Jobber utökar sin plattform med nya finansiella tjänster, Stripe Capital och Instant Payouts

Jobber är ett av Kanadas snabbast växande programvaruföretag. De har en plattform som hjälper över 100 000 yrkesverksamma inom hemtjänst att få en mer effektiv daglig verksamhet, med allt från schemaläggning till fakturering.

Använda produkter

    Capital
    Connect
    Billing
    Invoicing
Nordamerika
Growth

Utmaning

Jobber vet att småföretag behöver ett bra kassaflöde för att kunna hålla igång den dagliga verksamheten och allt vad det innebär, från hantering av försenade fordringar till investeringar i ny utrustning. Osäkerhet kring likviditet kan innebära skillnaden mellan långvarig framgång och misslyckande. Än värre blir det av att många småföretag som erbjuder hushållsnära tjänster har svårt att få traditionella banklån. Jobber såg denna utmaning som en möjlighet att hjälpa sina användare skaffa de finansiella resurser de behöver, och samtidigt driva på den egna tillväxten med hjälp av ett nytt intäktsflöde.

”Ibland krävs det en extra kapitalinjektion för att tjänsteföretag ska kunna ta till vara på nya möjligheter”, berättar Laura Collinson, Fintech-direktör. ”Att skaffa kapital kan vara en frustrerande och påfrestande process som kräver att man tillbringar veckor eller månader med att kommunicera med banken och skicka in årsredovisningar bara för att få ett företagslån som kan ha en omedelbar, positiv effekt.” Jobber frågade sig själva: hur kan vi ge våra användare tillgång till kapital med minimal risk och begränsade utvecklingsresurser?

Lösning

Stripes finansiella produkter täpper igen hål i kassaflödet för företag som säljer hushållsnära tjänster. Företagsägare kan be om omedelbara utbetalningar direkt från sitt Jobber-konto och få sina intjänade pengarna överförda på några sekunder istället för några dagar. Tack vare Stripe Capital kan företagsägare få tillgång till extra kapital inom två dagar efter inskickad förfrågan. ”Det första lånet från Stripe Capital godkändes på 3 timmar och 21 minuter, vilket skiljer sig markant från hur lång tid det vanligtvis tar för en traditionell bank att godkänna ett lån”, säger Collinson. ”Företagsägare registrerar sig med en lättanvänd applikation och betalar tillbaka lånet som en andel av den dagliga försäljningen.”

Resultat

Genom att erbjuda finansiella tjänster som uppfyller kundernas kassaflödesbehov har Jobber kunnat expandera och differentiera sin plattform från konkurrenterna och göra sig känd som den bästa lösningen för småföretag. ”Capital och Instant Payout är särskilt värdefulla nu när kreditgränserna har blivit striktare”, påpekar Collinson. ”För vissa innebär det möjligheten att kunna täcka upp för ett kortsiktigt kassaflödesproblem, för andra att kunna investera i nya anställda, ny utrustning eller reklamkampanjer.” Det genererar fördelar för såväl Jobber som för deras företagsanvändare: genom att monetarisera sina finansiella verktyg ökar Jobber intäkterna genererade från företagen som använder deras plattform – vilket i sin tur ökar mervärdet på deras produktutbud – samtidigt som de löser en väsentlig utmaning för sina kunder.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter