Påskynda tillväxten med Stripe Billing

Med Stripe Billing kan du fakturera och hantera kunderna på det sätt du vill – från enkel återkommande fakturering till användningsbaserad fakturering och förhandlade avtal. Debitera och behåll mer intäkter, automatisera arbetsflödena för intäktshantering och ta emot betalningar globalt.

Hantera global tillväxt på ett enkelt sätt

Öka konverteringen genom att erbjuda de betalningsmetoder kunderna föredrar. Stripe stödjer mer än 40 lokala betalningsmetoder och mer än 130 valutor.

Få tillgång till flexibla priser och affärsmodeller

Möt kundernas efterfrågan snabbare med flexibla prismodeller, inklusive användningsbaserade, nivåbaserade, fast avgift plus extra avgifter vid överanvändning och mycket annat. Stöd för kuponger, gratis provperioder, proportionell fördelning och tillägg är inbyggt.

Maximera intäkterna och minska kundbortfallet

Öka intäkterna och minska det ofrivilliga kundbortfallet med Smart Retries och automatiserat arbetsflöde för återvinning. Stripes återvinningsverktyg hjälpte användarna att återvinna mer än 3,4 miljarder USD i intäkter under 2023.

Optimera tillväxten med ett enda, effektivt system

Utnyttja vår modulära plattform för att konsolidera flera intäktssystem i ett. Integrera enkelt med programvara från tredje part och utnyttja våra kodfria funktioner som innebär att du kan göra mer utan att behöva utveckla allt själv.

För utvecklare

Byggstenar för fakturering

Stripe Billing API är lätt att integrera med befintliga webbplatser, mobilappar och CRM-system. Utvecklare kan använda vårt komponentbaserade API för att komma igång snabbt eller utforma anpassad abonnemangslogik och prissättningsmodeller.

Fast avgift

Få tillgång till alla funktioner för en månads- eller årskostnad

Flera priser

En enskild produkt som kan erbjudas till olika priser

Per användare

Ett pris som är beroende av antalet aktiva användare under faktureringsperioden

Användningsbaserat

Ett rörligt pris baserat på produktanvändning

Fast avgift + extra avgifter

En fast månadsavgift där extra avgifter tillkommer om användningen överstiger en viss kvot
Produkt core
Pris monthly_usd
Produkt growth
Pris monthly_usd
Pris monthly_eur
Produkt enterprise_user
Pris user_USD
Produkt storage
Pris monthly_tiered Nivåer
1–1 000: 1,00 kr/GB 1 000–10 000: 0,50 kr/GB Över 10 000: 0,25 kr/GB
Produkt base
Pris monthly_tiered
Produkt extra avgifter
Pris monthly_usd Nivåer
1–1 000: 0 kr/GB Över 1 000: 0,50 kr/GB
Abonnemang Kontrakt med Företag AB
Kund Företag AB
Faktura April 2020

För företagsteam

Helhetslösning för fakturering – ingen kod krävs

Börja ta emot återkommande betalningar inom några minuter. Använd Invoicing för att ta emot betalningar från befintliga kunder eller dela en betallänk för att sälja abonnemang – ingen kod krävs. När allt är konfigurerat kan du hantera konton och se detaljerade finansiella rapporter och inkomstrapporter direkt i Dashboard. Du kan också göra det möjligt för dina kunder att själva hantera sina abonnemang genom att dela en länk till en säker, färdigbyggd kundportal.

Flexibel och exakt

Utforma och testa prisplaner enkelt

Iterera dina priser i takt med produktutvecklingen med Stripes flexibla faktureringskomponenter.
 • En gång

  Ta betalt för engångsköp.

 • Återkommande

  Ta ut ett enda pris på återkommande basis.

 • Användningsbaserat

  Beräkna fakturering baserat på produktanvändning.

 • Nivåbaserad prissättning

  Ta ut olika priser baserat på volymnivåer.

 • Kampanjer och provperioder

  Justera fakturering med rabatter och provperioder.

 • Faktureringsfrekvens

  Fakturera dagligen, veckovis, månadsvis eller årsvis i för- eller efterskott, och ange anpassade framtida startdatum.

Faktura
Faktureringsperiod från 1 mars 2021 till 31 mars 2021
Faktureringsperiod från 15 mars 2021 till 14 april 2021
Faktureringsperiod 1 mars 2021 till 31 mars 2021
Faktureringsperiod 15 mars 2021 till 14 april 2021
Beskrivning Antal Pris Belopp
Grundavgift 1 $600.00 $600.00
Enterprise (per användare) 28 $50.00 $1,400.00
Extra bandbredd (per GB) 20 $50.00 $1,000.00
Lagringsutrymme (per GB)
Första 1 000 1,000 $1.00 $1,000.00
Nästa 1 001 till 10 000 9,000 $0.50 $4,500.00
10 001 och över 100 $0.25 $25.00
Rabatt (rekommendation) -$1,000.00
Totalt $0
Se vilka prismodeller som är mest populära hos abonnemangsföretag i Stripes Rapport om status för abonnemangs- och faktureringshantering.

Internationell

Inbyggda globala betalningar

Acceptera alla betalningsmetoder med vårt Unified API – inga engångsintegrationer eller separata avtal krävs. Läs om varför mer än 70 % av alla företag med återkommande intäkter planerar att lägga till nya betalningsmetoder i Rapporten om status för abonnemangs- och faktureringshantering.

Internationella kort och valutor

Ta emot betalningar med alla vanliga bank- och kreditkort i 135 + valutor. Aktivera 3D Secure vid behov för alla betalningar.

Betalningsmetoder

Stöd mer än bara kort med lokala betalningsmetoder, som du kan aktivera i Dashboard med ett klick.

Enhetlig faktureringsstrategi

Ge stöd för alla lanseringsstrategier

Stripe Billing är en enkel lösning som moderniserar alla faktureringsflöden så att du kan påskynda och skala upp tillväxten.

Effektivisera försäljningsledda processer

Stripe Billing är utformat för att på ett smidigt sätt integreras i ditt befintliga arbetsflöde från offert till betalning. Integrera med din CRM-programvara, och konfigurera och skicka anpassade offerter till potentiella kunder. Använd fakturor för att automatisera kundfordringar och hantera kundfakturering under hela livscykeln. Visa detaljerade finans- och intäktsrapporter direkt från Dashboard eller synkronisera data till ditt ERP eller datalager.

Möjliggör tillväxt baserad på självbetjäning

Skala upp verksamheten genom att göra det enkelt för kunderna att registrera sig, oavsett var de befinner sig. Integrera med din befintliga e-handelsplattform eller erbjud ett anpassningsbart gränssnitt för att visa abonnemang och planer. Ge kunderna möjlighet att själva hantera sina betalningsmetoder, uppgraderingar och nedgraderingar i en säker, färdig kundportal.

Kompatibel med kärnsystem

Integrera med dina befintliga arbetsflöden

Konsolidera dina försäljningskanaler med ett enda faktureringssystem som kopplar samman ditt CRM, din programvara för orderhantering, din faktureringsplattform för återförsäljare, ERP, redovisning och andra system.
Kundförvärv
 • Provperioder
 • Offerter
 • Prissida
 • Kundportal
Inkassering
 • Betalningar
 • Abonnemang
 • Fakturering
 • Omsättningsskatt och moms
Rapportering
 • Företagsstatistik
 • Intäktsredovisning
 • Trender och insikter
 • Redovisningsrapporter
Tillväxt
 • Analys av kundbortfall
 • Återvinning och debitering
 • Automatiseringar
 • Optimeringar

Självbetjäning och förhandlingskanaler

ERP och redovisningsprogram

Datalager

Retention

Från engångsbeställning till trogen kund

Automatisera alla delar av relationen med återkommande kunder – från att hantera kundhändelser till att försöka debitera misslyckade betalningar vid den bästa tidpunkten.

Minska ofrivilligt kundbortfall

Nästan en fjärdedel av kundbortfallet är ofrivilligt – det orsakas av missade betalningar eller nekade kort. Stripes återhämtningsverktyg hjälper företag att i genomsnitt återvinna 57 % av alla misslyckade återkommande betalningar. Och företag som använder vår Smart Retries-funktion återvinner 11 % mer intäkter än de som försöker igen med misslyckade betalningar enligt ett fastställt schema. Stripes återvinningsverktyg hjälpte våra användare att återvinna 3,42 miljarder dollar i intäkter förra året.

När det gäller ofrivilligt kundbortfall har vi märkt att Stripe Smart Retries verkligen har fungerat för oss. Funktionen är inbyggd i Stripe Billing och använder maskininlärning för att försöka betala med kort igen vid den optimala tidpunkten. Vi har återvunnit miljontals dollar i intäkter som vi annars skulle ha förlorat – detta är mycket viktigt för oss som ett företag som har en abonnemangsbaserad verksamhet.

Nadia Ali, CFO, Midjourney

Smart Retries

Stripe använder maskininlärning för att välja optimala tidpunkter för när misslyckade betalningar kan genomföras på nytt, vilket kan öka chansen att lyckas. 90 % av alla kort som används i Stripe-nätverket har förekommit mer än en gång.

Automatiska påminnelser och uppdateringar med ett klick

Aktivera automatiserade e-postmeddelanden för misslyckade eller försenade betalningar. Plus ge dina kunder ett säkert alternativ för uppdatering av deras betalningsmetod med ett klick på den värdbaserade återvinningssidan.

Automatisk kortuppdaterare

Stripe arbetar direkt med kortbetalningsnätverk (där de är tillgängliga) för att uppdatera betalningsinformation när ett kort löper ut eller byts ut.

Återvinningsanalys

Övervaka och analysera misslyckade abonnemangsbetalningar och återvinningsnivåer, mät effektiviteten hos samtliga återvinningsförsök i en enda vy och undersök trender med hjälp av nedladdningsbara rapporter direkt från Dashboard.

Optimera kundlivscykeln

Använd Stripe som ett registreringssystem för kundlivscykeln: hantera viktiga händelser som att automatiskt tillhandahålla tjänster för nya abonnenter eller skicka påminnelser om förnyelser. Du kan också göra det möjligt för dina kunder att hantera sina abonnemang med kundportalen.
Kund för Lars Andersson skapades
För 15 dagar sedan
Startade bronsabonnemang
För 15 dagar sedan
Provperiod för bronsabonnemang har löpt ut
För 10 dagar sedan
Startade abonnemang för extra lagringsutrymme
För 10 dagar sedan
Stripe uppdaterade automatiskt ett Visa som slutar med 4242
För 7 dagar sedan
Sa upp abonnemang för extra lagringsutrymme
För 5 dagar sedan
100,00 kr i rabatt tillämpat på kundens konto
För 3 dagar sedan
Ändrade från bronsabonnemang till guldabonnemang
För 1 dag sedan
Betalningen misslyckades och en avisering skickades
För 7 timmar sedan
Uppdaterad betalningsmetod till Visa som slutar med 4028
För 2 timmar sedan

Webhooks

Meddela automatiskt andra system om livscykelhändelser, inklusive nya abonnemang, betalningar och uppsägningar.

Fakturering med proportionell fördelning

Stripe justerar automatiskt fakturor pro rata när ett abonnemang ändras.

Regler för förnyelse

Konfigurera regler för att automatiskt eller manuellt förnya kundernas abonnemang.

Kundportal

Låt kunderna själva hantera sina abonnemang genom att dela en länk till en säker, färdigbyggd kundportal.

Detta ingår

Hantera fakturering från början till slut

Fokusera på din produkt- och kundupplevelse och låt Stripe optimera och automatisera beställningsflöden, faktureringslogik, abonnemangshantering, fakturering, betalningar, intäktsåtervinning och mer.

Försäljning

 • Gå till kassan
 • Pristabell
 • Payment Links
 • Värdbaserade fakturor
 • Köp i fysisk miljö
 • Adaptive Acceptance
 • Anpassade offerter
 • CRM-integrationer
 • CPQ-integrationer
 • Kostnadsfria provperioder

Billing

 • Abonnemang
 • Användningsbaserad fakturering (mätning)
 • Kundportal
 • Kreditnotor
 • Billing för plattformar
 • Abonnemangsplaner
 • Prismodeller
 • Kuponger och rabatter
 • Proportionella betalningar
 • Schema för försäljningsavtal
 • Delbetalningar
 • Retroaktiv datering av abonnemang
 • Testklockor
 • Automatisk skatteberäkning
 • Fakturaefterlevnad
 • Betalkortbranschens standarder för datasäkerhet (PCI DSS)
 • E-medgivanden för återkommande transaktioner
 • Efterlevnad av uppsägning av abonnemang
 • Stark kundautentisering (SCA)

Intäktsoptimering

 • Kreditkort
 • Plånböcker
 • Omdirigering till bank
 • Bankdebiteringar och överföringar
 • Avräkning via andra kanaler
 • Påminnelser via e-post
 • E-postlogg
 • Påminnelser om misslyckade betalningar
 • Uppdateringar av utgångna kort
 • Analys av intäktsåtervinning
 • Värdbaserad återvinningssida
 • Uppsägningsenkäter

Redovisning och rapportering

 • SaaS- och Billing-analys
 • Åldersanalys för kundfordringar
 • SQL-baserad rapportering
 • Synkronisering med datalager
 • Skatterapportering
 • Intäktsredovisning
 • Automatiserad avstämning
 • Connector for NetSuite
 • Redovisningsintegrationer

Bygga versus köpa

Egenutvecklade faktureringssystem: Dyrt och komplext

Företag lappar oftast ihop något för att stödja en inledande lansering, men underskattar både komplexiteten och kostnaderna. En hemgjord lösning måste ständigt underhållas för att stödja nya produktlanseringar, affärsmodeller, prissättningsexperiment, global expansion, ändringar av regelverk och en mängd andra utmaningar när företaget växer.
Stripe Billing erbjuder den funktionalitet du behöver för att snabbt komma igång idag, men med den flexibilitet och de funktioner som hjälper dig i stor skala, så att du kan fokusera på att bygga ditt företag.

Vet vad du betalar för

Transparent och integrerad prissättning per transaktion.

Sätt ditt backoffice i första rummet

Väx snabbare och agera med större flexibilitet med hjälp av vår plattform för intäkts- och ekonomiautomatisering.