Stripe, kun je meer lezen over zakelijke beperkingen.

Verboden ondernemingen per regio

Brazilië

Genitale protheses

Seksaccessoires en levensechte seksspeeltjes

Canada

Hypotheekadvies

India

Alcohol

Captive-verzekeraars

Geldkoerier

Goede doelen

Chit-fondsen

Geldwisseldiensten

Geldtransport

Diensten voor dating en matchmaking

Gokapparatuur

Genitale protheses

Organisatoren van goktrips

Lobbygroepen en politieke organisaties

Mijnbouw, olieboringen en -raffinage

Vehikels / bedrijven voor particuliere beleggingen

Religieuze organisaties

Seksaccessoires en seksspeeltjes

Verleners van trustdiensten

Financiële instellingen zonder licentie

Japan

Adviesdiensten met betrekking tot dropshipping en de wederverkoop van goederen

Dieren

C2C-diensten buiten Stripe Connect

Consult- en advies- of voorspellingsdiensten met betrekking tot online kansspelen of gokken

Consult- of adviesdiensten die begeleiding, informatie of hulpmiddelen bieden over hoe men winst kan maken door middel van handel of investeringen in financiële producten of cryptovaluta, of het runnen van een wederverkoop- of dropshippingbedrijf

Donaties aan individuele personen

Fondsenwerving voor of financiering van ondernemingen die hierboven als verboden of beperkt worden vermeld

Genitale protheses

Gezondheidsinstrumenten

Apparaten voor de verwijdering van industrieel afval, afvalverwijdering en waterzuiveraars

Internationale ondernemingen voor huwelijksbemiddeling

Hypotheekadvies

Privédetectives of beschermingsdiensten 

Paranormale diensten en waarzeggers

Seksaccessoires en levensechte seksspeeltjes

Ondernemingen zonder een pagina 'Commerciële openbaarmaking' op hun website, zoals vereist door de gespecificeerde commerciële richtlijnen

Maleisië

Genitale protheses

Matchmaking

Seksaccessoires of seksspeeltjes

Mexico

Adoptiebureaus

Grensoverschrijdende valutawisseldiensten

Incassobureaus

Direct marketing - Reizen

Elektronische sigaretten voor CNP-transacties (Card Not Present)

Efedrine

Apparaten voor het wijzigen van gameconsoles

Genitale protheses

HCG-gewichtsverlies

Investeringsdiensten

Seksaccessoires of levensechte seksspeeltjes

Penny auction-veilingen

Privédetectives of beschermingsdiensten

Paranormale diensten en waarzeggers 

Zoekmachineoptimalisatie

Telezorg

Singapore

Prepaid-telefoonkaarten en simkaarten

Verkoop van advertenties voor producten of diensten die in Singapore als illegaal worden beschouwd: verkoop van producten die betalingen voor een van deze producten of diensten mogelijk maken

Seksaccessoires of seksspeeltjes

Thailand

(Verboden = V, Beperkt = B)

Goede doelen V

Datingdiensten V

Voedsel en cosmetica B

Historische artefacten V

Hotels, touroperators en transportdiensten B

Online verkoop van alcohol V

Privédetectives of detectivebureaus V

Paranormale diensten en waarzeggers V

Timeshares V

Verkoop van voertuigen V

Vitamines V

Verenigde Arabische Emiraten

Gokapparatuur

Genitale protheses

Historische artefacten, ivoorproducten, in de gevangenis gemaakte producten

Privédetectives of detectivebureaus

Diensten voor matchmaking

Seksaccessoires of seksspeeltjes

Verenigde Staten

Verlengde garanties en abonnementen langer dan één jaar

Hypotheekadvies

Op gewichtsverlies gerichte pseudogeneesmiddelen of nutraceuticals

Cargadoors en expediteurs, zonder voorafgaande toestemming van Stripe

Verboden gebruik van Stripe-producten

 • Gebruik van Stripe-producten met valse, gemanipuleerde, onnauwkeurige of misleidende informatie over je identiteit, bedrijfsentiteit, de aard van de onderneming en alle andere informatie waar Stripe om vraagt. 
  • Als er wijzigingen zijn in je persoonlijke en zakelijke gegevens, moet je Stripe onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Gebruik van Stripe-producten om transacties te faciliteren namens een andere niet bekendgemaakte verkoper, of voor producten of diensten die niet zijn vermeld in de aanvraag voor het Stripe-account van de onderneming.
 • Voornamelijk gebruik van Stripe als virtuele kassa (bijvoorbeeld het indienen van kaarttransacties door het handmatig invoeren van kaartgegevens).
 • Verwerking waarbij er geen bonafide goederen of diensten worden verkocht of donaties worden geaccepteerd; het testen van kaarten.
 • Ontwijking van controleprogramma's van kaartnetwerken voor chargebackactiviteiten.
 • Grensoverschrijdende acquisitie waarbij het bedrijfsadres van de handelaar zich buiten de regio van de wervende Stripe-entiteit bevindt, tenzij toegestaan volgens de regels van het kaartnetwerk.
 • Het delen van gegevens van kaarthouders met een ander bedrijf voor de betaling of cross-selling van producten of diensten.
 • Gebruik van intellectueel eigendom van Stripe zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stripe; het gebruik van de naam of het logo van Stripe, met inbegrip van het gebruik van handels- of dienstmerken van Stripe die niet in overeenstemming is met de overeenkomst voor het gebruik van Stripe-merken, of op een manier die Stripe of het merk Stripe anderszins schaadt; elke actie die een onware goedkeuring door of affiliatie met Stripe impliceert.

Verbodsbepalingen voor Stripe Issuing-producten

Je mag Stripe Issuing niet gebruiken voor de volgende activiteiten.

Gebruik door consumenten

 • Het gebruik van Stripe Issuing door consumenten geldt wanneer een Issuing-kaart wordt gemaakt om betalingen voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik geheel of gedeeltelijk mogelijk te maken, waaronder: 
  • Het aanbieden van een betaalmethode die is geladen met of toegang heeft tot consumentenfondsen
  • Betaalkaarten voor salarisadministratie of uitbetalingen
  • Elk ander gebruik dat direct of indirect betalingen met het geld van de consument mogelijk maakt

Internationaal gebruik

Wanneer je je aanmeldt voor Stripe Issuing, deel je met Stripe de locatie van je onderneming, het fysieke adres van je uiteindelijke begunstigde eigenaren, en de regio waarin je onderneming is geregistreerd. Stripe vereist dat de fysieke locatie van je onderneming, het registratiegebied en het fysieke adres van ten minste één van je uiteindelijke begunstigde eigenaren, allemaal overeenkomen. Bovendien moet je Issuing-kaarten voornamelijk in dezelfde regio gebruiken.

Gebruik bij leningen

Je kunt Stripe Issuing niet gebruiken als methode om je klanten krediet te verstrekken met je eigen geld, tenzij je de juiste licentie hebt om dit te doen en je uitdrukkelijke toestemming van Stripe hebt gekregen om Issuing voor dat doel te gebruiken.  

Overig gebruik dat niet is toegestaan

Elk ander misbruik van Stripe Issuing, waaronder:

 • Het gebruik van Issuing-kaarten om gratis proefversies van producten op grote schaal te misbruiken
 • Het gebruik van Issuing-kaarten om veelgevraagde artikelen of diensten te kopen met als enige bedoeling ze met winst te verkopen (bijvoorbeeld 'scalping' in de detailhandel)
 • Het gebruik van Issuing-kaarten voor enig ander illegaal doeleinde

Non-compliance

Als gebruiker van Stripe Issuing moet je voldoen aan onze Amerikaanse richtlijnen voor compliance (of bekijk de Europese en Britse richtlijnen). Onze complianceteams kunnen je vragen om je marketingmateriaal of aspecten van je gebruikerservaring bij te werken. Dit helpt ervoor te zorgen dat zowel jij als Stripe blijven voldoen aan federale, staats- of gelijkwaardige lokale of landspecifieke wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van deze financiële producten. Als je niet binnen de gevraagde termijnen hieraan voldoet, kan dit leiden tot het sluiten van je Stripe-account. 

Inactiviteit

Als er gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden geen activiteit is op alle kaarten die aan een account zijn gekoppeld, sluit Stripe automatisch je Issuing-account.

Integratietype

Als je van plan bent om je klanten Stripe Issuing te laten gebruiken om betaalkaarten voor hun werknemers of contractanten te maken, moet je Stripe Issuing implementeren op Connect. (Als je bijvoorbeeld een platform bent, en je klanten betaalkaarten wilt laten maken die hun werknemers kunnen gebruiken voor zakenreizen of marketinguitgaven, moet je voor elk van je klanten een Connect-account maken.)  Neem contact op met Stripe als je vragen hebt over het juiste integratietype voor je onderneming.