Dina affärsdata alltid till hands

Fördelarna med Stripe Sigma

Få svar omedelbart med SQL

Vi skapade Stripe Sigma så att företag snabbt ska kunna analysera sina data i Stripe och få snabbare affärsinsikter.

Analysera data i Stripe

Använd fördefinierade SQL-frågor eller skriv nya frågor direkt i Stripe Dashboard – kräver inga tekniska åtgärder.

Insikter i verksamheten

Tack vare strukturerad åtkomst till dina data kan du lätt identifiera vilka kunder som är minst sannolika att lämna dig, vilka regioner som genererar mest intäkter och mycket mer.

Schemalägg rapporter

Få svar på alla dina Stripe-relaterade frågor när du behöver dem. Rapporter kan schemaläggas och genereras automatiskt varje dag, vecka eller månad.

Samarbeta enkelt

Effektivisera arbetet genom att spara vanliga frågor. Dela frågor med andra team direkt i Sigma eller ladda ner dem som CSV-rapporter.

Användningsfall

Så använder team Stripe Sigma

Hur stor procentandel av alla tvister bestred vi?

Hur många betalningar fick vi i februari?

Vilka kunder har inte betalat sina fakturor?

Vilka debiteringar kan avstämmas mot vår senaste bankutbetalning?

Hur mycket förändras kassaflödet från månad till månad?

Vad är företagets dagliga resultat?

Hur många aktiva kunder har vi?

Varför bestrider kunder betalningar?

Vilka är våra populäraste abonnemang?

Hur många betalningar görs med varje utfärdares bankkort?

Hur mycket intäkter får vi från olika kundkanaler?

Affärsteam använder Stripe Sigma för att effektivisera företaget

Ekonomiteam använder Stripe Sigma för att göra bokslut snabbare.

Datateam använder Stripe Sigma för att analysera allt från genomsnittlig intäkt per användare till kundbortfall.

Produkthanteringsteam använder Stripe Sigma för att identifiera nya affärsmöjligheter.

Operativ verksamhet

Hur stor procentandel av alla tvister bestred vi?

Operativ verksamhet

Hur många betalningar fick vi i februari?

Operativ verksamhet

Vilka kunder har inte betalat sina fakturor?

Ekonomi

Vilka debiteringar kan avstämmas mot vår senaste bankutbetalning?

Ekonomi

Hur mycket förändras kassaflödet från månad till månad?

Ekonomi

Vad är företagets dagliga resultat?

Dataanalys

Hur många aktiva kunder har vi?

Dataanalys

Varför bestrider kunder betalningar?

Produkthantering

Vilka är våra populäraste abonnemang?

Produkthantering

Hur många betalningar görs med varje utfärdares bankkort?

Produkthantering

Hur mycket intäkter får vi från olika kundkanaler?

Färdiga mallar

Optimerad för snabba svar

Vi har redan skrivit frågorna för de mest användbara rapporterna för olika typer av företag. Från att beräkna genomsnittlig intäkt per användare till att analysera vilken betalningsmetod som dina kunder föredrar – du kommer snabbt igång genom att anpassa en av våra rapportmallar eller så kan du skapa dina egna, helt nya rapporter. Vi har även lagt till markering av syntax, informativa felmeddelanden och automatisk ifyllning av datatabeller och kolumner – lite som en integrerad IDE för att skriva frågor.

Lättanvänt schema

Dina data i Stripe – alltid redo

I sidofältet får du snabbt åtkomst till en fullständig karta över datastrukturen i Stripe (inklusive eventuella ytterligare metadata som du skickar till oss). Här kan du enkelt kombinera alla relevanta data som du behöver från de olika produkterna i Stripe: betalningar, utbetalningar, kunder, abonnemang, återbetalningar och mer.

Betalningstabeller
balance_transactions_fee_details
balance_transactions
id Varchar
belopp Bigint
available_on Tidsstämpel
skapad Tidsstämpel
valuta Varchar
beskrivning Varchar
avgift Bigint
netto Bigint
status Varchar
typ Varchar
source_id Varchar
automatic_transfer_id Varchar

Skapad för samarbete

Spara och dela frågor med ditt team

Spara vanliga frågor så att du kan kolla upp dem igen eller dela länken till en användbar fråga så att dina teammedlemmar också kan ta del av den.

Hur många kunder har vi i Frankrike?

Hur många betalningar fick vi förra månaden?

Kan du påminna mig om hur vi beräknar månatliga återkommande intäkter?

Priser

Beräkna din kostnad

Få åtkomst till alla dina Stripe-data och hämta anpassade Stripe-rapporter med SQL. Sigma debiteras när en användare eller ett anslutet konto behandlar en transaktion eller skickar in en auktorisering eller betalningsbegäran.

0

Betalningar per månad

0

Beräknad månadskostnad

Kontakta säljteamet 
 • 0-500

  0,18 kr/debitering

 • 501-1 000

  0,16 kr/debitering

 • 1 001-5 000

  0,14 kr/debitering

 • 5 001-50 000

  0,12 kr/debitering

 • 50 001+

infrastrukturavgift

Skräddarsydda prisplaner är tillgängliga för företag med stora betalvolymer, transaktioner med högt värde eller unika affärsmodeller. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Effektiviserad kontohantering och snabbare dataanalys för ditt företag

Med Stripe Organizations kan du i Dashboard hantera alla affärsområden eller dotterbolag för flera Stripe-konton. Genom att använda Sigma för att analysera data från alla dina konton kan du dessutom få tillgång till nya affärsinsikter.

Är du redo att sätta i gång?

Analysera och skapa anpassade rapporter med dina Stripe-data.

Lär dig hur det funkar

Information om hur man bygger anpassade Stripe-rapporter.

Automatisera intäktsrapportering med Stripe

Enklare periodiserad redovisning.