นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้จัดเตรียมการแปลหน้านี้ไว้ด้านล่าง การแปลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และเวอร์ชันสุดท้ายของหน้านี้คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: [16 มกราคม] 2024

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านอย่างละเอียด

บทนำ

เราให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินบนโลกดิจิทัล บุคคลทั่วไปและธุรกิจทุกขนาดต่างก็ใช้เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าหรือบริการ รับชำระเงิน ส่งเงินเบิกจ่าย และจัดการธุรกิจของตนทางออนไลน์

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบาย") อธิบายเกี่ยวกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่เราเก็บรวบรวม วิธีการที่เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้และเปิดเผย ตลอดจนวิธีการติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้แล้ว นโยบายฉบับนี้ยังระบุสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลและทางเลือกที่คุณมี ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการคัดค้านไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการด้วย โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา รวมทั้งประกาศเพิ่มเติมสำหรับสหรัฐอเมริกา

ในนโยบายฉบับนี้ “Stripe”, “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงนิติบุคคลของ Stripe ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในเอกสารนี้ นิติบุคคลที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ และอาจจะรวมถึงข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ระหว่างที่คุณใช้บริการของเรา (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP ฯลฯ)

"บริการ" หมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ Stripe จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของ Stripe และข้อกำหนดในการให้บริการผู้บริโภคของ Stripe ซึ่งอาจจะรวมถึงอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ Stripe เป็นผู้ให้บริการด้วย "บริการสำหรับธุรกิจ" ของเราหมายถึงบริการที่ Stripe มอบให้แก่นิติบุคคล ("ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ") ที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของ "ลูกค้าปลายทาง" ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและกิจกรรมของตนให้แก่เราโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่วน "บริการสำหรับผู้บริโภค" คือบริการที่ Stripe มอบให้โดยตรงแก่บุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่นิติบุคคล) เพื่อการใช้งานของบุคคลเหล่านั้น "เว็บไซต์" หมายถึง Stripe.com, Link.com และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการทางออนไลน์อื่นๆ ของ Stripe โดยเราจะเรียกเว็บไซต์ บริการสำหรับธุรกิจ และบริการสำหรับผู้บริโภค รวมกันว่า "บริการ"

"พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน" คือสถาบันการเงิน ธนาคาร และพาร์ทเนอร์อื่นๆ เช่น สถาบันที่ยอมรับวิธีการชำระเงิน ผู้ให้บริการเบิกจ่าย และเครือข่ายบัตรที่เราจับมือเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อให้บริการต่างๆ

คำว่า "คุณ" อาจหมายถึงลูกค้าปลายทาง ผู้บริโภค ตัวแทน หรือผู้เข้าชม ขึ้นอยู่กับบริบท

 • เมื่อคุณใช้บริการสำหรับผู้บริโภคเพื่อใช้งานเป็นการส่วนบุคคล เช่น ลงทะเบียน Link เราจะเรียกคุณว่า "ผู้บริโภค"
 • เมื่อคุณทำธุรกิจกับหรือทำธุรกรรมในลักษณะอื่นใดกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เช่น ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ใช้ Stripe Checkout ในการประมวลผลการชำระเงิน แต่ไม่ได้ทำธุรกิจกับ Stripe โดยตรง เราจะเรียกคุณว่า "ลูกค้าปลายทาง"
 • เมื่อคุณดำเนินการในนามของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจในอนาคต เช่น คุณอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่ง ผู้ดูแลบัญชีให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ หรือผู้ที่ได้รับบัตรเครดิตของพนักงานจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ใช้ Stripe Issuing เราจะเรียกคุณว่า "ตัวแทน"
 • เมื่อคุณสื่อสารกับ Stripe โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี Stripe หรือสื่อสารกับ Stripe ในลักษณะอื่นใดโดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้บริโภค ลูกค้าปลายทาง หรือตัวแทน เราจะเรียกคุณว่า "ผู้เข้าชม" ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งข้อความให้กับ Stripe เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ในกรณีนี้ คุณคือผู้เข้าชม

ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า "ข้อมูลธุรกรรม" หมายถึงข้อมูลที่ Stripe เก็บรวบรวมและใช้งานเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมตามคำขอของคุณ ข้อมูลธุรกรรมบางส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและอาจประกอบด้วยข้อมูลชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ข้อมูลวิธีการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือรูปภาพบัตรชำระเงินที่คุณเลือก) รายละเอียดผู้ค้าและสถานที่ ยอดซื้อและวันที่ซื้อ และในบางกรณีอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณซื้อ

Stripe ทำหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” และ/หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือ ผู้ให้บริการ)” โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของเรา นิติบุคคลของ Stripe ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามนโยบายฉบับนี้ และฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและแนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. แนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิ์และทางเลือกของคุณ
 5. ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูล
 6. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
 7. การแก้ไขปรับปรุงและการแจ้งเตือน
 8. ข้อกำหนดเฉพาะเขตการปกครอง
 9. ติดต่อเรา
 10. ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและแนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แนวทางของเราในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้บริโภค ลูกค้าปลายทาง ตัวแทน หรือผู้เข้าชม รวมถึงบริการที่คุณกำลังใช้งาน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเพียงผู้เดียวที่ประสงค์จะใช้บริการทางธุรกิจของเรา เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดูแลธุรกิจของคุณ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็อาจเป็นลูกค้าปลายทางด้วย หากคุณซื้อสินค้าจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจรายอื่นที่ใช้บริการของ Stripe ในการประมวลผลการชำระเงิน และหากคุณใช้บริการสำหรับผู้บริโภค เช่น Link ในการทำธุรกรรมเหล่านั้น คุณยังอาจเป็นผู้บริโภคด้วย

1.1 ผู้บริโภค

เราให้บริการแก่ผู้บริโภคเมื่อเราให้บริการกับคุณโดยตรงเพื่อการใช้งานเป็นส่วนบุคคล (เช่น ผู้ใช้ Link) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ตลอดจนฐานกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภค

การใช้ Link หรือการเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร Stripe ให้บริการที่เรียกว่า "Link" ซึ่งช่วยให้คุณจัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้กับ Stripe เพื่อให้เรียกใช้งานได้สะดวกเมื่อต้องชำระเงินให้แก่ผู้ใช้เชิงธุรกิจของเรา เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งาน Link แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ รายละเอียดวิธีการชำระเงิน) กับ Stripe ซึ่งช่วยให้คุณซื้อสินค้าและบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นเมื่อใช้ Link ในอนาคต หากคุณเลือกชำระเงินด้วย Link เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณด้วยเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคาร (รวมทั้งเพื่อชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารผ่านทาง Link) กับเรา Stripe จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลบัญชี (เช่น ข้อมูลเจ้าของบัญชีธนาคาร ยอดคงเหลือในบัญชี หมายเลขและรายละเอียดบัญชี ธุรกรรมในบัญชี และข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบของคุณในบางกรณี) เป็นครั้งคราว  โดยคุณสามารถบอกเราให้หยุดเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังเลือกจัดเก็บเอกสารประจำตัว (เช่น ใบอนุญาตขับขี่) โดยใช้ Link และแชร์เอกสารที่บันทึกไว้ในระบบกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจรายอื่นๆ ได้ในภายหลัง

การชำระเงินให้ Stripe เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการจาก Stripe โดยตรง เราจะได้รับข้อมูลธุรกรรมของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณชำระเงินให้กับ Stripe Climate เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม รวมถึงข้อมูลการติดต่อและรายละเอียดวิธีการชำระเงิน

บริการระบุตัวตน/บริการยืนยันตัวตน เราให้บริการยืนยันตัวตนที่ทำการเปรียบเทียบเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น ใบอนุญาตขับขี่) กับรูปภาพของคุณ (เช่น รูปถ่ายเซลฟี่) โดยอัตโนมัติ โดยคุณอาจเลือกอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลไบโอเมตริกของคุณในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนของเรา และเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อื่นๆ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณและการติดต่อระหว่างคุณกับบริการสำหรับผู้บริโภคของเรา โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค

บริการ เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการสำหรับผู้บริโภคแก่คุณ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน การปรับแต่ง (เช่น การกำหนดค่าภาษาและตัวเลือกในการตั้งค่า) และการสื่อสารเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภค (เช่น แจ้งการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา) ตัวอย่างเช่น เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน หรือข้อมูลที่คุณเปิดเผยกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา (เช่น เมื่อคุณกรอกอีเมลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ) เพื่อจดจำคุณและช่วยให้คุณใช้งาน Link บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันได้ในนโยบายคุกกี้ของ Stripe

ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา เมื่อคุณใช้ Link ในการชำระเงิน เราจะเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมของคุณกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ เมื่อเลือกที่จะเชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ Stripe คุณยังสามารถสั่งให้ Stripe เปิดเผยข้อมูลบัญชีกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วยได้ โปรดทราบว่าผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง ซึ่งควรระบุแนวทางการใช้ข้อมูลที่พวกเขาได้รับเอาไว้

ธุรกรรม เมื่อคุณใช้ Link ในการชำระเงิน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ รายละเอียดวิธีการชำระเงิน) ที่บันทึกไว้ในระบบของเรามาทำธุรกรรมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของ Stripe เราจะมอบข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและบุคคลอื่นที่คุณทำธุรกิจด้วย และประมวลผลข้อมูลให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเหล่านั้นในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลตาามรายละเอียดในส่วน 1.2 ของนโยบายนี้

การตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความเสียหาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา (เช่น Stripe Radar) เพื่อตรวจจับการฉ้อโกงและปกป้องคุณ เรา ตลอดจนผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเราจากความเสียหายทางการเงิน รวมทั้งตรวจจับการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต เราอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพยายามเข้าทำธุรกรรมของคุณ) ให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่ใช้บริการสำหรับธุรกิจด้านการตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อให้พวกเขาสามารถประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการพยายามทำธุรกรรม ตลอดจนประเภทข้อมูลที่เราอาจเปิดเผยกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงินได้ที่นี่และที่นี่

การโฆษณา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินคุณสมบัติของคุณและเสนอบริการสำหรับผู้บริโภคแบบอื่นๆ ให้กับคุณ หรือส่งเสริมการบริการสำหรับผู้บริโภคที่มีในปัจจุบัน และเมื่อกฎหมายอนุญาต (รวมถึงเมื่อคุณเลือกให้ความยินยอมเมื่อจำเป็น) เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับบริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดบริการสำหรับผู้บริโภคของเรากับคุณ รวมถึงการทำการตลาดผ่านการแสดงโฆษณาแบบอิงตามความสนใจ เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับการชำระเงิน แต่เราอาจจะมอบข้อมูลของคุณให้แก่พาร์ทเนอร์บุคคลภายนอก เช่น พาร์ทเนอร์ด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ช่วยโฆษณาบริการของเรากับคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อื่นๆ โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค

1.2 ลูกค้าปลายทาง

Stripe เสนอบริการสำหรับธุรกิจแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลการชำระเงินที่จุดขายหรือการชำระเงินทางออนไลน์ หรือการประมวลผลการจ่ายเงินของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเหล่านั้น เมื่อเราดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการ (หรือที่เรียกว่า ผู้ประมวลผลข้อมูล) ของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางตามข้อตกลงที่เราทำร่วมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราประมวลผลการชำระเงินให้ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเนื่องจากคุณซื้อสินค้าจากพวกเขา หรือเมื่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจสั่งให้เราส่งเงินให้แก่คุณ

ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจมีหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสิทธิด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้าปลายทางได้รับการเคารพ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมอย่างเหมาะสมและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของลูกค้าปลายทางที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของตน หากคุณเป็นลูกค้าปลายทาง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเลือกจะทำธุรกิจด้วยเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว ทางเลือก และการควบคุมของพวกเขาเหล่านั้น

เราให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางในศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานกฎหมายใดบ้าง

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าปลายทาง

ข้อมูลธุรกรรม หากคุณเป็นลูกค้าปลายทางที่ชำระเงินให้กับ รับเงินคืนจาก เริ่มซื้อสินค้าหรือบริการ บริจาคเงิน หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา ไม่ว่าที่จุดขายหรือทางออนไลน์ เราจะได้รับข้อมูลธุรกรรมของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับประวัติการทำธุรกรรมของคุณกับผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มชำระเงิน แม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่กรอกแบบฟอร์มหรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจจนเสร็จสมบูรณ์ก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ใช้บริการ Terminal ของ Stripe เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าปลายทาง อาจจะใช้บริการ Terminal เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ลายเซ็น หรืออายุของคุณ) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

ข้อมูลระบุตัวตน/ข้อมูลการยืนยัน Stripe ให้บริการด้านการยืนยันและการป้องกันการฉ้อโกงที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจสามารถยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น การอนุญาตจากคุณให้ใช้วิธีการชำระเงินที่คุณเลือก ในระหว่างขั้นตอนดังกล่าว เราจะขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา (เช่น บัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้และรูปถ่ายเซลฟี่ เพื่อใช้ยืนยันข้อมูลไบโอเมตริก ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณกรอก หรือข้อมูลที่มองเห็นได้จากวิธีการชำระเงินของจริง เช่น รูปภาพบัตรเครดิต) เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและตรวจสอบว่ามีใครบางคนพยายามอ้างตัวว่าเป็นคุณหรือไม่ เราอาจนำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บรวบรวมมาจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน บริษัทธุรกิจในเครือ บริการยืนยันตัวตน แหล่งข้อมูลสาธารณะ และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อื่นๆ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าปลายทาง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง

ในการให้บริการสำหรับธุรกิจแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เราจำเป็นต้องใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลางทางของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจต่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจด้วย และหากได้รับอนุญาต เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางเพื่อวัตถุประสงค์ของ Stripe ในการยกระดับการรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงและเสนอบริการสำหรับธุรกิจ ป้องกันการฉ้อโกง ความเสียหาย และภยันตรายอื่นๆ ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การประมวลผลการชำระเงินและการบัญชี เราใช้ข้อมูลธุรกรรมของคุณเพื่อให้บริการสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ รวมทั้งเพื่อประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินทางออนไลน์ คำนวณภาษีการขาย ออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน และช่วยประเมินรายได้ ชำระค่าใช้จ่าย และจัดการงานบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้แล้ว เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบและปรับปรุงบริการสำหรับธุรกิจของเราด้วย

ระหว่างธุรกรรมการชำระเงิน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับนิติบุคคลหลายรายที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณ เนื่องจากเราดำเนินการเป็นผู้ให้บริการและผู้ประมวลผล เราจึงมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกใช้วิธีการชำระเงินสำหรับทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง หรือการหักบัญชีอัตโนมัติ ผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินดังกล่าวจะได้รับข้อมูลธุรกรรมจากธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน Stripe ด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเลือกทำธุรกิจด้วยก็จะได้รับข้อมูลธุรกรรมด้วยเช่นกันและอาจเปิดเผยข้อมูลนั้นกับบุคคลอื่น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจรายนั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของพวกเขาในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริการทางการเงิน ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจบางรายอาจใช้บริการของเราเพื่อให้บริการทางการเงินแก่คุณผ่าน Stripe หรือพาร์ทเนอร์ด้านการเงินรายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอาจจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรที่ช่วยให้คุณซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้สะดวก ซึ่งบนบัตรเหล่านี้อาจมีแบรนด์ Stripe แบรนด์พาร์ทเนอร์ธนาคาร และ/หรือแบรนด์ของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอยู่ นอกเหนือจากข้อมูลธุรกรรมที่เราอาจสร้างขึ้นหรือได้รับเมื่อมีการใช้บัตรเหล่านี้ซื้อสินค้าหรือบริการ เรายังอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาและจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมทั้งช่วยผู้ใช้งานเชิงธุรกิจป้องกันการใช้งานบัตรโดยมิชอบ ทั้งนี้ โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ รวมถึงของพาร์ทเนอร์ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน (แบรนด์ที่ปรากฏอยู่บนบัตร) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการระบุตัวตน/บริการยืนยันตัวตน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับมาจากคุณและผู้ให้บริการของเรา เพื่อให้บริการยืนยันตัวตนแก่ Stripe หรือแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วย รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและเพิ่มความปลอดภัย หากคุณมอบรูปถ่ายเซลฟี พร้อมทั้งรูปถ่ายบัตรประจำตัว เราอาจใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกมาเปรียบเทียบและคำนวณว่ารูปถ่ายทั้งสองตรงกันหรือไม่และยืนยันตัวตนของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความเสียหาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของเราเพื่อตรวจจับและปกป้องคุณ เรา ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ และพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเราจากความเสียหาย และอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพยายามเข้าทำธุรกรรมของคุณ) ให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่ใช้บริการสำหรับธุรกิจด้านการตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อช่วยพวกเขาประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการพยายามทำธุรกรรม ตลอดจนประเภทข้อมูลที่เราอาจเปิดเผยกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงินได้ที่นี่และที่นี่

ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา (บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากพวกเขา) เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ปลายทางโดยตรงให้เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้คือตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าวที่พบได้บ่อย

 • เมื่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจรายหนึ่งสั่งให้ Stripe อนุญาตให้ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอีกรายหนึ่งสามารถเข้าถึงบัญชี Stripe ของตน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปลายทางผ่าน Stripe Connect
 • การเปิดเผยข้อมูลที่คุณมอบให้เรากับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เพื่อที่เราจะได้ส่งการชำระเงินให้กับคุณในนามของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจรายนั้นได้
 • การเปิดเผยข้อมูล แชร์เอกสารหรือรูปภาพที่ได้รับมาจากลูกค้าปลายทางกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เมื่อฝ่ายหลังใช้บริการยืนยันตัวตนของเราอย่าง Stripe Identity เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าปลายทาง 

ในขณะที่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเลือกทำธุรกิจด้วยก็อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน (เช่น ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกรายอื่นๆ นอกเหนือจาก Stripe) โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

การโฆษณาโดยผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เมื่อคุณเริ่มซื้อสินค้าหรือบริการกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเราในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำธุรกรรมการซื้อจนถึงขั้นตอนสุดท้าก็ตาม ซึ่งผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเอง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาเหล่านั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิของคุณในการแจ้งให้พวกเขาหยุดนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ทำการตลาด

อื่นๆ โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง

1.3 ตัวแทน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากตัวแทนของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (เช่น เจ้าของธุรกิจ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสำหรับธุรกิจ โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยอาศัยฐานกฎหมายใดบ้าง

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวแทน 

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลติดต่อ เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานบัญชี Stripe สำหรับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (รวมถึงการจัดตั้งธุรกิจ) เราจะเก็บรวบรวมชื่อและข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบของคุณ หากคุณลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ Stripe เป็นผู้จัดขึ้น หรือลงทะเบียนรับการสื่อสารจาก Stripe เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนและโปรไฟล์ของคุณ หากคุณเป็นตัวแทน เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการโฆษณา ทำการตลาด และสื่อสารกับคุณ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง นอกจากนี้ เรายังอาจเชื่อมโยงสถานที่กับคุณเพื่อให้ปรับแต่งบริการหรือข้อมูลตามความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลประจำตัว เนื่องจากคุณเป็นหรืออาจกลายมาเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องขอข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเราและข้อกำหนดทางกฎหมาย ยืนยันตัวตนของคุณ และป้องกันกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและเป็นอันตรายต่อแพลตฟอร์ม Stripe นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น สิทธิในความเป็นเจ้าของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ วันเกิด รหัสประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ และข้อมูลระบุที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประวัติการฉ้อโกงหรือการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งจากคุณโดยตรงและ/หรือจากบุคคลภายนอก เช่น เครดิตบูโร และผ่านบริการที่เรามอบให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม และคุณยังเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลบัญชีธนาคารกับเราด้วยหรือไม่

อื่นๆ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวแทน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทน 

โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนเพื่อให้บริการสำหรับธุรกิจให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของเราในการใช้และเปิดเผยข้อมูลนี้ด้านล่าง

บริการสำหรับธุรกิจ เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเราตามที่คุณหรือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเป็นตัวแทนร้องขอ

ในบางกรณี เราอาจจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานราชการด้วยเพื่อมอบบริการสำหรับธุรกิจให้กับคุณตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น จัดตั้งธุรกิจ หรือคำนวณและชำระภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริการสำหรับธุรกิจด้านภาษีของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยื่นภาษีในนามของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเป็นตัวแทน สำหรับบริการจัดตั้งธุรกิจ Atlas เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยื่นแบบฟอร์มแก่ IRS ในนามของคุณ และยื่นเอกสารแก่หน่วยงานราชการอื่นๆ ในรัฐที่คุณจัดตั้งธุรกิจ เช่น หนังสือสำคัญการจดทะเบียน

เราจะเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น พาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก หรือบริการที่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจใช้ร่วมกับบริการสำหรับธุรกิจของเรา ต่อไปนี้คือตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าวที่พบได้บ่อย

 • ผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น Visa หรือ WeChat Pay จะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและตัวแทนของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ยอมรับวิธีการชำระเงินของพวกเขา โดยทั่วไปแล้ว จะมีการขอข้อมูลนี้ในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานหรือระหว่างการประมวลผลธุรกรรมให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเหล่านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอาจจะอนุญาตให้ Stripe แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ    รายอื่นๆ เพื่อความสะดวกให้กับการมอบบริการผ่าน Stripe Connect

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น

หากคุณเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่เลือกใช้ชื่อซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ใช้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวหรือนามสกุลในชื่อบริษัท) เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่เราทำกับชื่อของบริษัทอื่นใด เพื่อมอบบริการของเราให้แก่คุณ ตัวอย่างเช่น อาจจะแสดงชื่อดังกล่าวบนใบเสร็จและข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ระบุธุรกรรม

การตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความเสียหาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนมาระบุและจัดการความเสี่ยงที่บริการสำหรับธุรกิจของเราอาจจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมฉ้อโกงที่ส่งผลให้ Stripe 

ผู้บริโภค ลูกค้าปลายทาง ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน และบุคคลอื่นๆ ได้รับความเสียหาย และยังใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น เครดิตบูโรและจากบริการของเรา 

มาจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งหารูปแบบการใช้งานโดยมิชอบและตรวจสอบติดตามการฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการด้วย Stripe ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ 

พาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเรา และผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณมอบให้เรา ตลอดจนระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนเพื่อวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ รวมทั้งคัดกรองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและมีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การโฆษณา ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนกับบุคคลอื่นเพื่อโฆษณาและทำการตลาดบริการของเรา อีกทั้งยังอาจทำการตลาดผ่านการแสดงโฆษณาแบบอิงตามความสนใจและประเมินประสิทธิภาพในการโฆษณาดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความยินยอมใด โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับการชำระเงิน แต่เราอาจจะมอบข้อมูลของคุณให้แก่

พาร์ทเนอร์บุคคลภายนอก เช่น พาร์ทเนอร์ด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่าย

โซเชียลมีเดียที่ช่วยโฆษณาบริการของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ เราจะยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมบัญชี Stripe เพื่อประเมินคุณสมบัติของคุณและเสนอบริการสำหรับธุรกิจให้กับคุณ หรือส่งเสริมบริการสำหรับธุรกิจที่มีในปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อื่นๆ โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทน

1.4 ผู้เข้าชม

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยอาศัยฐานกฎหมาย ใดบ้าง

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชม

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่คุณมอบให้เราโดยตรง หรือเก็บรวบรวมผ่านการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากนโยบายคุกกี้ของเรา เมื่อคุณเลือกที่จะกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่แสดงโฆษณาของเรา 

(เช่น LinkedIn หรือ Facebook) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา โดยเราอาจเชื่อมโยงสถานที่กับการเข้าชมของคุณด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อื่นๆ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม

การปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เก็บรวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันมาประเมินวัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเนื้อหาบนเว็บไซต์ ปรับปรุงความตอบโจทย์และการนำทาง ปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ (เช่น การกำหนดค่าภาษาและข้อมูลเฉพาะของแต่ละภูมิภาค) และคัดสรรเนื้อหาเกี่ยวกับ Stripe และบริการของเราให้เหมาะกับคุณ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากบริการบางอย่างของเราไม่พร้อมให้บริการในบางภูมิภาค ดังนั้น เราอาจปรับแต่งคำตอบสำหรับภูมิภาคของคุณ

การโฆษณา ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมกับบุคคลอื่นเพื่อโฆษณาและทำการตลาดบริการของเรา อีกทั้งยังอาจทำการตลาดผ่านการแสดงโฆษณาแบบอิงตามความสนใจและประเมินประสิทธิภาพในการโฆษณาดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความยินยอมใด โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับการชำระเงิน แต่เราอาจจะมอบข้อมูลของคุณให้แก่พาร์ทเนอร์บุคคลภายนอก เช่น พาร์ทเนอร์ด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ช่วยโฆษณาบริการของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วม เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านอุปกรณ์ของคุณ เพื่อมอบโอกาสให้คุณติดต่อกับเรามากขึ้น เช่น พูดคุยเกี่ยวกับบริการหรือปฏิสัมพันธ์กับแชทบอต เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ

อื่นๆ โปรดดูส่วนแนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม

2. แนวทางอื่นๆ ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากแนวทางที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้ด้วย

ก. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมทางออนไลน์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ และลักษณะการใช้งานบริการสำหรับธุรกิจของเราโดยผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ

 • อุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แอปพลิเคชัน และบริการอื่นๆ ทางออนไลน์ ("เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก")
 • ข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ดังกล่าว และลักษณะการใช้บริการของเรา รวมทั้งองค์ประกอบข้อมูลอย่างเช่น ที่อยู่ IP ปลั๊กอิน ภาษาที่เลือกใช้ เวลาที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หน้าที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิก วิธีการชำระเงินที่เลือกใช้ และหน้าที่นำคุณมายังเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมตัวบ่งชี้กิจกรรม เช่น ตัวบ่งชี้กิจกรรมจากเมาส์ เพื่อช่วยเราตรวจจับการฉ้อโกง ดูข้อมูลเพิ่มเติม และโปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

ข้อมูลการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณเลือกมอบให้กับเราผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คำขอสนับสนุน อีเมล หรือโซเชียลมีเดีย และเมื่อคุณตอบอีเมลหรือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความคิดเห็นของ Stripe เราจะเก็บรวบรวมอีเมล ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณระบุไว้ในเนื้อหาของอีเมลหรือคำตอบในแบบสำรวจเหล่านั้นด้วย ในกรณีที่คุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจจะมอบให้เราระหว่างคุยสาย นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของคุณด้วย เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วม การเข้าร่วม หรือการชมกิจกรรมของ Stripe และการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรของ Stripe ในลักษณะอื่นๆ

กระดานสนทนาและกลุ่มสนทนา หากเว็บไซต์ของเราอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโพสต์นั้น

ข. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกเหนือจากแนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้น เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทาง

ดังต่อไปนี้ด้วย

การปรับปรุงและการพัฒนาบริการ เรานำการวิเคราะห์มาใช้บนเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราอย่างไร รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคต่างๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมการใช้งานคุกกี้ของเราและโปรแกรมวิเคราะห์ของบุคคลภายนอก โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการต่างๆ ด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภค ลูกค้าปลายทาง ตัวแทน หรือผู้เข้าชมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงบริการ พัฒนาบริการใหม่ และสนับสนุนการดำเนินงานของเราในการทำให้บริการตอบโจทย์และเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสื่อสาร เราจะใช้ข้อมูลติดต่อคุณที่เรามีอยู่เพื่อให้บริการแก่คุณ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งรหัสทาง SMS เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณเป็นผู้บริโภค ตัวแทน หรือผู้เข้าชม เราอาจสื่อสารกับคุณโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่เรามี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและบริการของบริษัทในเครือของเรา เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบสำรวจความคิดเห็นหรือเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยผู้ใช้งาน หรือสื่อสารกับคุณในลักษณะอื่นใดเพื่อทำการตลาด ทั้งนี้ เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความยินยอมและการเลือกไม่รับข้อมูลด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมอบข้อมูลติดต่อให้กับเรา หรือเมื่อเราเก็บรวบรวมรายละเอียดสำหรับการติดต่อทางธุรกิจจากการที่เราเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานกิจกรรมอื่นๆ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาติดต่อคุณเพื่อติดตามผลเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราตามที่คุณร้องขอ และรวมชื่อของคุณไว้ในแคมเปญส่งข้อมูลการตลาดของเรา และหากกฎหมายอนุญาต เราอาจจะบันทึกเสียงสนทนาระหว่างคุยโทรศัพท์กับคุณเพื่อมอบบริการของเราให้กับคุณ ปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย ศึกษาวิจัยและรับประกันคุณภาพ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

โซเชียลมีเดียและโปรโมชัน หากคุณเลือกส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราเพื่อเข้าร่วมข้อเสนอ โปรแกรม หรือโปรโมชัน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เพื่อบริหารจัดการข้อเสนอ โปรแกรม หรือโปรโมชัน

ดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดียมาทำการตลาดกับคุณ เว้นแต่กรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว

การป้องกันการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัย เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการระบุและจัดการกิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นอันตรายในบริการของเรา ให้บริการสำหรับธุรกิจด้านการตรวจจับการฉ้อโกง และปกป้องบริการและธุรกรรมของเราจากการเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการยักยอกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล และเงินทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอก (เช่น เครดิตบูโร) และผ่านบริการที่เราจัดหาเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการตรวจจับการฉ้อโกง การติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับ Stripe เองและผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของ Stripe ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากคุณโดยตรง หรือจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ พาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเรา และบุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังอาจได้รับรายละเอียดต่างๆ จากบุคคลภายนอก เช่น ที่อยู่ IP และข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาช่วยปกป้องบริการของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเรายืนยันตัวตน ตรวจสอบเครดิตตามที่กฎหมายอนุญาต และป้องกันการฉ้อโกง นอกเหนือจากนี้แล้ว เราอาจนำเทคโนโลยีมาประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่พยายามจะใช้บริการสำหรับธุรกิจของเราหรือที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าปลายทางหรือผู้บริโภคพยายามทำธุรกรรมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเรา

การปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและหน้าที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการรู้จักลูกค้าของคุณ ("KYC") การดำเนินการเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย การปกป้องลูกค้ากลุ่มเปราะบาง การควบคุมการส่งออก และข้อห้ามในการทำธุรกิจกับบุคคลที่ถูกจำกัดการทำธุรกรรมหรือพื้นที่ธุรกิจบางแห่ง และหน้าที่ทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจจะตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมและสัญญาณทางออนไลน์ประเภทอื่นๆ และนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาตรวจหาการฉ้อโกง การฟอกเงิน และกิจกรรมอันตรายอย่างอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อ Stripe ผู้บริโภค ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา หรือบุคคลอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติม การดูแลความปลอดภัย รักษาเสถียรภาพ และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับบริการของเราคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการเหล่านี้

ผู้เยาว์ บริการของเราไม่ได้จัดทำมาเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้น เราขอไม่ให้ผู้เยาว์มอบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเพื่อใช้บริการจาก Stripe โดยตรง ในบางประเทศ เราอาจกำหนดข้อจำกัดด้านอายุไว้สูงกว่านี้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกเหนือจากแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เรายังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

บริษัทในเครือ Stripe เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับนิติบุคคลอื่นๆ ในเครือ Stripe ด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผล เราจำเป็นต้องใช้บริการจากบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถมอบบริการ รวมทั้งสื่อสาร ทำการตลาด และโฆษณาเกี่ยวกับบริการของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้ให้บริการที่สำคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบคลาวด์ ทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเร็ว ความถูกต้อง และ/หรือความปลอดภัยของบริการของเรา ยืนยันตัวตน ไปจนถึงการบริการลูกค้าและงานตรวจสอบต่างๆ ซึ่งเราอนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดหาให้ เพื่อให้บริการในนามของเราและปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเรากำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องทำสัญญากับเราว่าจะปกป้องความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาประมวลผลในนามของเราด้วย ผู้ให้บริการของเราส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับพาร์ทเนอร์ด้านการชำระเงินบางรายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งเสนอบริการบางอย่างร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านการเงินเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวแทน เช่น ข้อมูลการชำระคืนเงินกู้และข้อมูลติดต่อ กับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อหรือให้สินเชื่อที่ค้ำประกันโดยสินเชื่อ Capital ที่เราได้อนุมัติให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอื่นเมื่อได้รับความยินยอม ในบางสถานการณ์ เราอาจจะไม่ได้บริการคุณด้วยตัวเอง แต่จะแนะนำคุณไปยังบุคคลอื่นแทน (เช่น บริษัทเฉพาะทางที่เราเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับให้บริการ Atlas) ในกรณีเหล่านี้ เราจะเปิดเผยตัวตนของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งแจ้งให้คุณทราบว่าจะเราเปิดเผยข้อมูลใดบ้างกับพวกเขา และขอความยินยอมจากคุณเพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้

ธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่เราทำหรือมีเจตนาว่าจะทำธุรกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมกิจการ ขายกิจการ ร่วมทุน โอนสิทธิ ถ่ายโอนสิทธิ เปลี่ยนการควบคุม หรือจำหน่ายธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วยวิธีการอื่นใด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นด้วย นิติบุคคลอื่นๆ ที่ซื้อกิจการของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการของเราจะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป แต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการป้องกันอันตราย เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พาร์ทเนอร์ด้านการเงินกำหนดไว้ในการใช้วิธีการชำระเงินนั้น การบังคับใช้สิทธิ์ตามสัญญาของเรา การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องบริการ สิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และทรัพย์สินของ Stripe ของคุณ หรือของบุคคลอื่น รวมถึงการป้องกันกิจกรรมมุ่งร้ายและฉ้อโกง และการตอบสนองคำขอที่มีผลถูกต้องสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทางการกฎหมาย ทั้งจากศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานรัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งอาจหมายรวมถึงหน่วยงานนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยด้วย

3. ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตามวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราอาศัยฐานกฎหมายหลายประการด้วยกันในการประมวลผลข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ในบางเขตการปกครองอาจมีฐานกฎหมายเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดในส่วนข้อกำหนดเฉพาะเขตการปกครองด้านล่าง

ก. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามสัญญาและความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนทำสัญญา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับพวกเขา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

 • การสร้างและการจัดการบัญชี Stripe และข้อมูลประจำตัวของบัญชี Stripe รวมทั้งการประเมินใบสมัครขอเริ่มใช้บริการหรือขยายการใช้บริการของเรา
 • การสร้างและการจัดการบัญชี Stripe Checkout
 • กิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ และการเรียกเก็บเงิน และ
 • การประมวลผลการชำระเงินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการตรวจจับการฉ้อโกง การป้องกันความเสียหาย การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรม การสื่อสารเกี่ยวกับการชำระเงินดังกล่าว และกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการลูกค้า

ข. การปฏิบัติตามกฎหมาย เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การป้องกัน และการตรวจจับการฉ้อโกง กฎหมายเกี่ยวกับการระบุตัวตน และการรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น กิจกรรมที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน ("AML") และการรู้จักลูกค้าของคุณ ("KYC") ตลอดจนหน้าที่ด้านการรายงานทางการเงิน เราอาจจำเป็นต้องบันทึกและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกง และอาชญากรรมทางการเงิน เป็นต้น หน้าที่ทางกฎหมายเหล่านี้อาจกำหนดให้เราต้องรายงานผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราไปยังบุคคลที่สาม รวมถึงรับการตรวจสอบยืนยันโดยบุคคลที่สามด้วย

ค. ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานกฎหมายด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย รายการต่อไปนี้คือตัวอย่างวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

 • ตรวจจับ ตรวจสอบ ป้องกันการฉ้อโกงและธุรกรรมการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • บรรเทาความสูญเสียทางการเงิน การอ้างสิทธิ์ ความรับผิด หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าปลายทาง ผู้บริโภค ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจพาร์ทเนอร์ด้านการเงิน และ Stripe
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานและเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของ Stripe (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ตอบคำถาม ส่งหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับบริการ และให้การสนับสนุนลูกค้า
 • ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงบริการ ระบบ และเครื่องมือของเรา ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของบริการ
 • จัดการ ดำเนินการ และปรับปรุงสมรรถนะของเว็บไซต์และบริการ โดยการศึกษาทำความเข้าใจประสิทธิภาพและปรับปรุงสินทรัพย์ดิจิทัลของเราให้มีความเหมาะสม
 • วิเคราะห์และโฆษณาบริการของเรา และการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมและจัดทำข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน การปกป้อง การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจของเรา
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ให้บริการในนามของเรา และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ช่วยเราดำเนินงานและปรับปรุงธุรกิจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ใช้งานเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับทุกส่วนของ Stripe และบริการของเรา
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในเครือบริษัทของเรา

ง. การให้ความยินยอม เราอาจต้องได้รับความยินยอมหรือความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับคุณและการให้บริการต่างๆ เช่น Link, Financial Connections, Atlas และ Identity เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ และการเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมดังกล่าวก่อนที่จะมีการเพิกถอนนั้น

จ. ประโยชน์ของสาธารณะที่สำคัญอย่างยิ่งยวด เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษตามคำจำกัดความของ GDPR เมื่อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการรักษาประโยชน์ของสาธารณะที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อเราตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการประวัติการพิพากษาลงโทษและความผิดทางอาญา เมื่อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อเราคัดกรองรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย AML และข้อกำหนด KYC

4. สิทธิ์และทางเลือกของคุณ

คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก. การเลือกไม่รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา

หากคุณต้องการหยุดรับอีเมลการตลาดจากเรา คุณสามารถแสดงความประสงค์ดังกล่าวโดยคลิกลิงก์สำหรับการเลิกรับข้อมูลที่อยู่ในอีเมลดังกล่าว หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ที่นี่ เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความสมควร แต่ถึงแม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับอีเมลการตลาดจากเรา เราคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการที่คุณได้รับ (เช่น การให้ความช่วยเหลือและการแจ้งประกาศทางกฎหมายที่สำคัญ) และผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเราอาจยังคงส่งข้อความไปให้คุณ หรือสั่งให้เราส่งข้อความถึงคุณในนามของพวกเขาได้

ข. สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราควบคุมดูแลตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ที่นี่ ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการขอการยืนยันว่า Stripe ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ และขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หาก Stripe ได้มีการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นจริง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
 • สิทธิ์ในการขอให้ Stripe แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • สิทธิ์ในการขอให้ Stripe ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
 • สิทธิ์ในการขอให้ Stripe จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี เช่น ในขณะที่ Stripe กำลังพิจารณาคำขออีกหนึ่งรายการที่คุณส่งเข้ามา (เช่น คำขอให้ Stripe ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)
 • สิทธิ์ในการขอให้เราส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองอยู่ไปให้บริษัทอื่น หากทำได้ในทางเทคนิค
 • หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้ก่อนหน้า คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะมีเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีความสำคัญเหนือกว่าหรือการประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย โดยเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อคุณคัดค้าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากการใช้สิทธิ์เหล่านี้ และ 
 • สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของ Stripe ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์เหล่านี้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ("DPO") ของ Stripe ที่ dpo@stripe.com

คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โปรดดูส่วนข้อกำหนดเฉพาะเขตการปกครองของสหรัฐอเมริกาด้านล่างนี้

ค. กระบวนการใช้สิทธิ์คุ้มครองข้อมูล 

หากต้องการใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูล โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา หรือติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่าง

5. ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อมอบความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะนำมาตรการด้านการจัดการ ทางเทคนิค และด้านการบริหารที่ออกแบบมาสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้มาใช้ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลาย การทำให้สูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการใช้งานในทางที่ผิด ดูข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบถ่ายโอนและเก็บรักษาข้อมูลปลอดภัย 100%  

เราแนะนำให้คุณช่วยเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น หากคุณมีบัญชีกับ Stripe เราแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่เดาได้ยาก ป้องกันรหัสผ่านนั้นจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของ Stripe กับบริการอื่นๆ หรือบัญชีอื่นๆ หากคุณสงสัยว่าการติดต่อระหว่างคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น คุณเชื่อว่าความปลอดภัยของบัญชี Stripe ของคุณถูกแทรกแซง) โปรดติดต่อเราทันที

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เรายังให้บริการแก่คุณหรือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่เราคาดการณ์ตามความสมควรว่าจะต้องให้บริการเหล่านั้น แม้ว่าเราจะหยุดให้บริการโดยตรงแก่คุณหรือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วย และแม้ว่าคุณได้ปิดบัญชี Stripe หรือทำธุรกรรมกับ

ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป

 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและหน้าที่ด้านการกำกับดูแล
 • เพื่อตรวจสอบ ตรวจจับ และป้องกันการฉ้อโกง
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษี การทำบัญชี และการรายงานทางการเงินรวมถึงในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดในสัญญาที่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านการเงิน (และในกรณีที่เป็นคำสั่งของวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใช้)

แต่ไม่ว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในกรณีใด เราจะปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านเวลาและหน้าที่ในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติม

6. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก บางครั้งเราจึงจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจจะมีกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ เมื่อเราโอนข้อมูลข้ามพรมแดน เราจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนนั้น และในบางสถานการณ์ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ด้วย (เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัย) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) "สหราชอาณาจักร ("สหราชอาณาจักร")" หรือสวิตเซอร์แลนด์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในศูนย์ความเป็นส่วนตัว หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องมีกลไกการโอนข้อมูล เราจะใช้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้

 • การโอนข้อมูลไปยังบางประเทศหรือผู้รับบางรายที่ได้รับการยอมรับว่ามีระดับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด  
 • ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป และภาคผนวกการโอนข้อมูลระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการด้านข้อมูล (Information Commissioner’s Office) คุณสามารถขอรับสำเนาข้อสัญญามาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • วิธีการทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Stripe, Inc. ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา (“EU-U.S. DPF”) ส่วนขยายของ EU-U.S. DPF สำหรับสหราชอาณาจักร และกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนด และตามที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

7. การแก้ไขปรับปรุงและการแจ้งเตือน

เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อความ "อัปเดตล่าสุดเมื่อ" ด้านบนสุดของนโยบายจะระบุว่ามีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับหลังจากที่เราประกาศนโยบายฉบับแก้ไขไว้บนบริการของเรา หรือจะมีผลเมื่อเราแจ้งการปรับปรุงนโยบายตามที่กฎหมายกำหนด

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยการประกาศลงบนเว็บไซต์ของเรา และหากคุณเป็นผู้ใช้งานหรือตัวแทน การเปิดเผยและการแจ้งจะดำเนินการโดยการติดต่อคุณผ่านแดชบอร์ด Stripe อีเมล และ/หรือที่อยู่จริงตามข้อมูลในบัญชี Stripe ของคุณ

8. ข้อกำหนดเฉพาะเขตการปกครอง

 • ออสเตรเลีย หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียและไม่พอใจกับการจัดการข้อร้องเรียนที่คุณรายงานภายใต้นโยบายฉบับนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลออสเตรเลียได้
 • บราซิล หากต้องการใช้สิทธิ์ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@stripe.com สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในบราซิลที่ the Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) ใช้บังคับ ยังมีสิทธิ์ตามข้อ 18 ของ LGPD อีกด้วย
 • แคนาดา ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึง กฎหมายของรัฐกลางว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PIPEDA), กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, SBC 2003 c 63 ในบริติชโคลัมเบีย, กฎหมายคุ้มครองข้อมูล SA 2003 c P-6.5 ในอัลเบอร์ตา และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจเอกชน, CQLR c P-39-1 (กฎหมายภาคธุรกิจเอกชนของควิเบก) ใน
 • ควิเบก และคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายเหล่านี้ด้วย
 • ควิเบก ประธานเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Stripe มีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายภาคธุรกิจเอกชนของควิเบก คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@stripe.com เมื่อเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในควิเบก เราอาจจะโอนข้อมูลนั้นไปยังศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราอาจตั้งอยู่นอกควิเบกเช่นกัน
 • ทั้งนี้ คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครองไว้ หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณสามารถติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ privacy@stripe.com หากคุณเป็นลูกค้าปลายทางและต้องการใช้สิทธิ์ ควรติดต่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกรรมด้วย
 • เขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร หากต้องการใช้สิทธิ์ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@stripe.com และหากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือเรากำหนดให้ Stripe Payments Europe Limited เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณเชื่อว่าเราไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณตามข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในยุโรป (GDPR) คุณอาจส่งคำถามหรือยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งไอร์แลนด์ได้ หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อกังวลไปยังสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลข่าวสารแห่งสหราชอาณาจักรได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำกิจกรรมทางการเงินภายใต้กำกับในยุโรป Stripe Payments Europe Limited และนิติบุคคลท้องถิ่นของ Stripe ภายใต้กำกับ จะถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม ดูข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้กรอบแนวคิดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. DPF) และส่วนขยายของ EU-U.S. DPF. สำหรับสหราชอาณาจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • อินเดีย ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบดิจิทัล (DPDPA) หลังจากประกาศใช้กฎหมาย (DPDPA) แล้ว นอกจากนี้ คำว่า “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายรวมถึง “ผู้ดูแลข้อมูล” และคำว่า “เจ้าของข้อมูล” หมายรวมถึง “ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล” ตามคำจำกัดความใน DPDPA
 • ในบางกรณีและตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย DPDPA เราอาจจะอาศัย “การใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมาย” เป็นฐานกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราจะดำเนินการดังกล่าวเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยสมัครใจ “ผู้จัดการคำยินยอม” ตามคำจำกัดความภายใต้กฎหมาย DPDPA อาจส่งคำขอเพิกถอนหรือให้ความยินยอมด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อติดต่อเราด้านล่าง หรือตามที่ระบุไว้ในวรรคต่อไปนี้ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ Stripe มีในอนาคต ทั้งนี้ เราอาจขอหลักฐานการอนุญาตและการยืนยันตัวตนก่อนจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าว
 • ในบางกรณี Stripe India Private Limited และ/หรือพาร์ทเนอร์บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ยืนยันตัวตน อาจขอความยินยอมจากคุณเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลหมายเลข Aadhaar ของคุณด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับขั้นตอนการยืนยันตัวตนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ การมอบรายละเอียด Aadhaar ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และคุณสามารถยื่นเอกสารยืนยันตัวตนประเภทอื่นๆ ตามที่เรายอมรับในขณะนั้น โดยคุณจะไม่ถูกปฏิเสธการให้บริการเพียงเพราะว่าไม่มอบข้อมูล Aadhaar ให้แก่เรา
 • หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอินเดีย หรือต้องการรับนโยบายฉบับนี้ หรือติดต่อเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวด้วยภาษาทางการของอินเดีย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Nodal และเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติม หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dpo@stripe.com หากเราไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียนหรือคำร้องทุกข์ของคุณได้ คุณมีสิทธิ์รายงานเรื่องไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลในอินเดีย
 • อินโดนีเซีย ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" หมายรวมถึงกฎหมายฉบับที่ 11 ปี 2008 ที่ปรับปรุงแก้ไขโดยกฎหมายฉบับที่ 19 ปี 2016 ว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลฉบับที่ 71 ปี 2019 ว่าด้วยการใช้ระบบและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการสื่อสารและสนเทศศาสตร์ฉบับที่ 20 ปี 2016 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ให้รวมถึงกฎหมายฉบับที่ 27 ปี 2022 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDP) ด้วย หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dpo@stripe.com
 • ญี่ปุ่น ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (APPI) เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในญี่ปุ่นไปยังเขตการปกครองที่ไม่ได้รับการยอมรับว่า “เพียงพอ” โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น โดยข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้ให้สิทธิ์และหน้าที่ที่เทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในกฎหมายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรามั่นใจได้อย่างไรบุคคลที่สามปกป้องข้อมูลของคุณและข้อมูลของคุณนั้นถูกเก็บไว้ที่ใด โปรดดูด้านบนนี้ หรือติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง สำหรับคำอธิบายของระบบต่างประเทศและโครงสร้างที่อาจกระทบต่อการดำเนินการตามมาตรการที่เท่าเทียมกันโดยบุคคลที่สาม โปรดดูที่นี่
 • ในบางกรณีและตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย PPI เราอาจจะอาศัย “ประโยชน์ของสาธารณะ” เป็นฐานกฎหมาย เช่น ในการตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความเสียหาย
 • มาเลเซีย หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dpo@stripe.com
 • สิงคโปร์ ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2012 (PDPA) (หมายเลข 26 ของปี 2012) ตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ในบางกรณีและตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย PDPA เราอาจจะอาศัย “ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม” เป็นฐานกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราจะดำเนินการดังกล่าวเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยสมัครใจ
 • หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dpo@stripe.com
 • สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึง กฎหมายของรัฐบาลกลางสวิสว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (FADP) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หากต้องการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dpo@stripe.com นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา เมื่อประกาศบังคับใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ไทย ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2019 (PDPA) หากเราอาศัยฐานกฎหมายบางอย่าง (“หน้าที่ทางกฎหมาย” หรือ “ความจำเป็นในการปฎิบัติตามสัญญา”) และคุณไม่ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา เราอาจจะไม่สามารถให้บริการคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dpo@stripe.com
 • สหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐอเมริกา”) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย ("CCPA") กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐโคโลราโด กฎหมายของรัฐคอนเนคติคัทว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและการติดตามตรวจสอบทางออนไลน์ บัญญัติสิทธิทางดิจิทัลของรัฐฟลอริดา กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของรัฐมอนแทนา กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของรัฐออริกอน กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของรัฐเท็กซัส กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคของรัฐเวอร์จิเนีย หากต้องการรายละเอียดเฉพาะ โปรดดูที่นี่ Stripe ใช้คุกกี้ รวมทั้งคุกกี้เพื่อการโฆษณา ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้
 • สิทธิ์และทางเลือกของคุณ ในฐานะผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาและภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา คุณอาจมีทางเลือกเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกในสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล) นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณยังมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
  • การใช้สิทธิที่จะรู้: คุณมีสิทธิขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ขาย หรือเปิดเผย ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมวดหมู่ของแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล และหมวดหมู่ของบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดที่เราเปิดเผย
  • การใช้สิทธิไม่ให้ขายหรือเปิดเผยข้อมูล: เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับการชำระเงิน แต่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจจะมอบข้อมูลให้แก่พาร์ทเนอร์บุคคลภายนอก เช่น พาร์ทเนอร์ด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่คุณ และเนื่องจากบุคคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่ Stripe มอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง การที่ Stripe มอบข้อมูลให้แก่บุคคลเหล่านี้จึงอาจถือเป็น “การขาย” หรือ “การเปิดเผย” ข้อมูล ตามคำจำกัดความของ CCPA หรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องฉบับอื่นๆของสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเลือกไม่ให้ทำการโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมาย รวมถึง “การขาย” หรือ “การเปิดเผย” ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
  • การใช้สิทธิจำกัดการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามคำจำกัดความของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐ และไม่ได้ทำเช่นนั้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาได้ที่นี่
 • หากต้องการส่งคำขอใช้สิทธิ์ใดๆ ข้างต้น โปรดติดต่อเราด้วยวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อติดต่อเราด้านล่าง โปรดทราบว่าสิทธิ์ตามกฎหมายของบางรัฐในสหรัฐอเมริกาอาจไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผย เมื่อคุณดำเนินการในฐานะผู้บริโภคเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินจาก Stripe เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน แต่จะใช้กฎหมาย Gramm-Leach Bliley ของรัฐบาลกลางมากำกับวิธีการที่ Stripe เปิดเผยและคุ้มครองข้อมูลแทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาด้านล่าง
 • เราจะยืนยันคำขอโดยการให้คุณส่งคำขอจากอีเมลที่ผูกไว้กับบัญชีหรือขอให้คุณมอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับยืนยันตัวตนของคุณ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ ประวัติธุรกรรม เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ
 • ทั้งนี้ คุณอาจทำหนังสือมอบหมายหรือหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ยื่นคำขอในนามของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย CCPA ได้ ตัวแทนของคุณอาจส่งคำขอในนามของคุณ โดยติดต่อเราผ่านวิธีการที่อธิบายไว้ในหัวข้อติดต่อเราด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เรายังอาจจำเป็นต้องขอให้คุณยืนยันตัวตนและยืนยันกับเราโดยตรงว่าคุณได้มอบหมายให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตส่งคำขอนั้น
 • สัญญาณ Global Privacy Control Stripe จะทำตามสัญญาณห้ามขายหรือเปิดเผยข้อมูล Global Privacy Control (GPC) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

9. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเรา หากคุณเป็นลูกค้าปลายทาง 

(กล่าวคือเป็นผู้ทำธุรกิจหรือธุรกรรมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ) โปรดอ่านนโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวหรือประกาศของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ ทางเลือกและการควบคุม หรือติดต่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจโดยตรง

10. ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคต่อไปนี้ใช้บังคับกับคุณ หากคุณเป็นบุคคลทั่วไปที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้บริการทางการเงินจาก Stripe เพื่อวัตถุประสงค์ของครอบครัวหรือครัวเรือนของคุณเองเป็นหลัก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 16 มกราคม 2024

ข้อเท็จจริง

Stripe ทำสิ่งใดบ้างกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพราะอะไร

บริษัทการเงินเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร  กฎหมายของรัฐบาลกลางให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคในการจำกัดการเปิดเผยข้อมูลบางส่วน แต่ไม่ทั้งหมด  นอกจากนี้ยังกำหนดให้เราต้องแจ้งคุณว่า เราเก็บรวบรวม เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร  โปรดอ่านประกาศฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาทำความเข้าใจสิ่งที่เราทำ

อะไร

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่คุณใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

หมายเลขประกันสังคม

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ยอดคงเหลือและประวัติธุรกรรมของบัญชี

ข้อมูลและประวัติการชำระเงิน การทำธุรกรรม และการซื้อ

เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ใช่ลูกค้าของเราอีกต่อไป เราจะยังคงเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้

อย่างไร

บริษัทการเงินทุกแห่งจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้ดำเนินธุรกิจในแต่ละวันได้ ในหัวข้อด้านล่าง เราจะแจกแจงเหตุผลที่บริษัทการเงินสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เหตุผลที่ Stripe เลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งอธิบายว่าคุณจะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลนี้ได้หรือไม่

เหตุผลที่เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

Stripe เปิดเผยข้อมูลหรือไม่

คุณจะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลนี้ได้หรือไม่

เพื่อดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน เช่น ประมวลผลธุรกรรมของคุณ ดูแลบัญชีของคุณ ดำเนินการตามคำสั่งศาลและการสอบสวนทางกฎหมาย หรือรายงานข้อมูลต่อเครดิตบูโร

ใช่

ไม่

เพื่อทำการตลาด เช่น เสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ

ใช่

ไม่

เพื่อทำการตลาดร่วมกับบริษัทการเงินอื่นๆ

ใช่

ไม่

เพื่อให้บริษัทในเครือของเราสามารถดำเนินธุรกิจได้ในแต่ละวัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและประสบการณ์ของคุณ

ใช่

ไม่

เพื่อให้บริษัทในเครือของเราสามารถดำเนินธุรกิจได้ในแต่ละวัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณ

ไม่

เราไม่เปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้บริษัทในเครือของเราทำการตลาดกับคุณ

ไม่

เราไม่เปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือของเราทำการตลาดกับคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ Link

ใช่

ใช่

เพื่อให้บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือของเราทำการตลาดกับคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ Financial Connections

ไม่

เราไม่เปิดเผยข้อมูล

หากต้องการจำกัดการเปิดเผยข้อมูล

ติดต่อเราทางออนไลน์ที่ https://support.link.com 

ข้อควรทราบ: หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ เราจะเริ่มเปิดเผยข้อมูลของคุณ 30 วันนับจากวันที่เราส่งประกาศฉบับนี้ให้คุณ และเมื่อคุณไม่ได้เป็นลูกค้าของเราอีกต่อไป เราจะยังคงเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อหากต้องการจำกัดการเปิดเผยข้อมูล

หากมีข้อสงสัย

ติดต่อเราที่ privacy@stripe.com หรือเข้าไปที่ https://support.link.com

เราคือใคร

ใครเป็นผู้ส่งประกาศฉบับนี้

Stripe, Inc., Stripe Payments Company และบริษัทในเครือที่ให้บริการสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา

เราทำอะไร

Stripe จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยหลายอย่างเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลาย การทำให้สูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการใช้งานในทางที่ผิด  มาตรการเหล่านี้รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล และอาคาร  นอกจากนี้ เรายังควบคุมสิทธิ์เข้าถึงและคอยติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการใช้งานข้อมูลในทางที่ผิด รวมทั้งกำหนดว่าผู้ให้บริการใช้มาตรการที่คล้ายคลึงกันกับเราในการปกป้องข้อมูลของคุณ

Stripe เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณดำเนินการต่อไปนี้

เปิดบัญชี Link

ขอให้ Stripe ประมวลผลการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ

ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารกับ Stripe ผ่าน Financial Connections

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นด้วย เช่น บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นๆ

เพราะเหตุใดฉันจึงจำกัดการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไม่ได้

กฎหมายของรัฐบาลกลางให้สิทธิ์แก่คุณในการจำกัดการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในกรณีต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทในเครือเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจได้ในแต่ละวัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทในเครือเพื่อทำการตลาดกับคุณ

การเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเพื่อทำการตลาดกับคุณ

ทั้งนี้ กฎหมายของรัฐและบริษัทแต่ละแห่งอาจให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่คุณในการจำกัดการเปิดเผยข้อมูล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายของรัฐในหัวข้อข้อมูลสำคัญอื่นๆ ด้านล่าง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันจำกัดการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบัญชีที่ฉันเป็นเจ้าของร่วมกับคนอื่น

สิ่งที่คุณเลือกจะมีผลต่อทุกคนที่ถือครองบัญชีร่วมกับคุณด้วยเช่นกัน

คำจำกัดความ

บริษัทในเครือ

บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากมีเจ้าของหรือการควบคุมเดียวกัน โดยอาจจะเป็นบริษัทการเงินหรือไม่ใช่บริษัทการเงินก็ได้

บริษัทในเครือของเรารวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Stripe Payments Europe Limited เช่น Stripe Payments Europe, Limited และ Stripe Payments UK Ltd.

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือ

บริษัทที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากมีเจ้าของหรือการควบคุมเดียวกัน  โดยอาจจะเป็นบริษัทการเงินหรือไม่ใช่บริษัทการเงินก็ได้

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ ได้แก่ ผู้ให้บริการที่ให้บริการหรือทำงานบางอย่างในนามของเรา ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเลือกทำธุรกรรมด้วย พาร์ทเนอร์ที่เราเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มอบบริการแก่คุณ และพาร์ทเนอร์ด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่าย

โซเชียลมีเดียที่ช่วยโฆษณาบริการของเรากับคุณ

การตลาดร่วม

ข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างบริษัทการเงินที่ไม่ได้อยู่ในเครือที่ร่วมกันทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินของเรากับคุณ

พาร์ทเนอร์การตลาดร่วมของเรา ได้แก่ บริการการเงินที่เราจับมือเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อให้บริการทางการเงินแก่คุณ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รัฐเวอร์มอนต์: หากบัญชีที่คุณเปิดกับเราเกี่ยวข้องกับที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินในรัฐเวอร์มอนต์ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณกับบริษัทในเครือ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รายงานเครดิต หรือข้อมูลสุขภาพของคุณกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในเครือเพื่อทำการตลาดกับคุณ นอกเหนือจากกรณีที่กฎหมายของรัฐเวอร์มอนต์อนุญาต เว้นแต่คุณจะอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น  สำหรับการทำการตลาดร่วม เราจะเปิดเผยเฉพาะชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณเท่านั้น  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา

รัฐแคลิฟอร์เนีย: หากบัญชีที่คุณเปิดกับเราเกี่ยวข้องกับที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินในรัฐแคลิฟอร์เนีย เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย  ตัวอย่างเช่น เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อประมวลผลธุรกรรมหรือมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามคำขอและคำสั่งของคุณ เมื่อจำเป็นต่อการควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน และเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การขโมยตัวตน และการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Stripe เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา