Stripes nätverk – ditt vapen i kampen mot bedrägeri

Maskininlärning som fungerar

Radar identifierar och stoppar bedrägerier tack vare maskininlärning som tränar på data från miljontals globala företag.

Ingen blockering av legitima kunder

Traditionella metoder för bekämpning av bedrägerier var inte avsedda för dagens nätbaserade affärsverksamhet, och kan leda till färre godkända betalningar och förlorade intäkter. Med Radar kan du särskilja bedragare från kunder och tillämpa dynamisk 3D Secure på högriskbetalningar.

Skydd som anpassar sig efter dig

Vår maskininlärningsinfrastruktur gör det möjligt för oss att träna om modeller varje dag, även de som anpassats för ditt företag. Radars algoritmer anpassar sig snabbt till skiftande bedrägerimönster och ditt unika företag.

Ingen integration krävs

Radar är integrerat i Stripe – kom igång direkt helt utan kod. Och den är smidigt integrerad med andra produkter (t.ex Checkout) så att du får tillgång till hela Stripe-plattformen.

Radar

Tränad med hundratals miljarder datapunkter

Stripe hanterar betalningar från 197 länder för alla branscher, företagsstorlekar och affärsmodeller. Även om ett kort är nytt för ditt företag finns det en chans på 91 % att det redan har förekommit på Stripes nätverk.

Styrkan ligger i mängden

Med hjälp av data från miljontals globala företag som hanterar enorma mängder betalningar varje år kan Radar tilldela varje betalning en riskklassificering och automatiskt blockera många högriskbetalningar.

Bättre maskininlärningsresultat med data från hela Stripes nätverk

Radar analyserar varje betalning med hjälp av signaler från hela Stripes nätverk för att identifiera och förebygga bedrägerier – redan innan ditt företag drabbas.

Större precision än verktyg från tredje part

Radar hämtar data från varje lager i finansstacken och integrerar data från kassaflöden, detaljerade betalningsdata och information från kortbetalningsnätverk och banker för att bedöma risken för bedrägeri.

Data från finanspartner

Stripes samarbete med Visa, Mastercard, American Express och ledande banker gör det möjligt för oss att använda till exempel TC40-data, SAFE-rapporter och tidig avisering om tvister, vilket hjälper oss att identifiera bedrägliga betalningar innan de bestrids.

Data från betalningar

Radar är fullständigt integrerad med resten av Stripe, så att våra system kan använda detaljrik betalningsinformation – kunduppgifter, leverans- och faktureringsadress och andra attribut – för att förbättra maskininlärningen.

Data från kassaflöden

Stripes kassafunktioner integrerar automatiskt vissa köpmönster från din webbplats och mobilapp för att identifiera avvikande betalningar. Radar använder dessa signaler för att kartlägga en omfattande kundväg som kan förutsäga bedrägeri med precision.

Avancerade signaler för maximal effektivitet

Radar är byggt för globala internetföretag som ständigt utsätts för nya bedrägeririsker. Radar optimerar fortlöpande våra algoritmer, testar vilka attribut som är mest relevanta och genererar effektiva signalkombinationer för att med precision identifiera och blockera bedrägeriförsök.

Fingeravtryck på enhet

Koppla flera signaler till en enda enhetsprofil.

Historiska ögonblicksbilder

Identifiera återkommande mönster i historiska data från flera år.

Proxyidentifiering

Identifiera användning av förfalskade IP-adresser och proxyservrar.

Sammanlagd effektivitet

Radar klassificerar varje transaktion genom att kombinera flera signaler för att identifiera om en betalning är bedräglig.

Maskininlärning för smartare bedrägeriskydd

Effektiva system ska kunna identifiera bedrägeri utan att blockera legitima betalningar. Läs vår introduktion till hur maskininlärning kan skapa prediktionsmodeller för bedrägeri från stora dataset.

GuidesCard_70

Produktresurser

Kortfattat om maskininlärning för identifiering av bedrägeri

Radar for Fraud Teams

Kraftfulla verktyg som stöder bedrägeribekämpningsexperter

Optimerad granskning

Ta fram de mest relevanta data för effektivare och mer exakta manuella granskningar.

Tillförlitliga insikter

Få detaljerade analyser av resultatdata för bedrägeri och tvister.

Anpassade regler

Konfigurera precisa regler för att flagga, blockera eller dynamiskt tillämpa 3D Secure på vissa transaktioner.

Blockerings- och tillåt-listor

Synkronisera befintliga listor med betrodda eller blockerade användare.

Radar är integrerat i Stripe

Alla Stripe-konton har tillgång till Radars avancerade maskininlärning.

3D Secure 2

Kompletterande autentisering kan hjälpa till att skilja kunder från bedragare. Läs vår guide om hur den nya versionen av 3D Secure kan minska bedrägeri utan att det påverkar kundupplevelsen negativt.

Ha alltid full koll på hur mycket du betalar

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter.