Professionella tjänster

Vägledning av experter som hjälper dig att nå våra mål

Vårt team för professionella tjänster kombinerar expertis om betalningslösningar och finansiell kompetens för att integrera Stripes teknik i tusentals projekt. Vi hjälper våra kunder att skapa marknadsplatser, lansera abonnemangsbaserade verksamheter, expandera globalt med mera.

Kom igång snabbt

Implementeringstjänster

Integrationskonsulter och -tekniker vägleder dig genom samtliga faser av implementeringen, från strategi och utformning till teknisk utveckling och lansering.

Snabbare lansering

Snabb lansering med Stripe tack vare en handfast upprepningsbaserad metod.

Utforma med tanke på skalbarhet

Vi tar hänsyn till komplexiteten i din verksamhet för att leverera en anpassad och skalbar lösning.

Minimera risk

Bygg en gång och det är klart – undvik problem med teknik och efterlevnad som annars kan orsaka förseningar.

Frigöra större mervärde

Upptäck andra sätt som du kan använda Stripe för att effektivisera teknikstacken.

Anpassad vägledning för integrationen av samtliga komponenter i Stripes lösning

Implementeringen omfattar relevanta djuplodande workshops så att vi får en god inblick i ditt företags behov och kan skapa skräddarsydda vägledningar för integration så att dina team kan arbeta snabbare.

På workshopen tas bland annat följande ämnen upp:

 • Betalningsoptimering
 • Analys och rapportering
 • Bedrägerier och tvister
 • Riskhantering och kundkännedomskrav
 • Datamigration
 • Kundbetalningsupplevelse
 • Penningflöden
 • Strategi för monetarisering av produkter

Optimering och tillväxt

Rådgivning

Våra experter ger vägledning om allt från att stärka den befintliga integrationen till lanseringar av nya affärsmodeller, vilket hjälper dig att bygga vidare på din befintliga Stripe-lösning.

Optimera din Stripe-lösning

Gör lämpliga tekniska justeringar för att maximera mervärde och öka genomslagskraften.

 • Förbättra betalningsresultat.
 • Skapa och implementera upplevelser.
 • Aktivera nya funktioner med hjälp av det senaste Stripe-API:et.

Anpassa verksamheten efter nya behov

Reagera snabbt på finansiella och branschspecifika trender och skapa lösningar som tillgodoser kundernas behov.

 • Expandera internationellt.
 • Bygg en marknadsplats eller appbutik.
 • Lansera en abonnemangsbaserad verksamhet.
 • Länka nätbaserade och fysiska betalningar.

Bygg för framtiden

Program för ledningsstrategi

För samman ledningsteamet för samarbete med Stripe, skapa en vision och en gemensam vägkarta för de mest ambitiösa målen.

Lägga insikter i dagen

Utforska möjligheter genom kundundersökningar, dataanalys, intervjuer med kunder och uppföljning av branschtrender.

Identifiera lösningar

Workshops för idéutveckling och identifiering av nya lösningar samt vidareutveckling av befintliga lösningar som ligger i linje med dina långsiktiga mål.

Leverera resultat

Definiera, anpassa och ställa sig bakom en gemensam vägkarta som ligger till grund för åtgärder och innehåller implementeringsplaner som teamen kan genomföra.

Fallstudier

Booksy byter till Stripe för snabbare utbetalningar och betalningar via flera kanaler

Booksy grundades i Polen 2015 och är en ledande plattform för hantering av bokningar för skönhets- och wellnessleverantörer. Med hjälp av plattformen kan mer än 20 miljoner kunder enkelt hitta och boka tjänster som klippning, manikyr och massage.

Utmaning

Booksy var djupt integrerade med en betalleverantör som inte uppfyllde förväntningarna, vilket tvingade en del företag att använda mindre säkra betalningsmetoder som tillfällig lösning. Booksy ville ha ett mer stabilt betalningserbjudande för flera kanaler med ett bredare utbud av användningsfall för att hålla jämna steg med leverantörernas föränderliga behov.

Lösning

Stripes professionella tjänster hjälpte Booksy att byta ut sina betalleverantörer inom fem månader genom att erbjuda viktig vägledning och ha ett nära samarbete med Booksys tekniker. På så sätt fick Booksy hjälp att uppnå sin vision om en komplett betalningsplattform där leverantörer kan hantera sina betalningar fullt ut via sitt Booksy-konto. Booksy migrerade tiotusentals anslutna leverantörskonton till Stripe till nästa dag med en genomförandegrad på 97 procent.

Produkter

Stripes professionella tjänster var till enorm hjälp i integrationsarbetet med Stripe. Och de hjälpte till med mycket mer än att besvara mindre frågor – här ingick många olika tjänster och kontinuerlig rådgivning om nya idéer. Vi pratade igenom problem och fick råd om hur olika produkter kunde användas. På en skala mellan ett och tio ger vi professionella tjänster en elva

Pawel Tama, Payments Project Manager

Lynk & Co samarbetar med Stripes experter för att skapa en problemfri betalningsupplevelse

Lynk & Co är ett svenskt fordonsföretag som gör det enkelt att köra bil genom att erbjuda förare flexibla mobilitetsalternativ. Förare kan få tillgång till fordon genom en abonnemangsmodell, via bildelning eller genom att köpa en egen bil. Lynk & Co erbjuder olika tjänster som hjälper förare att underhålla sina fordon, som försäkring, service med mera.

Utmaning

Lynk & Co ville ha en ny betalleverantör för att säkerställa att man skulle uppfylla kraven i EU:s betaltjänstdirektiv (PSD2) och erbjuda en smidig betalningsupplevelse så att man kunde konvertera Lynk & Cos passagerare och förare på ett mer effektivt sätt.

Lösning

Lynk & Co samarbetade med Stripes professionella tjänster för att få vägledning om hur man påskyndar en komplex Stripe Connect-integration för att driva Lynk & Cos betalningsplattform som uppfyller PSD2-kraven. Lynk & Cos bildelningstjänster lanserades på samtliga sju aktiva marknader på en enda dag. Sex månader efter lanseringen såg Lynk & Co att siffrorna ökade för företagets främsta erbjudanden: 53 procent för billån, 45 procent för bildelning och 49 procent för bokningar av bildelning.

Produkter

Stripes professionella tjänster involverades på ett tidigt stadium. De deltog i tekniska diskussioner, föreslog lösningar och tog in experter från hela Stripes organisation. Medlemmarna i teamet var engagerade, flexibla och kunniga, vilket definitivt ledde till att vår Connect-implementering blev starkare.

Ifty Hussain, Head of Commerce Platform

Carousell skapar omfattande process för bedrägeribekämpning med Stripes experter

Carousell, som ingår i Carousell Group, är den ledande flerkategoriplattformen för secondhand-varor i Sydostasien. Företagets målsättning är att inspirera världen att börja sälja och göra secondhand till ett förstaval genom att förenkla köp och försäljning mellan privatpersoner.

Utmaning

Efter implementeringen av Stripe samlade Carousells säkerhetsteam in data om de vanligaste typerna av bedrägeriangrepp. Carousell skapade en strategi med Stripes professionella tjänster-team för att bekämpa bedrägerihot som är specifika för företagets verksamhet i syfte att snabba upp reaktionstiden, förbättra kundupplevelsen och den fortsatta globala expansionen.

Lösning

Carousell samarbetade med Stripes professionella tjänster under 10 veckor och fick strategiska råd kring bedrägerier så att man kunde bygga upp och finjustera sina förtroende- och säkerhetsprocesser. Med hjälp av användartyper kunde man identifiera de största hoten och riskerna samt möjligheter att minska dem. Efter implementeringen av de nya bedrägeriprocesserna har Carousell sett en minskning av identifierings- och reaktionstiderna och en minskning av antalet falska bedrägerilarm med 75 procent, en minskning av 3D Secure-ingripanden (3DS) med 15 procent, en ökning av godkännandefrekvensen för utfärdare med 10 procent samt färre tidigare betalningsblockeringar.

Produkter

Tillit och säkerhet prioriteras högst hos Carousell. Stripes professionella tjänster-team spelade en stor roll i att ta fram en integrerad lösning som exakt motsvarade våra affärskrav och vårt engagemang för tillit och säkerhet för våra användare. Deras direkta stöd och vägledning var oumbärligt och gjorde att vi med framgång kunde förstärka komplexa åtgärder för att minska bedrägerier och stärka våra funktioner för bedrägeribekämpning.

Maninder Nagpal, Fraud Management and Disputes Program Manager

Togetherwork samarbetar med Stripes experter för att bygga en smidig upplevelse för sina kunder

Togetherwork erbjuder programvaru- och betallösningar för organisationer så att de kan skapa effektivitetsvinster och öka intäkterna. Med en världsledande strategi inom teknik och operativ verksamhet har Togetherwork som mål att leverera de bästa upplevelserna för sina kunder och communities.

Utmaning

I takt med att Togetherworks verksamhet snabbt expanderade började man växa ur sin egenutvecklade betalningsplattform, där man kombinerade flera betalleverantörer. Företaget behövde en mer modern betallösning som kunde stötta den snabba tillväxten och vägledning om hur man konsoliderar mer än 20 betalleverantörer i sin portfölj av produktlinjer.

Lösning

Togetherwork vände sig till Stripes professionella tjänster för att få vägledning kring implementeringen av en ny skalbar och global betalningsplattform. Med hjälp av implementeringstjänster kunde Togetherwork konsolidera fler än 20 betalleverantörer inom mer än 15 produktlinjer och förbereda organisationen operativt för den nya lösningen. Rådgivningstjänster hjälpte Togetherwork att marknadsföra nya erbjudanden om finansiella tjänster med hjälp av Stripes produkter för molnbaserade banktjänster.

Produkter

Vi hade en fantastisk implementeringsupplevelse med Stripes professionella tjänster. Teamet tillhandahöll vägledning och expertis i varje steg medan vi fortfarande höll på att lära oss mer.

Karen Gil, VP of Payments

Stripe Partners

Låt våra partner göra grovgörat (eller sköta kodningen)

Professionella tjänster och Stripe Partners är en oslagbar kombination. Under Stripe-experters ledning kan våra utbildade och certifierade partner komplettera ditt utvecklarteam så att Stripes lösning kan lanseras ännu snabbare.

Är du redo att arbeta med professionella tjänster?

Berätta mer om vad du producerar så att vi kan komma i gång.

Ta del av kundernas berättelser

Läs om hur Stripes plattform har hjälpt miljontals företag.

Maximera mervärdet

Supportplaner underlättar snabb lösning av problem och ger dig insikter som vägledning för verksamheten.