Slack om att automatisera sin redovisnings- och intäktsverksamhet

Slack har sitt huvudkontor i San Francisco och är en del av Salesforce-familjen. Det är en plats där arbetet flödar mellan människor, system, partner och kunder och driver verksamheten framåt. Genom att föra samman människor som arbetar i enhetliga team förändrar Slack hur organisationer som Spotify, Target och Verizon samarbetar.

Vi pratade med Jonathan Gan, chef för intäktsredovisning hos Slack, om hur man bygger en optimal självbetjäningsupplevelse, skapar en effektivare inköpsprocess och hur Stripe har fått friktionen att minska inom hela företaget.

Använda produkter

    Invoicing
    Radar
    Sigma
    Data Pipeline
    Payments
Globalt
Storföretag

Vad lockade dig till Slack?

En kombination av att jag älskade Slack som produkt och ville jobba med extremt begåvade personer. Innan jag började hos Slack för nästan sju år sedan hade jag tillbringat en stor del av mitt yrkesliv inom större, mer etablerade företag. Jag tänkte att min bakgrund skulle fungera bra hos ett växande företag där jag kunde bygga upp intäktsverksamheten från början.

Använder Slacks redovisningsteam Slack på något sätt som är unikt?

Vi använder Workflow Builder, en uppsättning visuella verktyg med Slack som automatiserar rutinprocesser, som att godkänna ledighetsansökningar eller be om återkoppling från teammedlemmar. Det krävs ingen kodning och teamen kan anpassa ett arbetsflöde för att minska antalet repetitiva uppgifter, få svar snabbare och samla in godkännanden med mindre arbete. Detta gör att många interna uppgifter automatiseras, från att utfärda kreditnotor till att hantera kontoförfrågningar från avdelningar eller kunder. Vi sparar mycket tid på att fokusera på mer djupgående arbete.

Slack är också ett fantastiskt dokumentationsverktyg, framför allt när man måste skicka in bokföringsposter eller av revisionsskäl behöver ha en noggrann dokumentation. Det är enkelt att söka i flera kanaler och allt sparas på en plats. Man slipper leta efter e-postmeddelanden. Slack har gjort det betydligt enklare att följa upp och spara all denna viktiga information på ett sätt som är effektivt och tillgängligt.

Hur har Slacks tillväxt påverkat intäkts- och verksamhetsteamet på senare år?

Vi har växt exponentiellt och det har inte alltid varit enkelt att öka de tillgängliga resurserna direkt. Vi har behövt hitta kreativa sätt att vara mer produktiva och att automatisera vårt team för att bli effektivare. Stripe möjliggör den här effektiviteten genom att låta Slacks kunder på ett enkelt sätt byta mellan månadsabonnemang och årsabonnemang eller betalningsmetoder som kreditkort eller fakturor som betalas vid en senare tidpunkt via kundernas upphandlingssystem. De här typen av alternativ var tidigare en belastning för vårt team och krävde massor av manuellt backend-arbete. Nu när det är automatiserat på Stripe har vårt team tid att fokusera på viktigare projekt.

Hur avgörande är betalningsupplevelsen för Slack?

Den är mycket viktig. Stripe hjälper oss att erbjuda en självbetjäningsupplevelse, vilket innebär att kunderna kan gå till vår webbplats och köpa Slack-tjänster, utan att behöva massor av backend-logistik. Som jag nämnde var vårt självbetjäningsarbete oerhört manuellt innan Stripe. Om en kund ville ändra något, som att byta från månadsabonnemang till årsabonnemang eller ändra produkter behövde redovisnings- eller kundupplevelseteamet göra nödvändiga förändringar i backend. Stripe hjälpte oss att minska det arbetet med 20 procent för olika avdelningar, som kundupplevelse och intäktsredovisning. Eftersom Stripe gör att många av de ändringar som ofta efterfrågas kan genomföras direkt blir det mindre kommunikation fram och tillbaka med den person som hanterar kundupplevelsen. På så sätt ökar kundnöjdheten.

Det andra området där man sparar tid är inkassering. Stripe automatiserar meddelanden som påminner kunderna om att de ska betala och säkerställer att betalningen tillämpas på rätt fakturor.

På vilket sätt har Stripe varit till hjälp i Slacks redovisnings- och intäktsverksamhet?

Mitt team måste redovisa miljontals transaktioner och Stripe är vår grundläggande datakälla som håller ihop allt. Stripe ser till att allt flyter på bakom scenen, framför allt för vår självbetjäningsmodell som vi driver i global skala. Historiskt har självbetjäningsmodeller ibland krävt mycket manuellt arbete på grund av de höga transaktionsvolymerna, som alla kräver sina egna typer av kontroller och dokumentation.

För det andra är det ett oerhört stort antal transaktioner som Stripe bidrar till att möjliggöra. Stripe accepterar alla typer av kreditkortsbetalningar och möjliggör sedan banköverföringar för alla dessa transaktioner. Stripe har hjälpt Slack att skala upp sin plattform genom att frigöra den tid som annars skulle lagts på att samla in och behandla alla de här transaktionerna.

Samma sak gäller för bedrägeriskydd. Utan Stripes gedigna teknik för förebyggande av bedrägerier med Radar skulle vårt team vara överbelastat med att hela tiden behöva övervaka och följa upp våra kunders konton.

Har Stripe automatiserat processer för Slack på andra sätt?

Stripe har hjälpt till att automatisera återföringar av transaktioner så att ingen behöver gå in manuellt och leta efter en tidigare transaktion för att ångra den. Det är inte heller så lätt att bara ”ångra den”. Det finns massor av data som hänger samman med transaktionen som man måste spara och flytta över vid återföringen. Innan vi hade Stripe behandlades normalt en återföring manuellt. När man behövde ändra något blev följden ett antal sidoeffekter som ofta skapade buggar och hade andra oavsiktliga konsekvenser som påverkade andra delar av vårt system. Idag hjälper Stripe oss att automatisera mycket av det här, vilket gör att vi blir mer flexibla som organisation.

Under kassaprocessen låter Slack kunderna välja om de vill betala med ett kreditkort eller få en faktura och betala senare. Det är bra att kunna erbjuda flexibla betalningsalternativ för kundernas olika behov. Stripe Invoicing gör det enkelt att erbjuda kunderna alternativet att få en faktura samtidigt som Slack på ett centraliserat, smidigt sätt kan följa upp om den tagits emot eller betalats.

Hur tror du att Slacks partnerskap med Stripe utvecklas i framtiden?

Det finns möjligheter att lägga till fler betalningsmetoder och erbjuda fler produkter i vår självbetjäningskatalog. Slack kommer att fortsätta att utforska hur man kan göra det enkelt för kunderna att betala för och använda vår produkt och ta bort ytterligare hinder för potentiella användare.

Kort sagt, vi vill ge våra kunder ännu mer flexibilitet. Det kan exempelvis finnas nya betalningsmetoder som kunderna föredrar, som direkt penningöverföring istället för en faktura med 30 dagars betalningstid. Stripe kan hjälpa oss att hitta rätt och implementera en del av de här förändringarna baserat på kundernas förändrade betalningsbeteende.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter