Abonnemang och fakturering för ambitiösa företag

Stripe Billing är det snabbaste sättet att skicka räkningar till kunder med abonnemang eller fakturera dem. Öka intäkterna, få stöd för nya produkter och affärsmodeller och ta emot återkommande betalningar globalt.

Integrera och iterera snabbt

Börja samla in engångsbetalningar eller återkommande betalningar via kort, banköverföringar och andra populära betalningsmetoder. Testa och lansera ändringar via vårt API eller direkt i Dashboard.

Stöd alla faktureringsmodeller

Flexibel faktureringslogik för allt från prissättning per användare till direkt användningsbaserad fakturering. Stöd för kuponger, gratis provperioder, proportionell fördelning, tillägg och avgifter vid överanvändning är inbyggt.

Säkra dina intäkter

Minska kundbortfall med Smart Retries, automatiserade e-postmeddelanden om ej genomförda betalningar och en automatisk kortuppdaterare. Under 2021 hjälpte Stripe Billing företag att få in 38 % av misslyckade betalningar i genomsnitt.

Optimera dina arbetsflöden

Få insikt om tillväxt, kundbortfall och företagets ekonomi med automatisk rapportering och intäktsredovisning. Du kan enkelt synkronisera fakturerings- och betalningsdata med andra arbetsflöden.

För utvecklare

Byggstenar för fakturering

Stripe Billing API är lätt att integrera med befintliga webbplatser, mobilappar och CRM-system. Utvecklare kan använda vårt modulära API för att komma igång snabbt eller utforma anpassad abonnemangslogik och prissättningsmodeller.

Fast avgift

Få tillgång till alla funktioner för en månads- eller årskostnad

Flera priser

En enskild produkt som kan erbjudas till olika priser

Per användare

Ett pris som är beroende av antalet aktiva användare under faktureringsperioden

Användningsbaserat

Ett rörligt pris baserat på produktanvändning

Fast avgift + extra avgifter

En fast månadsavgift där extra avgifter tillkommer om användningen överstiger en viss kvot
Produkt core
Pris monthly_usd
Produkt growth
Pris monthly_usd
Pris monthly_eur
Produkt enterprise_user
Pris user_USD
Produkt storage
Pris monthly_tiered Nivåer
1–1 000: 1,00 kr/GB 1 000–10 000: 0,50 kr/GB Över 10 000: 0,25 kr/GB
Produkt base
Pris monthly_tiered
Produkt extra avgifter
Pris monthly_usd Nivåer
1–1 000: 0 kr/GB Över 1 000: 0,50 kr/GB
Abonnemang Kontrakt med Företag AB
Kund Företag AB
Faktura April 2020

För företagsteam

Helhetslösning för fakturering – ingen kod krävs

Börja ta emot återkommande betalningar inom några minuter. Använd Invoicing för att ta emot betalningar från befintliga kunder eller dela en betallänk för att sälja abonnemang – ingen kod krävs. När allt är konfigurerat kan du hantera konton och se detaljerade finansiella rapporter och inkomstrapporter direkt i Dashboard. Du kan också göra det möjligt för dina kunder att själva hantera sina abonnemang genom att dela en länk till en säker, färdigbyggd kundportal.

Flexibel och exakt

Utforma och testa prisplaner enkelt

Iterera dina priser i takt med produktutvecklingen med Stripes flexibla faktureringskomponenter.
 • En gång

  Ta betalt för engångsköp.

 • Återkommande

  Ta ut ett enda pris på återkommande basis.

 • Användningsbaserat

  Beräkna fakturering baserat på produktanvändning.

 • Nivåbaserad prissättning

  Ta ut olika priser baserat på volymnivåer.

 • Kampanjer och provperioder

  Justera fakturering med rabatter och provperioder.

 • Faktureringsfrekvens

  Fakturera dagligen, veckovis, månadsvis eller årsvis i för- eller efterskott, och ange anpassade framtida startdatum.

Faktura
Faktureringsperiod från 1 mars 2021 till 31 mars 2021
Faktureringsperiod från 15 mars 2021 till 14 april 2021
Faktureringsperiod 1 mars 2021 till 31 mars 2021
Faktureringsperiod 15 mars 2021 till 14 april 2021
Beskrivning Antal Pris Belopp
Grundavgift 1 $600.00 $600.00
Enterprise (per användare) 28 $50.00 $1,400.00
Extra bandbredd (per GB) 20 $50.00 $1,000.00
Lagringsutrymme (per GB)
Första 1 000 1,000 $1.00 $1,000.00
Nästa 1 001 till 10 000 9,000 $0.50 $4,500.00
10 001 och över 100 $0.25 $25.00
Rabatt (rekommendation) -$1,000.00
Totalt $0

Internationell

Inbyggda globala betalningar

Acceptera alla betalningsmetoder med vårt Unified API – inga engångsintegrationer eller separata kontrakt krävs.

Internationella kort och valutor

Ta emot betalningar med alla vanliga bank- och kreditkort i 135 + valutor. Aktivera 3D Secure vid behov för alla betalningar.

Betalningsmetoder

Stöd mer än bara kort med lokala betalningsmetoder, som du kan aktivera i Dashboard med ett klick.

Integrerad stack

Förenklad fakturering från beställning till intäkt

Stripe Billing integrerar med dina interna system som CRM, ERP och redovisning, och skapar ett enhetligt flöde från beställning till intäkter.
CRM

Stripe Billing

 • Beställning mottagen
 • Lokala betalningsmetoder
 • Intäktsåtervinning
 • Abonnemang
 • Fakturor
 • Rapportering och analys
ERP och redovisning

Efterlevnad

Skydda dina intäkter med förenklad efterlevnad av andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

Från september 2019 kräver EU:s andra betaltjänstdirektiv att europeiska kunder ska tillhandahålla stark kundautentisering för abonnemangs- och fakturabetalningar. Stripe Billing hjälper till att skydda dina intäkter genom att identifiera vilka debiteringar som kräver SCA och utlösa 3D Secure-autentisering vid behov.

Minimera kundbortfall

Banker avvisar återkommande betalningar som kräver SCA såvida du inte får autentisering från kunder. Stripe kan automatiskt skicka e-postmeddelanden till dina abonnenter för att begära 3D Secure-autentisering och minimera ofrivilligt kundbortfall. Du kan anpassa e-postmeddelandena så att de matchar ditt varumärke och skapa påminnelser om kunderna inte vidtar åtgärder.
Bekräfta din betalning på $9.99
Bekräfta din månadsbetalning till Typographic med Visa Secure. Din bank kräver denna säkerhetsåtgärd för ditt kort som slutar på 4242.
Bekräfta betalning

Bekräfta betalning

Med Stripe Billing kan du skicka fakturor med inbyggt stöd för kredit- och bankkort. Den värdbaserade fakturasidan identifierar vilka betalningar som kräver SCA och begär 3D Secure-autentisering som en del av betalningsprocessen.
Faktura från Typographic Faktura00108
$2,500 förfaller 14 juni 2019
Kortnummer
MM/ÅÅ
CVC-kod
Betala hela beloppet
or betala med ACH eller överföring
Faktura betald $2,500 betald 14 juni 2019
Spela upp igen
$2,500 Godkänn den här betalningen via din bankapp
Bekräfta köp
$2,500 Du måste autentisera för att genomföra betalningen

Fakturering

Anpassningsbara och detaljerade fakturor

Skicka återkommande fakturor för abonnemang eller engångsfakturor med bara några klick. Få dina fakturor betalda snabbare med kredit- och bankkort och konfigurera e-postpåminnelser för förfallna fakturor. Anpassa fakturorna efter ditt varumärke, konfigurera mallar för att visa all nödvändig kund- och produktinformation och tillämpa skattesatser med eller utan moms.

Globala mallar

Skicka kompatibla fakturor på 13 språk och konfigurera anpassade textfält, sidfot och anteckningar för att visa all nödvändig kund- och produktinformation.

Flexibel skatteuppbörd

Tillämpa skattesatser manuellt på enskilda radposter eller hela fakturor. Eller använd Stripe Tax för att automatiskt beräkna och ta ut omsättningsskatt och olika typer av moms på dina fakturor.

Matcha ditt varumärke

Anpassa fakturans utseende genom att lägga till ditt företags logotyp och välja färgpalett. Du kan till och med lägga till ett personligt meddelande, som ett tackmeddelande.

Ett mer effektivt sätt att ta emot banköverföringar

Även om banköverföringar ofta är effektivare för större fakturabelopp kan de innebära omständligt manuellt arbete för medarbetarna som sköter kundreskontra. Stripe Billing automatiserar hur företag stöder B2B-betalningsmetoder.

Automatisera avstämning

Stripe genererar virtuella bankkontonummer för att hålla ditt företags bankuppgifter privata och stämmer automatiskt av inkommande betalningar med obetalda fakturor.
Hantera banköverföringar
Traditionellt flöde
Stripe
Skicka faktura
Manuellt Automatiskt
Granska kontoutdrag
Manuellt Automatiskt
Notera ny kundbetalning
Manuellt Automatiskt
Stämma av betalning mot faktura
Manuellt Automatiskt
Markera faktura som betald
Manuellt Automatiskt

Retention

Från engångsbeställning till trogen kund

Automatisera alla delar av relationen med återkommande kunder – från att hantera kundhändelser till att försöka debitera misslyckade betalningar vid den bästa tidpunkten.

Minska ofrivilligt kundbortfall

Nästan en fjärdedel av kundbortfallet är ofrivilligt – det orsakas av missade betalningar eller nekade kort. Stripes dunning-verktyg hjälper företag att återställa 38 % av misslyckade återkommande betalningar i genomsnitt. Och företag som använder våra Smart Retries-funktion återvinner 11 % mer intäkter än de som försöker igen med misslyckade betalningar enligt ett fastställt schema.

Vi kunde återvinna 12 % av intäkterna genom Stripe Billings automatiska kortuppdaterare.

Automatisk kortuppdaterare

Stripe arbetar direkt med kortbetalningsnätverk för att uppdatera betalningsinformation med nya kortnummer eller utgångsdatum.

Smart försökslogik

Maskininlärningsalgoritmer tränar på data från hela Stripe-nätverket för att optimera försökslogik och misslyckade betalningar.

Automatiska påminnelser

Maximera dina chanser att få betalt med förbyggda e-postpåminnelser för missade eller försenade betalningar.

Optimera kundlivscykeln

Använd Stripe som ett registreringssystem för kundlivscykeln: hantera viktiga händelser som att automatiskt tillhandahålla tjänster för nya abonnenter eller skicka påminnelser om förnyelser. Du kan också göra det möjligt för dina kunder att hantera sina abonnemang med kundportalen.
Kund för Lars Andersson skapades
För 15 dagar sedan
Startade bronsabonnemang
För 15 dagar sedan
Provperiod för bronsabonnemang har löpt ut
För 10 dagar sedan
Startade abonnemang för extra lagringsutrymme
För 10 dagar sedan
Stripe uppdaterade automatiskt ett Visa som slutar med 4242
För 7 dagar sedan
Sa upp abonnemang för extra lagringsutrymme
För 5 dagar sedan
100,00 kr i rabatt tillämpat på kundens konto
För 3 dagar sedan
Ändrade från bronsabonnemang till guldabonnemang
För 1 dag sedan
Betalningen misslyckades och en avisering skickades
För 7 timmar sedan
Uppdaterad betalningsmetod till Visa som slutar med 4028
För 2 timmar sedan

Webhooks

Meddela automatiskt andra system om livscykelhändelser, inklusive nya abonnemang, betalningar och uppsägningar.

Fakturering med proportionell fördelning

Stripe justerar automatiskt fakturor pro rata när ett abonnemang ändras.

Regler för förnyelse

Konfigurera regler för att automatiskt eller manuellt förnya kundernas abonnemang.

Kundportal

Låt kunderna själva hantera sina abonnemang genom att dela en länk till en säker, färdigbyggd kundportal.

Detta ingår

Hantera fakturering från början till slut

Fokusera på din produkt- och kundupplevelse och låt Stripe optimera och automatisera beställningsflöden, faktureringslogik, abonnemangshantering, fakturering, betalningar, intäktsåtervinning och mer.

Ta emot beställning

 • I Dashboard
 • Checkout och Elements
 • Billing API
 • Mobila SDK:er
 • Salesforce-integration

Abonnemang och fakturor

 • Engångsfakturering
 • Återkommande fakturering
 • Flexibel fakturering
 • Fakturaleverans
 • Värdbaserade fakturasidor
 • Automatisk skatteuppbörd

Betalningar och dunning

 • Kreditkort
 • Bank- och penningöverföringar
 • Lokala betalningar
 • Smart försökslogik
 • Kortuppdaterare
 • Betalningspåminnelser via e-post

Redovisning och rapportering

 • Företagsanalys
 • Standardrapporter
 • Anpassad rapportering
 • Intäktsredovisning
 • NetSuite-integration
 • Redovisningsintegrationer
 • Integrationer från tredje part

Bygga versus köpa

Egenutvecklade faktureringssystem: Dyrt och komplext

Företag lappar oftast ihop något för att stödja en inledande lansering, men underskattar både komplexiteten och kostnaderna. En hemgjord lösning måste ständigt underhållas för att stödja nya produktlanseringar, affärsmodeller, prissättningsexperiment, global expansion, ändringar av regelverk och en mängd andra utmaningar när företaget växer.
Stripe Billing erbjuder den funktionalitet du behöver för att snabbt komma igång idag, men med den flexibilitet och de funktioner som hjälper dig i stor skala, så att du kan fokusera på att bygga ditt företag.

Vet vad du betalar för

Transparent och integrerad prissättning per transaktion.

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på bara några minuter.