Slack använder Stripe för att behandla betalningar och uppnå en godkännandefrekvens på 99 %

Slack är en heltäckande produktivitetsplattform med verktyg som hjälper team att samarbeta, automatisera uppgifter samt dela och hantera filer. Slack-användare skickar över en miljard meddelanden varje vecka via den kanalbaserade meddelandelösningen.

Använda produkter

    Payments
    Elements
    Invoicing
    Sigma
Globalt
Storföretag

Utmaning

Slack lanserade sin populära meddelandeplattform 2014 och idag används den flitigt på moderna arbetsplatser. Mer än 75 företag på Fortune 100-listan använder Slack Connect och för många kunskapsarbetare är plinget i en aktiv Slack-kanal mer välbekant än ljudet av den egna dörrklockan.

Tidigt i Slacks historia var företagets ledning medveten om att betalningar var avgörande för verksamheten, men ofta var de också oerhört komplexa. I takt med att Slacks verksamhet växte och man började vända sig till stora företag, skapade det utmaningar vid hanteringen av fakturor och utökningen av nya betalningsfunktioner.

För att generera fakturor förlitade sig Slack exempelvis på manuella processer som var tidskrävande och där det ofta uppstod fel. Slack behövde också förenkla sitt kassaflöde och eliminera onödiga steg som bidrog till fel och påverkade konverterings- och autentiseringsnivåerna negativt. Företaget ville också ha möjlighet att lägga till nya betalningsmetoder och lansera nya betalningsfunktioner utan att det krävde omfattande tekniskt arbete.

Slutligen behövde Slack kontinuerlig support så att företagets utvecklare kunde fokusera på kärnkompetenser och slippa behöva lägga värdefulla resurser på tillfälliga lösningar i det interna faktureringssystemet.

Lösning

Slack kom fram till att man genom att samarbeta med Stripe, som körs på AWS, kunde bygga den betalningsupplevelse för stora företag som kunderna krävde utan att behöva göra avkall på andra prioriteringar. Inledningsvis implementerade Slack Stripe Payments för att aktivera ACH- och kreditkortsbetalningar. Därefter fortsatte Slack och Stripe att ha ett nära samarbete och tog sig an utmaningar när de uppstod, i takt med att Slacks verksamhet växte exponentiellt.

En av de viktigaste Stripe-produkterna för Slack var Stripe Invoicing, som gjorde det möjligt för Slack att automatiskt skicka ut fakturor och stämma av inkommande betalningar mot de fakturor de var kopplade till. Med Invoicing kan Slack nu automatisera uppgifter under abonnemangets livscykel – bland annat att skapa nya fakturor, slutföra fakturor, debitera betalningar, skicka e-postmeddelanden till kunderna vid misslyckade betalningar samt skicka statusuppdateringar till kunden under hela processen.

För djupare datainsikter, analyser och rapportering implementerade Slack Stripe Sigma. Slack använde Sigma för att gräva djupare i transaktionsdata och spåra intäktsstatistik, identifiera trender och felsöka potentiella problem.

För att göra betalningsflödet enkelt och intuitivt använde Slack Stripes optimerade kassasvit – med färdiga gränssnittskomponenter som Payment Element för att snabbt kunna lägga till nya betalningsmetoder utan kod – och Address Element för att automatiskt fylla i en kunds faktureringsuppgifter. Slack använde också Payments-funktioner som kortuppdateraren – som hjälper till att minska kundbortfallet genom att automatiskt hämta den senaste informationen om kort som löpt ut – och Adaptive Acceptance, som selektivt gör nya betalningsförsök i realtid när betalningar nekats.

Slack använde de här verktygen för att eliminera onödiga rader i sitt kassaformulär och lägga till inline-verifieringar för att minska förekomsten av användarfel. Slack lade också till en knapp som gör det möjligt för kunderna att automatiskt spara sina betalningsuppgifter. Sammantaget bidrar nu de här optimeringarna till att förbättra Slacks kundupplevelse, öka konverteringarna och godkännandefrekvenserna.

För kontinuerlig support valde Slack att använda Stripes Enterprise Support-plan. Det möjliggör täta kontakter och nära samarbete för att följa upp pågående initiativ, snabbt lösa problem och deltagande i strategisessioner varje månad där man tittar närmare på långsiktiga mål. Den här supporten säkerställde framgångsrik implementering och kontinuerliga förbättringar. Dessa var frukten av workshops som gick ut på att optimera godkännandefrekvensen och lokala betalningsmetoder samt sessioner där man plockade isär och analyserade Slacks kassafunktion. Stripe-teamet använde de här sessionerna för att hjälpa Slack att få ut så mycket som möjligt av sin integration.

"Supporten och den goda relation vi har med Stripe-teamet är något vi uppskattar mycket och det gör att vi kan vara mer flexibla och integrerade med Stripe", säger Bradley Bortner, Product Manager i Slacks expansionsteam. "I slutändan hjälper den här nära relationen oss att öka produktiviteten och innovationen."

Resultat

Slack sparar tid och minskar antalet fel med automatiska fakturor

Genom att implementera Payments och Invoicing kunde Slack erbjuda sina kunder ett enkelt sätt att konfigurera automatiska betalningar utan att behöva kontakta Slacks kundupplevelseteam. Och när kunders användning av Slack ökar och deras betalning för att förnya abonnemanget överskrider gränsen för kreditkortsbetalningar, kan de smidigt byta till en annan betalningsmetod utan några avbrott i tjänsten.

Genom att automatisera arbetsflödena för betalningar och fakturering har Slack också frigjort mycket arbetstid och minskat antalet fel som uppstår vid manuella processer.

Enkla betalningsflöden ökar konverteringarna och ger höga godkännandefrekvenser

De åtgärder Slack vidtog för att optimera sitt betalningsflöde minskade friktionen och förbättrade kundupplevelsen, vilket gav en snabb och enkel betalningsprocess. Stripes lösningar, som kortuppdateraren och Adaptive Acceptance, har bidragit till att minska antalet nekade korttransaktioner och betalningsproblem. Och med Payment Element kan Slack nu snabbt lägga till nya betalningsmetoder så snart som de blir tillgängliga. Sammantaget har de här förbättringarna av kassan lett till högre konverterings- och godkännandefrekvenser – hela 99 procent i USA.

Stripe Enterprise Support introducerar betalning på en enda sida, vilket gör att konverteringarna ökar med 3,1 procent

Enterprise Support-abonnemanget var avgörande för att Slacks Stripe-integration skulle bli framgångsrik och bidra till effektiviserad kommunikation, snabb svarstid och insikter som hjälpte Slack att hitta nya sätt att ytterligare optimera sitt betalningsflöde. En session då man plockade isär och analyserade kassafunktionen utmynnade i ett initiativ för att ersätta Slacks betalningsupplevelse på två sidor med betalning på en enda sida. Implementeringen av en kortare betalningssida med hjälp av Payment Element och Address Element ledde till att konverteringar till betalda abonnemang ökade med 3,1 procent.

Slack fortsätter att arbeta med Stripe för att introducera nya betalningsfunktioner, skala upp nya betalningsmetoder och prioritera viktiga marknader och betalningsmetoder som bidrar till Slacks expansion och tillväxt.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter