Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva standarderna IFRS 15 och ASC 606.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram en intäktsredovisningslösning i Stripe så att du kan automatisera periodiserad redovisning av dina transaktioner och faktureringar.

Stripe Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserad intäktsrapportering och dashboards

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman, avtal (genom Stripes Salesforce CPQ-anslutning) och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Stripe Connector for Apple App Store ® *

Stripe Connector for Google Play **

Automatiserad intäktsredovisning och dashboards

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter som efterlever standarderna ASC 606 och IFRS 15 för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
3 110 775,43 kr
Sep 2021
2 726 446,44 kr
Okt 2021
2 672 266,24 kr
Nov 2021
4 157 751,89 kr
Dec 2021
4 336 538,51 kr
Jan 2022
3 775 148,18 kr
Feb 2022
5 731 307,09 kr
Mars 2022
4 869 104,68 kr
April 2022
5 679 296,26 kr
Maj 2022
7 719 195,63 kr
Juni 2022
6 522 069,11 kr
Juli 2022
7 399 431,11 kr
Aug 2022
10 538 631,01 kr
Totalt
69 237 961,57 kr
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
523 341,58 kr
618 978,87 kr
231 516,05 kr
220 080,03 kr
207 395,20 kr
200 663,25 kr
193 878,83 kr
189 800,05 kr
171 356,98 kr
178 979,55 kr
157 381,91 kr
149 559,03 kr
67 844,11 kr
522 341,50 kr
591 390,52 kr
175 326,93 kr
176 043,04 kr
165 312,53 kr
170 985,39 kr
158 961,32 kr
136 486,42 kr
151 237,31 kr
140 285,27 kr
136 231,80 kr
132 015,97 kr
553 324,78 kr
608 867,31 kr
166 189,11 kr
158 229,03 kr
161 618,69 kr
161 620,07 kr
138 763,97 kr
146 579,30 kr
141 983,19 kr
135 072,67 kr
116 300,17 kr
601 525,98 kr
806 581,64 kr
293 914,74 kr
294 897,00 kr
289 784,09 kr
261 994,68 kr
278 267,99 kr
252 774,36 kr
261 217,81 kr
236 907,52 kr
721 517,05 kr
814 787,03 kr
305 211,74 kr
300 798,08 kr
263 926,10 kr
292 146,74 kr
276 997,77 kr
273 853,41 kr
265 028,25 kr
708 970,69 kr
824 378,37 kr
249 199,88 kr
217 274,17 kr
233 608,05 kr
226 414,19 kr
226 888,84 kr
210 615,37 kr
898 609,19 kr
1 016 953,11 kr
388 835,89 kr
419 539,13 kr
394 866,15 kr
407 154,54 kr
372 077,67 kr
893 253,86 kr
925 470,43 kr
338 868,51 kr
320 725,37 kr
314 805,37 kr
304 507,07 kr
849 783,64 kr
1 136 531,00 kr
388 475,18 kr
390 759,47 kr
367 657,20 kr
1 144 837,06 kr
1 287 104,07 kr
581 159,56 kr
544 214,51 kr
1 129 501,68 kr
1 279 174,94 kr
442 947,27 kr
1 195 739,37 kr
1 389 341,78 kr
1 376 970,43 kr
523 341,58 kr
1 141 320,37 kr
1 376 231,35 kr
1 605 800,25 kr
2 077 726,03 kr
2 341 877,27 kr
2 849 579,22 kr
3 260 370,46 kr
3 353 892,28 kr
4 320 594,65 kr
4 716 509,14 kr
5 351 616,81 kr
5 826 427,30 kr
Redovisade
Återstående
3 110 775,43 kr
0,00 kr
2 656 618,02 kr
69 828,43 kr
2 488 548,29 kr
183 717,95 kr
3 577 865,82 kr
579 886,08 kr
3 514 266,15 kr
822 272,36 kr
2 897 349,57 kr
877 798,61 kr
3 898 035,69 kr
1 833 271,40 kr
3 097 630,61 kr
1 771 474,07 kr
3 133 206,49 kr
2 546 089,77 kr
3 557 315,20 kr
4 161 880,43 kr
2 851 623,89 kr
3 670 445,23 kr
2 585 081,14 kr
4 814 349,96 kr
1 376 970,43 kr
9 161 660,58 kr
38 745 286,71 kr
30 492 674,86 kr

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand
  • Anpassa kontoplaner

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger 5 000,00 kr

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från redovisning enligt kontantprincipen till periodiserad redovisning

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radpostens serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Granska en detaljerad fördelning av aktivitet per månad
Identifiera vilka kunder som fakturerades
Spåra hur en viss kund betalade
Förstå hur transaktionerna kategoriserades

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Prova Revenue Recognition gratis i 30 dagar. Revenue Recognition ingår också i Billing Scale-abonnemanget.

0,25 %

av volymen

I volymen ingår både Stripe-transaktioner och transaktioner som importeras från andra källor.

 

För Billing Scale-användare tillkommer inga extra avgifter för Revenue Recognition i volymen för Stripe Billing. För transaktioner som importeras till Stripe eller genereras utanför Stripe Billing tillkommer en separat avgift på 0,25 %.

0,2 %

när dina volymer överstiger 500 000 SEK per månad

Redo att sätta i gång?

Förenkla periodiserad redovisning och efterlevnad av standarderna IFRS 15 och ASC 606 med hjälp av automatisk intäktsrapportering.

Sätt ditt backoffice i första rummet

Väx snabbare och agera med större flexibilitet med hjälp av vår plattform för intäkts- och ekonomiautomatisering.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.

*Apple and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

**Google Play is a trademark of Google LLC.