Typeform ขยายความสามารถในการเรียกเก็บเงินตามรอบบิลไปทั่วโลกด้วย Stripe

Typeform ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

    Payments
    Billing
    Connect
ยุโรป
เติบโต

ความท้าทาย

Typeform ต้องการระบบเรียกเก็บเงินที่ใช้ได้ทั่วโลกซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าสมาชิกจากลูกค้าเป็นรายเดือนและรายปี โซลูชันการเรียกเก็บเงินนี้จะต้องผสานเข้ากับระบบและกระบวนการที่บริษัทใช้อยู่ นอกจากนี้ก็ยังต้องการเพิ่มฟังก์ชันการชำระเงินลงในแบบฟอร์มเพื่อให้ลูกค้ารับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อได้

โซลูชัน

Typeform เลือก Stripe Billing เป็นโซลูชันสำหรับจัดการการเรียกเก็บเงินตามรอบบิลที่ใช้ทั่วโลก ความยืดหยุ่นของ Billing ช่วยให้ Typeform สร้างแพ็กเกจค่าบริการใหม่และแพ็กเกจที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว การผสานการทำงานของ Billing ช่วยจัดการด้านการรายงานภาษีและการเงิน นอกจากนี้ Typeform ยังเลือกใช้ Stripe Connect เพื่อให้ลูกค้ารับการชำระเงินภายในแบบฟอร์มของ Typeform ได้อีกด้วย

ผลลัพธ์

Typeform มอบประสบการณ์การเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าด้วยแพ็กเกจค่าบริการที่เรียกเก็บได้ทั้งรายเดือนและรายปี รวมถึงปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา บริษัทยังสามารถประหยัดเวลาในการรายงานด้านการเงินและภาษีด้วยการเลิกใช้กระบวนการภายในที่พนักงานต้องทำเอง เมื่อใช้ Connect บริษัทก็เพิ่มความสามารถด้านการชำระเงินลงในแบบฟอร์มซึ่งช่วยเปิดโอกาสสร้างกระแสรายรับใหม่ให้กับบริษัท

รู้เสมอว่าคุณต้องจ่ายเท่าไร

ค่าบริการต่อธุรกรรมที่รวมไว้หมดแล้วโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

เริ่มต้นผสานการทำงาน

เริ่มใช้งาน Stripe ได้ภายใน 10 นาที