Intäkts- och ekonomiautomatisering

Få ditt företag att växa snabbare med en modern ekonomi- och intäktsplattform

Effektivisera kritiska affärsprocesser med modulär fakturering, skatt, intäktsrapportering och dataverktyg som fungerar smidigt tillsammans. Mer än 300 000 företag använder Stripes användarvänliga plattform för intäkts- och ekonomiautomatisering för att öka intäkterna, kunna agera flexibelt, förenkla efterlevnaden och göra bokslut snabbare.

Väx snabbare tack vare Stripe

Utveckla dina prismodeller, optimera debiteringen för att bidra till att minska antalet utestående dagar och återvinn i genomsnitt 58 procent av alla misslyckade betalningar genom att integrera Stripe Payments.

Automatisera ekonomiprocesser

Förenkla vanliga arbetsflöden som fakturaavstämning och intäktsredovisning så att ditt team kan lägga mindre tid på bokslutet och mer tid på att hitta nya intäktsmöjligheter.

Gör det enklare för kunderna att betala dig

Ge dina kunder en intuitiv användarupplevelse med enkla gränssnitt som gör det enkelt att betala fakturor och hantera abonnemang.

Förbättra dina befintliga system

Gör det möjligt för dina säljare att skapa fakturor i ditt CRM, för dina revisorer att få in ekonomiska uppgifter i ditt ERP och dina analytiker att på ett enkelt sätt hämta insikt från dina datalager.

Minska utgifterna och väx mer

En intäkts- och ekonomiplattform med tydlig avkastning på investeringen

Automatisera och optimera din intäkts- och ekonomiverksamhet för att öka tillväxten, minska kostnaderna och stärka effektiviteten. En nära integration mellan fakturering, betalningar, skatt, intäktsrapportering och data hjälper dig att återvinna mer intäkter, lägga mindre på efterlevnad och påskynda betalningar.

69 % av Stripe-användarna säger att Stripe har förbättrat deras effektivitet med 25 % eller mer.

Stripes verktyg för återvinning av intäkter säkrade mer än 3,42 kr miljarder i intäkter för användare under 2023.

70 % av Stripe-användarna säger att de har minskat andelen resurser som läggs på efterlevnad med 50 % eller mer.

Före Data Pipeline lade Stripe-användarna ner flera månader och mer än 800 000 kr på att bygga API-integrationer för att exportera Stripe-data.

87 % av Stripe-fakturorna betalas inom 24 timmar.

71 % av Stripe-användarna säger att Stripe har ökat tillväxten eller stabiliteten med 25 % eller mer.

För varje 1 kr som Stripe-användare spenderade på Billing återvann Stripe-verktyg i genomsnitt 9,39 kr.

67 % av användarna säger att Stripe minskade deras driftsavbrott med 25 % eller mer.

En modulär helhetslösning

Sätt ditt backoffice i första rummet

Integrera Stripe med dina befintliga system för att stödja hela livscykeln för ditt företags kassaflöde – från att skaffa kunder och debitera intäkter till att göra bokslut och deklarera omsättningsskatt. Med Stripes omfattande lösning för intäkts- och ekonomiautomatisering behöver du inte nöja dig med överdimensionerade, komplicerade system eller småskaliga, splittrade verktyg.

Kundförvärv
 • Provperioder
 • Offerter
 • Prissida
 • Kundportal
Inkassering
 • Betalningar
 • Abonnemang
 • Fakturering
 • Omsättningsskatt och moms
Rapportering
 • Företagsstatistik
 • Intäktsredovisning
 • Trender och insikter
 • Redovisningsrapporter
Tillväxt
 • Analys av kundbortfall
 • Återvinning och debitering
 • Automatiseringar
 • Optimeringar

Självbetjäning och förhandlingskanaler

ERP och redovisningsprogram

Datalager

Gör mer med mer

Ge dina team extra kraft med verktyg utformade för att fungera tillsammans

Låt dina intäkts-, teknik-, ekonomi- och datateam agera med mer flexibilitet på en plattform som är utformad för att stärka produktiviteten. Använd Stripe för att implementera nya prismodeller utan något utvecklingsarbete, automatisera de trista delarna av intäktsrapporteringen och avstämningen och frigör expansionsmöjligheter med bättre insikt i ditt företag.

Väx snabbare med smidig fakturering och debitering

Behåll mer intäkter, automatisera arbetsflöden och ta emot betalningar globalt. Med Stripe Billing kan du välja din monetariseringsmodell, inklusive nivåbaserad prissättning, användningsbaserad prissättning eller framförhandlade avtal.

Arbeta tryggt och säkert med automatisk omsättningsskatt och moms

Effektivisera efterlevnaden av skatteregler med Stripe Tax, som automatiskt beräknar och debiterar omsättningsskatt, informerar dig om var du ska registrera den och genererar de rapporter du behöver för att deklarera.

Gör bokslut snabbt och korrekt

Eliminera manuellt arbete och effektivisera periodiserad redovisning med Stripe Revenue Recognition. Rapporteringen kan anpassas utifrån dina specifika redovisningsmetoder.

Identifiera tillväxtmöjligheter med integrerade ekonomidata

Få snabba insikter i dina intäkter som du kan agera utifrån med Stripe Sigma eller använd kodfria Stripe Data Pipeline för att automatiskt skicka dina Stripe-data till ditt datalager för en enda källa för alla data.

Tillförlitlighet och räckvidd

Markant bättre infrastruktur, med skalbar design

Såväl startup-företag med stark tillväxt som globala storföretag använder Stripe för att modernisera sina intäkts- och ekonomistackar med branschledande tillgänglighet och prestanda.

Drifttid på 99,999 %

Integrera på ett tryggt och säkert sätt med våra klassledande API:er.

Global täckning, lokal relevans

Erbjud dussintals lokala betalningsmetoder för att öka konverteringsgraden.

Mätbara resultat

Läs om hur våra kunder ökar sina intäkter och får verksamheten att växa.

Flexibel konfigurering

Kom igång snabbt med kodfria eller kodsnåla alternativ eller utforma en anpassad integration med våra utvecklarvänliga API:er.

Detta ingår

Snabb översikt över intäkts- och ekonomiautomatisering

Fakturering

 • Återkommande fakturering
 • Användningsbaserad fakturering
 • Engångsfakturering
 • Offerter
 • Stödjer tillväxt baserad på självbetjäning och försäljning
 • Kostnadsfria och betalda provperioder
 • Rabatter och kuponger
 • Kundportal
 • Verktyg för inkomståtervinning

Skatt

 • Automatisk skatteberäkning och debitering
 • Bevakning av tröskelvärden utifrån volym och transaktioner
 • Skattedeklaration och betalning
 • Drygt 400 skattekategorier för produkter
 • Validering av momsregistreringsnummer, ABN

Rapportering

 • Intäktsredovisning för att stödja ASC 606- och IFRS 15-processer
 • Färdiga redovisningsrapporter
 • Ålderssammanfattning för kundfordringar
 • Konfigurera regler för anpassad behandling av intäkter
 • SaaS-statistik
 • Statistik över kundtillväxt och kundbortfall
 • Automatisk avstämning av fakturor

Data

 • Synkronisering med datalager
 • Anpassade insikter och rapporter
 • Spara ofta använda förfrågningar
 • Lättanvänt schema
 • Färdiga frågemallar
 • Skriv SQL för anpassade rapporter i Stripe Dashboard

Stripe Partners

Implementera snabbt med hjälp från våra partner

Stripe-partner kan vägleda dig genom strategi, implementering och utrullning av dina verktyg för intäkts- och ekonomiautomatisering – oavsett om du integrerar ditt ERP eller CRM eller hanterar skatte- och redovisningsutmaningar och mycket mer.

Redo att effektivisera dina intäkts- och ekonomiverktyg? Kontakta oss eller skapa ett konto.

Integrera med dina befintliga system

Bygg anpassade anslutningar och skräddarsydda arbetsflöden med de verktyg du redan använder.

Kom igång utan kod

Skapa en bättre upplevelse för dina ekonomi- och intäktsteam med bara några få klick.

Börja nu  Kontakta säljteamet