Pie Insurance bygger ett stabilt ACH-erbjudande och ökar andelen godkända betalningar med 6 %

Pie Insurance moderniserar hur småföretag köper och upplever företagsförsäkringar. Från början var det företagets datadrivna strategi för priser och riskbedömning som låg till grund för tillväxten och intresset från investerarna. Men man var tvungna att snabbt expandera för att hålla jämna steg med efterfrågan. När onboarding av nya kunder blev en flaskhals bytte därför Pie till Stripe för att se till att kunderna var nöjda och tillväxten följde rätt kurva.

Använda produkter

    Payments
    Radar
    Invoicing
    Sigma
Nordamerika
Storföretag

Utmaning

Pie vill göra företagsförsäkringar prisvärda, enkla och pålitliga. Företagets egna prismodeller och datadrivna strategi hjälper dem att erbjuda försäkringar för småföretagare som vill ha den friktionsfria och säkra upplevelsen av att betala premier direkt från bankkontot. Pie behövde rätt infrastruktur för att underhålla och förbättra sin sömlösa kundupplevelse samtidigt som den imponerande tillväxten skulle kunna fortsätta.

”Enkelhet har inte varit något ledord inom försäkringsbranschen”, säger Melissa Eaton, kundnöjdhetschef hos Pie. ”Vi vill leverera den bästa kundupplevelsen och fortsätta uppnå våra tillväxtmål. Vi behöver lösningar som gör att vi kan göra det okomplicerat att köpa försäkringar.”

Pie hade ett genomsnitt för ACH-användning på bara 24 procent för nya kunder, eftersom företagets tidigare kontoautentiserare inte kunde stödja företagets krav för företagskonton. Man behövde en lösning som förenade Pies faktureringslogik, interna försäkringsplattformar och försäkringsspecifika efterlevnad. Lyckligtvis använde Pie redan Stripe Payments för betalningsbehandling och bestämde sig för att använda Stripes kraftfulla API:er för att utveckla en ACH-lösning och mycket annat.

Lösning

Pie förlitade sig på sin tidigare erfarenhet av Stripe när man utvecklade en ny lösning som skulle integreras med företagets komplexa interna faktureringsstruktur. Med hjälp av Stripes API:er byggde Pie en anpassad lösning som gjorde det enklare för kunderna att registrera sig för ACH och mer än fördubblade ACH-användningen till 58 procent.

”Vi behövde anpassa den komplexa faktureringsstrukturen på våra interna försäkringsplattformar samtidigt som vi kunde upprätthålla de försäkringsspecifika efterlevnads-, fakturerings- och avgiftsstrukturer som krävs”, säger Eaton. ”Stripe var vår partner för betalningsbehandling redan från början och nu använder vi Stripe inom hela vår betalningsinfrastruktur, för betalningar, för säkra tokens när kunderna konfigurerar konton, och för fakturering.”

Pie har också nyligen utökat sin användning av Stripe. Idag använder man Stripe Invoicing för att på ett enkelt sätt skapa och skicka fakturor på bara några minuter och Stripe Invoicing API för att automatisera debitering och avstämning av betalningar. Med Stripe Sigma kan Pie snabbt analysera sina Stripe-data för snabbare affärsinsyn med hjälp av fördefinierade SQL-frågor eller anpassade frågor direkt i Stripe Dashboard. Pie utnyttjar också Stripe Radar för att identifiera och blockera bedrägerier med hjälp av maskininlärning som baseras på data från miljontals globala företag.

Utöver Pies utökade användning av Stripe-plattformen fortsätter företaget att dra fördel av de avancerade funktionerna i Stripe Payments, som:
- Automatisk kortuppdaterare, som arbetar direkt med kortbetalningsnätverk för att uppdatera betalningsuppgifter när kort byts ut eller löper ut
- Smart Retries, som använder maskininlärning på information i hela Stripe-nätverket för att göra om misslyckade betalningsförsök och öka chanserna att de går igenom, och
- Adaptive Acceptance, som också använder maskininlärning för att selektivt göra om nekade betalningar i realtid, innan kunden ens fått ett svar.

Resultat

Som ett snabbväxande företag som stöds av riskkapital har Pie Insurance högt uppställda mål och förväntningar på att förändra nischen försäkringar för småföretag. Stripes breda betalningsplattform är lätt att använda också när man expanderar, samtidigt som man kan erbjuda kunderna flexibla betalningsalternativ. Den här kombinationen har lett till en betydande tillväxt för Pie:

Ökning på > 6 procent för godkända betalningar plus effektivare registrering för ACH

Pie förlitar sig på Stripes avancerade auktoriseringsfunktioner som kortuppdaterare, Smart Retries och Adaptive Acceptance för att säkerställa att fler betalningar kan genomföras. Färre nekade betalningar förbättrar den övergripande kundupplevelsen, vilket märks i Pies imponerande kundbehållning på drygt 80 procent.

Eaton säger: ”Under det senaste året har de här Stripe-funktionerna gjort att godkända betalningar har ökat med 5 procent. Det är 5 procent av de betalningar som annars skulle ha nekats. Under de senaste fyra veckorna har vi sett en ökning med 6 procent. Stripe har kunnat hålla jämna steg!”

Ökning på > 250 procent för användningen av ACH-konton

Pie fokuserar på småföretagskunder som vill betala sina leverantörer direkt från företagets bankkonton. En friktionsfylld ACH-process var frustrerande för småföretagskunder och kunde få dem att gå över till Pies konkurrenter. Med Stripe skapade Pie snabbt en effektiv onboarding och anpassade konfigurationsprocessen för betalningar så att man enkelt kunde samla in ACH-uppgifter, sänka de interna kostnaderna och minska bedrägerierna.

Eaton säger: ”Vi såg en enorm förändring av användningen av ACH när vi utvecklade vår egen process med hjälp av Stripe. Vi hade en genomsnittlig ACH-anvädning på 24 procent för nya kunder och nu har vi ett genomsnitt på 58 procent. Det här har varit en fantastisk upplevelse både för våra slutanvändare och för Pie.”

Vi befinner oss i en period med extremt stark tillväxt och Stripe har kunnat hålla jämna steg när vi fortsätter att expandera och uppfylla vår mission om att möjliggöra för småföretag att utvecklas genom att göra företagsförsäkringar prisvärda och okomplicerade.

Melissa Eaton, Chef, kundnöjdhet

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter