Stöd banbrytande initiativ för koldioxidavskiljning

Bidra till Stripe Climate och bli en del av en koalition av framsynta företag och individer som revolutionerar tekniken för koldioxidavskiljning.

Stripe bidrar med 100 % av dina medel till projekt vars syfte är koldioxidupptagning, minus eventuella avgifter som tas ut av tredje part. Bidrag är inte avdragsgilla för skatt eftersom Stripe inte är en registrerad välgörenhetsorganisation. Integritetspolicy.