Betalingen in Frankrijk: een uitgebreide whitepaper

Payments
Payments

Ontvang over de hele wereld online en fysieke betalingen met een betaaloplossing die past bij elke onderneming, van veelbelovende start-ups tot multinationals.

Meer informatie 
 1. Inleiding
 2. De situatie op de markt
 3. Betaalmethoden
  1. Huidig gebruik
  2. Opkomende trends
 4. Marktbetreding: gemak en frictie
  1. Belastingen
  2. Chargebacks
  3. Internationale betalingen
  4. Beveiliging en privacy
 5. Belangrijkste succesfactoren
 6. Kernpunten
  1. Gevarieerde betaalopties aanbieden
  2. Snelle transacties naar het buitenland mogelijk maken
  3. Eenvoudig afrekenen

Op de Franse markt liggen groeimogelijkheden, met name voor e-commerceondernemingen, die je kunt benutten door deze markt te betreden. In 2022 kocht 77% van de Fransen iets online, een cijfer dat de verschuiving naar online winkelen en digitale betalingen in het land weerspiegelt. Om te profiteren van deze trend van digitale betalingen en betalingen in Frankrijk te ontvangen, moet je bepalen welke betaalopties je gaat aanbieden, hoe je aan de lokale wet- en regelgeving gaat voldoen en hoe je grensoverschrijdende transacties gaat verwerken.

Hieronder bespreken we de strategieën die buitenlandse ondernemingen kunnen toepassen wanneer zij de Franse markt betreden:

 • gevarieerde betaalopties aanbieden
 • snelle grensoverschrijdende transacties faciliteren
 • het afrekenproces vereenvoudigen

De situatie op de markt

In het Franse ecosysteem voor betalingen worden verschillende betaalmethoden aangeboden, vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Van kaartnetwerken als Cartes Bancaires tot digitale wallets: in Frankrijk vind je een interessante mix van gevestigde en nieuwe betaalmethoden. Franse klanten verwachten dat prijzen worden weergegeven in hun lokale valuta, de euro, maar in de sectoren e-commerce- en toerisme, die sterk groeien, is het ook belangrijk om internationale betalingen in andere valuta te kunnen ontvangen.

De financiële sector moet zich aan strikte regels houden, maar is veerkrachtig en biedt een gevarieerde reeks betaalmethoden aan. De Banque de France, de centrale bank van het land, bepaalt het monetaire beleid, terwijl de Autorité des Marchés Financiers (AMF) verantwoordelijk is voor het regelgevend toezicht op de Franse financiële markt. Het bredere kader van de Europese Unie heeft ook een grote invloed op de geldende regelgeving.

Betaalmethoden

De Franse betaalsector omvat een scala aan opties die variëren van traditionele methoden zoals contant geld en creditcards tot modernere digitale alternatieven. Hier vind je een overzicht van veelgebruikte betaalmethoden in Frankrijk.

Huidig gebruik

Veel Franse consumenten gebruiken nog vaak contant geld en creditcards. In 2022 was contant geld in Frankrijk goed voor 50% van het POS-transactievolume. Datzelfde jaar waren creditcards en debitcards verantwoordelijk voor 43% van het POS-transactievolume.

Het aantal contactloze betalingen is in Frankrijk gestegen van 6,8 miljard in 2021 naar 8,6 miljard in 2022. De acceptatie van mobiele betalingen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, vooral onder jongere bevolkingsgroepen die meer vertrouwd zijn met digitale technologieën. Deze verschuiving wijst op een toegenomen acceptatie van mobiele betalingen door de consument en een groeiend vertrouwen in de veiligheid van mobiele betalingsopties.

In de business-to-business (B2B)-sector zijn creditcardbetalingen en bankoverschrijvingen gangbaar. Koop nu, betaal later (Buy now, pay later, BNPL)-opties als Mondu zijn inmiddels beschikbaar in Frankrijk en bieden consumenten flexibele betaalopties. Overschrijvingen binnen de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA), die snelle grensoverschrijdende transacties in Europa mogelijk maken, zijn ook een aantrekkelijke optie voor B2B-transacties.

Populaire B2C-betaalmethoden in Frankrijk

 • creditcards (bijv. Cartes Bancaires)
 • digitale wallets (bijv. Lydia)
 • bankoverschrijvingen
 • koop nu, betaal later (bijvoorbeeld Alma)

Populaire B2B-betaalmethoden in Frankrijk

 • creditcards en debitcards
 • bankoverschrijvingen (bijv. SWIFT)
 • bankoverschrijvingen (bijv. SEPA)
 • koop nu, betaal later (bijv. Mondu)

'Koop nu, betaal later'-betalingen zullen in Frankrijk naar verwachting jaarlijks met 15% toenemen en in 2024 goed zijn voor meer dan 13,7 miljard dollar. Lokale aanbieders als Alma hebben zowel consumenten als ondernemingen veel te bieden: consumenten kunnen aankopen in termijnen betalen en ondernemingen ontvangen het volledige bedrag vooraf van de 'koop nu, betaal later'-dienst.

Marktbetreding: gemak en frictie

Om betalingen te ontvangen in Frankrijk, moet een strategie worden opgesteld voor diverse zakelijke aspecten, waaronder een uniforme winkelervaring, een brede waaier van betaalmethoden, ontvangst van internationale betalingen, inning van belastingen en naleving van wet- en regelgeving op het gebied van betalingsbeveiliging. Hier zijn een paar factoren waarmee je rekening moet houden:

Belastingen

Frankrijk heft belasting over de toegevoegde waarde (btw) tegen een standaardtarief van 20% voor de meeste goederen en diensten. Consumenten moeten btw betalen, en de meeste ondernemingen moeten deze innen en afdragen aan de overheid. Een vertraagde of onjuiste btw-afdracht kan leiden tot hoge boetes, en niet-naleving kan aanleiding geven tot audits en juridische consequenties.

Chargebacks

In Frankrijk worden chargebacks behandeld in overeenstemming met de Europese regelgeving. Elk creditcardnetwerk heeft echter zijn eigen chargebackbeleid. Franse ondernemingen zijn gebonden aan het consumentenwetboek, waarin wordt bepaald dat het aan de onderneming is om aan te tonen dat de transactie legitiem was. Dit is met name relevant in het geval van onbevoegde transacties.

Als lidstaat van de Europese Unie past Frankrijk de tweede richtlijn betalingsdiensten (PSD2) toe, op grond waarvan sterke cliëntauthenticatie vereist is. Deze vereiste is vaak van invloed op de manier waarop chargebacks worden afgehandeld, omdat het niveau van verificatie bij geschillenbeslechting als argument kan worden aangehaald.

Internationale betalingen

Of je nu fysieke transacties van internationale toeristen of e-commerceverkopen uit nabijgelegen landen verwerkt: elke onderneming die internationale betalingen verwerkt in Frankrijk, krijgt te maken met valutaomwisseling en fluctuerende wisselkoersen. Dit kan de complexiteit van het internationaal zakendoen vergroten. Een paar aspecten om te overwegen:

 • Valutaomwisseling
  Voor valutaomwisseling geldt in Frankrijk de EU-regelgeving, en dan in het bijzonder de PSD2, die volledige transparantie omtrent wisselkoersen en kosten vereist. Financiële instellingen en betaaldienstverleners zijn verplicht om alle kosten in verband met hun valutaomwisseldiensten bekend te maken, inclusief eventuele servicekosten en de wisselkoerstoeslag bovenop de interbancaire koers. De interbancaire koers is de basiskoers voor valutaomwisseling waartegen banken aan elkaar lenen, en financiële instellingen rekenen voor hun valutaomwisseldiensten doorgaans een toeslag bovenop deze koers. Externe betaaldienstverleners als Stripe kunnen grensoverschrijdende transacties voor zowel consumenten als ondernemingen een stuk eenvoudiger maken.

 • SEPA-overschrijvingen
  Met de betaalmethode van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte, SEPA, die in heel Europa beschikbaar is, is het eenvoudiger om grensoverschrijdende transacties in euro's uit te voeren. In 2021 heeft Frankrijk meer SEPA Credit Transfers verstuurd dan enig ander land, op Duitsland na.

 • Betaalmethoden uit andere Europese landen
  Door populaire betaalmethoden uit andere Europese landen, zoals het Belgische Bancontact te accepteren, kunnen de conversiepercentages worden verbeterd bij transacties met internationale klanten door barrières bij het afrekenen weg te nemen.

Beveiliging en privacy

Frankrijk hanteert een integrale aanpak van betalingsbeveiliging, compliance en regelgeving, en is in veel gevallen een early adopter van EU-richtlijnen en -voorschriften. In vergelijking met andere landen met een vergelijkbare economische positie is de Franse regelgeving niet bijzonder soepel of overdreven restrictief. Een onderscheidende factor is dat Frankrijk veel belang hecht aan transactieveiligheid, zoals blijkt uit de snelle invoering van EMV-chips en de integratie van lokale kaartnetwerken met wereldwijde betaalsystemen. Dit zijn een paar belangrijke aspecten van de Franse regelgeving inzake veiligheid en privacy:

 • Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Een van de belangrijkste wetten inzake gegevensbescherming in Frankrijk is de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG bepaalt de norm voor de bescherming van klantgegevens, vereist expliciete toestemming voor de verzameling van gegevens en geeft klanten het recht om 'vergeten te worden'.

 • Naleving van de tweede richtlijn betalingsdiensten (PSD2)
  De PSD2 speelt ook een belangrijke rol in de Franse regelgeving. Op grond van PSD2 moeten betaaldienstverleners SCA (sterke cliëntauthenticatie (SCA) toepassen en transacties kunnen vaak alleen worden voltooid als tweefactorauthenticatie wordt toegepast. In het kader van de publicatie van PSD3 zullen nieuwe voorschriften worden toegevoegd.

 • Antiwitwaswetgeving (AML)
  Frankrijk volgt ook de EU-richtlijnen op het gebied van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering (CTF). Financiële instellingen zijn verplicht om systemen te implementeren om mogelijk verdachte activiteiten te monitoren en melden. Als ze dit niet doen, kan dat zware sancties tot gevolg hebben.

 • EMV-chiptechnologie
  Frankrijk was een early adopter van EMV-chiptechnologie voor kaartbetalingen, waarmee een norm is gezet voor de beveiliging van betaalkaarten die ook gevolgen heeft voor andere markten. Deze chips creëren een eenmalige code voor elke transactie, waardoor het voor fraudeurs moeilijk wordt om informatie te stelen.

 • Toezicht door TRACFIN
  De Eenheid inlichtingenverwerking en bestrijding van illegale geldstromen (TRACFIN) is een Franse overheidseenheid gespecialiseerd in witwasbestrijding. TRACFIN beoordeelt en onderzoekt verdachte financiële activiteiten en zorgt voor een extra laag van financiële bescherming.

 • Regelgeving voor betaaldienstverleners
  Betaaldienstverleners als Stripe moeten zich houden aan lokale regelgeving en gaan hierbij vaak verder dan de basisvereisten door machine-learningalgoritmen toe te passen om frauduleuze patronen te detecteren en klantgegevens te beschermen.

Belangrijkste succesfactoren

Hoewel Frankrijk een voortrekkersrol vervult wat innovaties op het gebied van betalingen betreft, worstelt het land met uitdagingen op gebieden als acceptatie van technologie en strikte regelgeving. Om succesvol zaken te kunnen doen in Frankrijk, is het belangrijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Belangrijke aspecten wanneer je betalingen wilt ontvangen in Frankrijk:

 • Gevestigde en nieuwe betaalmethoden
  De Franse markt voor mobiele betalingen zal naar verwachting elk jaar met 30% stijgen tot ten minste 2027, maar mobiele betalingen zijn nog niet universeel. Ondernemingen moeten dus diverse betaalmethoden aanbieden, waaronder traditionele creditcards en debitcards.

 • Eenvoudige internationale transacties
  SEPA-betalingen hebben grensoverschrijdende betalingen binnen Europa vereenvoudigd, maar met transacties die buiten Europa plaatsvinden zijn nog wel specifieke uitdagingen gemoeid op terreinen als wisselkoersschommelingen en uiteenlopende regelgeving. Een partnerschap met een externe betalingsverwerker kan het ontvangen van internationale transacties voor ondernemingen eenvoudiger maken.

 • Preventie van kaartfraude
  Volgens een rapport van Banque de France was 0,059% van de kaartbetalingen frauduleus in 2021. Dit is een aanzienlijk percentage als je kijkt naar het enorme volume van dit soort transacties. Ondernemingen moeten daarom investeren in geavanceerde systemen voor fraudedetectie en efficiënte protocollen voor chargebackbeheer implementeren om fraude te bestrijden.

 • Een vlot afrekenproces
  Een geoptimaliseerd afrekenproces, toegankelijke klantenservice en transparant terugbetalingsbeleid kunnen er samen voor zorgen dat minder aankopen afgebroken worden en het afrekenproces verbeteren. Deze benadering draagt naar verloop van tijd positief bij aan de reputatie van de onderneming en schept vertrouwen onder lokale consumenten.

Kernpunten

Vanwege de veranderende verwachtingen van klanten en de technologische ontwikkelingen op de Franse markt moeten ondernemingen een strategisch plan opstellen voor elk aspect van het betaalproces. Denk hierbij aan het diversifiëren van betaalopties voor klanten, het faciliteren van soepele grensoverschrijdende transacties en het verminderen van het aantal stappen bij het afrekenen. Hier heb je een paar tips om de Franse markt succesvol te betreden:

Gevarieerde betaalopties aanbieden

 • Traditionele creditcards en debitcards accepteren
  Accepteer traditionele kaartbetalingen naast modernere digitale betaalmethoden om er zeker van te zijn dat je tegemoetkomt aan de voorkeuren van je klanten, met name bij aankopen in de winkel.

 • Tegemoetkomen aan mobiele betalingsvoorkeuren
  Houd je betaalsystemen up-to-date om tegemoet te komen aan voorkeuren voor mobiel betalen en digitale wallets, inclusief lokale platforms als Lydia, en profiteer van snellere transacties.

 • Opties voor meerdere valuta implementeren
  Breid de betaalopties uit met meerdere valuta en populaire betaalmethoden uit andere Europese landen, zoals Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Aangezien Frankrijk een toonaangevende toeristische bestemming is en de inwoners van het land een zeer diverse achtergrond hebben, kan dit de omzet een boost geven en de klanttevredenheid vergroten.

Snelle transacties naar het buitenland mogelijk maken

 • Vertrouwd raken met SEPA-overschrijvingen
  SEPA-overschrijvingen zijn belangrijk, vooral voor grensoverschrijdende B2B-betalingen binnen Europa. Bied deze optie aan wanneer je internationale klanten een factuur stuurt.

 • 'Koop nu, betaal later'-betalingen integreren
  Bied bij zowel particuliere als zakelijke transacties 'koop nu, betaal later'-opties aan, zoals Mondu voor B2B-klanten en Alma voor B2C-betalingen. Deze flexibele betaalmethoden kunnen grotere aankopen voor zowel binnenlandse als internationale klanten toegankelijker maken.

 • Fraude detecteren en voorkomen
  Pas op machine-learning gebaseerde tools voor fraudedetectie toe, maak gebruik van 3D Secure-authenticatie voor online transacties en verschaf duidelijke kanalen om verdachte activiteiten te melden.

Eenvoudig afrekenen

 • Minder afrekenstappen
  Optimaliseer je online afrekenproces door het aantal stappen te verminderen dat klanten moeten doorlopen om hun aankoop af te ronden en door afrekenen op één pagina of afrekenen met één klik te integreren.

 • Toegankelijke realtime ondersteuning
  Bied klanten ondersteuning in het Frans zodat problemen snel opgelost worden en het betaalproces voor klanten soepel verloopt. Met opties voor livechat of directe klantenondersteuning kunnen betaalproblemen worden opgelost en hebben je klanten een prettigere betaalervaring.

 • Eenvoudige procedures voor terugbetalingen
  Zorg voor een duidelijk en transparant terugbetalingsproces. Stel een helder terugbetalingsbeleid op en communiceer het duidelijk aan je klanten.

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en moet niet worden opgevat als juridisch of fiscaal advies. Stripe verklaart of garandeert niet dat de informatie in dit artikel nauwkeurig, volledig, adequaat of actueel is. Voor aanbevelingen voor jouw specifieke situatie moet je het advies inwinnen van een bekwame, in je rechtsgebied bevoegde advocaat of accountant.

Klaar om aan de slag te gaan?

Maak een account en begin direct met het ontvangen van betalingen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een pakket op maat voor je onderneming samen te stellen.