Anslut till användarnas finanskonton

Med Stripe Financial Connections kan användarna på ett säkert sätt dela sina finansdata så att du kan effektivisera betalningar, minska bedrägerier, bedöma risk, bygga nya produkter och mycket annat. Integrera en gång för att hämta finansdata och använd det för att flytta pengar eller bygga finansprodukter genom Stripes kompatibla API:er.

Så här funkar det

Det enklaste sättet att ansluta till finanskonton

Låt användarna ansluta sina finanskonton på några sekunder för att förbättra betalnings- och produktupplevelser.

Autentisera användarna genom vårt färdiga flöde

Integrera ditt autentiseringsflöde i din mobilapp eller webbplats, eller integrera det med våra betalningsgränssnitt via Dashboard. Autentisera konton och maximera konverteringen med en effektiviserad användarupplevelse.

Lägg till vårt värdbaserade autentiseringsflöde med hjälp av Stripe.js eller våra mobila SDK:er för Android och iOS.

https://connect.secure.wellsfargo.com/auth/login/present?app_descr
Användarnamn elliesimerkki
Lösenord
Logga in
Avbryt

Anslut direkt till drygt 97 % av alla amerikanska bankkonton

Verifiera bankkonton omedelbart och hämta delade data från ett utbud av 5 000 finansinstitut. Få stöd av vårt värdbaserade mikroinsättningsflöde för alla övriga amerikanska finansinstitut.

Northwest Bank
Ally Bank
Redstone FCU
Bank of the West
First United Bank
Boeing Employee Credit Union
Fifth Third Bank
Santander Bank
TwinStar Credit Union
Academy Bank
US Bank
Spokane Teachers Credit Union
Discover Bank
Capital One
Baxter Credit Union
CoVantage CU
First National Bank
Suncoast Credit Union
Robins Financial Credit Union
Community Bank NA
Northwest Bank
Ally Bank
Redstone FCU
Bank of the West
First United Bank
Boeing Employee Credit Union
Fifth Third Bank
Santander Bank
TwinStar Credit Union
Academy Bank
US Bank
Spokane Teachers Credit Union
Discover Bank
Capital One
Baxter Credit Union
CoVantage CU
First National Bank
Suncoast Credit Union
Robins Financial Credit Union
Community Bank NA
Schools First Federal Credit Union
Centennial Bank
Chase
University FCU
America First Credit Union
PNC Bank
Utah Community Credit Union
TD Bank
Teachers Credit Union
IBERIABANK
Woodforest National Bank
Golden 1 Credit Union
First Commonwealth Bank
Citadel Federal Credit Union
Grow Financial FCU
Comerica Bank
American Savings Bank
Keesler FCU
Police and Fire FCU
Schools First Federal Credit Union
Centennial Bank
Chase
University FCU
America First Credit Union
PNC Bank
Utah Community Credit Union
TD Bank
Teachers Credit Union
IBERIABANK
Woodforest National Bank
Golden 1 Credit Union
First Commonwealth Bank
Citadel Federal Credit Union
Grow Financial FCU
Comerica Bank
American Savings Bank
Keesler FCU
Police and Fire FCU
M&T Bank
Bank of Hawaii
Patelco Credit Union
Webster Bank
Redwood Credit Union
Eastman Credit Union
Alpine Bank
Empower Federal Credit Union
First Interstate Bank
Liberty Bank
VyStar Credit Union
Simmons Bank
First Hawaiian Bank
Educators Credit Union
Mercury Bank
Gate City Bank
Veridian CU
Zions Bank
Glacier Bank
Michigan State University FCU
M&T Bank
Bank of Hawaii
Patelco Credit Union
Webster Bank
Redwood Credit Union
Eastman Credit Union
Alpine Bank
Empower Federal Credit Union
First Interstate Bank
Liberty Bank
VyStar Credit Union
Simmons Bank
First Hawaiian Bank
Educators Credit Union
Mercury Bank
Gate City Bank
Veridian CU
Zions Bank
Glacier Bank
Michigan State University FCU
Bank of America
Banco Popular
Bethpage FCU
Hills Bank and Trust Company
Mountain America Credit Union
Prosperity Bank
City National Bank of West Virginia
Navy Federal Credit Union
Fidelity Investments
Old National Bank
First Tech Federal Credit Union
Marcus by Goldman Sachs
Horizon Bank
State Employees Credit Union
Coastal Federal Credit Union
Banner Bank
South State Bank
Randolph Brooks FCU
Fairwinds Credit Union
IBC Bank
Bank of America
Banco Popular
Bethpage FCU
Hills Bank and Trust Company
Mountain America Credit Union
Prosperity Bank
City National Bank of West Virginia
Navy Federal Credit Union
Fidelity Investments
Old National Bank
First Tech Federal Credit Union
Marcus by Goldman Sachs
Horizon Bank
State Employees Credit Union
Coastal Federal Credit Union
Banner Bank
South State Bank
Randolph Brooks FCU
Fairwinds Credit Union
IBC Bank
USAA Bank
Truliant Federal Credit Union
Union Bank
Wings Financial Federal Credit Union
Regions Bank
OnPoint Community Credit Union
Citizens Bank
Lake Michigan Credit Union
Wells Fargo
Huntington Bank
ESL Federal Credit Union
Key Bank
Arvest Bank
GreenState Credit Union
Logix FCU
Chime
Frost National Bank
Bellco Credit Union
Pinnacle Financial Partners
BB&T Bank
USAA Bank
Truliant Federal Credit Union
Union Bank
Wings Financial Federal Credit Union
Regions Bank
OnPoint Community Credit Union
Citizens Bank
Lake Michigan Credit Union
Wells Fargo
Huntington Bank
ESL Federal Credit Union
Key Bank
Arvest Bank
GreenState Credit Union
Logix FCU
Chime
Frost National Bank
Bellco Credit Union
Pinnacle Financial Partners
BB&T Bank

Få tillgång till de data dina användare har delat med bara några få rader kod.

Minska utvecklingstiden genom att använda en enda Stripe-integration för att ansluta till användarnas konton och ge stöd för vanliga processer som onboarding och betalningar.

{ id: "fca_zbyrdjTrwcYZJZc6WBs6GPid", object: "financial_connections.account", accountholder: { customer: "cus_1JAIzfJIR74v5t0MW8ioa9T8", type: "customer" }, created: 1618725600, display_name: "Basic Checking", institution_name: "GPTN Bank", last4: "6789", livemode: true, status: "active", category: "cash", subcategory: "checking", supported_payment_method_types: [ "us_bank_account", ], permissions: ["payment_method"] }
{ id: "fca_abc", object: "financial_connections.account", balance: { as_of: 1651516592, cash: { available: { usd: 6000 } }, current: { usd: 6000 } type: "cash" }, balance_refresh: { status: "succeeded", last_attempted_at: 1651516582 }, // ...rest of FinancialConnectionsAccount resource }
{ id: "fca_zbyrdjTrwcYZJZc6WBs6GPid", object: "financial_connections.account", ownership: { id: "fcaowns_1Ko9YoGxLVUXRs6HoUfiSHWn", object: "financial_connections.account_ownership", created: 1483315442, owners: { object: "list", data: [ { name: "John Smith", ownership: "fcaowns_1Ko9YoGxLVUXRs6HoUfiSHWn", raw_address: "123 Main St Anytown, NY 10001", refreshed_at: 1483920000 } ], has_more: false, url: "/v1/financial_connections/accounts/fca_zbyrdjTrwcYZJZc6WBs6GPid/owners?ownership=fcaowns_1Ko9YoGxLVUXRs6HoUfiSHWn" } }, ownership_refresh: { status: "succeeded", last_attempted_at: 1618725600 } }
{ object: "list", url: "/v1/financial_connections/transactions?account=fca_1KhU7f2SltYkNIR4wgPkANPP", has_more: false, data: [ { id: "fctxn_1JwjM1AfHRp7nlnyiTU5JlpS", object: "financial_connections.transaction", livemode: true, account: "fca_1KhU7f2SltYkNIR4wgPkANPP", amount: -1000, currency: "usd", status: "posted", description: "Payment to Rocket Rides", posted_at: 1860000, transacted_at: 1860000, }, {...} ] }

Verifiera bankkonton omedelbart

Hämta tokeniserade konto- och clearingnummer för att verifiera bankkonton för ACH Direct Debit, utbetalningar och andra typer av penningöverföringar.
 • Omfattande täckning för drygt 97 procent av alla amerikanska bankkonton
 • Kompatibelt med Stripe ACH Direct Debit, Custom Connect och färdiga betalningsgränssnitt som Checkout och Payment Links
 • Värdbaserade mikroinsättningsreserver för alla amerikanska finansinstitut

Kontrollera kontosaldon

Hämta saldon för att bekräfta att din användare har tillräckliga medel innan debiteringar påbörjas. Använd saldon för att riskbedöma eller bygga produkter för finansiell förvaltning.
 • Väntande saldo
 • Tillgängligt saldo
 • Kompatibelt med Stripe ACH Direct Debit, Custom Connect och färdiga betalningsgränssnitt som Checkout och Payment Links

Bekräfta bankkontoägarskap Endast för inbjudna

Verifiera ägarskap för att minimera bedrägerier vid utbetalningar eller när betalningar tas emot.
 • Kontoägarens för- och efternamn
 • Kontoägarens adress
 • Kompatibelt med Stripe Identity, Custom Connect och färdiga betalningsgränssnitt som Checkout och Payment Links

Hämta historiska transaktioner

Inhämta data om användarnas kassaflöde, intäkter och utgiftsmönster för att bygga verktyg för finansiell förvaltning eller erbjuda finansiella tjänster.
 • 180-dagars hämtning av transaktioner
 • Nya transaktioner görs tillgängliga dagligen via API

Enhetlig stack

En bättre utvecklar- och användarupplevelse

Enkel integration

Använd en enda Stripe-integration för att ansluta till användarnas konton, flytta pengar och bygga finansprodukter.

Integritet och transparens

Skapa förtroende hos användarna genom att endast ha åtkomst till de data du behöver samtidigt som du erbjuder transparens kring vilka data som delas och med vem.

Omfattande täckning

Anslut direkt till fler än 97 % av alla amerikanska bankkonton och hämta data som användarna samtyckt till att dela på ett tillförlitligt sätt.

Optimerad för konvertering

Minska antalet avbrutna sessioner i kassan och andra processer genom att effektivisera kontoverifiering och delning av data.

Användningsfall

Bygg bättre produkter och processer med hjälp av finansiella data

Säker tillgång till användarnas finansiella data gör att du kan effektivisera vanliga processer som onboarding och betalningar, och bygga nya produkter som hjälper användare att hantera sina finanser. Eftersom Financial Connections är helt kompatibelt med resten av Stripe är det enkelt att ansluta användarnas konton för att förbättra betalnings- och produktupplevelser.

Effektivisera betalningar och utbetalningar

Ge stöd för säkra och tillförlitliga ACH Direct Debit-betalningar, utbetalningar och andra typer av penningflöden genom direkt verifiering av bankkonton. Kontrollera kontosaldon innan debiteringar påbörjas för att undvika misslyckade betalningar och fel som uppstår när det inte finns tillräckligt med medel.

Streamline Payment

Verifiera bankkontoägare

Minska bedrägerier genom att bekräfta bankkontots innehavare innan utbetalningar påbörjas eller betalningar tas emot. Använd Financial Connections med Stripe Identity för att både verifiera en användares identitet och säkerställa att hen är innehavare till ett bankkonto.

Capital

Använd finansiella data för att bedöma risk

Minska risken för förluster vid behandling av betalningar eller erbjud finansiella tjänster. Få ökad insyn i användarnas kassaflöde, intäktskällor och förmåga att återbetala.

Pay out fund instantly

Lansera verktyg för finansiell förvaltning

Bygg produkter som hjälper användarna att förvalta sina pengar. Konsolidera data om användarnas konton och betalningar så att de på ett bättre sätt kan hantera kassaflöden och analysera sina intäkter.

Financial Management Tools

Dataintegritet och transparens

Prioritera integritet för att vinna användarnas förtroende

Dina användare ska alltid ha kontroll över sina finansiella data. Med Financial Connections kan du försäkra dina användare att du bara får tillgång till de data de har godkänt att dela med dig.

Innan ett konto länkas kan användarna se:

 • Vilka datatyper de delar
 • Vem som har åtkomst till deras data
 • Hur man kopplar bort ett konto

Vi skyddar användares data genom:

 • Prioritera OAuth-anslutningar för att minska delning av inloggningsuppgifter
 • Begränsa åtkomsten till endast de data du begärt
 • Kryptera data som överförs och vilande data
Åtkomst till finansdata Välj alla som gäller
Datatyper
Förhandsgranska slutanvändarupplevelsen:

Är du redo att sätta i gång?

Börja ansluta till användarnas finanskonton för att förbättra betalnings- och produktupplevelser.

Vanliga frågor

Läs om hur Stripe hanterar känsliga finansiella uppgifter.

ACH Direct Debit

Stripes ACH Direct Debit har inbyggd verifiering av bankkonton, som tillhandahålls av Financial Connections.