Matches Fashion ökar sin godkännandefrekvens med 2,47 %, vilket ger över 6 miljoner GBP i intäkter

Matches Fashion är en av de främsta globala aktörerna inom onlineshopping av lyxmärken för män och kvinnor. På deras sida hittar man över 600 etablerade och nya generationens designers och de levererar till över 176 länder.

Använda produkter

    Payments
    Radar
    Sigma
Europa
Growth

Utmaning

Matches Fashion grundades 1987 som en fysisk butik och digitaliserade verksamheten 2007. I dag har företaget över 130 miljoner webbplatsbesök per år med en nätförsäljning som står för 95 % av företagets totala försäljningsvolym, samt en app som har laddats ner av två miljoner kunder. Då en så stor del av företagets intäkter vilar på nätförsäljningen var det viktigt att optimera auktoriseringsfrekvensen. Matches Fashion beslutade även att utöka sitt utbud av betalningsmetoder för att öka intäkterna och ge sina kunder – utspridda över 176 länder – en överlägsen kundupplevelse.

Lösning

Tillsammans med Stripe implementerade Matches Fashion sex globala kortnätverk (Visa, Mastercard, Amex, JCB, CUP, Discover) och ett lokalt (Cartes Bancaires) i syfte att ge sina kunder en effektivare betalningsupplevelse anpassad efter individuella preferenser. Företaget började även använda Stripes kortuppdaterare och Adaptive Acceptance-verktyg, som använder maskininlärningsteknik för att optimera auktoriseringsprocessen.

Matches Fashion drar även nytta av Stripes robusta avstämningsverktyg med stöd för flera valutor, vilket skyddar företagets marginaler och lindrar riskerna förknippade med valutahantering och växelkurser.

Resultat

Matches Fashions auktoriseringsfrekvens har ökat med 2,47 % på ett år och därmed genererat över 6 miljoner pund i extra intäkter. Effekten var särskilt framträdande på vissa marknader. I Frankrike ledde Matches Fashions tidiga implementering av Carte Bancaires lokala kortnätverk till en tvåsiffrig ökning av företagets auktoriseringsfrekvens.

”Med en enda integration lyckades vi öka vår godkännandefrekvens och skapa en skräddarsydd strategi för varje marknad. Vi erbjuder våra kunder lokala betalningsmetoder, optimerade betalningsflöden och användarvänlig navigering av 3D Secure”, berättar Lauren Mitynowski, produktchef på Matches Fashion.

Här är en detaljerad översikt över de Stripe-funktioner Matches Fashion använde för att öka sin auktoriseringsfrekvens med 2,47 %:

Adaptive Acceptance optimerar auktoriseringsfrekvensen med maskininlärning

Adaptive Acceptance nyttjar maskininlärning för att optimera auktoriseringsmeddelanden och fatta smartare och snabbare beslut om när betalningsbegäranden ska skickas ut på nytt. Stripes maskininlärningsmodeller drar från Stripes omfattande datahistorik omfattande allt från transaktionstyp och utfärdare till handlartyp, vilken genereras under behandlingen av betalningar till ett värde av hundratals miljarder dollar varje år. Stripes dataexperter och utvecklare förbättrar regelbundet dessa modeller för att hjälpa handlare ta emot så många legitima betalningar som möjligt och öka sina intäkter.

Kortuppdateraren förebygger framtida nekade kortbetalningar

Stripe jobbar tillsammans med kortbetalningsnätverken för att automatiskt uppdatera sparade kortuppgifter när kunden får ett nytt kort (t.ex. när det gamla kortet har gått ut eller blivit stulet). För Matches Fashions kunder är detta en fördel eftersom det kan vara tråkigt och tidskrävande att behöva uppdatera tidigare sparade kortuppgifter manuellt. Manuella uppdateringar kan ofta leda till avbrutna köp och/eller nekade kortbetalningar, vilket i sin tur resulterar i intäktsförluster för företaget.

Skräddarsydda bedrägerilösningar utvecklade i samarbete med Stripe

För Matches Fashion är en bra balans mellan hög auktoriseringsfrekvens och låg bedrägerifrekvens A och O. I detta syfte började företaget använda Stripe Radar, ett program som hjälper till att identifiera och blockera bedrägeritransaktioner med hjälp av maskininlärning. Maskininlärningsmodellen bygger på data inhämtad från miljontals företag. Stripe och Matches Fashion etablerade ett nära samarbete i syfte att optimera resultaten, och Matches Fashions regelbundna feedback inkluderas direkt i Stripe Radar-produkten. Detta resulterade i bland annat nya funktioner som insikter om risk, höjd regelgräns samt möjligheten att tilldela manuella granskningar till intern personal.

Stripe hjälper Matches Fashion leverera en överlägsen kundupplevelse

I rollen som designermärke strävar Matches Fashion efter att erbjuda en optimal kundupplevelse i varje skede av köpprocessen. ”Med ett genomsnittligt beställningsvärde på uppåt 500 GBP förväntar sig våra kunder en problemfri användarupplevelse, oberoende av var de kommer ifrån eller vilken enhet de använder för att navigera vår webbplats”, säger Mirynowski. Stripe har gett Matches Fashion stöd inte bara genom tillhandahållandet av betalfunktioner, utan även med analyser av kundernas beteende på alla köpställen i Stripes ekosystem. Företaget planerar att använda dessa data för att bygga en personligare betalningsupplevelse för sina kunder.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter