Få tillgång till kapital så att ditt företag kan växa

Stripe Capital ger dig tillgång till snabb, flexibel finansiering så att du kan hantera kassaflöden och investera i tillväxt.

Ingen lång ansökningsprocess

Det krävs ingen personlig kreditupplysning eller komplicerad ansökningsprocess. Huruvida du är berättigad baseras på faktorer som din betalningsvolym och historik på Stripe.

Få medel snabbt

Pengarna sätts vanligtvis in nästa arbetsdag, direkt på ditt Stripe-konto.

En fast avgift

Betala en fast avgift som aldrig ändras. Det finns inga sammansatta räntekostnader eller förseningsavgifter.

Betala när du får betalt

Återbetalningen är helt automatiserad och anpassas till din dagliga försäljning. Stripe drar av en fast procentsats av din försäljning tills den totala skulden har återbetalats.

Så funkar det

Snabb finansiering och flexibla betalningar

1

Kontrollera din behörighet

Logga in på din Dashboard för att se om du är berättigad till ett erbjudande baserat på faktorer som inkluderar din betalvolym och historik på Stripe.

2

Välj erbjudande

Välj det belopp som passar ditt företags behov. Avgiften och återbetalningstakten fastställs baserat på beloppet.

3

Ta emot dina medel

När vårt team har granskat ditt val kommer pengarna att sättas in på ditt Stripe-konto, vanligtvis nästa arbetsdag.

4

Betala av i takt med dina intäkter

Du återbetalar lånet automatiskt med en fast procentsats av din dagliga försäljning tills det totala beloppet har återbetalats.

Alla siffror som visas är exempel.

Daglig försäljning

  • 12 % av försäljningen till återbetalning
81 kr 108 kr 135 kr

Dag 1

900 kr

117 kr 156 kr 195 kr

Dag 2

1 300 kr

49 kr 66 kr 82 kr

Dag 3

550 kr

103 kr 138 kr 172 kr

Dag 4

1 150 kr

Ingen betalning

Dag 5

Ingen försäljning

72 kr 96 kr 120 kr

Dag 6

800 kr

90 kr 120 kr 150 kr

Dag 7

1 000 kr

Är du redo att sätta i gång?

Stripe Capital kommer initialt att erbjudas till utvalda företag i USA baserat på faktorer som inkluderar betalvolym och historik på Stripe. När vi utökar vårt program kommer denna uppsättning att utvidgas. Så småningom hoppas vi kunna erbjuda kapital till praktiskt taget alla företag på Stripe.

Vanliga frågor

Läs mer om Stripe Capital i våra vanliga frågor.

Capital för plattformar

Hjälp dina kunder att få tillgång till det kapital de behöver för att främja tillväxten.

Lån utfärdas av Celtic Bank, en industribank och medlem av FDIC registrerad i Utah, USA. Alla lån är föremål för kreditgranskning.