Betalningar i Australien: En djupgående guide

Payments
Payments

Ta emot betalningar online, i fysisk miljö och globalt med en betalningslösning som är skapad för alla typer av företag – från växande startup-företag till globala storföretag.

Läs mer 
 1. Introduktion
 2. Läget på marknaden
 3. Betalningsmetoder
  1. Aktuell användning
  2. Nya trender
 4. Enkelhet och komplexitet för att komma in på marknaden
  1. Skatter
  2. Återkrediteringar och tvister
  3. Internationella betalningar
  4. Säkerhet och integritet
 5. Viktiga framgångsfaktorer
 6. Viktiga lärdomar
  1. Aktivera kontaktlösa betalningar
  2. Stärk säkerhetsåtgärderna
  3. Förbättra kundens kassaupplevelse

Som den 11:e största e-handelsmarknaden i världen representerar Australien lovande möjligheter till expansion. Men för att komma in på den här marknaden måste du navigera lokala lagar och förordningar, australiensiska kunders preferenser för kontaktlösa betalningar och andra aspekter med att ta emot betalningar i Australien.

Nedan följer en översikt över Australiens betalningslandskap för att hjälpa företag att ha ett välinformerat och strategiskt förhållningssätt till betalningar i Australien, inklusive:

 • Aktivera kontaktlösa betalningar
 • Stärkta säkerhetsåtgärder
 • Förbättra kundernas kassaupplevelse

Läget på marknaden

Den australiska betalningssektorn är en välbalanserad kombination av traditionell bankstyrka och disruptiv finansiell teknik. Majoriteten av kortbetalningar i fysisk miljö i Australien är kontaktlösa, medan digitala plånböcker och realtidsbetalningar snabbt håller på att bli två av de vanligaste betalningsmetoderna.

Australiens huvudvaluta är den australiska dollarn, ofta förkortad till AUD eller presenterad med en A$-symbol för att skilja den från andra dollarvalutor. Reserve Bank of Australia (RBA) fungerar som landets centralbank och spelar en nyckelroll i penningpolitiken, betalningssystemet och den övergripande finansiella stabiliteten. Tillsynsorgan, inklusive Australian Securities and Investments Commission (ASIC) och Australian Prudential Regulation Authority (APRA), övervakar efterlevnad och stabilitet på finansmarknaderna.

Betalningsmetoder

Medan kredit- och bankkort är allmänt accepterade i landet, blir nyare elektroniska betalningsmetoder allt vanligare. Här är en titt på populära betalningsmetoder:

Aktuell användning

Tekniska framsteg har påverkat betalningar i Australien, med ökningen av digitala betalningar som gör det lättare för kunder att minska användningen av pappersvaluta. Enligt RBA:s undersökning om konsumentbetalningar, gjordes endast 13 % av betalningarna med kontanter 2022, en minskning från 69 % 2007, och kortbetalningar stod för 76 % av alla transaktioner 2022.

Kontaktlösa betalningar har också fått ett fast grepp och utgjorde över 95 % av kortbetalningarna i fysisk miljö i Australien 2022, med mobila betalningar som står för drygt 30 procent av alla kortbetalningar i fysisk miljö. Den här implementeringstrenden påskyndas bland yngre kunder som är mer tekniskt kunniga och mottagliga för digitala finansiella lösningar. Med tillkomsten av digitala plånböcker, såsom Apple Pay och Google Pay och bärbara prylar som smartklockor, blir nya vägar för kontaktlösa betalningar allt vanligare.

Betalningslösningar i realtid som PayTo och Osko har också blivit populära, till stor del på grund av deras snabbhet och lägre kostnad. PayTo är en tjänst som erbjuds av banker, finansinstitut och betaltjänstleverantörer som gör det möjligt för företag att initiera realtidsbetalningar från sina kunders bankkonton. Den utvecklades av New Payments Platform (NPP), som hade mer än 88 miljoner konton 2022 och är på väg att förändra betalningslandskapet i Australien för realtidsbetalningar och banköverföringar.

Populära B2C-betalningsmetoder i Australien

Populära B2B-betalningsmetoder i Australien

 • Kreditkort
 • Banköverföringar
 • Elektroniska överföringar (t.ex. BPAY)

Nya trender

Antagandet av kryptovaluta i Australien har upplevt en märkbar tillväxt. Enligt uppgifter från Statista ägde en av fyra australier kryptovaluta 2022. Sydney och Melbourne har dykt upp som nav för kryptorelaterad aktivitet, inklusive etablering av kryptovalutabörser och blockchain-fokuserade startup-företag, och företag som CanYa och Powerledger visar Australiens ökande engagemang i sektorn.

En mängd olika faktorer har drivit konsumenternas intresse för kryptovalutor i Australien, inklusive ett missnöje med traditionella finansinstitut som har lett till utforskning av alternativa finansiella system. En undersökning från 2023 Money Transfers Comparison visade att 59 % av australierna anser att bankkontoavgifterna är för höga. En annan drivkraft för kryptoanvändning är potentialen för investeringsavkastning, särskilt bland yngre vuxna som ser krypto som ett sätt att diversifiera sina portföljer. Krypto är dock ännu inte erkänt som pengar eller utländsk valuta i Australien.

Enkelhet och komplexitet för att komma in på marknaden

Företag som vill expandera till Australien behöver en strategisk vision som omfattar alla aspekter av verksamheten, från att ta ut skatt på varor och tjänster (GST) till att säkerställa högsta möjliga betalningssäkerhet. Här är några faktorer att tänka på:

Skatter

En GST-sats på 10 % tillämpas på de flesta varor och tjänster i Australien. Företaget som tar emot betalningen ansvarar för att ta ut denna skatt och betala in den till Australiens skattemyndighet. Försummelse vid hantering av GST kan leda till påföljder.

Återkrediteringar och tvister

I likhet med europeiska regler innehåller australiensiska regler ett starkt konsumentskydd. Till exempel tillämpar Australian Securities and Investments Commission (ASIC) regler som kräver att finansinstitut undersöker transaktioner som bestrids. Lagar som ePayments Code ger också både företag och kunder en grund för att lösa sådana problem.

Kunder har vanligtvis mellan 45 och 120 dagar på sig att göra ett anspråk, beroende på deras kortsystem. Det åligger företagen att tillhandahålla detaljerade bevis som motverkar en återkreditering – vilket kan omfatta försäljningskvitton, leveransbekräftelser och all korrespondens med kunden.

Internationella betalningar

Den ökande volymen av gränsöverskridande transaktioner till följd av det ökade antalet e-handelsköp innebär att företag och betalleverantörer måste hantera valutaväxling och fluktuerande växelkurser, vilket gör det ännu mer komplicerat.

 • Valutaväxling
  För gränsöverskridande transaktioner som involverar andra valutor än den australiska dollarn måste företag hantera valutaväxling och vara medvetna om fluktuerande växelkurser och tillhörande avgifter. Flera tredjepartsplattformar, inklusive Stripe, underlätta valutaväxling i Australien.

 • Bestämmelser om transparens
  Australian Securities and Investments Commission (ASIC) är det primära organet som övervakar valutaväxling. Finansinstitut måste uppfylla ASIC:s krav på transparens och offentliggörande, som inkluderar tydlighet om alla tillhörande avgifter och växelkurspåslag över den växelkurs som används av banker.

 • Plattformar från tillväxtmarknader
  Att ta emot populära betalningsmetoder från länder i Oceanien och Asien, såsom kinesiska WeChat Pay, kan hjälpa till att förbättra konverteringsgraden för internationella kunder.

Säkerhet och integritet

Regelverket i Australien kombinerar rigorösa dataskyddslagar med krav på finansiell integritet, genom att balansera konsumentskydd och finansbranschens behov. Här är några regel- och branschkrav att tänka på:

 • Lagar om dataskydd
  Privacy Act of 1988 omfattar sektorer som hälso- och sjukvård, telekommunikation och finans. Denna lag kräver uttryckligt konsumentsamtycke för datainsamling och innehåller bestämmelser om anmälningar av dataintrång. Lagstiftningen om Consumer Data Right (CDR) gör det möjligt för kunder att på ett säkert sätt dela sina uppgifter med ackrediterade företag inom specifika sektorer.

 • Regler för bekämpning av penningtvätt
  Efterlevnad av lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism från 2006 (AML/CTF) är obligatorisk för finansinstitut och en viss typ av tjänster (s.k. designated services). Lagen kräver att enheter upprättar och upprätthåller ett AML/CTF-program för att identifiera, mildra och hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), en australisk statlig finansunderrättelsebyrå, övervakar efterlevnaden och kan ta ut påföljder för bristande efterlevnad.

 • Säkerhetsstandarder för bankkort
  Efterlevnad av Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är obligatorisk för företag som lagrar, bearbetar eller överför kreditkortsuppgifter. Denna standard beskriver säkerhetsprotokoll och -policyer för att skydda kortinnehavarens data. Företag som inte uppfyller kraven kan få höga böter eller hindras från att behandla betalningar med kreditkort.

 • Regler för open banking
  Open banking i Australien gör det möjligt för kunder att dela sina finansiella data på ett säkert sätt mellan ackrediterade tjänsteleverantörer. Lagstiftningen om konsumentdatarättigheter (Consumer Data Right, CDR) syftar till att främja innovation och konkurrens mellan finansiella tjänster samtidigt som dataskyddsstandarderna upprätthålls.

 • Lagar om digital plånbok och kryptovaluta
  ASIC reglerar digitala plånböcker och kryptovalutaplattformar. Även om kryptovalutor inte erkänns som lagligt betalningsmedel i Australien, omfattas de av AML/CTF-lagar. Leverantörer av digitala plånböcker måste också följa dataskydds- och efterlevnadsbestämmelser.

Viktiga framgångsfaktorer

Australiens betalningsekosystem är avancerat, och flera utmaningar kvarstår. Dessa utmaningar sträcker sig från teknisk anpassning och cybersäkerhet till regulatoriska krav och hyperlokala betalningssystem. Tillsammans skapar dessa frågor en komplex miljö som kräver fortsatt vaksamhet och anpassning. Här är några sätt som företag kan använda sig av för att närma sig dessa komplexiteter på den australiensiska marknaden:

 • Olika betalningsalternativ
  Kontaktlösa betalningar och digitala plånböcker håller på att bli standard i Australien i takt med att kontantanvändningen minskar. Att erbjuda en mix av digitala betalningsalternativ, inklusive kontaktlösa kredit- och bankkort och digitala plånböcker, är viktigt för att lyckas på den australiensiska marknaden.

 • Cybersäkerhet och bedrägeribekämpning
  Australien står inför en växande utmaning när det gäller betalningsbedrägerier och cybersäkerhetsrisker. Enligt Australian Payments Network ökade kortbedrägerier på nätet med 3,8 % 2020 till nästan 419 miljoner AUD, vilket krävde investeringar i avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda mot bedrägliga transaktioner.

 • Verifiering av kundens identitet
  Digital identitetsverifiering har blivit en viktig del av säkra onlinetransaktioner, vilket skyddar användare och företag mot bedrägliga transaktioner. Leverantörerna måste hitta rätt balans mellan behovet av robust verifiering och användarvänliga upplevelser.

 • Betalningsintegration i realtid
  Australiens betalningsinfrastruktur omfattar betalningsmetoder i realtid, t.ex. PayTo, som körs via New Payments Platform (NPP), och genom att godta dessa system kan företag i högre grad skräddarsy sina betalningsalternativ efter lokala preferenser. Enligt RBA behandlade NPP cirka 1,3 miljarder betalningar till ett värde av 1,5 biljoner AUD från 2022 till 2023.

Viktiga lärdomar

För att hålla jämna steg med kundernas föränderliga förväntningar och den tekniska utvecklingen kan företag med verksamhet i Australien förbättra kundernas betalningsupplevelser med en mångfacetterad strategi. Det är viktigt att tillgodose olika betalningspreferenser, stärka säkerhetsprotokollen och göra kundens kassaupplevelse så smidig som möjligt. Här är en sammanfattning, tillsammans med tips som hjälper din australiensiska strategi att lyckas:

Aktivera kontaktlösa betalningar

 • Ta emot mobila betalningar och digitala plånböcker
  Anamma kontaktlösa kortbetalningar, mobila betalningar och digitala plånböcker som Apple Pay och Google Pay för snabba och problemfria transaktioner.

 • Implementera transaktioner i realtid
  Använd inhemska betalningsmetoder som PayTo för betalningsalternativ i realtid som kunder i Australien är vana vid.

 • Dra nytta av extra säkerhetsfördelar
  Tokenisering, en process som ersätter känsliga data med en engångskod, och ger ytterligare bedrägeriskydd för kontaktlösa betalningar och digitala plånböcker. Dra nytta av denna inbyggda säkerhetsåtgärd genom att ta emot kontaktlösa betalningar.

Stärk säkerhetsåtgärderna

 • Upprätthåll starka åtgärder för identifiering och förebyggande av bedrägerier
  Införa robusta mekanismer för att förebygga bedrägeri, inklusive 3D Secure-autentisering för onlinetransaktioner, för att bygga upp kundernas förtroende och minska ekonomiska förluster till följd av bedrägliga transaktioner.

 • Skydda kunddata vid varje tillfälle
  Följ australiska dataskyddsbestämmelser som Consumer Data Right (CDR) och Privacy Act från 1988, samt internationella standarder som PCI DSS.

 • Anpassa dig till nya digitala identitetslösningar
  Verifiera kunders identitet genom tvåfaktorsautentisering och passiv biometri för säkra onlinebetalningar.

Förbättra kundens kassaupplevelse

 • Fokusera på transaktioner i australiska dollar
  Även om alternativ med flera valutor kan vara populära på andra marknader, är fokus här lokalt. Visa priser i australiska dollar och ta emot lokala betalningsmetoder.

 • Ge kundsupport i realtid
  Erbjud kundservice i toppklass, särskilt livechatt och supportalternativ i realtid för e-handelskunder.

 • Kommunicera regelbundet och proaktivt
  Informera kunderna om nya betalningsalternativ, säkerhetsuppdateringar och potentiella störningar. Överväg att erbjuda nyhetsbrev eller FAQ-sidor som är särskilt inriktade på den australiensiska marknaden.

Innehållet i den här artikeln är endast avsett för allmänna informations- och utbildningsändamål och ska inte tolkas som juridisk eller skatterelaterad rådgivning. Stripe garanterar inte att informationen i artikeln är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell. Du bör uppsöka en behörig advokat eller revisor som är licensierad att praktisera i din jurisdiktion för att få råd om din specifika situation.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.