Betalningar i Frankrike: En detaljerad guide

Payments
Payments

Ta emot betalningar online, i fysisk miljö och globalt med en betalningslösning som är skapad för alla typer av företag – från växande startup-företag till globala storföretag.

Läs mer 
 1. Introduktion
 2. Marknadsläge
 3. Betalningsmetoder
  1. Aktuell användning
  2. Nya trender
 4. Faktorer att beakta vid marknadsinträde
  1. Skatter
  2. Återkrediteringar (chargebacks) och tvister
  3. Internationella betalningar
  4. Säkerhet och integritet
 5. Viktiga framgångsfaktorer
 6. Viktiga slutsatser
  1. Erbjud olika betalningsalternativ
  2. Möjliggör snabba gränsöverskridande transaktioner
  3. Förenkla kassan

Att etablera ett företag på den franska marknaden kan skapa tillväxtmöjligheter, särskilt för e-handelsföretag. År 2022 köpte 77 % av fransmännen något på nätet, vilket belyser trenden för mer onlinebetalningar och digitala betalningar i landet. För att kunna dra nytta av den här digitala betalningstrenden och ta emot betalningar i Frankrike måste man fastställa vilka betalningsalternativ man ska erbjuda, hur man efterlever lokala lagar och förordningar och hur man behandlar gränsöverskridande transaktioner.

Nedan tar vi upp de strategier som utländska företag kan använda för att expandera till Frankrike:

 • Erbjud olika betalningsalternativ
 • Underlätta snabba gränsöverskridande transaktioner
 • Förenkla kassan

Marknadsläge

Det franska betalningsekosystemet omfattar en mängd olika betalningsmetoder, liknande de som finns i USA och Storbritannien. Med kortbetalningsnätverk såsom Cartes Bancaires till digitala plånböcker så är Frankrike en intressant blandning av väletablerade och nyligen introducerade betalningsmetoder. Franska kunder förväntar sig att se priser i sin lokala valuta, euro, men att kunna ta emot internationella betalningar i andra valutor är också viktigt för Frankrikes blomstrande e-handels- och turistmarknader.

Finanssektorn styrs av ett starkt regelverk. Det är motståndskraftig och består av en mängd olika betalningsmetoder. Banque de France, landets centralbank, utformar penningpolitiken, medan Autorité des Marchés Financiers (AMF) ansvarar för tillsynen av Frankrikes finansmarknad. Den Europeiska unionens bredare ramverk påverkar också i hög grad regelefterlevnaden.

Betalningsmetoder

Frankrikes betalningssektor omfattar en rad alternativ som sträcker sig från traditionella betalsätt som kontanter och kreditkort till modernare digitala alternativ. Här följer en översikt över populära betalningsmetoder i Frankrike.

Aktuell användning

Många franska kunder är fortfarande flitiga användare av kontanter och kort. Enligt statistik från 2022 stod kontanter för 50 % av transaktionsvolymen på försäljningsstället i Frankrike. Samma år utgjorde kredit- och bankkort 43 % av transaktionsvolymen på försäljningsställen.

Antalet kontaktlösa betalningar i Frankrike ökade från 6,8 miljarder 2021 till 8,6 miljarder 2022. Användningen av mobila betalningar har ökat avsevärt under de senaste åren, särskilt bland yngre populationer som är mer bekväma med digital teknik. Detta skifte tyder på en ökad acceptans bland konsumenter för mobila betalningar och ett växande förtroende för säkerheten hos mobila betalningsalternativ.

Vid transaktioner mellan företag (business-to-business, B2B) är kreditkortsbetalningar och banköverföringar vanliga. Men alternativ för köp nu, betala senare (BNPL) som t.ex. Mondu har expanderat till Frankrike och gett kunderna tillgång till mer flexibla betalningar. Det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) möjliggör både snabba gränsöverskridande transaktioner i Europa och smidiga B2B-betalningar.

Populära B2C-betalningsmetoder i Frankrike

 • Kreditkort (t.ex. Cartes Bancaires)
 • Digitala plånböcker (t.ex. Lydia)
 • Banköverföringar
 • BNPL (t.ex. Alma)

Populära B2B-betalningsmetoder i Frankrike

 • Kredit- och bankkort
 • Banköverföringar (t.ex. SWIFT)
 • Banköverföringar (t.ex. Sepa)
 • BNPL (t.ex. Mondu)

Nya trender

BNPL-betalningar i Frankrike förutspås öka med 15 % årligen och överstiga 13,7 miljarder USD 2024. Lokala leverantörer som Alma erbjuder en förmånlig lösning för både kunder och företag. Kunderna kan betala för sina köp på avbetalning samtidigt som företagen får hela beloppet vid köptillfället från BNPL-tjänsten.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Betalningar i Frankrike kräver att man skapar en strategi som riktar in sig på flera olika affärsproblem, inklusive att föreslå en unified commerce-upplevelse och erbjuda flera olika betalningsmetoder, ta emot internationella betalningar, ta ut skatt och följa lagstiftning avseende betalningssäkerhet. Här är några faktorer att tänka på:

Skatter

Frankrike tar ut mervärdesskatt (moms) med en standardskattesats på 20 % för de flesta varor och tjänster. Medan kunder måste betala moms så åligger det de flesta företag att ta ut och betala in moms till skattemyndigheten. Försenad eller felaktig momsbetalning kan leda till höga böter, och bristande efterlevnad kan ge upphov till revisioner och rättsliga påföljder.

Återkrediteringar (chargebacks) och tvister

I Frankrike hanteras återkrediteringar (chargebacks) och tvister i enlighet med europeiska regler, även om varje kreditkortsnätverk har sina egna policyer för detta. Franska företag är bundna av konsumentlagen, som lägger ansvaret på företag att bevisa att en transaktion var legitim. Detta är särskilt relevant i fall av obehöriga transaktioner.

Som en del av Europeiska unionen har Frankrike införlivat det andra betaltjänstdirektivet (PSD2), ett direktiv som kräver stark kundautentisering. Detta krav påverkar ofta hur återkrediteringar och tvister hanteras, eftersom man kan hänvisa till verifieringsnivån i tvistlösningar.

Internationella betalningar

Oavsett om du tar emot transaktioner i fysisk miljö från internationella turister eller säljer online från närliggande länder måste alla företag som hanterar internationella betalningar i Frankrike brottas med valutaväxling och fluktuerande växelkurser. Detta kan göra den internationella affärsverksamheten mer komplex. Några saker att tänka på:

 • Valutaväxling
  Valutaväxling i Frankrike omfattas av EU-förordningar, särskilt det andra betaltjänstdirektivet, som kräver full insyn i kurser och avgifter för valutaväxling. Finansinstitut och betaltjänstleverantörer är skyldiga att redovisa alla kostnader i samband med sina valutaväxlingstjänster, inklusive eventuella serviceavgifter och växelkurspåslag över interbankkursen. Interbankräntan är basräntan för valutaväxling till vilken banker lånar ut till varandra, och finansinstitut lägger vanligtvis till ett påslag på denna kurs för sina valutaväxlingstjänster. Tredjepartsleverantörer av betalningar som Stripe kan förenkla gränsöverskridande transaktioner för både kunder och företag.

 • Sepa-överföringar
  Betalningsmetoden Sepa (Single Euro Payments Area), som gäller i hela Europa, gör det enklare att genomföra gränsöverskridande transaktioner i euro. Under 2021 skickade Frankrike fler Sepa-kreditöverföringar än något annat land, med undantag för Tyskland.

 • Betalningsmetoder från andra europeiska länder
  Genom att ta emot populära betalningsmetoder från andra europeiska länder, t.ex. Belgiens Bancontact, kan man förbättra konverteringsgraden för internationella kunder genom att undanröja hinder i kassan.

Säkerhet och integritet

Frankrike har en bred strategi för betalningssäkerhet, efterlevnad och reglering, och har ofta varit tidigt ute med att anamma EU:s riktlinjer och direktiv. Jämfört med andra länder med liknande ekonomisk ställning är Frankrikes regler varken särskilt milda eller överdrivet restriktiva. En aspekt som utmärker Frankrike är betoningen på transaktionssäkerhet, vilket framgår av det snabba införandet av EMV-chips och integreringen av lokala kortnätverk med globala betalningssystem. Här är några viktiga aspekter av Frankrikes säkerhets- och integritetsbestämmelser:

 • Lagar om dataskydd
  En av de ledande dataskyddsförordningarna i Frankrike är den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR anger normen för dataskydd för kunder, kräver uttryckligt samtycke för insamling av uppgifter och ger kunderna rätten att bli bortglömda.

 • Efterlevnad av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)
  Det andra betaltjänstdirektivet spelar också en viktig roll i det franska regelverket. Enligt det andra betaltjänstdirektivet måste betaltjänstleverantörer följa stark kundautentisering (SCA), och transaktioner kräver ofta tvåfaktorsautentisering för att kunna slutföras. Nya krav kommer att tillföras som en del av det tredje betaltjänstdirektivet (PSD3).

 • Lagar mot penningtvätt
  Frankrike följer också EU:s direktiv om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinstitut är skyldiga att implementera system som övervakar och rapporterar potentiellt misstänkta aktiviteter. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga påföljder.

 • EMV-chipteknik
  Frankrike var tidigt ute med att använda EMV-chips för kortbetalningar, som sätter en standard för kortsäkerhet som har påverkat andra marknader. Dessa chip skapar en engångskod för varje transaktion, vilket gör det svårt för bedrägliga aktörer att stjäla kortuppgifter.

 • Tillsyn av Tracfin
  Tracfin är en fransk statlig enhet som specialiserar sig på insatser för att förhindra penningtvätt. Tracfin granskar och utreder misstänkta finansaktiviteter och ger ytterligare ett lager av ekonomisk säkerhet.

 • Regler för betaltjänstleverantörer
  Betaltjänstleverantörer som Stripe måste följa lokala bestämmelser. De överträffar ofta de grundläggande kraven genom att använda maskininlärningsalgoritmer för att identifiera bedrägerimönster och skydda kunduppgifter.

Viktiga framgångsfaktorer

Frankrike ligger i framkant för innovationer inom betalningar, men landet brottas med utmaningar som anammande av teknik och stränga regelverk. Om man vill driva en framgångsrik verksamhet i Frankrike är det viktigt att man tar itu med dessa frågor. Så här hanterar du betalningar i Frankrike:

 • Etablerade och nya betalningsmetoder
  Medan den franska marknaden för mobila betalningar förväntas öka med 30 % varje år fram till åtminstone 2027 är mobila betalningar ännu inte universella. Detta understryker behovet för företag att stödja en rad olika betalningsmetoder, inklusive traditionella kredit- och bankkort.

 • Förenklade internationella transaktioner
  Sepa-betalningar har förenklat gränsöverskridande betalningar inom Europa, men transaktioner som sker utanför denna jurisdiktion medför egna utmaningar, såsom fluktuationer i växelkurser och olika regelverk. Ett samarbete med en betrodd tredjepartsleverantör av betaltjänster för att ta emot internationella betalningar kan förenkla internationella transaktioner för företag.

 • Minska kortbedrägerier
  Enligt en rapport från Banque de France var 0,059 % av kortbetalningar bedrägliga 2021 – ett betydande antal när man tänker på den enorma volymen av transaktioner av dessa typer. Som ett resultat av detta bör företag investera i avancerade system för identifiering av bedrägerier och införa effektiva protokoll för hantering av återkrediteringar för att bekämpa bedrägerier.

 • Smidiga kassaprocesser
  Optimerade kassaflöden, lättillgänglig kundservice och transparenta återbetalningspolicyer kan alla minska antalet övergivna kundvagnar och förbättra kassaupplevelsen. Med tiden bygger dessa strategier upp ett företags rykte och förtroende hos lokala kunder.

Viktiga slutsatser

På grund av förändrade kundförväntningar och tekniska framsteg på den franska marknaden måste företag skapa en strategisk plan för varje aspekt av betalningsprocessen. Det handlar bland annat om att erbjuda kunderna olika betalningsalternativ, underlätta smidiga gränsöverskridande transaktioner och minska antalet steg i kassan. Här följer några tips som hjälper dig att göra expansionen till Frankrike framgångsrik:

Erbjud olika betalningsalternativ

 • Ta emot traditionella kredit- och bankkort
  Ta emot traditionella kortbetalningar tillsammans med modernare digitala betalningsmetoder för att säkerställa att du tillgodoser kundernas önskemål – särskilt vid köp i butik.

 • Anpassa till mobila betalningspreferenser
  Se till att dina betalningssystem är uppdaterade för att tillgodose preferenser för mobila betalningar och digitala plånböcker – inklusive lokala plattformar som Lydia – och dra fördel av snabbare transaktioner.

 • Implementera alternativ för flera valutor
  Utöka betalningsalternativen så att de omfattar flera valutor och populära betalningsmetoder från andra europeiska länder som Schweiz och Storbritannien. Med tanke på Frankrikes popularitet som turistmål samt invånarnas mångsidiga bakgrund kan detta förbättra omsättningen och öka kundnöjdheten.

Möjliggör snabba gränsöverskridande transaktioner

 • Bekanta dig med Sepa-överföringar
  Sepa-överföringar är viktiga, särskilt för gränsöverskridande B2B-betalningar inom Europa. Erbjud det här alternativet när du fakturerar internationella kunder.

 • Erbjud köp nu, betala senare-lösningar
  Erbjud kunder att använda köp nu, betala senare-alternativ för både kund- och företagstransaktioner, som Mondu för B2B-kunder och Alma för B2C-betalningar. Dessa flexibla betalningsmetoder kan göra större köp mer tillgängliga för både inhemska och internationella kunder.

 • Identifiera och förhindra bedrägerier
  Tillämpa maskininlärningsbaserade verktyg för identifiering av bedrägeri, använd 3D Secure-autentisering för onlinetransaktioner och tillhandahåll tydliga kanaler för att anmäla misstänkt aktivitet.

Förenkla kassan

 • Minska antalet steg i kassan
  Optimera din onlinekassa genom att minska antalet steg som krävs för att en kund ska kunna slutföra sitt köp och integrera betalning på en sida eller med ett klick.

 • Erbjud lättillgänglig support i realtid
  Ha kundsupport på franska för att lösa problem snabbt och göra betalningsprocessen smidigare för kunderna. Alternativ för livechatt eller omedelbar kundsupport kan lösa betalningsproblem och skapa en mer tillfredsställande betalningsupplevelse för dina kunder.

 • Förenkla återbetalningsförfaranden
  Upprätta en enkel och transparent återbetalningsprocess. Skriv en lättbegriplig återbetalningspolicy och kommunicera den till dina kunder på ett tydligt sätt.

Innehållet i den här artikeln är endast avsett för allmän information och utbildningsändamål och ska inte tolkas som juridisk eller skatterelaterad rådgivning. Stripe garanterar inte att informationen i artikeln är korrekt, fullständig, tillräcklig eller aktuell. Om du behöver råd om din specifika situation ska du söka råd från en behörig advokat eller revisor med tillstånd att utöva sin verksamhet i din jurisdiktion.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.