Så använder Figmas ekonomiteam Stripe för en verksamhet som värderas till 10 miljarder dollar

Figma är en designplattform för team som bygger produkter tillsammans. Plattformen hjälper dem att skapa, dela, testa och leverera bättre design. För att hålla jämna steg med Figmas snabba tillväxt behövde Praveer Melwani, Head of Finance and Business operations, en betalningsplattform som kunde automatisera manuella processer så att hans ekonomiteam effektivt kunde fokusera på Figmas verksamhet.

Använda produkter

  Payments
  Billing
  Invoicing
Nordamerika
Startup

Utmaningen

Högpresterande ekonomiteam är fokuserade på att stötta hela organisationen och ansvarar för att analysera varje enskild avdelnings resultat mot viktiga mål för att identifiera vad som fungerar bra respektive mindre bra samt korrigera kursen vid behov. Det innebär att en ekonomiavdelning är beroende av att kunna sammanställa korrekta, belysande data på en central plats och använda informationen för att vidareutveckla beslutsfattandet på varje enskild avdelning.

”Utan enhetliga, tydliga data går man miste om möjligheter”, förklarar Praveer Melwani, ekonomi- och verksamhetschef på Figma. ”Om konverteringen av potentiella kunder halkar efter och du inte har någon tydlig förståelse för sälj- och pipelinedata kommer du inte att se de tidiga tecknen och veta hur du ska svara. Genom att säkerställa enhetlighet mellan alla inblandade system [Salesforce, Marketo, affärsplaner o.s.v.] kan vi fatta snabba beslut i vårt arbete med såväl interna som externa intressenter.”

För att kunna fortsätta arbeta med ett slimmat team samtidigt som man bibehöll dataunderlag av god kvalitet och tillförlitlighet behövde Praveer automatisera ekonomiprocesserna och välja en betalningslösning som:

 • Både kunde ta emot abonnemangsbetalningar och erbjöd stöd för fakturering för självservicekunder respektive företag
 • Hade stöd för principiell realtidsrapportering för betalningsdata
 • Hade stöd för flexibel rapportering med metadataparametrar för att kunna lagra ytterligare strukturerad information och säkra enhetliga data i alla system.

Lösningen

Inledningsvis undersökte Figma möjligheten att ansluta befintliga fristående lösningar för betalningshantering, abonnemang och fakturering, men man var orolig över de resurser som skulle krävas för att integrera och underhålla flera olika system för sammanställning av realtidsdata av hög kvalitet.

Figma vände sig till Stripe på grund av dess heltäckande betalningsplattform, varigenom kunderna kan betala för abonnemang och fakturor med kort och ACH-betalningar eller andra former av banköverföring. Med hjälp av Stripe Dashboard kan Praveers team märka betalningsdata med metadataparametrar och en gång i timmen skicka dessa vidare till Snowflake via Segment. I Snowflake formateras dessa data så att de kan hanteras av alla andra affärsprogram och vid intern modellering. När dessa betalningsdata har formaterats om kan de distribueras via Census till följande affärsprogramvara för att ge användarna mer kött på benen:

 • Salesforce: Figma använder Stripe för att komplettera Salesforce-konton och -prospekt med betalnings- och aktivitetsinformation som kan användas för exempelvis provisionsberäkning och identifiering av nya försäljningsmöjligheter.
 • Marketo, Facebook-målgrupper och Google Ads: Figma kopplar Stripe-data till användare, team och organisationer i syfte att skräddarsy marknadsföringsbudskap till olika målgrupper.
 • Verksamhetsöversikter: Figma använder sig av Stripes rapporterings- och analysfunktioner för att snabbt och exakt sammanställa en verksamhetsöversikt omedelbart efter ett periodslut, för att på så sätt ge investerare detaljerade rapporter om geografisk fördelning, nettoretention och vattenfallsdiagram över årligen återkommande intäkter efter transaktionstyp.
 • Företagsstatistik och prognoser: Figma använder sig av Stripes betalnings- och faktureringsdata för att sammanställa dashboards i realtid över livstidsvärden för kunder, samt analysera kundretention och -bortfall och illustrera expansionsmönster.
 • Process för månadsavslut: Figma använder sig av Stripes betalnings- och faktureringsdata som underlag för sin intäktsredovisningsmodell samt beräkning av skatt och balansräkning för förutbetalda intäkter via SuiteSync.

”Vårt slimmade team kan använda Stripe för att automatisera funktioner som indrivning och fakturering och på så sätt få mer tid över åt aktiviteter som ger oss mervärde”, tillägger Praveer. ”Vi stödjer även andra affärsprogram med data från Stripe, vilket ger oss möjlighet att snabbt och iterativt lägga till nya produkter, roller och plantyper samt se vår produkt utvecklas över tid.”

Resultat

Genom att integrera rätt betalningsplattform i företagets befintliga tekniska infrastruktur kunde Praveer se till att alla företagets affärsprogram hade tillförlitlig tillgång till korrekta kundtransaktionsdata praktiskt taget i realtid. Det innebar i sin tur att Praveer och hans slimmade ekonomiteam kunde hjälpa Figma att skala upp till en värdering på 10 miljarder USD genom att automatisera system och samtidigt generera tydliga data som låg till grund för viktiga beslut i verksamheten som helhet.

”Stripe är samtidigt både enkelt och funktionsrikt, vilket har gett oss grunden vi behöver för att kunna skala upp, trots vår begränsade personalstyrka. Utan integreringen av Stripe är jag övertygad om att vi hade behövt minst fem personer till för manuell hantering av diverse processer som avslut, transaktionsavstämning mellan system, kontroll och lämplig uppföljning av kundfordringssaldon och felsökning av felaktiga datauppsättningar”, förtydligar Praveer.

Med hjälp av Stripe kan Praveers team:

 • Generera pålitliga databaserade verksamhetsprognoser: ”Man vill ha en flexibel lösning som gör att man snabbt kan sortera data på olika sätt. Vi har integrerat affärslogik i våra system med Stripe-data som tillförlitligt faktaunderlag. Resultatet är realtidsdata som visar hur folk fattar beslut om köp och hur de ändras över tid”, förklarar Praveer.
 • Bygga förtroende inom organisationen med hjälp av tillförlitliga data: ”Jag har kunnat bygga upp ett renommé för trovärdighet och förtroende inom företaget som helhet och hos våra aktieägare, som kan vara trygga i förvissningen om att våra system och vårt dataunderlag är robusta och korrekta”, understryker Praveer.
 • Hålla ekonomiavdelningen fokuserad på mer värdefulla arbetsuppgifter: ”All tid som vi lägger ner på betalningar, fakturering, avstämning med mera innebär mindre tid över att hjälpa teamet att tänka och agera strategiskt om verksamheten på längre sikt”, avslutar Praveer.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter