Typeform hanterar abonnemang på global nivå med Stripe

Typeform hjälper företag att skapa dynamiska online-formulär och -enkäter för många olika ändamål.

Använda produkter

    Payments
    Billing
    Connect
Europa
Tillväxtföretag

Utmaning

Typeform behövde implementera ett globalt faktureringssystem som skulle göra det möjligt för dem att debitera sina kunder månatliga och årliga abonnemangsavgifter. Kravet var att faktureringslösningen skulle kunna integreras med befintliga system och processer. Dessutom ville Typeform lägga till betalningsfunktioner till sina formulär så att deras kunder kunde ta emot betalningar för beställningar.

Lösning

Typeform valde Stripe Billing som global lösning för att hantera abonnemang. Billings flexibilitet gjorde att Typeform snabbt kunde skapa nya och anpassade prisplaner och Billings integrationer förenklade skatte- och finansrapporteringen. Typeform implementerade även Stripe Connect, vilket gav deras kunder möjlighet att ta betalt i ett formulär.

Resultat

Typeform erbjuder en flexibel faktureringsupplevelse för sina kunder med tre prisplaner som kan faktureras varje månad eller en gång om året, och som kan ändras när som helst. Genom att eliminera interna manuella processer gjorde man även stora tidsbesparingar vid skatte- och finansrapportering. Tack vare Connect kunde Typeform erbjuda sina kunder möjligheten att inkludera en betalningsfunktion i sina formulär, vilket har skapat en ny intäktskälla för företaget.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter