Zapier ser en 4 % ökning i godkännanden med Stripe, vilket ger över 3 miljoner USD mer i intäkter

Zapier genomförde ett A/B-test med sin gamla betalningsleverantör och valde sedan Stripe efter att ha sett en väsentlig ökning i antalet godkända betalningar.

Använda produkter

    Payments
    Radar
Nordamerika
Tillväxtföretag

Utmaning

Zapier erbjuder en ledande programvara för automatisering och arbetsflöde för företag. Deras tjänst används av mer än sju miljoner användare världen över och kopplar samman tusentals olika tekniker. Zapiers förra betalningsleverantör hade en otillräcklig godkännandefrekvens och gav inte en tydlig rapportering med detaljer på transaktionsnivå, vilket gjorde det omöjligt för Zapiers betalningsteam att identifiera problem och förbättra godkännandefrekvensen. Zapier började då leta efter en bättre betalningsplattform som kunde erbjuda snabbare godkännanden, flera lokala betalningsalternativ för företagets globala kundbas samt transparent rapportering för att hantera interchange-avgifter i syfte att säkerställa att ingenting lämnades åt slumpen.

Lösning

Zapier genomförde ett A/B-test med sin tidigare betalningsleverantör och Stripe. Testet var utformat att slumpmässigt välja leverantör för att eliminera fördomar. Zapier analyserade resultatet på flera nivåer, inklusive korttyp, kortmärke och transaktionsstorlek.

”Under utvärderingen körde vi alla våra misslyckade betalningar från vår tidigare betalningsleverantör via Stripe, och 25 % av de ursprungligen misslyckade betalningarna som annars skulle ha gått förlorade accepterades på Stripe”, säger Ryan Roccon, Controller på Zapier.

Med Stripe hade Zapier tillgång till intuitiva rapporteringsverktyg med hög datakapacitet. Tack vare dessa verktyg kunde deras ekonomiteam se interchange-avgifter, nekade betalningar och återbetalningar och på så vis förstå detaljerna i sin godkännandefrekvens. Under testet såg Zapier betydligt fler godkännanden än med sin tidigare betalningsleverantör, vilket underlättade beslutet att byta till Stripe.

Att integrera Stripe tog bara ett par veckor. ”Vi har sparat hundratals timmar genom Stripe – tack vare tydlig API-dokumentation och Stripes supportteam kunde vi komma igång snabbt, trots en komplex global integration”, säger Roccon.

Resultat

”Stripe fortsätter att utvecklas och investerar i maskininlärning och annan avancerad automatisering för att säkerställa att de ger branschens bästa godkännandefrekvens. Sedan vi bytte leverantör har vi sett en ökning på 4 % i antalet godkännanden, vilket innebär ytterligare 3 miljoner USD i intäkter till vår verksamhet som vi inte skulle ha haft utan Stripe”, säger Roccon.

Nedan beskrivs hur Zapier lyckades öka sina betalningar med 4 % med Stripe:

1,24 % av ökningen skapades genom Adaptive Acceptance och ledde till över 1 miljon USD mer i intäkter. Stripe är både utfärdare och inlösare, vilket innebär större insyn i utfärdar- och nätverksbeteende. Detta hjälper Zapier att öka sin godkännandefrekvens. Adaptive Acceptance använder maskininlärning för att optimera auktoriseringsmeddelanden. Stripes maskininlärningsmodeller utnyttjar Stripes omfattande historiska data, som t.ex. transaktionstyp, utfärdare och handlartyp, som erhållits från att hantera hundratals miljarder betalningar årligen. Stripes dataingenjörer arbetar ständigt med att förbättra dessa modeller för att hjälpa handlare att godkänna så många legitima transaktioner som möjligt och generera ytterligare intäkter.

2,76 % av höjningen genererades av kortuppdaterare (Card Account Updater, CAU) och resulterade i 2 miljoner USD i intäkter för Zapier. För Zapiers kunder kan manuell uppdatering av sparade kort som har gått ut eller bytts ut vara omständigt och tidskrävande, och kan följaktligen resultera i förlorade intäkter. Stripe arbetar med kortbetalningsnätverk för att automatiskt uppdatera sparade kortuppgifter när en kund får ett nytt kort. På så vis kan Zapiers kunder fortsätta använda tjänsten utan avbrott. Dessutom behöver Zapier inte fråga kunderna efter nya kortuppgifter när ett kort byts ut och risken för nekad betalning minskar. För Zapier resulterade CAU i en ökning på 2,76 % i godkännandefrekvens.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter