Prohibited and Restricted Businesses

Senast uppdaterad: Juni 2024

Den här uppdateringen förtydligar vårt stöd för plattformar för innehållskreation. Inga andra avsnitt av detta dokument har ändrats sedan den senaste uppdateringen.

Så här använder du den här sidan

Den här sidan innehåller information om de verksamheter, produkter och branscher som inte får använda Stripes tjänster. För att få använda Stripes tjänster måste du efterleva dessa regler och restriktioner. För vidare information om varför vi inte kan samarbeta med alla typer av företag, se följande artikel om de restriktioner i fråga om verksamheter som vi tillämpar.

Högriskjurisdiktioner och -personer

Förbjudna verksamheter

Branscher som inte får använda Stripe, och produkter som inte stöds av Stripe.

Verksamheter som är föremål för restriktioner

Branscher och produkter som Stripes tjänster inte får användas för utan att först inhämta Stripes skriftliga godkännande.

Verksamheter förbjudna i specifika jurisdiktioner

Enskilda länder kan ha särskilda förbud. 

Förbjuden användning av Stripe-produkter

Stripe får aldrig användas för vissa aktiviteter, oavsett bransch.

Förbud för Stripe Issuing-produkter

Förbud förknippade med användningen av Issuing-produkter.

Om du har frågor om förbjudna verksamheter och verksamheter som är föremål för restriktioner är det bara att kontakta oss.

Högriskjurisdiktioner och -personer

Användningen av Stripes tjänster för affärer, åtaganden eller försäljning av varor eller tjänster, oavsett om det sker direkt eller indirekt, med eller till följande är förbjudna:

Högriskjurisdiktioner

Personer som är baserade, bosatta eller medborgare i, eller produkter eller tjänster med ursprung i, juridisktioner som av Stripe, av diverse skäl – inklusive juridiska, avtalsmässiga och kommersiella – har befunnits vara föremål för förbud, inklusive Iran, Kuba, Nordkorea, Syrien och regionerna Krim, Donetsk och Luhansk.

Högriskpersoner

Personer som av Stripe av diverse skäl – inklusive juridiska, avtalsmässiga och kommersiella – har befunnits vara föremål för förbud, exempelvis fysiska eller juridiska personer som står upptagna på en lista över personer eller parter som är föremål för restriktioner, eller på annat sätt belagda med restriktioner, av USA, Storbritannien, EU eller FN, inklusive amerikanska finansdepartementets byrå för kontroll av främmande tillgångar (US Office of Foreign Assets Control) eller amerikanska handelsdepartementets listor över nekade fysiska eller juridiska personer (Denied Persons List respektive Entity List).

Det är vidare förbjudet att använda Stripes produkter eller tjänster direkt eller indirekt för följande:

Förbjudna tjänster

Export, vidareexport, försäljning eller anskaffningsbokföring, stiftelse- och bolagsbildning, managementkonsulttjänster, arkitekt- eller ingenjörstjänster till/åt personer som är baserade i Ryssland. 

Förbjudna varor

Handel med varor vilka är förbjudna enligt lag att exporteras till eller importeras från Ryssland (exempelvis lyxvaror). 

Förbjudna verksamheter

Du får inte använda Stripes tjänster för någon form av olaglig aktivitet eller för de verksamheter eller produkttyper som förtecknas nedan. De typer av verksamhet som anges här är representativa för förbjudna kategorier, men förteckningen är inte uttömmande.

Illegala produkter och tjänster

 • Illegala droger, substanser avsedda att imitera illegala droger (inklusive kava)
 • Utrustning och artiklar avsedda för framställning eller användning av narkotika
 • Tjänster för tillhandahållande av förfalskade referenser eller id-handlingar
 • Utrustning för manipulation av telekommunikation, inklusive störsändare
 • Verksamheter som ägnar sig åt, uppmuntrar, befrämjar eller hyllar olagligt våld eller vållande av fysisk skada på människor eller egendom
 • Verksamheter som ägnar sig åt, uppmuntrar, befrämjar eller hyllar olagligt våld som riktas mot grupper baserat på etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, nationellt ursprung eller andra oföränderliga egenskaper
 • Andra produkter eller tjänster som står i strid med lagen i de jurisdiktioner där ditt företag är baserat eller vänder sig till

Erotiskt innehåll och sexuella tjänster (se avsnittet Vanliga frågor för vidare information)

 • Sexuella tjänster, inklusive prostitution, eskorttjänster, pay-per-view, sexuell massage, fetishtjänster, äktenskapsmigration (postorderbrudstjänster) och funktioner för erotisk realtidschatt
 • Porrvideobutiker
 • Herrklubbar, toplessbarer och strippklubbar
 • Alla typer av nätdejtingtjänster, inklusive äktenskapsförmedling
 • Pornografi och annat erotiskt material (inklusive litteratur, bildmaterial och andra medier) som föreställer nakna kroppar, samlag och annan sexuell aktivitet
 • AI-framställt material som uppfyller ovanstående kriterier
 • Fillagringstjänster, oavsett om de agerar värd för erotiskt/pornografiskt material eller inte

Skuldsaneringsföretag

 • Skulduppgörelser, skuldomförhandling och skuldkonsolidering

Spel och dobbel

 • Spel där slumpen är inblandad, vilka omfattar hasardspel, internetspel, kasinospel, lotterier och tävlingar liksom fantasiseriespel i olika sporter med penning- eller andra värdepriser
 • Skicklighetsspel, inklusive dataspels- och mobilspelsturneringar eller -tävlingar, dart, kortspel och brädspel med penning- eller andra värdepriser
 • Erläggande av anmälnings- eller spelaravgift varigenom deltagaren eller spelaren vinner ett värdepris
 • Spel eller vadhållning på sport med penning- eller värdepriser
 • Lotterier
 • Auktioner med budgivningsavgift

Myndighetstjänster

 • Erbjudande av produkter och tjänster av ambassader och konsulat eller för deras räkning
 • Erbjudande av myndighetstjänster utan godkännande eller mervärde 
 • Erbjudande av myndighetstjänster med vilseledande anspråk
 • Utdelning av offentligt ekonomiskt stöd, t.ex. anslag

Identitetstjänster

 • Tjänster för skydd mot identitetsstöld, inklusive övervakning och återställning

Produkter och tjänster som gör intrång i immateriella rättigheter

 • Försäljning eller distribution av musik, filmer, programvara eller annat licensierat material utan vederbörligt godkännande
 • Piratkopierade varor
 • Fillagringstjänster, oavsett om de agerar värd för innehåll som gör intrång i immateriella rättigheter eller inte
 • Illegalt importerade eller exporterade produkter
 • Obehörig försäljning av märkes- eller designerpordukter eller -tjänster
 • Övriga produkter eller tjänster som direkt utgör intrång eller underlättar intrång i tredje parters varumärken, patent, upphovsrätt, företagshemligheter, äganderätt eller personliga integritet

Nedanstående juridiska tjänster

 • Konkursförvaltning
 • Borgensförbindelser
 • Advokatbyråer som tar emot vederlag för andra ändamål än som arvode för juridiska tjänster

Utlåning och kreditgivning

 • Avbetalning av lån med kreditkort
 • Tjänster för kreditgranskning, -förbättring och -rådgivning

Marijuana (se avsnittet Vanliga frågor för mer information)

 • Cannabisprodukter 
 • Cannabisdispensärer och tillhörande verksamheter
 • Cannabidiolprodukter, inklusive ätbara, med THC-nivåer som överstiger den lagstadgade gränsen i tillämplig lokal jurisdiktion
 • Hydroponisk utrustning och annan odlings- eller produktionsutrustning som marknadsförs för odling av marijuana
 • Kurser och information om odling av marijuana

Nutraceuticals och pseudoläkemedel

 • Pseudoläkemedel eller nutraceuticals med fokus på betydande viktminskning eller sexuella prestationer
 • Pseudoläkemedel eller nutraceuticals som påstås ha effekter som det inte finns belägg för eller som är skadliga

Icke-fiatvaluta 

 • Brytning och staking av kryptovaluta
 • Myntintroduktioner (Initial Coin Offering, ICO)
 • Andrahandsförsäljning av NFT:er

Resor

 • Kommersiella flygbolag och kryssningar
 • Timeshare-tjänster

Orättvisa, vilseledande eller olämpliga handlingar eller metoder (handlingar eller metoder som strider mot regler, lagar, förordningar eller vägledning som föreskrivs av Federal Trade Commission, Consumer Financial Protection Bureau eller andra lokala tillsynsmyndigheter för konsumentfrågor) 

 • Pyramidspel
 • Tjänster för pyramidförsäljning som erbjuder provision eller rekryteringsbaserad försäljning
 • ”Bli rik snabbt”-bedrägerier, däribland: investeringsmöjligheter eller andra tjänster där det utlovas stora belöningar för att vilseleda konsumenterna, program som påstås erbjuda stora belöningar för mycket små insatser eller direkt arbete och webbplatser som utlovar snabba och enkla pengar
 • Företag som gör osannolika påståenden, använder vilseledande kundberättelser, använder uppförsäljning där de sätter stor press eller använder falska kundberättelser (med eller utan ett skriftligt avtal) 
 • Företag som erbjuder orealistiska incitament eller belöningar för att locka till köp av produkter eller tjänster 
 • Tjänster utan mervärde, inklusive försäljning eller vidareförsäljning av en tjänst utan extra nytta för köparen och vidareförsäljning av myndigheters erbjudanden utan tillstånd eller mervärde
 • Försäljning av nättrafik eller engagemang
 • Marknadsföring och medlemsklubbar som använder ”negativt val” och provperioder med lägre pris med otydliga eller dolda priser 
 • Telemarketing
 • Konsulttjänster för hypotekslån som använder aggressiva metoder 
 • Investeringsmöjligheter med ingen eller låg handpenning och aggressiva metoder
 • Bedräglig teknisk distanssupport
 • Dörrförsäljning
 • Tjänster för dokumentförfalskning
 • Andra verksamheter som Stripe anser vara orättvisa, vilseledande eller aggressiva gentemot konsumenterna

Vapen, skjutvapen, sprängämnen och farliga material

 • Skjutvapen, krut, ammunition, fyrverkerier och andra sprängämnen
 • Vapendelar som slagstift, magasin, laddramar och konverteringssatser för skjutvapen samt alla 3D-printade vapen
 • Kopior av moderna skjutvapen med otillräcklig märkning, inklusive leksaker
 • Pepparspray och bedövningspistoler
 • Svärd och samurajsvärd, såvida inte de är avsedda att vara kopior eller används vid utövande av kampsport
 • Machetes
 • Dolda knivar och knivar med öppningsmekanismer utformade för att snabbt kunna fälla ut bladet
 • Bekämpningsmedel som kräver ansökan av en behörig yrkesperson 
 • Forskningskemikalier 
 • Giftiga, brandfarliga, brännbara eller radioaktiva material
 • Varor som inte får skickas enligt det amerikanska postverkets regler

Verksamheter som är föremål för restriktioner

Du får inte använda Stripes tjänster för följande aktiviteter, såvida inte du på förhand har inhämtat skriftligt godkännande från Stripe. Om du tror att ditt företag hamnar inom någon av kategorierna med begränsningar ska du kontakta oss. På grund av kortbetalningsnätverkens regler, finansiella partners krav och våra egna efterlevnadskrav och rättsliga krav kan Stripe eventuellt inte ge godkännande för att ditt företag ska få använda våra produkter om det finns inom någon av kategorierna nedan. Om vi ger godkännande ska du vara observant på att godkännandet är specifikt för varje tjänsteerbjudande och att det när som helst kan ändras eller återkallas av Stripe i enlighet med villkoren i Stripes användaravtal.

Läs mer om verksamheter som är föremål för restriktioner i avsnittet Vanliga frågor.  

Listan över olika typer av verksamheter nedan är representativ för verksamheter som är föremål för våra restriktioner, men är inte uttömmande.

Plattformar för innehållskreation (Mer information finns i våra Vanliga frågor)

Plattformar som agerar värd för eller distribuerar innehåll från tredje part och ger innehållskreatörer möjlighet att:

 • Få innehållsrelaterad dricks och andra betalningar i utbyte mot sitt innehåll.
 • Sälja exklusivt innehåll eller digitala varor.

OBS! Enskilda innehållskreatörer på godkända plattformar (till exempel anslutna konton för en godkänd Stripe Connect-användare) och de som distribuerar sitt eget innehåll direkt (till exempel på en egen webbplats) omfattas inte av kravet på förgodkännande. Alla innehållskreatörer måste dock efterleva Stripes användaravtal och denna lista över förbjudna verksamheter och verksamheter som är föremål för restriktioner (som t.ex. förbjuder försäljning av vuxeninnehåll) och är föremål för övervakning av Stripe för att säkerställa efterlevnad.

Reglerade branscher

 • Cannabidiol (CBD) (se avsnittet Vanliga frågor för mer information)
 • CBD-produkter som endast innehåller försumbara mängder THC, i enlighet med lokala gränser

Finansiella produkter och tjänster

 • Investerings- och mäklartjänster, inklusive fastighetsbaserade investeringar
 • Utlåningstjänster, inklusive bostadslån
 • Bankkontofinansiering
 • Köp nu, betala senare-tjänster
 • Inkassoföretag
 • Bankomater
 • Försäkringstjänster (inklusive sjukförsäkringspaket)
 • Penningöverförare, privata överföringar, valutaväxlingstjänster och andra penningtjänsteföretag
 • Privata penningöverföringar
 • Klientmedelstjänster
 • Neobanker eller utmanarbanker
 • Checkinlösen
 • Payable-through-konton 
 • Finansierad handel för egen räkning (prop trading) 
 • Brevlådebanker
 • Försäljning av innehavaraktier
 • Övriga finansiella tjänster

Läkemedel, medicintekniska produkter och telemedicin (se avsnittet Vanliga frågor för mer information)

 • Nätapotek, inklusive SaaS-plattformar
 • Receptbelagda produkter och läkemedel utan att kort visas upp
 • Receptbelagda och reglerade medicintekniska produkter
 • Tjänster för leverans av receptbelagda produkter
 • Telemedicin- och telehälsotjänster

Tobak

 • Tobaksprodukter, inklusive e-cigaretter, cigarrer och e-vätska
 • Örtcigaretter
 • Produktionsutrustning särskilt marknadsförd för tillverkning av tobaksprodukter

Övrigt

 • Varor eller tjänster med åldersbegränsningar som alkoholhaltiga drycker
 • Betalningsförmedling och -aggregering (inklusive att ta emot avräkningsbelopp för varor eller tjänster som du inte tillhandahållit, för en eller flera tredjepartssäljares räkning)

Icke-fiatvaluta och lagrat värde

 • Börser och plånböcker för kryptovaluta (exempelvis bitcoin, ripple, ethereum, dogecoin, cardano och så vidare). För stöd för kryptovaluta och NFT samt tillgänglighet per region, se stöd för kryptovaluta.
 • Prägling och försäljning av förstaparts NFT:er (non-fungible tokens), inklusive marknadsplatser och SaaS-plattformar. Förbetalda telefonkort, sim-kort och telefontjänster
 • Försäljning av lagrat värde eller krediter som underhålls, accepteras eller utfärdas av någon annan än säljaren
 • Försäljning av valutor i spel eller spelobjekt, såvida inte företaget är operatör av den virtuella världen
 • Laddade betalkort, presentkort, virtuella krediter eller andra produkter och tjänster där monetärt värde lagras i objektet (digitalt eller fysiskt)

Företag som kan ha en förhöjd finansiell risk

Resor

 • Tjänster och klubbar för resebokningar
 • Charterflygbolag och privata flygbolag

Företag som är exponerade för missbruk av bedrägliga aktörer

Pyramidförsäljning

 • En affärsstrategi där företag tjänar in intäkter och deltagarna får provisioner från nätverksförsäljning av konsumentprodukter och program för referensmarknadsföring

Övrigt

 • Gräsrotsfinansiering (crowdfunding), insamlingar och andra aktiviteter som ber om donationer
 • Utlottningar och lotterier för välgörande ändamål i det uttryckliga syftet att samla in pengar

Om du vill veta mer om Stripes strategi för förbjudna verksamheter och varför vissa företag inte får använda Stripes tjänster kan du läsa om företag som omfattas av restriktioner.

Verksamheter förbjudna i specifika jurisdiktioner

Brasilien

Könsrelaterade proteser

Sextillbehör och verklighetstrogna sexleksaker

Kanada

Konsulttjänster för hypotekslån

Indien

Alkohol

Arrangörer av casinoresor (junket operators)

Captive-försäkringsbolag

Chit-fonder

Dating- och matchmaking-tjänster

Ej licensierade finansinstitut

Gruvverksamhet och borrning efter/raffinering av olja

Könsrelaterade proteser

Lobbygrupper och politiska organisationer

Privata investeringsfonder/-företag

Religiösa organisationer

Sextillbehör och sexleksaker

Spelutrustning (hasardspel)

Tillhandahållare av betrodda tjänster

Välgörenhet

Valutatransporter

Valutaväxling

Värdetransportörer

Japan

Rådgivningstjänster kopplade till dropshipping och återförsäljning av varor

Djur

C2C-tjänster utanför Stripe Connect

Konsult-, rådgivnings- eller prognostjänster i anslutning till nätspel (hasardspel) eller vadslagning

Konsult- eller rådgivningstjänster som tillhandahåller vägledning, information eller verktyg för hur man gör vinst på handel med eller investeringar i finansiella produkter eller kryptovaluta eller hur man driver en återförsäljnings- eller dropshipping-verksamhet

Donationer till individer

Insamling till eller finansiering av verksamheter som är listade som förbjudna eller omfattas av begränsningar ovan

Könsrelaterade proteser

Sjukvårdsinstrument

Spirititiska medier och spådamer

Enheter för avyttring av industriavfall och sopor samt vattenrenare

Internationella verksamheter inom äktenskapsförmedling

Konsulttjänster för hypotekslån

Privatdetektiver eller säkerhetstjänster 

Sextillbehör och verklighetstrogna sexleksaker

Företag utan en sida med ”kommersiell information” på sin webbplats i enlighet med Specified Commercial Transactions Act

Malaysia

Könsrelaterade proteser

Matchmaking

Sextillbehör eller sexleksaker

Mexiko

Adoptionsbyråer

Gränsöverskridande valutaväxlingstjänster

Inkassoföretag

Direktmarknadsföring för resor

E-cigaretter vid transaktioner där kort inte visas upp

Efedrin

Enheter för modifiering av spelkonsoler

Könsrelaterade proteser

HCG för viktminskning

Investeringstjänster

Sextillbehör eller verklighetstrogna sexleksaker

Öresauktioner

Privatdetektiver eller säkerhetstjänster 

Spirititiska medier och spådamer

Sökmotoroptimering

Telemedicin

Singapore

Förbetalda telefonkort och sim-kort

Försäljning av annonser för produkter eller tjänster som bedöms vara olagliga i Singapore – försäljning av produkter som möjliggör betalningar till någon av de här produkterna eller tjänsterna

Sextillbehör eller sexleksaker

Thailand

(Förbjudet = F, Begränsat = B)

Välgörenhet F

Dating-tjänster F

Livsmedel och kosmetik B

Historiska föremål F

Hotell, resebyråer och transporttjänster B

Försäljning av alkohol på nätet F

Privatdetektiver eller detektivbyråer F

Medium och spådamer F

Timeshares F

Fordonsförsäljning F

Vitaminer F

Förenade arabemi

raten

Spelutrustning (hasardspel)

Könsrelaterade proteser

Historiska föremål, elfenbensprodukter, produkter tillverkade i fängelser

Privatdetektiver eller detektivbyråer

Matchmaking-tjänster

Sextillbehör eller sexleksaker

USA

Tilläggsgarantier och abonnemang på över ett år

Konsulttjänster för hypotekslån

Pseudoläkemedel eller nutraceutiska produkter med fokus på viktminskning

Fraktmäklare och speditörer, utan föregående godkännande av Stripe

Förbjuden användning av Stripe-produkter

 • Användning av Stripe-produkter med falska, manipulerade, felaktiga eller missvisande uppgifter om din identitet, företagsidentitet, verksamhetens natur och andra uppgifter som Stripe begär. 
  • Om dina privata uppgifter eller företagsuppgifter har ändrats måste du omedelbart meddela Stripe.
 • Användning av Stripe-produkter för att möjliggöra transaktioner för en annan, ej angiven handlares räkning eller för produkter eller tjänster som inte angetts i företagets ansökan om ett Stripe-konto.
 • Användning av Stripe främst som en virtuell terminal (exempelvis att skicka korttransaktioner genom att manuellt ange kortinformation).
 • Behandling där ingen vara eller tjänst säljs i god tro eller donation tas emot, carding.
 • Undvikande av kortbetalningsnätverkens övervakningsprogram för återkrediteringar.
 • Gränsöverskridande betalningsinlösen där handlarens företagsadress finns utanför den inlösande Stripe-enhetens jurisdiktion, såvida inte det är tillåtet enligt korbetalningsnätverkets regler.
 • Dela information om kortinnehavare med ett annat företag för betalning eller korsförsäljning av produkter eller tjänster.
 • Användning av Stripes immateriella egendom utan att först ha inhämtat Stripes skriftliga tillstånd, användning av Stripes namn eller logotyp, inklusive användning av Stripes varu- eller servicemärken på sätt som står i strid med användningsavtalet för Stripes varumärken eller som på annat sätt skadar Stripe eller Stripes varumärke, åtgärd som oriktigt låter påskina en rekommendation från Stripes sida eller förbindelse med Stripe.

Förbud för Stripe Issuing-produkter

Du får inte använda Stripes Issuing för följande aktiviteter.

Användning av konsument

 • Konsuments användning av Stripe Issuing när ett Issuing-kort skapats för att fullt ut eller delvis möjliggöra betalningar för privata ändamål, familje- eller hushållsändamål, inklusive: 
  • Tillhandahålla en betalningsmetod laddad med eller som har tillgång till konsumentmedel
  • Kort som betalar ut löner eller andra utbetalningar
  • Andra användningsområden som direkt eller indirekt möjliggör betalning med hjälp av konsumentmedel

Internationell användning

När du registrerar dig för Stripe Issuing delar du information med Stripe om var ditt företag finns, den fysiska adressen till dina verkliga huvudmän och den jurisdiktion där ditt företag är registrerat. Stripe ställer krav på att den fysiska platsen för ditt företag, den plats där det är registrerat, och den fysiska adressen till minst en av dina verkliga huvudmän ska stämma överens. Dessutom måste du använda Issuing-kort huvudsakligen i samma jurisdiktion.

Användning för utlåning

Du får inte använda Stripe Issuing som en metod för att ge dina kunder kredit genom att använda dina egna medel, såvida inte du har en lämplig licens för att göra det och du har fått uttryckligt samtycke från Stripe om att använda Issuing för detta ändamål.  

Annan olämplig användning

Annan olämplig användning av Stripe Issuing, inklusive:

 • Användning av Issuing-kort för att missbruka gratis testprodukter i stor skala
 • Användning av Issuing-kort för att köpa efterfrågade varor eller tjänster med det enda syftet att sälja dem för att göra vinst (exempelvis andrahandsförsäljning av varor)
 • Använda Issuing-kort för andra olagliga ändamål

Bristande efterlevnad

Som användare av Stripe Issuing måste du följa våra amerikanska riktlinjer för efterlevnad (eller se riktlinjer specifika för EU och Storbritannien) och våra efterlevnadsteam kan be dig att uppdatera ditt marknadsföringsmaterial eller aspekter av din användarupplevelse. Detta bidrar till att se till att både du och Stripe fortsätter att följa federala, delstatliga eller motsvarande lokala eller landsspecifika lagar och förordningar som reglerar användningen av dessa finansprodukter. Om du inte uppfyller kraven inom den angivna tidsramen kan det leda till att ditt Stripe-konto avslutas. 

Inaktivitet

Om det inte sker någon aktivitet på de kort som är kopplade till ett konto under en period av 12 månader i följd avslutar Stripe automatiskt ditt Issuing-konto.

Integrationstyp

Om du planerar att aktivera användning av Stripe Issuing för dina kunder i syfte att skapa kort för dina kunders anställda eller entreprenörer måste du implementera Stripe Issuing på Connect (exempelvis om du är en plattform som vill göra det möjligt för dina kunder att skapa kort som deras medarbetare kan använda i samband med affärsresor eller för marknadsföringsutgifter måste du skapa ett Connect-konto för var och en av dina kunder).  Kontakta Stripe om du har frågor om vad som är rätt integrationstyp för ditt företag.