Steun nieuwe technologieën voor CO₂-verwijdering

Draag bij aan Stripe Climate en sluit je aan bij een steeds groter wordende coalitie van toekomstgerichte bedrijven en mensen die werken aan nieuwe methoden voor CO₂-verwijdering.

Stripe besteedt jouw bijdrage, minus de kosten die door derden in rekening worden gebracht, voor 100% aan projecten voor CO₂-verwijdering. Bijdragen zijn niet fiscaal aftrekbaar omdat Stripe niet is geregistreerd als liefdadigheidsinstelling. Privacybeleid.