Betalningar i Kanada: En djupgående guide

Payments
Payments

Ta emot betalningar online, i fysisk miljö och globalt med en betalningslösning som är skapad för alla typer av företag – från växande startup-företag till globala storföretag.

Läs mer 
 1. Introduktion
 2. Läget på marknaden
 3. Betalningsmetoder
  1. Aktuell användning
  2. Nya trender
 4. Enkelhet och komplexitet för att komma in på marknaden
  1. Skatter
  2. Återkrediteringar och tvister
  3. Internationella betalningar
  4. Säkerhet och integritet
 5. Viktiga framgångsfaktorer
 6. Viktiga lärdomar
  1. Centrala strategier för kontaktlösa och mobila betalningar
  2. Efterlev kanadensiska säkerhets- och dataskyddsstandarder
  3. Lokalisera betalningsgränssnitt och betalningsmetoder

Kanada är en betydande aktör inom den globala finansvärlden, med nära band till USA. Som ett resultat är det en viktig strategi för många internationella företag att ta emot betalningar från landet.

Landets betalningsutrymme kännetecknas av både etablerad och framväxande teknik. Kreditkort är populära, men Interac e-Transfer – ett kanadensiskt bank-till-bank-överföringssystem – fortsätter att öka i popularitet. Invånarna har även anammat digitala plånböcker och kontaktlösa betalningar – om än i långsammare takt än länder som USA – och kontantbetalningar fortsätter att spela en roll i kanadensarnas vardag.

Nedan diskuterar vi vad företag som planerar att gå in i det kanadensiska betalningssystemet bör tänka på, inklusive:

 • Positionering av kontaktlösa och mobila betalningar i framkant
 • Efterlevnad av kanadensiska säkerhetsstandarder
 • Lokalisering av betalningsgränssnitt och -metoder

Läget på marknaden

I Kanada, där den primära valutan är den kanadensiska dollarn (CAD), definierar samexistensen mellan äldre bankenheter och smidiga fintech-aktörer landets finanssektor. Traditionella system, som det allmänt erkända Interac e-Transfer, fortsätter att ha stora marknadsandelar: Interac rapporterade i april 2022 att det översteg 1 miljard e-Transfer-transaktioner under en 12-månadersperiod. Samtidigt har 78 % av kanadensarna anammat digitala bankkanaler, vilket återspeglar en progressiv övergång till onlinebetalningssystem. Kanadensare använder i stor utsträckning kredit- och bankkort, och användningen av digitala plånböcker som Apple Pay och Google Pay växer.

Även om kanadensarna går mer över till digitala betalningsmetoder är kontanter fortfarande en integrerad del av betalningssystemet. Kontanter är ett populärt betalningsalternativ i situationer där snabba betalningar är önskvärda, till exempel dricks eller betalning för små köp på gatan. Äldre personer föredrar att betala med kontanter.

Flera statliga myndigheter reglerar landets finanssektor, inklusive Bank of Canada, landets centralbank, Financial Consumer Agency of Canada (FCAC) och Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI). Dessa myndigheter hanterar Kanadas penningpolitik, ser till att kunderna är medvetna om sina rättigheter och att de skyddas, och reglerar federala finansinstitut.

Betalningsmetoder

Kanadensare använder en rad olika betalningsmetoder, med en märkbar övergång till digitala betalningsmetoder under de senaste åren. Här är en närmare titt på populära betalningsmetoder i Kanada:

Aktuell användning

Kreditkort är djupt inbäddade i det kanadensiska betalningssystemet. Från säkerhetsåtgärder till belöningsprogram, det kanadensiska kreditkortssystemet är bekvämt och bekant för kunderna. Visa och Mastercard är de dominerande aktörerna, med ett stort antal kanadensiska kunder som har ett eller båda dessa kort, och American Express har också en närvaro bland en mer nischad kundgrupp.

Till följd av tekniska framsteg och förändrade konsumentpreferenser har kontaktlösa betalningar blivit ett primärt betalningsval för många kanadensare. Landets digitalvänliga atmosfär har också banat väg för en bred användning av mobila betalningar, med användare som länkar sina bankuppgifter eller kreditkort till mobila plånböcker som Apple Pay, Google Pay eller Samsung Pay. Enligt en undersökning från 2021 gjorde 67 % av kanadensarna som äger en smartphone en mobilbetalning under en sexmånadersperiod.

Populära B2C-betalningsmetoder i Kanada

Populära B2B-betalningsmetoder i Kanada

Nya trender

Kanadensiska konsumenter har gradvis börjat använda kryptovaluta. Coinsquare och Bitbuy, två av Kanadas ledande kryptovalutabörser, har varit avgörande för att förse kanadensare med plattformar för att köpa och handla med dessa tillgångar. En studie från 2021 visade att 13 % av kanadensarna ägde Bitcoin, en ökning från 5 % 2020. Utöver Bitcoin har kanadensare börjat använda andra digitala tillgångar, Ethereum och Litecoin är särskilt populära.

RTR-betalningar (Real-Time Rail) har potential att utveckla B2B-betalningar genom att möjliggöra omedelbara, datarika betalningar som är tillgängliga dygnet runt. Juni 2023 försenades dock lanseringen av moderniseringsprojektet igen, och Payments Canada hänvisade till förseningarna som ”ej relaterade till teknikkomponenter i valutabörser".

Enkelhet och komplexitet för att komma in på marknaden

Även om det kan vara lättare att ta emot betalningar från Kanada än från andra länder – särskilt om ditt företag är baserat i USA – finns det komplexitet att ta hänsyn till. Det handlar bland annat om att betala skatt, hantera återkrediteringar och tvister samt skydd av kunddata. Här är mer information om dessa aspekter:

Skatter

Både kunder och företag betalar den federala skatten på varor och tjänster (GST). Fem provinser tar ut harmoniserad försäljningsskatt (HST), som är en kombination av federala och provinsiella försäljningsskatter. Kunderna betalar dessa skatter direkt genom sina transaktioner, men det är företagens ansvar att ta ut och betala in dem. Provinser och territorier i Kanada kan också ta ut sin egen provinsiella försäljningsskatt (PST) eller detaljhandelsskatt, som varierar beroende på region.

Återkrediteringar och tvister

Kanada hanterar återkrediteringar (chargebacks) och tvister genom att balansera kunders och företags intressen, och kräva att båda parter stöder sina anspråk under en tvist.

Den kanadensiska uppförandekoden för konsumentbankkortstjänster formar hur återkrediteringar och tvister hanteras genom att beskriva finansinstituts och kunders ansvar vid bankkortstransaktioner. Interac har sina egna riktlinjer för tvister, som ofta fokuserar på obehöriga transaktioner, tekniska fel och problem med dubbel fakturering. De stora kreditkortsföretagen har implementerat Zero Liability Policy, där kortinnehavare vanligtvis inte hålls ansvariga för obehöriga transaktioner om de inte är försumliga.

Internationella betalningar

Oavsett om ditt företag vill ta emot betalningar från amerikanska turister eller globala e-handelsföretag finns det flera viktiga aspekter av att ta emot internationella betalningar i Kanada:

 • Valutaväxling
  Resenärer till landet växlar ofta sina hemvalutor till kanadensiska dollar (CAD) genom olika platser, inklusive finansinstitut, flygplatser och specialiserade valutaväxlingscenter. Dessa institutioner fastställer sina valutakurser med hjälp av interbankkursen som baslinje, och de lägger ofta till ett påslag på kursen när de erbjuder valutaväxlingstjänster till allmänheten. Bankomater runtom i landet låter också utländska kortinnehavare att ta ut kontanter i CAD, men dessa transaktioner medför vanligtvis en serviceavgift.

 • Funktioner för olika valutor för företag
  Kanadensiska företag, särskilt de som ägnar sig åt e-handel eller vänder sig till en internationell kundkrets, implementerar ofta funktioner med flera valutor. Dessa gör det möjligt för kunder att visa priser och göra betalningar i den valuta de föredrar. Växelkursen bestäms vid försäljningsstället och kunderna betalar vanligtvis en avgift på 1 % till 3 % för sådan växling.

 • Efterlevnad av lagar och regler
  Federala standarder guidar Kanadas regler för valutaväxling. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) tillhandahåller den primära tillsynen av dessa standarder. Denna institution säkerställer att alla valutaväxlingsleverantörer följer Kanadas regler för bekämpning av penningtvätt (AML). Instituten är skyldiga att vara helt transparenta om växelkurser och tillhörande avgifter, så att kunderna kan fatta välgrundade beslut.

Säkerhet och integritet

Kanada prioriterar integriteten och säkerheten i sitt finansiella system, vilket återspeglas i de välstrukturerade ramverk som styr säkerhet, efterlevnad och regleringsstandarder. Betalningar i Kanada, från interbanktransaktioner till konsumentbetalningar, är noggrant reglerade. Här är en närmare titt på dessa säkerhets- och integritetsåtgärder:

 • Lagar om dataskydd
  Kanadas lag om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument (PIPEDA) lägger grunden för dataskydd. PIPEDA kräver att företag skyddar personuppgifter och föreskriver att kunderna måste informeras om och samtycka till all datainsamling. Denna lag lägger vikt vid att skydda individers personuppgifter, särskilt vid digitala transaktioner.

 • Interacs säkerhetsregelverk
  Interac har flera lager av säkerhet för att skydda mot bedrägerier. Dessa inkluderar chip- och PIN-teknik för debettransaktioner och Interac e-Transfer-systemet som använder kryptering för att skydda personuppgifter under överföringar.

 • Payments Canadas roll
  Payments Canada övervakar behandling och avräkning av betalningar för att säkerställa att transaktionerna genomförs effektivt och säkert. Organisationen implementerar regler och standarder som finansinstitut måste följa, vilket skapar det ramverk som ligger till grund för betalningsprocesser i Kanada.

 • Åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
  Kanadas lag Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) är en viktig del av lagstiftningen som fastställer strikta standarder. Finansinstitut, liksom vissa andra enheter, är skyldiga att ha rutiner för att identifiera och rapportera misstänkt verksamhet. Denna lag verkställs av FINTRAC, som samlar in och offentliggör information om finansiell verksamhet som är misstänkt för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Viktiga framgångsfaktorer

För att komma in på den kanadensiska betalningsmarknaden måste du navigera i ett komplext nät av lokala bestämmelser, implementera ett starkt konsumentskydd och anpassa dina betalningsgränssnitt. Att känna igen följande faktorer kommer att vara nyckeln till ditt företags framgång:

 • Betalningspreferenser
  Interac e-Transfer och Interac Debit är populära betalningsmetoder i Kanada. Att underlätta betalningar genom dessa välbekanta system kan ge gensvar hos kanadensiska kunder och potentiellt öka andelen slutförda transaktioner.

 • Lokaliserat betalningsgränssnitt
  Kanada har två officiella språk: Engelska och franska. Genom att erbjuda betalningsgränssnitt på båda språken, särskilt för företag som vänder sig till både engelskspråkiga och fransktalande kanadensare, kan man skapa en mer relaterbar och personlig användarupplevelse.

 • Alternativ för flera valutor
  Kanada har en betydande handelsrelation med USA. Som ett resultat av detta genomför många kanadensare regelbundet transaktioner i både CAD och USD. Att införliva betalningsalternativ i flera valutor, särskilt med den amerikanska dollarn, kan tillgodose detta kundsegment och göra deras betalningsupplevelse bekvämare.

 • Starka säkerhetsprotokoll
  Eftersom e-överföringsbedrägerier fortfarande är ett problem finns det en ökad efterfrågan från konsumenter på säkra betalningsalternativ. Att implementera åtgärder som tvåfaktorsautentisering eller kryptering på hög nivå kan försäkra kunderna om att deras transaktioner är säkra och trygga.

Viktiga lärdomar

Att ge sig in i den kanadensiska betalningsvärlden innebär unika utmaningar, men en genomtänkt helhetssyn som inkluderar mobila och kontaktlösa betalningar, fokus på säkerhet och konsumentskydd samt anpassning av betalningsgränssnitt till lokala preferenser kan maximera dina möjligheter till framgång. För att sammanfatta, här är en översikt över flera viktiga aspekter att inkludera i ditt tillvägagångssätt.

Centrala strategier för kontaktlösa och mobila betalningar

 • Använd teknik
  Den ökande användningen av tekniska innovationer har omformat betalningssektorn i Kanada. POS-system som tar emot både kortbetalningar och kontaktlösa betalningar har gjort elektroniska transaktioner mer tillgängliga för företag och kunder. Företag har också antagit QR-koder för mobila betalningar, för deras snabbhet och för att undvika fel som är inneboende i hanteringen av stora mängder kontanter.

 • Starkt överväg att stödja digitala plånböcker
  Övergången till kontaktlösa betalningar är inte begränsad till kort. Mobila betalningslösningar, som Apple Pay och Google Wallet, ökar också, något som drivs på av att många har tillgång till smartphones samt bekvämligheten med att inte behöva bära fysiska plånböcker.

 • Tillåt kontanttransaktioner
  Du kan inte undvika kontantbetalningar i Kanada. Kunder kan föredra att betala kontant för snabba, dagliga transaktioner, särskilt i äldre demografiska grupper.

Efterlev kanadensiska säkerhets- och dataskyddsstandarder

 • Gör flerfaktorsidentitetsverifiering till standard
  För att minska risken för bedrägerier utan att kort är närvarande (CNP) har företag implementerat tvåfaktorsautentisering för att validera användaridentiteter, bland annat verktyg för bedrägeriidentifiering. Vid kortköp på nätet kräver åtgärder som SecureCode for Mastercard och Verified by Visa att användarna anger en kod som skickas till deras mobiltelefoner eller e-postadresser, vilket ger ytterligare ett lager av autentisering.

 • Skydda och utbilda kunder
  Kanadas digitala stadga, som infördes 2020, kräver att företag är tydliga med hur personuppgifter används. Det föreskrivs att betalningssystemen måste vara transparenta i sina datahanteringsprocesser, särskilt med tanke på de finansiella uppgifternas känslighet.

 • Främja transparenta avgifter och praxis
  Kanada visar sitt engagemang för transparens och rättvisa i sin finanssektor med initiativ som uppförandekoden för kredit- och bankkortsindustrin i Kanada, som främjar rättvisa affärsmetoder. Det ger också skydd för företag genom att se till att de är informerade om de kostnader som är förknippade med digitala betalningar.

Lokalisera betalningsgränssnitt och betalningsmetoder

 • Erbjud regionalt relevanta kampanjer
  Att anpassa kampanjer eller rabatter till regionalt specifika helgdagar, som Canada Day och Victoria Day, kan förbättra kundernas engagemang och potentiellt påverka köpbeslut.

 • Stöd för flera språk
  Kanadensare talar ofta både franska och engelska, med en stark preferens för franska i områden som Québec. Genom att skapa betalningsgränssnitt och erbjuda support på båda språken kan du öka konsumenternas förtroende och effektivisera kassaprocessen.

 • Förstå varför Interac är populärt
  Med Interac e-Transfers realtidsfunktioner kan transaktioner avräknas omedelbart. Att erkänna kanadensarnas förkärlek för omedelbara betalningsmetoder och integrera realtidsbehandling kan förbättra betalningsupplevelsen för företag och kunder.

Innehållet i den här artikeln är endast avsett för allmän information och utbildningsändamål och ska inte tolkas som juridisk eller skatterelaterad rådgivning. Stripe garanterar inte att informationen i artikeln är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell. Du bör söka råd från en kompetent advokat eller revisor som är licensierad att praktisera i din jurisdiktion för råd om din specifika situation.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.