Privacy Policy

Untuk kemudahan anda, kami telah menyediakan terjemahan halaman ini. Terjemahan ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja, dan versi muktamad laman ini adalah versi Bahasa Inggeris.

Kemas kini terakhir: [16 Januari], 2024

Lihat di sini untuk Ringkasan Kemas Kini kami

Dasar Privasi ini termasuk maklumat penting tentang data peribadi anda dan kami menggalakkan anda membacanya dengan teliti.

Selamat datang

Kami menyediakan infrastruktur kewangan untuk Internet. Individu dan perniagaan, sama ada perniagaan kecil atau besar, menggunakan teknologi dan perkhidmatan kami untuk memudahkan pembelian, menerima pembayaran, menghantar pembayaran keluar, dan mengurus perniagaan dalam talian.

Dasar Privasi ini (“Dasar”) menerangkan Data Peribadi yang kami kumpulkan, cara kami menggunakan dan berkongsi data tersebut, bersama dengan butiran tentang cara anda boleh menghubungi kami sekiranya ada pertanyaan berkaitan privasi. Selain itu, Dasar ini menggariskan hak anda sebagai subjek data dan pilihan yang anda ada, termasuk hak untuk membantah penggunaan tertentu Data Peribadi anda oleh kami. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi kami, termasuk Notis A.S. Tambahan, sila rujuk Pusat Privasi kami.

Dalam Dasar ini, “Stripe” atau “kami” merujuk entiti Stripe yang bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, dan pengendalian Data Peribadi seperti yang diterangkan dalam dokumen ini. Bergantung pada bidang kuasa anda, entiti Stripe tertentu yang bertanggungjawab terhadap Data Peribadi anda mungkin berbeza-beza. Ketahui Selanjutnya.

“Data Peribadi” merujuk sebarang maklumat yang dikaitkan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, yang boleh merangkumi data yang anda berikan kepada kami, dan data yang kami kumpulkan tentang anda semasa interaksi anda dengan Perkhidmatan kami (seperti maklumat peranti, alamat IP, dsb.).

“Perkhidmatan” merujuk produk dan perkhidmatan yang diberikan oleh Stripe di bawah Perjanjian Perkhidmatan Stripe dan Terma Perkhidmatan Pengguna Stripe. Perkhidmatan ini boleh merangkumi peranti dan aplikasi yang disediakan oleh Stripe. “Perkhidmatan Perniagaan” kami ialah perkhidmatan yang kami sediakan kepada entiti (“Pengguna Perniagaan”) yang memberi kami Data Peribadi “Pelanggan Akhir” secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan operasi dan aktiviti perniagaan mereka sendiri. “Perkhidmatan Pengguna Akhir” kami ialah perkhidmatan yang diberikan oleh Stripe secara langsung kepada individu untuk kegunaan peribadi mereka. “Laman” merujuk Stripe.com, Link.com, serta laman web, aplikasi, dan perkhidmatan dalam talian Stripe yang lain. Secara kolektif, kami merujuk Laman, Perkhidmatan Perniagaan, dan Perkhidmatan Pengguna Akhir sebagai “Perkhidmatan”.

“Rakan Kongsi Kewangan” ialah institusi kewangan, bank, dan rakan kongsi lain seperti pemeroleh kaedah pembayaran, penyedia pembayaran keluar, dan rangkaian kad yang bekerjasama dengan kami untuk menyediakan Perkhidmatan.

Bergantung pada konteks, “anda” mungkin Pelanggan Akhir, Pengguna Akhir, Wakil, atau Pelawat:

 • Apabila anda menggunakan Perkhidmatan Pengguna Akhir untuk kegunaan peribadi, misalnya apabila mendaftar untuk Link, kami merujuk anda sebagai “Pengguna Akhir”.
 • Apabila anda berurus niaga dengan Pengguna Perniagaan, atau dengan cara lain melakukan transaksi dengan Pengguna Perniagaan, seperti membeli sepasang kasut daripada Pengguna Perniagaan menggunakan Stripe Checkout untuk memproses pembayaran, tetapi tidak berurus niaga secara langsung dengan Stripe, kami merujuk anda sebagai “Pelanggan Akhir”.
 • Apabila anda bertindak bagi pihak Pengguna Perniagaan yang sedia ada atau berpotensi—mungkin sebagai pengasas syarikat, pentadbir akaun untuk Pengguna Perniagaan, atau penerima kad kredit pekerja daripada Pengguna Perniagaan melalui Stripe Issuing—kami mengkategorikan anda sebagai “Wakil”.
 • Apabila anda berinteraksi dengan Stripe dengan melawati Laman tanpa log masuk ke akaun Stripe, atau apabila interaksi anda dengan Stripe tidak melibatkan anda menjadi Pengguna Akhir, Pelanggan Akhir, atau Wakil, anda dianggap sebagai “Pelawat”. Contohnya, anda ialah Pelawat apabila anda menghantar mesej kepada Stripe untuk meminta maklumat lanjut tentang Perkhidmatan kami.

Dalam Dasar ini, “Data Transaksi” merujuk data yang dikumpulkan dan digunakan oleh Stripe untuk memudahkan transaksi yang anda minta. Sesetengah Data Transaksi ialah Data Peribadi dan boleh merangkumi: nama, alamat e-mel, nombor untuk dihubungi, alamat pengebilan dan pengiriman, maklumat kaedah pembayaran anda (seperti nombor kad kredit atau debit, butiran akaun bank, atau imej kad pembayaran yang anda pilih), butiran peniaga dan lokasi, amaun dan tarikh pembelian, serta dalam sesetengah kes, maklumat tentang item yang telah dibeli.

Bergantung pada aktiviti, Stripe memikul peranan sebagai “pengawal data” dan/atau “pemproses data” (atau “penyedia perkhidmatan”) berdasarkan aktiviti. Untuk butiran lanjut tentang peranan kami, entiti Stripe tertentu yang bertanggungjawab di bawah Dasar ini, dan asas perundangan kami untuk memproses Data Peribadi anda, sila lawati Pusat Privasi kami.

 1. Data Peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami berkongsi dan menggunakannya
 2. Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi
 3. Asas perundangan untuk memproses Data Peribadi
 4. Hak dan pilihan anda
 5. Keselamatan dan Pengekalan
 6. Pemindahan data antarabangsa
 7. Kemas Kini dan Pemberitahuan
 8. Peruntukan yang khusus mengikut bidang kuasa
 9. Hubungi kami
 10. Notis Privasi Pengguna AS

1. Data Peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami berkongsi dan menggunakannya

Pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi oleh kami berbeza berdasarkan sama ada anda ialah Pengguna Akhir, Pelanggan Akhir, Wakil, atau Pelawat, dan Perkhidmatan tertentu yang sedang digunakan. Contohnya, jika anda empunya tunggal yang ingin menggunakan Perkhidmatan Perniagaan kami, kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi anda untuk proses onboarding perniagaan anda; pada masa yang sama, anda juga mungkin merupakan Pelanggan Akhir jika anda telah membeli barangan daripada Pengguna Perniagaan lain yang menggunakan Perkhidmatan kami untuk memproses pembayaran. Anda boleh menjadi Pengguna Akhir jika anda telah menggunakan Perkhidmatan Pengguna Akhir kami, seperti Link, untuk transaksi tersebut.

1.1 Pengguna Akhir

Kami menyediakan Perkhidmatan Pengguna Akhir apabila kami memberikan Perkhidmatan secara terus kepada anda untuk kegunaan peribadi anda (contohnya Link). Butiran tambahan berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, dan perkongsian Data Peribadi Pengguna Akhir oleh kami, termasuk asas perundangan yang menjadi pergantungan kami untuk memproses data sedemikian, boleh didapati di Pusat Privasi kami.

a. Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang Pengguna Akhir

Menggunakan Link atau Menghubungkan akaun bank anda. Stripe menawarkan perkhidmatan yang dipanggil "Link," yang membolehkan anda menyimpan kaedah pembayaran anda dengan Stripe untuk menggunakan kaedah tersebut dengan mudah di semua Pengguna Perniagaan kami. Apabila anda mendaftar untuk Link, anda bersetuju untuk menyimpan Data Peribadi anda (seperti nama, maklumat hubungan, butiran kaedah pembayaran) dengan Stripe. Hal ini akan membolehkan pengalaman pembelian yang lebih diperkemas semasa menggunakan Link pada masa hadapan. Jika anda memilih untuk membayar dengan Link, kami juga akan mengumpulkan Data Transaksi yang dikaitkan dengan transaksi anda. Ketahui Selanjutnya.

Sekiranya anda membuat keputusan untuk berkongsi maklumat akaun bank anda (termasuk untuk membuat pembayaran menggunakan akaun bank anda melalui Link) dengan kami, Stripe akan mengumpulkan dan memproses maklumat akaun anda secara berkala (seperti maklumat pemilik akaun bank, baki akaun, nombor dan butiran akaun, transaksi akaun, dan dalam sesetengah kes, bukti kelayakan log masuk). Anda boleh meminta kami menghentikan pengumpulan data sedemikian pada bila-bila masa. Ketahui Selanjutnya.

Anda juga boleh memilih untuk menyimpan dokumen pengenalan anda (seperti lesen memandu anda) menggunakan Link dan berkongsi dokumen yang disimpan itu dengan Pengguna Perniagaan yang lain pada masa hadapan.

Membuat Pembayaran kepada Stripe. Apabila anda membeli barangan atau perkhidmatan secara terus daripada Stripe, kami menerima Data Transaksi anda. Contohnya, apabila anda membuat pembayaran kepada Stripe Climate, kami mengumpulkan maklumat tentang transaksi tersebut, serta butiran hubungan dan kaedah pembayaran anda.

Perkhidmatan Identiti/Penentusahan. Kami menawarkan perkhidmatan penentusahan identiti yang mengautomatikkan perbandingan dokumen pengenalan anda (seperti lesen memandu) dengan imej anda (seperti swafoto). Anda boleh memberikan persetujuan secara berasingan kepada kami menggunakan data biometrik anda untuk mempertingkatkan teknologi penentusahan kami, dengan pilihan untuk membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa. Ketahui Selanjutnya.

Selanjutnya. Untuk maklumat lanjut tentang jenis Data Peribadi lain yang mungkin kami kumpulkan tentang Pengguna Akhir, termasuk tentang aktiviti dalam talian anda dan keterlibatan anda dengan Perkhidmatan Pengguna Akhir kami, sila lihat bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

b. Cara kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pengguna Akhir

Perkhidmatan. Kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi anda untuk menyediakan Perkhidmatan Pengguna Akhir kepada anda, yang merangkumi sokongan, pemperibadian (seperti keutamaan bahasa dan pilihan tetapan), dan komunikasi tentang Perkhidmatan Pengguna Akhir kami (seperti mengkomunikasikan kemas kinian Dasar dan maklumat tentang Perkhidmatan kami). Contohnya, Stripe mungkin menggunakan kuki dan teknologi yang serupa atau data yang anda berikan kepada Pengguna Perniagaan kami (misalnya apabila anda memasukkan alamat e-mel anda di laman web Pengguna Perniagaan) untuk mengenali anda dan membantu anda menggunakan Link ketika melawat laman web Pengguna Perniagaan kami. Ketahui selanjutnya tentang cara kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa dalam Cookie Policy Stripe.

Pengguna Perniagaan Kami. Apabila anda menggunakan Link untuk membuat pembayaran, kami berkongsi Data Transaksi anda dengan Pengguna Perniagaan yang anda pilih untuk berurus niaga dengannya. Ketahui Selanjutnya. Selain itu, apabila anda memilih untuk menghubungkan akaun bank anda dengan Stripe, anda juga boleh meminta Stripe untuk berkongsi maklumat akaun anda dengan Pengguna Perniagaan yang berurus niaga dengan anda. Harap maklum bahawa Pengguna Perniagaan ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri, yang sepatutnya menghuraikan cara mereka menggunakan maklumat yang dikongsi dengan mereka.

Transaksi. Apabila anda menggunakan Link untuk membuat pembayaran, kami menggunakan Data Peribadi anda (seperti nama, maklumat hubungan, butiran kaedah pembayaran) yang disimpan dengan kami untuk menyelesaikan transaksi dengan Pengguna Perniagaan Stripe. Kami memberikan data sedemikian kepada Pengguna Perniagaan dan pihak lain yang berurus niaga dengan anda serta memproses data itu sebagai Pemproses Data untuk Pengguna Perniagaan tersebut, seperti yang diperincikan dalam Bahagian 1.2 bagi Dasar ini.

Pengesanan Penipuan dan Pencegahan Kerugian. Kami menggunakan Data Peribadi anda yang dikumpulkan di seluruh Perkhidmatan kami (seperti Stripe Radar) untuk mengesan penipuan dan mencegah kerugian kewangan untuk anda, kami, serta Pengguna Perniagaan dan Rakan Kongsi Kewangan kami, termasuk mengesan pembelian tanpa izin. Kami mungkin memberikan Data Peribadi tentang anda (termasuk percubaan transaksi anda) kepada Pengguna Perniagaan dan Rakan Kongsi Kewangan yang menggunakan Perkhidmatan Perniagaan kami yang berkaitan dengan pencegahan penipuan, agar mereka boleh menilai risiko penipuan atau kerugian yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Ketahui selanjutnya tentang kemungkinan cara kami menggunakan teknologi untuk menilai risiko penipuan yang dikaitkan dengan percubaan transaksi dan maklumat yang kami kongsi dengan Pengguna Perniagaan dan Rakan Kongsi Kewangan di sini dan di sini.

Pengiklanan. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menilai kelayakan anda terhadap Perkhidmatan Pengguna Akhir yang lain dan menawarkan Perkhidmatan tersebut kepada anda atau mempromosikan Perkhidmatan Pengguna Akhir yang sedia ada. Apabila dibenarkan oleh undang-undang (termasuk persetujuan pilih masuk anda apabila dikehendaki), kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pengguna Akhir dengan pihak lain agar kami boleh memasarkan Perkhidmatan Pengguna Akhir kami kepada anda, termasuk menerusi pengiklanan berasaskan minat. Kami tidak memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pembayaran, tetapi kami mungkin memberikan data anda kepada rakan kongsi pihak ketiga, seperti rakan kongsi pengiklanan, penyedia analisis, dan rangkaian sosial, yang membantu kami mengiklankan Perkhidmatan kami kepada anda. Ketahui selanjutnya.

Selanjutnya. Untuk maklumat lanjut tentang cara tambahan yang memungkinkan kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pengguna Akhir, sila lihat bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

1.2 Pelanggan Akhir

Stripe menyediakan pelbagai Perkhidmatan Perniagaan kepada Pengguna Perniagaan kami, yang merangkumi pemprosesan pembayaran bayar dan keluar secara bersemuka atau dalam talian atau memproses pembayaran keluar untuk Pengguna Perniagaan tersebut. Apabila kami bertindak sebagai penyedia perkhidmatan—juga dirujuk sebagai pemproses data—bagi Pengguna Perniagaan, kami memproses Data Peribadi Pelanggan Akhir menurut perjanjian kami dengan Pengguna Perniagaan dan arahan sah Pengguna Perniagaan tersebut. Hal ini berlaku, contohnya, apabila kami memproses pembayaran untuk Pengguna Perniagaan kerana anda membeli produk daripada mereka, atau apabila Pengguna Perniagaan meminta kami menghantar dana kepada anda.

Pengguna Perniagaan bertanggungjawab memastikan bahawa hak privasi Pelanggan Akhir mereka dihormati, termasuk mendapatkan persetujuan yang bersesuaian dan membuat pendedahan tentang pengumpulan dan penggunaan data oleh mereka sendiri yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan mereka. Jika anda merupakan Pelanggan Akhir, sila rujuk dasar privasi Pengguna Perniagaan yang berurus niaga dengan anda untuk maklumat tentang amalan, pilihan, dan kawalan privasi Pengguna Perniagaan tersebut.

Kami memberikan maklumat yang lebih komprehensif tentang pengumpulan, penggunaan, dan perkongsian Data Peribadi Pelanggan Akhir kami di Pusat Privasi kami, termasuk asas perundangan yang menjadi pergantungan kami untuk memproses Data Peribadi anda.

a. Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang Pelanggan Akhir

Data Transaksi. Jika anda merupakan Pelanggan Akhir yang membuat pembayaran kepada, menerima bayaran balik daripada, memulakan pembelian atau derma, atau dengan cara lain membuat transaksi dengan Pengguna Perniagaan kami, sama ada secara bersemuka atau dalam talian, kami menerima Data Transaksi anda. Kami juga mungkin menerima sejarah transaksi anda dengan Pengguna Perniagaan. Ketahui Selanjutnya. Selain itu, kami mungkin mengumpulkan maklumat yang dimasukkan dalam borang bayar dan keluar, walaupun jika anda memilih untuk tidak melengkapkan borang tersebut atau membuat transaksi dengan Pengguna Perniagaan. Ketahui Selanjutnya. Pengguna Perniagaan yang menggunakan Perkhidmatan Terminal Stripe untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada Pelanggan Akhir boleh menggunakan Perkhidmatan Terminal untuk mengumpulkan Data Peribadi Pelanggan Akhir (seperti nama, e-mel, nombor telefon, alamat, tandatangan, atau umur anda) menurut dasar privasinya sendiri.

Maklumat Identiti/Penentusahan. Stripe menyediakan Perkhidmatan berkaitan penentusahan dan pencegahan penipuan yang boleh digunakan oleh Pengguna Perniagaan kami untuk menentusahkan Data Peribadi mengenai anda, seperti keizinan anda untuk menggunakan kaedah pembayaran tertentu. Semasa proses tersebut, anda akan diminta untuk berkongsi Data Peribadi yang tertentu dengan kami (seperti dokumen pengenalan daripada kerajaan dan swafoto anda untuk penentusahan biometrik, Data Peribadi yang anda masukkan, atau Data Peribadi yang jelas kelihatan daripada kaedah pembayaran fizikal seperti imej kad kredit). Untuk perlindungan terhadap penipuan dan menentukan sama ada seseorang cuba menyamar sebagai anda atau tidak, kami boleh membuat penentusahan silang terhadap data ini dengan maklumat mengenai anda yang telah kami kumpulkan daripada Pengguna Perniagaan, Rakan Kongsi Kewangan, anggota gabungan perniagaan, perkhidmatan penentusahan identiti, sumber yang boleh didapati secara terbuka, serta penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan sumber yang lain. Ketahui Selanjutnya.

Selanjutnya. Untuk maklumat lanjut tentang jenis Data Peribadi lain yang mungkin kami kumpulkan tentang Pelanggan Akhir, termasuk tentang aktiviti dalam talian anda, sila lihat bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

b. Cara kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir

Untuk menyediakan Perkhidmatan Perniagaan kami kepada Pengguna Perniagaan, kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir dengan mereka. Apabila dibenarkan, kami juga menggunakan Data Peribadi Pelanggan Akhir bagi tujuan Stripe sendiri seperti mempertingkatkan keselamatan, menambah baik dan menawarkan Perkhidmatan Perniagaan kami, serta mencegah penipuan, kerugian, dan kerosakan yang lain, seperti yang diterangkan dengan lebih lanjut di bawah.

Pemprosesan pembayaran dan perakaunan. Kami menggunakan Data Transaksi anda untuk menyampaikan Perkhidmatan Perniagaan berkaitan Pembayaran kepada Pengguna Perniagaan, termasuk pemprosesan transaksi pembayaran dalam talian, pengiraan cukai jualan, pengendalian invois dan bil, serta membantu mereka menentukan pendapatan mereka, menyelesaikan bil mereka, dan melaksanakan tugas perakaunan. Ketahui Selanjutnya. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan Perniagaan kami.

Semasa transaksi pembayaran, Data Peribadi anda dikongsi dengan pelbagai entiti berhubung dengan transaksi anda. Sebagai penyedia perkhidmatan atau pemproses data, kami berkongsi Data Peribadi untuk membolehkan transaksi seperti yang diarahkan oleh Pengguna Perniagaan. Contohnya, apabila anda memilih satu kaedah pembayaran untuk transaksi anda, sama ada kad kredit, kad debit, Beli Sekarang Bayar Kemudian, atau debit terus, penyedia kaedah pembayaran anda mungkin menerima Data Transaksi anda daripada transaksi yang dimudahkan oleh Stripe. Pengguna Perniagaan yang anda pilih untuk berurus niaga dengannya turut menerima Data Transaksi dan mungkin berkongsi data tersebut dengan pihak lain. Sila semak dasar privasi mereka untuk maklumat lanjut tentang cara mereka menggunakan dan berkongsi Data Peribadi anda.

Perkhidmatan kewangan. Sesetengah Pengguna Perniagaan memanfaatkan Perkhidmatan kami untuk menawarkan perkhidmatan kewangan kepada anda melalui Stripe atau Rakan Kongsi Kewangan kami. Contohnya, Pengguna Perniagaan mungkin mengeluarkan produk kad yang membolehkan anda membeli barangan dan perkhidmatan dengannya. Kad sedemikian boleh membawa jenama Stripe, rakan kongsi bank, dan/atau Pengguna Perniagaan tersebut. Selain apa-apa Data Transaksi yang mungkin kami hasilkan atau terima apabila kad ini digunakan untuk pembelian, kami juga mengumpulkan dan menggunakan Data Peribadi anda untuk menyediakan dan mengurus produk ini, termasuk membantu Pengguna Perniagaan kami dalam mencegah penyalahgunaan kad tersebut. Sila semak dasar privasi Pengguna Perniagaan dan, jika berkenaan, rakan kongsi bank kami yang dikaitkan dengan perkhidmatan kewangan tersebut (yang jenamanya mungkin tertera pada kad) untuk maklumat lanjut.

Perkhidmatan Identiti/Penentusahan. Kami menggunakan Data Peribadi mengenai identiti anda, termasuk maklumat yang anda berikan (dan yang diberikan oleh penyedia perkhidmatan kami), untuk melaksanakan perkhidmatan penentusahan untuk Stripe atau Pengguna Perniagaan yang anda berurus niaga dengannya, untuk mencegah penipuan dan mempertingkatkan keselamatan. Jika anda memberikan swafoto bersama imej dokumen pengenalan anda, kami mungkin menggunakan teknologi biometrik untuk membandingkan dan mengira sama ada kedua-duanya sepadan atau tidak, serta menentusahkan identiti anda. Ketahui Selanjutnya.

Pengesanan penipuan dan pencegahan kerugian. Kami menggunakan Data Peribadi anda yang dikumpulkan di seluruh Perkhidmatan kami untuk mengesan dan mencegah kerugian kepada anda, kami, Pengguna Perniagaan dan Rakan Kongsi Kewangan kami. Kami mungkin memberikan Data Peribadi anda (termasuk percubaan transaksi anda) kepada Pengguna Perniagaan dan Rakan Kongsi Kewangan yang menggunakan Perkhidmatan Perniagaan kami yang berkaitan dengan pencegahan penipuan, untuk membantu mereka menilai risiko penipuan atau kerugian yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Ketahui selanjutnya tentang kemungkinan cara kami menggunakan teknologi untuk menilai risiko penipuan yang dikaitkan dengan percubaan transaksi dan maklumat yang kami kongsi dengan Pengguna Perniagaan dan Rakan Kongsi Kewangan di sini dan di sini.

Pengguna Perniagaan Kami (dan pihak ketiga mereka yang diberi kuasa). Kami berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir dengan Pengguna Perniagaan masing-masing dan dengan pihak yang diberi kuasa secara terus oleh Pengguna Perniagaan tersebut untuk menerima data sedemikian. Berikut ialah contoh biasa tentang perkongsian sedemikian:

 • Apabila Pengguna Perniagaan mengarahkan Stripe untuk memberikan akses kepada akaun Stripe-nya kepada Pengguna Perniagaan yang lain, termasuk data yang berkaitan dengan Pelanggan Akhirnya, melalui Stripe Connect.
 • Berkongsi maklumat yang telah anda berikan kepada kami dengan Pengguna Perniagaan agar kami boleh menghantar pembayaran kepada anda bagi pihak Pengguna Perniagaan tersebut.
 • Berkongsi maklumat, dokumen, atau imej yang diberikan oleh Pelanggan Akhir dengan Pengguna Perniagaan apabila Pengguna Perniagaan menggunakan Stripe Identity, iaitu Perkhidmatan penentusahan identiti kami, untuk menentusahkan identiti Pelanggan Akhir tersebut. 

Pengguna Perniagaan yang anda pilih untuk berurus niaga dengannya mungkin seterusnya berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga (seperti penyedia perkhidmatan pihak ketiga tambahan selain Stripe). Sila semak dasar privasi Pengguna Perniagaan tersebut untuk maklumat lanjut.

Pengiklanan oleh Pengguna Perniagaan. Jika anda memulakan proses pembelian dengan Pengguna Perniagaan, Pengguna Perniagaan tersebut akan menerima Data Peribadi anda daripada kami berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan kami walaupun jika anda tidak menyelesaikan pembelian anda. Pengguna Perniagaan tersebut mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk memasarkan dan mengiklankan produk atau perkhidmatan mereka, tertakluk pada terma dasar privasi mereka. Sila semak dasar privasi Pengguna Perniagaan tersebut untuk maklumat lanjut, termasuk hak anda untuk menghentikan penggunaan Data Peribadi anda oleh mereka bagi tujuan pemasaran.

Selanjutnya. Untuk maklumat lanjut tentang cara tambahan yang memungkinkan kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir, sila lihat bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

1.3 Wakil

Kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi daripada Wakil Pengguna Perniagaan (contohnya, pemilik perniagaan) untuk menyediakan Perkhidmatan Perniagaan kami. Untuk maklumat lanjut tentang cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi daripada Wakil, serta asas perundangan yang menjadi pergantungan kami untuk memproses Data Peribadi sedemikian, sila lawati Pusat Privasi kami.

a. Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang Wakil 

Pendaftaran dan maklumat hubungan. Apabila anda mendaftar untuk akaun Stripe bagi Pengguna Perniagaan (termasuk pemerbadanan Perniagaan), kami mengumpulkan nama anda dan bukti kelayakan log masuk anda. Jika anda mendaftar atau menghadiri acara yang dianjurkan oleh Stripe atau mendaftar untuk menerima komunikasi Stripe, kami mengumpulkan data pendaftaran dan profil anda. Sebagai Wakil, kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi anda daripada pihak ketiga, termasuk penyedia data, untuk mengiklankan, memasarkan, dan berkomunikasi dengan anda seperti yang diperincikan dengan lebih lanjut dalam bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah. Kami juga mungkin memautkan lokasi dengan anda untuk menyesuaikan Perkhidmatan atau maklumat secara berkesan mengikut keperluan anda. Ketahui Selanjutnya.

Maklumat Pengenalan. Sebagai Pengguna Perniagaan semasa atau yang berpotensi, pemilik bagi Pengguna Perniagaan, atau pemegang saham, pegawai, atau pengarah bagi Pengguna Perniagaan, kami memerlukan butiran hubungan anda, seperti nama, alamat pos, nombor telefon, dan alamat e-mel, untuk memenuhi keperluan Rakan Kongsi Kewangan dan pengawalseliaan kami, menentusahkan identiti anda, serta mencegah aktiviti penipuan dan mudarat terhadap platform Stripe. Kami mengumpulkan Data Peribadi anda, seperti kepentingan pemilikan dalam Pengguna Perniagaan, tarikh lahir, dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, dan pengenal pasti yang berkaitan, serta sebarang sejarah penipuan atau penyalahgunaan, secara terus daripada anda dan/atau daripada pihak ketiga seperti biro kredit dan melalui Perkhidmatan yang kami sediakan. Ketahui Selanjutnya. Anda juga boleh memilih untuk memberi kami maklumat akaun bank.

Selanjutnya. Untuk maklumat lanjut tentang jenis Data Peribadi lain yang mungkin kami kumpulkan tentang Wakil, termasuk aktiviti dalam talian anda, sila lihat bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

b. Cara kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Wakil 

Lazimnya, kami menggunakan Data Peribadi Wakil untuk menyediakan Perkhidmatan Perniagaan kepada Pengguna Perniagaan yang berpadanan. Cara kami menggunakan dan berkongsi data ini diterangkan dengan lebih lanjut di bawah.

Perkhidmatan Perniagaan. Kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Wakil dengan Pengguna Perniagaan untuk menyediakan Perkhidmatan yang anda minta atau yang diminta oleh Pengguna Perniagaan yang anda wakili.

Dalam sesetengah kes, kami mungkin perlu menyerahkan Data Peribadi anda kepada entiti kerajaan untuk menyediakan Perkhidmatan Perniagaan kami, bagi tujuan seperti pemerbadanan perniagaan, atau pengiraan dan pembayaran cukai jualan yang berkenaan. Untuk Perkhidmatan Perniagaan kami yang berkaitan dengan cukai, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk memfailkan cukai bagi pihak Pengguna Perniagaan yang anda wakili. Untuk Perkhidmatan pemerbadanan perniagaan kami, iaitu Atlas, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menyerahkan borang kepada IRS bagi pihak anda dan memfailkan dokumen dengan pihak berkuasa kerajaan yang lain, seperti tataurusan penubuhan di negeri penubuhan anda.

Kami berkongsi Data Peribadi Wakil dengan pihak yang diberi kuasa secara khusus oleh Pengguna Perniagaan yang berpadanan, seperti Rakan Kongsi Kewangan yang memberikan khidmat produk kewangan, atau app atau perkhidmatan pihak ketiga yang dipilih oleh Pengguna Perniagaan untuk digunakan bersama dengan Perkhidmatan Perniagaan kami. Berikut ialah contoh biasa tentang perkongsian sedemikian:

 • Penyedia kaedah pembayaran, seperti Visa atau WeChat Pay, memerlukan maklumat tentang Pengguna Perniagaan dan Wakil mereka yang menerima kaedah pembayaran mereka. Maklumat ini biasanya diperlukan semasa proses onboarding atau untuk memproses transaksi bagi Pengguna Perniagaan ini. Ketahui Selanjutnya.
 • Pengguna Perniagaan boleh mengizinkan Stripe untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan Pengguna Perniagaan lain untuk memudahkan penyediaan Perkhidmatan melalui Stripe Connect.

Penggunaan Data Peribadi oleh pihak ketiga yang diberi kuasa oleh Pengguna Perniagaan tertakluk pada dasar privasi pihak ketiga tersebut.

Jika anda Pengguna Perniagaan yang telah memilih nama yang merangkumi Data Peribadi (contohnya, keempunyaan tunggal atau nama keluarga dalam nama syarikat), kami akan menggunakan dan berkongsi maklumat sedemikian untuk penyediaan Perkhidmatan kami dalam cara yang sama kami lakukan terhadap mana-mana nama syarikat. Hal ini boleh merangkumi, contohnya, pemaparan nama tersebut pada resit dan huraian lain yang mengenal pasti transaksi.

Pengesanan penipuan dan pencegahan kerugian. Kami menggunakan Data Peribadi Wakil untuk mengenal pasti dan mengurus risiko bahawa Perkhidmatan Perniagaan kami mungkin digunakan untuk aktiviti penipuan sehingga menyebabkan kerugian kepada Stripe, Pengguna Akhir, Pelanggan Akhir, Pengguna Perniagaan, Rakan Kongsi Kewangan, dan lain-lain. Kami juga menggunakan maklumat mengenai anda yang diperoleh daripada pihak ketiga seperti biro kredit dan daripada Perkhidmatan kami untuk menangani risiko sedemikian, termasuk untuk mengenal pasti corak penyalahgunaan dan memantau pelanggaran terma perkhidmatan. Stripe mungkin berkongsi Data Peribadi Wakil dengan Pengguna Perniagaan, Rakan Kongsi Kewangan kami, dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menentusahkan maklumat yang anda berikan dan mengenal pasti penunjuk risiko. Ketahui Selanjutnya. Kami juga menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Wakil untuk menjalankan usaha wajar, termasuk menjalankan pencegahan pengubahan wang haram dan penyaringan sekatan menurut undang-undang yang berkenaan.

Pengiklanan. Apabila dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Wakil dengan pihak ketiga agar kami boleh mengiklankan dan memasarkan Perkhidmatan kami. Tertakluk pada undang-undang yang berkenaan, termasuk sebarang keperluan persetujuan, kami mungkin mengiklankan perkhidmatan melalui pengiklanan berasaskan minat dan menjejaki keberkesanan iklan sedemikian. Lihat Cookie Policy kami. Kami tidak memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pembayaran. Walau bagaimanapun, kami mungkin memberikan data anda kepada rakan kongsi pihak ketiga, seperti rakan kongsi pengiklanan, penyedia analisis, dan rangkaian sosial, yang membantu kami mengiklankan Perkhidmatan kami. Ketahui selanjutnya. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda, termasuk aktiviti akaun Stripe anda, untuk menilai kelayakan anda terhadap Perkhidmatan Perniagaan dan menawarkannya kepada anda atau mempromosikan Perkhidmatan Perniagaan yang sedia ada. Ketahui selanjutnya.

Selanjutnya. Untuk maklumat lanjut tentang cara tambahan yang memungkinkan kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Wakil, sila lihat bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

1.4 Pelawat

Kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi Pelawat. Butiran lanjut tentang cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi Pelawat, bersama dengan asas perundangan yang menjadi pergantungan kami untuk memproses Data Peribadi sedemikian, boleh didapati di Pusat Privasi kami.

a. Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang Pelawat

Apabila anda melayari Laman kami, kami menerima Data Peribadi anda, sama ada diberikan secara terus daripada anda atau dikumpulkan melalui penggunaan kuki dan teknologi yang serupa oleh kami. Sila lihat Cookie Policy kami untuk maklumat lanjut. Jika anda memilih untuk melengkapkan borang di Laman atau laman web pihak ketiga tempat iklan kami dipaparkan (seperti LinkedIn atau Facebook), kami mengumpulkan maklumat yang anda sertakan dalam borang tersebut. Maklumat ini mungkin merangkumi maklumat hubungan anda dan maklumat lain yang berkaitan dengan soalan anda mengenai Perkhidmatan kami. Kami juga boleh mengaitkan lokasi dengan lawatan anda. Ketahui Selanjutnya.

Selanjutnya. Butiran lanjut tentang jenis Data Peribadi lain yang mungkin kami kumpulkan daripada Pelawat, termasuk aktiviti dalam talian anda, boleh didapati dalam bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

b. Cara kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelawat

Pemperibadian. Kami menggunakan data yang kami kumpulkan daripada kuki dan teknologi yang serupa mengenai anda untuk mengukur keterlibatan pengguna dengan kandungan di Laman, menambah baik kerelevanan dan navigasi, menyesuaikan pengalaman pengguna anda (seperti keutamaan bahasa dan kandungan yang khusus mengikut rantau), dan menyusun khas kandungan tentang Stripe dan Perkhidmatan kami yang disesuaikan untuk anda. Contohnya, memandangkan bukan semua Perkhidmatan kami tersedia di seluruh dunia, kami mungkin menyesuaikan respons kami berdasarkan rantau anda.

Pengiklanan. Apabila dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelawat dengan pihak ketiga agar kami boleh mengiklankan dan memasarkan Perkhidmatan kami. Tertakluk pada undang-undang yang berkenaan, termasuk sebarang keperluan persetujuan, kami mungkin mengiklankan perkhidmatan melalui pengiklanan berasaskan minat dan menjejaki keberkesanan iklan sedemikian. Lihat Cookie Policy kami. Kami tidak memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pembayaran. Walau bagaimanapun, kami mungkin memberikan data anda kepada rakan kongsi pihak ketiga, seperti rakan kongsi pengiklanan, penyedia analisis, dan rangkaian sosial, yang membantu kami mengiklankan Perkhidmatan kami. Ketahui selanjutnya.

Keterlibatan. Semasa anda berinteraksi dengan Laman kami, kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang dan melalui peranti anda untuk memberikan peluang bagi interaksi selanjutnya, seperti perbincangan tentang Perkhidmatan atau interaksi dengan chatbot, utnuk menangani soalan anda.

Selanjutnya. Untuk maklumat lanjut tentang cara tambahan yang memungkinkan kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelawat, sila lihat bahagian Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi di bawah.

2. Lebih banyak cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi Data Peribadi

Selain cara yang diterangkan di atas, kami turut memproses Data Peribadi anda seperti yang berikut:

a. Pengumpulan Data Peribadi

Aktiviti Dalam Talian. Bergantung pada Perkhidmatan yang digunakan dan cara Perkhidmatan Perniagaan kami dilaksanakan oleh Pengguna Perniagaan, kami mungkin mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan:

 • Peranti dan pelayar yang anda gunakan di semua Laman kami serta laman web, aplikasi, dan perkhidmatan dalam talian pihak ketiga yang lain (“Laman Pihak Ketiga”).

Data penggunaan yang dikaitkan dengan peranti dan pelayar tersebut serta keterlibatan anda dengan Perkhidmatan kami, termasuk elemen data seperti alamat IP, pemalam, keutamaan bahasa, masa yang dihabiskan di Laman dan Laman Pihak Ketiga, halaman yang dilawati, pautan yang diklik, kaedah pembayaran yang digunakan, dan halaman yang membawa anda ke Laman kami dan Laman Pihak Ketiga. Kami juga mengumpulkan penunjuk aktiviti, contohnya penunjuk aktiviti tetikus, untuk membantu kami mengesan penipuan. Ketahui Selanjutnya. Lihat juga Cookie Policy kami.

Maklumat Komunikasi dan Keterlibatan. Kami juga mengumpulkan maklumat yang anda pilih untuk dikongsi dengan kami melalui pelbagai saluran, seperti tiket sokongan, e-mel, atau media sosial. Jika anda membalas e-mel atau menjawab kaji selidik daripada Stripe, kami mengumpulkan alamat e-mel, nama, serta apa-apa data lain yang anda pilih untuk disertakan dalam e-mel atau respons anda. Jika anda berinteraksi dengan kami melalui telefon, kami mengumpulkan nombor telefon anda dan sebarang maklumat lain yang mungkin anda berikan semasa panggilan tersebut. Selain itu, kami mengumpulkan data keterlibatan anda, seperti pendaftaran, kehadiran, atau tontonan anda dalam acara Stripe dan sebarang interaksi lain dengan kakitangan Stripe.

Forum dan Kumpulan Perbincangan. Jika Laman kami membenarkan penyiaran kandungan, kami mengumpulkan Data Peribadi yang anda berikan berhubung dengan siaran tersebut.

b. Penggunaan Data Peribadi. 

Selain penggunaan Data Peribadi yang diterangkan di atas, kami menggunakan Data Peribadi dalam cara yang tersenarai di bawah:

Menambah Baik dan Membangunkan Perkhidmatan kami. Kami menggunakan analisis di Laman kami untuk membantu kami memahami penggunaan Laman dan Perkhidmatan kami oleh anda serta mendiagnosis masalah teknikal. Sila semak Cookie Policy kami untuk mengetahui selanjutnya tentang cara anda boleh mengawal penggunaan kuki dan analisis pihak ketiga oleh kami. Kami turut mengumpulkan dan memproses Data Peribadi di seluruh Perkhidmatan kami yang pelbagai, sama ada anda Pengguna Akhir, Pelanggan Akhir, Wakil atau Pelawat, untuk menambah baik Perkhidmatan kami, membangunkan Perkhidmatan baharu, dan menyokong usaha kami untuk menjadikan Perkhidmatan kami lebih relevan dan berguna untuk anda. Ketahui Selanjutnya.

Komunikasi. Kami menggunakan maklumat hubungan yang kami ada mengenai anda untuk menyampaikan Perkhidmatan kami, yang mungkin melibatkan penghantaran kod melalui SMS untuk mendapatkan pensahihan anda. Ketahui Selanjutnya. Jika anda merupakan Pengguna Akhir, Wakil atau Pelawat, kami mungkin berkomunikasi dengan anda menggunakan maklumat hubungan yang kami ada mengenai anda untuk memberikan maklumat tentang Perkhidmatan kami dan perkhidmatan anggota gabungan kami, mempelawa anda untuk mengambil bahagian dalam acara, kaji selidik, atau penyelidikan pengguna kami, atau dengan cara lain berkomunikasi dengan anda bagi tujuan pemasaran, dengan mematuhi undang-undang yang berkenaan, termasuk apa-apa keperluan persetujuan atau pilih keluar. Contohnya, apabila anda memberikan maklumat hubungan anda kepada kami atau apabila kami mengumpulkan butiran hubungan perniagaan anda melalui penyertaan di pameran perdagangan atau acara lain, kami mungkin menggunakan data ini untuk membuat susulan dengan anda berkenaan dengan suatu acara, memberikan maklumat yang diminta mengenai Perkhidmatan kami, dan menyertakan anda dalam kempen maklumat pemasaran kami. Jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami mungkin merakamkan panggilan kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan kami, mematuhi kewajipan undang-undang kami, melaksanakan penyelidikan dan jaminan kualiti, serta bagi tujuan latihan.

Media Sosial dan Promosi. Jika anda memilih untuk menyerahkan Data Peribadi bagi melibatkan diri dalam suatu tawaran, program, atau promosi, kami menggunakan Data Peribadi yang anda berikan untuk mengurus tawaran, program, atau promosi tersebut. Kami juga menggunakan Data Peribadi yang anda berikan, bersama dengan Data Peribadi yang anda siarkan di platform media sosial, bagi tujuan pemasaran, melainkan jika kami tidak dibenarkan untuk berbuat demikian.

Pencegahan Penipuan dan Keselamatan. Kami mengumpulkan dan menggunakan Data Peribadi untuk membantu kami mengenal pasti dan mengurus aktiviti yang mungkin bersifat tipuan atau memudaratkan di seluruh Perkhidmatan kami, membolehkan Perkhidmatan Perniagaan berkaitan pengesanan penipuan kami, dan menjamin keselamatan Perkhidmatan dan transaksi kami daripada akses, penggunaan, pemindaan tanpa izin atau penyalahgunaan Data Peribadi, maklumat, dan dana. Sebagai sebahagian daripada pencegahan dan pengesanan penipuan, pemantauan keselamatan, dan usaha pematuhan untuk Stripe dan Pengguna Perniagaannya, kami mengumpulkan maklumat daripada pihak ketiga (seperti biro kredit) dan melalui Perkhidmatan yang kami tawarkan. Dalam sesetengah kes, kami mungkin juga mengumpulkan maklumat mengenai anda secara terus daripada anda, atau daripada Pengguna Perniagaan kami, Rakan Kongsi Kewangan, dan pihak ketiga yang lain bagi tujuan yang sama. Di samping itu, untuk melindungi Perkhidmatan kami, kami mungkin menerima butiran seperti alamat IP dan data pengenalpastian lain tentang kemungkinan ancaman keselamatan daripada pihak ketiga. Ketahui Selanjutnya. Maklumat sedemikian membantu kami menentusahkan identiti, menjalankan pemeriksaan kredit apabila dibenarkan oleh undang-undang, dan mencegah penipuan. Selain itu, kami mungkin menggunakan teknologi untuk menilai kemungkinan risiko penipuan yang dikaitkan dengan individu yang berusaha mendapatkan Perkhidmatan Perniagaan kami atau yang terhasil daripada percubaan transaksi oleh Pelanggan Akhir atau Pengguna Akhir dengan Pengguna Perniagaan atau Rakan Kongsi Kewangan kami.

Pematuhan terhadap Kewajipan Undang-undang. Kami menggunakan Data Peribadi untuk memenuhi kewajipan kontrak dan undang-undang kami yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram, undang-undang Kenali Pelanggan Anda (Know-Your-Customer, KYC), aktiviti pencegahan keganasan, perlindungan pelanggan yang mudah terjejas, kawalan eksport, dan larangan tentang melakukan urus niaga dengan orang terlarang atau dalam bidang perniagaan tertentu, antara kewajipan undang-undang yang lainnya. Contohnya, kami mungkin memantau corak transaksi dan isyarat dalam talian yang lain serta menggunakan wawasan tersebut untuk mengenal pasti penipuan, pengubahan wang haram, dan aktiviti memudaratkan yang lain yang boleh menjejaskan Stripe, Rakan Kongsi Kewangan kami, Pengguna Akhir, Pengguna Perniagaan kami dan lain-lain. Ketahui Selanjutnya. Usaha memastikan keselamatan dan pematuhan Perkhidmatan kami merupakan keutamaan yang penting bagi kami, dan pengumpulan serta penggunaan Data Peribadi adalah amat penting kepada usaha ini.

Individu Bawah Umur. Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada kanak-kanak yang berumur kurang daripada 13 tahun, dan kami meminta agar mereka tidak memberikan Data Peribadi untuk mendapatkan Perkhidmatan secara terus daripada Stripe. Di sesetengah negara, kami mungkin mengenakan had umur yang lebih tinggi sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

c. Perkongsian Data Peribadi. 

Selain perkongsian Data Peribadi yang diterangkan di atas, kami berkongsi Data Peribadi dalam cara yang tersenarai di bawah:

Anggota Gabungan Stripe. Kami berkongsi Data Peribadi dengan entiti gabungan Stripe yang lain bagi tujuan yang dikenal pasti dalam Dasar ini.

Penyedia Perkhidmatan atau Pemproses Data. Untuk menyediakan, mengkomunikasikan, memasarkan, dan mengiklankan Perkhidmatan kami, kami bergantung pada penyedia perkhidmatan. Penyedia ini menawarkan perkhidmatan yang amat penting, merangkumi penyediaan infrastruktur awan, menjalankan analisis untuk penilaian kelajuan, ketepatan, dan/atau keselamatan Perkhidmatan kami, menentusahkan identiti, serta menyediakan khidmat pelanggan dan fungsi audit. Kami mengizinkan penyedia perkhidmatan ini menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi yang kami sediakan kepada mereka untuk menjalankan perkhidmatan bagi pihak kami dan mematuhi kewajipan undang-undang yang berkaitan. Kami memberikan mandat kepada penyedia perkhidmatan ini untuk memberikan komitmen secara kontrak bagi memastikan keselamatan dan kerahsiaan Data Peribadi yang diproses oleh mereka bagi pihak kami. Kebanyakan penyedia perkhidmatan kami berada di Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, dan India. Ketahui Selanjutnya.

Rakan Kongsi Kewangan. Kami berkongsi Data Peribadi dengan Rakan Kongsi Kewangan tertentu untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pengguna Perniagaan yang mencari Perkhidmatan sedemikian serta menawarkan Perkhidmatan tertentu bersama dengan Rakan Kongsi Kewangan kami. Contohnya, kami berkongsi Data Peribadi tertentu tentang Wakil, seperti data pembayaran balik pinjaman dan maklumat hubungan, dengan pelabur institusi yang membeli atau memberikan kredit yang dijamin melalui pinjaman Capital yang telah kami berikan kepada Pengguna Perniagaan yang berkaitan dengan mereka.

Pihak Lain dengan Persetujuan. Dalam sesetengah situasi, kami mungkin tidak menawarkan perkhidmatan, tetapi sebaliknya merujukkan anda kepada pihak lain (seperti firma khidmat profesional yang bekerjasama dengan kami untuk menyampaikan Perkhidmatan Atlas). Dalam kes ini, kami akan mendedahkan identiti pihak ketiga tersebut dan maklumat yang akan dikongsi dengan mereka, serta meminta persetujuan anda untuk berkongsi maklumat tersebut.

Transaksi Korporat. Sekiranya kami terlibat atau berhasrat untuk terlibat dalam transaksi yang mengubah suai struktur perniagaan kami, seperti pengorganisasian semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahhakan, pemindahan, perubahan kawalan, atau pelupusan lain yang membabitkan semua atau sebahagian perniagaan, aset atau saham kami, kami mungkin berkongsi Data Peribadi dengan pihak ketiga berhubung dengan transaksi sedemikian. Mana-mana entiti lain yang membeli kami atau sebahagian perniagaan kami akan mempunyai hak untuk terus menggunakan Data Peribadi anda, tetapi tertakluk pada terma Dasar ini.

Pematuhan dan Pencegahan Mudarat. Kami berkongsi Data Peribadi apabila kami percaya tindakan itu perlu untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan; untuk mematuhi peraturan yang dikenakan oleh Rakan Kongsi Kewangan berhubung dengan penggunaan kaedah pembayaran mereka; menguatkuasakan hak kontraktual kami; menjamin dan melindungi Perkhidmatan, hak, privasi, keselamatan, dan harta benda Stripe, anda, dan pihak lain, termasuk terhadap aktiviti berniat jahat atau penipuan; dan untuk menjawab permintaan perundangan yang sah daripada mahkamah, agensi penguat kuasa undang-undang, agensi kawal selia, serta pihak berkuasa awam dan pihak berkuasa kerajaan yang lain, yang mungkin merangkumi pihak berkuasa di luar negara kediaman anda.

3. Asas perundangan untuk memproses Data Peribadi

Bagi tujuan Peraturan Perlindungan Data Am dan undang-undang perlindungan data lain yang berkenaan, kami bergantung pada beberapa asas perundangan untuk memproses Data Peribadi anda. Ketahui Selanjutnya. Untuk sesetengah bidang kuasa, mungkin terdapat asas perundangan tambahan, yang digariskan dalam bahagian Peruntukan yang Khusus Mengikut Bidang Kuasa di bawah.

a. Hubungan Perniagaan Kontraktual dan Prakontraktual. Kami memproses Data Peribadi untuk menjalin hubungan perniagaan dengan bakal Pengguna Perniagaan dan Pengguna Akhir serta memenuhi kewajipan kontrak kami masing-masing dengan mereka. Aktiviti pemprosesan ini merangkumi:

 • Penciptaan dan pengurusan akaun Stripe dan bukti kelayakan akaun Stripe, termasuk penilaian permohonan untuk memulakan atau memperluas penggunaan Perkhidmatan kami;
 • Penciptaan dan pengurusan akaun Stripe Checkout;
 • Aktiviti perakaunan, pengauditan, dan pengebilan; dan
 • Pemprosesan pembayaran dan aktiviti yang berkaitan, yang merangkumi pengesanan penipuan, pencegahan kerugian, pengoptimuman transaksi, komunikasi tentang pembayaran sedemikian, dan aktiviti khidmat pelanggan yang berkaitan.

b. Pematuhan Undang-undang. Kami memproses Data Peribadi untuk menentusahkan identiti individu dan entiti demi mematuhi kewajipan yang berkaitan dengan pemantauan, pencegahan, dan pengesanan penipuan, undang-undang yang berkaitan dengan pengenalpastian dan pelaporan kegiatan yang menyalahi undang-undang dan haram, seperti kegiatan di bawah peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram ("AML") dan Kenali Pelanggan Anda ("KYC"), serta kewajipan pelaporan kewangan. Sebagai contoh, kami mungkin dikehendaki merekodkan dan menentusahkan identiti Pengguna Perniagaan bagi mematuhi peraturan yang direka bentuk untuk mencegah pengubahan wang haram, penipuan, dan jenayah kewangan. Kewajipan undang-undang ini mungkin menghendaki kami melaporkan pematuhan kami kepada pihak ketiga, dan menjadikan diri kami tertakluk pada audit penentusahan pihak ketiga.

c. Kepentingan yang Sah. Apabila dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, kami bergantung pada kepentingan perniagaan kami yang sah untuk memproses Data Peribadi anda. Senarai yang berikut memberikan contoh tujuan perniagaan yang baginya kami mempunyai kepentingan yang sah untuk memproses data anda:

 • Pengesanan, pemantauan, dan pencegahan penipuan serta transaksi pembayaran tanpa izin;
 • Pengurangan kerugian kewangan, tuntutan, liabiliti atau mudarat lain terhadap Pelanggan Akhir, Pengguna Akhir, Pengguna Perniagaan, Rakan Kongsi Kewangan, dan Stripe;
 • Penentuan kelayakan dan tawaran Perkhidmatan Stripe yang baharu (Ketahui Selanjutnya);
 • Respons kepada pertanyaan, penyampaian notis Perkhidmatan, dan penyediaan sokongan pelanggan;
 • Promosi, analisis, pengubahsuaian, dan penambahbaikan Perkhidmatan, sistem, dan alat kami, serta pembangunan produk dan perkhidmatan baharu, termasuk peningkatan kebolehpercayaan Perkhidmatan;
 • Pengurusan, pengoperasian, dan peningkatan prestasi Laman dan Perkhidmatan kami, dengan memahami keberkesanannya dan mengoptimumkan aset digital kami;
 • Analisis dan pengiklanan Perkhidmatan kami, serta penambahbaikan yang berkaitan;
 • Analisis agregat dan pembangunan kecerdasan perniagaan yang membolehkan kami mengendalikan, melindungi, membuat keputusan berdasarkan maklumat, dan membuat laporan tentang prestasi perniagaan kami;
 • Perkongsian Data Peribadi dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menawarkan perkhidmatan bagi pihak kami dan rakan kongsi perniagaan yang membantu kami mengendalikan dan menambah baik perniagaan kami (Ketahui Selanjutnya);
 • Pengupayaan keselamatan rangkaian dan maklumat di seluruh Stripe dan Perkhidmatan kami; dan
 • Perkongsian Data Peribadi dalam kalangan anggota gabungan kami.

d. Persetujuan. Kami mungkin bergantung pada persetujuan atau persetujuan tersurat untuk mengumpulkan dan memproses Data Peribadi berkenaan dengan interaksi kami dengan anda serta penyediaan Perkhidmatan kami seperti Link, Financial Connections, Atlas, dan Identity. Apabila kami memproses Data Peribadi berdasarkan persetujuan anda, anda berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, dan penarikan balik sedemikian tidak akan menjejaskan kesahan pemprosesan yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan tersebut sebelum ia ditarik balik.

e. Kepentingan Awam yang Cukup Besar. Kami mungkin memproses kategori khas bagi Data Peribadi, seperti yang ditakrifkan oleh GDPR, apabila pemprosesan sedemikian adalah perlu atas sebab kepentingan awam yang cukup besar dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, contohnya semasa kami menjalankan pemeriksaan orang yang terdedah dari segi politik. Kami juga mungkin memproses Data Peribadi yang berkaitan dengan sabitan dan kesalahan jenayah apabila pemprosesan sedemikian diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan, contohnya semasa kami menjalankan penyaringan sekatan untuk mematuhi kewajipan AML dan KYC.

4. Hak dan pilihan anda

Bergantung pada lokasi anda dan tertakluk pada undang-undang yang berkenaan, anda mungkin mempunyai pilihan berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan Data Peribadi anda oleh kami:

a. Memilih keluar daripada menerima komunikasi elektronik daripada kami

Jika anda ingin berhenti menerima e-mel berkaitan pemasaran daripada kami, anda boleh memilih keluar dengan mengklik pautan nyahlanggan yang disertakan dalam e-mel sedemikian atau seperti yang diterangkan di sini. Kami akan cuba memproses permintaan anda secepat yang mungkin. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa walaupun jika anda memilih keluar daripada menerima e-mel berkaitan pemasaran daripada kami, kami mengekalkan hak untuk berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan yang anda terima (seperti sokongan dan notis perundangan yang penting) dan Pengguna Perniagaan kami mungkin masih menghantar mesej kepada anda atau mengarahkan kami untuk menghantar mesej kepada anda bagi pihak mereka.

b. Hak perlindungan data anda

Bergantung pada lokasi anda dan tertakluk pada undang-undang yang berkenaan, anda mungkin mempunyai hak yang berikut berkenaan dengan Data Peribadi yang kami kawal mengenai anda:

 • Hak untuk meminta pengesahan sama ada Stripe memproses Data Peribadi yang berkaitan dengan anda, dan jika demikian, meminta akses kepada Data Peribadi tersebut (Ketahui Selanjutnya);
 • Hak untuk meminta Stripe membetulkan atau mengemaskinikan Data Peribadi anda jika data itu tidak tepat, tidak lengkap, atau sudah lapuk;
 • Hak untuk meminta Stripe memadamkan Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu sepertimana yang dibenarkan oleh undang-undang (Ketahui Selanjutnya);
 • Hak untuk meminta Stripe membataskan penggunaan Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu, misalnya ketika Stripe mempertimbangkan permintaan lain yang telah anda serahkan (contohnya, permintaan agar Stripe mengemaskinikan Data Peribadi anda);
 • Hak untuk meminta kami mengeksport Data Peribadi anda yang kami pegang kepada syarikat lain, dengan syarat ia dapat dilaksanakan dari segi teknikal;
 • Hak untuk menarik balik persetujuan anda jika Data Peribadi anda diproses berdasarkan persetujuan anda yang terdahulu;
 • Hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda jika kami memproses data anda berdasarkan kepentingan sah kami; melainkan jika terdapat alasan sah yang meyakinkan atau pemprosesan tersebut adalah perlu atas sebab perundangan, kami akan menghentikan pemprosesan Data Peribadi anda setelah menerima bantahan anda (Ketahui Selanjutnya); 
 • Hak untuk tidak didiskriminasikan kerana melaksanakan hak-hak ini; dan 
 • Hak untuk merayu sebarang keputusan yang dibuat oleh Stripe mengenai hak ini dengan menghubungi Pegawai Perlindungan Data Stripe (“DPO”) di dpo@stripe.com.

Anda mungkin mempunyai hak tambahan, bergantung pada undang-undang yang berkenaan, terhadap Data Peribadi anda. Contohnya, lihat bahagian Peruntukan yang khusus mengikut bidang kuasa bagi Amerika Syarikat di bawah.

c. Proses untuk melaksanakan hak perlindungan data anda 

Untuk melaksanakan hak perlindungan data anda, lawati Pusat Privasi kami atau hubungi kami seperti yang digariskan di bawah.

5. Keselamatan dan Pengekalan

Kami berusaha dengan sewajarnya untuk memberikan tahap keselamatan yang bersesuaian dengan risiko yang dikaitkan dengan pemprosesan Data Peribadi anda. Kami mengamalkan langkah-langkah organisasi, teknikal dan pentadbiran yang direka bentuk untuk melindungi Data Peribadi yang dicakupi oleh Dasar ini daripada diakses tanpa izin, dimusnahkan, hilang, diubah, atau disalahgunakan. Ketahui Selanjutnya. Malangnya, tiada sistem penghantaran atau penyimpanan data yang boleh dijamin sebagai selamat 100%.  

Kami menggalakkan anda membantu kami dalam melindungi Data Peribadi anda. Jika anda memiliki akaun Stripe, anda boleh berbuat demikian dengan menggunakan kata laluan yang kukuh, melindungi kata laluan anda daripada penggunaan tanpa izin, dan mengelakkan penggunaan bukti kelayakan log masuk yang sama yang anda gunakan bagi perkhidmatan atau akaun lain untuk akaun Stripe anda. Sekiranya anda mengesyaki bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi terjamin selamat (contohnya, anda percaya bahawa keselamatan akaun Stripe anda telah terjejas), sila hubungi kami dengan segera.

Kami mengekalkan Data Peribadi anda selama mana kami terus menyediakan Perkhidmatan kepada anda atau Pengguna Perniagaan kami, atau bagi suatu tempoh yang kami ramalkan secara munasabahnya terus menyediakan Perkhidmatan tersebut. Walaupun selepas kami berhenti menyediakan Perkhidmatan secara terus kepada anda atau Pengguna Perniagaan yang dengannya anda berurus niaga, dan walaupun selepas anda menutup akaun Stripe anda atau menyelesaikan transaksi dengan Pengguna Perniagaan, kami mungkin terus mengekalkan Data Peribadi anda untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang dan pengawalseliaan kami;
 • Membolehkan aktiviti pemantauan, pengesanan, dan pencegahan penipuan; dan
 • Mematuhi kewajipan pelaporan hal ehwal percukaian, perakaunan, dan kewangan kami, termasuk apabila pengekalan sedemikian diperlukan mengikut perjanjian kontraktual kami dengan Rakan Kongsi Kewangan kami (dan apabila pengekalan data dimandatkan mengikut kaedah pembayaran yang telah anda gunakan).

Dalam kes apabila kami menyimpan Data Peribadi anda, kami berbuat demikian menurut apa-apa tempoh pembatasan dan kewajipan penyimpanan rekod yang dikenakan oleh undang-undang yang berkenaan. Ketahui Selanjutnya.

6. Pemindahan Data Antarabangsa

Sebagai perniagaan global, ada kalanya kami perlu memindahkan Data Peribadi anda ke negara selain negara anda sendiri, termasuk ke Amerika Syarikat. Negara-negara ini mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berbeza dengan peraturan di negara anda. Ketika memindahkan data merentas sempadan, kami mengambil langkah-langkah untuk mematuhi undang-undang perlindungan data yang berkenaan, yang berkaitan dengan pemindahan sedemikian. Dalam situasi tertentu, kami mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi sebagai respons kepada permintaan yang sah daripada pegawai, seperti penguat kuasa undang-undang atau pihak berkuasa keselamatan. Ketahui Selanjutnya.

Jika anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah (European Economic Area, “EEA”), United Kingdom (“UK”) atau Switzerland, sila rujuk Pusat Privasi kami untuk butiran tambahan. Apabila mekanisme pindahan data dimandatkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami menggunakan sekurang-kurangnya satu daripada mekanisme yang berikut:

 • Pemindahan ke negara atau kepada penerima tertentu yang diiktiraf sebagai memiliki tahap perlindungan yang mencukupi untuk Data Peribadi di bawah undang-undang yang berkenaan.  
 • Fasal Berkontrak Standard EU yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah dan Adendum Pemindahan Data Antarabangsa UK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pesuruhjaya Maklumat. Anda boleh mendapatkan salinan Fasal Berkontrak Standard yang berkaitan. Ketahui Selanjutnya.
 • Kaedah sah yang lain yang tersedia untuk kami di bawah undang-undang yang berkenaan. 

Stripe, Inc. mematuhi Kerangka Privasi Data EU-A.S. (“EU-U.S. DPF”), Peluasan UK terhadap EU-U.S. DPF, dan Kerangka Privasi Data Swiss-A.S. seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan A.S. dan sebagaimana yang berkenaan. Ketahui Selanjutnya.

7. Kemas Kini dan Pemberitahuan

Kami mungkin mengemas kini Dasar ini dari semasa ke semasa berdasarkan perkhidmatan baharu, perubahan dalam amalan privasi kami atau undang-undang yang berkaitan. Petunjuk “Kemas kini terakhir” di bahagian atas Dasar ini menunjukkan kali terakhir Dasar ini dikemas kini. Sebarang perubahan adalah berkesan apabila kami menyiarkan Dasar yang terkini di laman web kami atau apabila kami memberikan notis kemas kini seperti mana yang diperlukan oleh undang-undang, yang mana masa yang datang kemudian.

Kami mungkin memberi anda pendedahan dan makluman tentang Dasar atau Data Peribadi yang dikumpulkan dengan menyiarkannya di laman web kami dan, jika anda ialah Pengguna Akhir atau Wakil, dengan menghubungi anda melalui Papan Pemuka Stripe anda, alamat e-mel dan/atau alamat fizikal yang disenaraikan dalam akaun Stripe anda.

8. Peruntukan yang khusus mengikut bidang kuasa

 • Australia. Sekiranya anda penduduk Australia dan tidak berpuas hati dengan cara kami menangani apa-apa aduan yang anda utarakan di bawah Dasar ini, anda boleh mempertimbangkan untuk menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia.
 • Brazil. Anda boleh melaksanakan hak anda dengan menghubungi DPO kami di dpo@stripe.com. Penduduk Brazil, yang tertakluk pada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), mempunyai hak yang ditetapkan dalam Perkara 18 LGPD.
 • Kanada. Dalam Dasar ini, “undang-undang yang berkenaan” merangkumi Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik Persekutuan (PIPEDA), Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, SBC 2003 c 63, di British Columbia, Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, SA 2003 c P-6.5, di Alberta, dan Akta Menghormati Perlindungan Maklumat Peribadi dalam Sektor Swasta, CQLR c P-39-1 (Akta Sektor Swasta Quebec), di Quebec. “Data Peribadi” merangkumi “maklumat peribadi” seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang tersebut.
 • Quebec. Ketua Pegawai Privasi Stripe bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi di bawah Akta Sektor Awam Quebec. Anda boleh menghubungi beliau melalui e-mel di privacy@stripe.com. Apabila kami mengumpulkan Data Peribadi daripada penduduk Quebec, kami mungkin memindahkan data tersebut ke pusat data di Amerika Syarikat. Penyedia perkhidmatan yang kami gunakan untuk memproses Data Peribadi mungkin juga terletak di luar Quebec.
 • Anda berhak meminta akses atau pembetulan kepada Data Peribadi anda yang kami pegang atau menarik balik sebarang persetujuan yang diberikan terhadap pemprosesan Data Peribadi sedemikian. Anda boleh melaksanakan hak tersebut dengan menghubungi Ketua Pegawai Privasi Stripe di privacy@stripe.com. Jika anda Pelanggan Akhir, anda hendaklah menghubungi Pengguna Perniagaan yang dengannya anda berurus niaga untuk melaksanakan hak anda.
 • EEA dan UK. Anda boleh melaksanakan hak anda dengan menghubungi DPO kami di dpo@stripe.com. Sekiranya anda penduduk EEA atau jika Stripe Payments Europe Limited dikenal pasti sebagai pengawal data anda, dan anda percaya bahawa pemprosesan maklumat anda oleh kami bercanggah dengan Peraturan Perlindungan Data Am (General Data Protection Regulation, GDPR), anda boleh mengajukan soalan atau aduan anda kepada Suruhanjaya Perlindungan Data Ireland. Sekiranya anda penduduk UK, sila ajukan soalan atau kebimbangan anda kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat UK. Apabila Data Peribadi digunakan untuk aktiviti kewangan terkawal selia di Eropah, Stripe Payments Europe Limited dan entiti terkawal tempatan Stripe dianggap sebagai pengawal bersama. Ketahui Selanjutnya. Anda juga mempunyai hak tambahan di bawah EU-U.S. DPF dan Peluasan UK terhadap EU-U.S. DPF. Ketahui Selanjutnya.
 • India. Dalam Dasar ini, “undang-undang yang berkenaan” merangkumi Akta Perlindungan Data Peribadi Digital (DPDPA) sebaik sahaja DPDPA digubal. Selain itu, istilah “pengawal data” merangkumi “data fidusiari”, dan istilah “subjek data” merangkumi “prinsipal data”, kedua-duanya seperti yang ditakrifkan dalam DPDPA.
 • Dalam sesetengah kes, dan seperti yang dibenarkan di bawah DPDPA, kami mungkin bergantung pada “penggunaan sah” sebagai asas perundangan. Contohnya, kami berbuat demikian apabila anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami secara sukarela. “Pengurus Persetujuan” seperti yang ditakrifkan di bawah DPDPA, boleh menyerahkan permintaan untuk membatalkan atau memberikan persetujuan menggunakan kaedah yang diterangkan dalam bahagian Hubungi Kami di bawah, atau seperti yang digariskan dalam perenggan yang berikut, atau melalui cara lain yang disediakan oleh Stripe pada masa hadapan. Kami mungkin meminta bukti keizinan dan identiti sebelum memproses permintaan sedemikian.
 • Dalam sesetengah kes, anda mungkin diminta untuk memberikan persetujuan terhadap pengumpulan dan pemprosesan nombor Aadhaar anda oleh Stripe India Private Limited dan/atau rakan kongsi penentusahan pihak ketiganya. Tujuan pengumpulan ini adalah untuk memudahkan proses penentusahan pengenalan seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan. Pemberian butiran Aadhaar anda adalah secara sukarela semata-mata, dan anda boleh memberikan dokumen pengenalan lain sepertimana yang mungkin boleh kami terima dari semasa ke semasa. Anda tidak akan dinafikan perkhidmatan hanya kerana anda tidak menyerahkan butiran Aadhaar.
 • Jika anda ada sebarang soalan atau aduan berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi anda di India, atau jika anda ingin menerima Dasar ini atau berkomunikasi dengan kami tentang privasi dalam salah satu bahasa rasmi India, sila hubungi Pegawai Nod dan Kilanan kami. Ketahui Selanjutnya. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi DPO kami di dpo@stripe.com Jika kami tidak dapat menangani aduan atau kilanan anda, anda berhak mengajukan perkara ini kepada Lembaga Perlindungan Data India.
 • Indonesia. Dalam Dasar ini, “undang-undang yang berkenaan” merangkumi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang dipinda oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan dari September 2024, Undang-undang No. 27 Tahun 2022 berkenaan dengan Perlindungan Data Peribadi (Undang-undang PDP). Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan atau aduan mengenai Dasar ini, sila hubungi DPO kami di dpo@stripe.com.
 • Jepun. Dalam Dasar ini, “undang-undang yang berkenaan” merangkumi Akta tentang Perlindungan Maklumat Peribadi (APPI). Apabila kami memindahkan Data Peribadi bagi subjek data di Jepun ke bidang kuasa yang diiktiraf sebagai “mencukupi” oleh Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi, kami mengikat perjanjian bertulis dengan mana-mana pihak ketiga yang terletak di luar Jepun. Perjanjian bertulis ini memberikan hak dan kewajipan yang setara dengan hak dan kewajipan yang diberikan di bawah Akta Perlindungan Maklumat Peribadi Jepun. Untuk maklumat lanjut tentang cara kami memastikan bahawa pihak ketiga melindungi data anda dan lokasi data anda, sila lihat di atas atau hubungi kami seperti yang diterangkan di bawah. Untuk huraian tentang sistem dan kerangka asing yang boleh menjejaskan pelaksanaan langkah-langkah yang setara oleh pihak ketiga, lihat di sini.
 • Dalam sesetengah kes, dan seperti yang dibenarkan di bawah APPI, kami mungkin bergantung pada “kepentingan awam” sebagai asas perundangan, seperti pengesanan penipuan dan pencegahan kerugian.
 • Malaysia. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan atau aduan mengenai Dasar ini, sila hubungi DPO kami di dpo@stripe.com.
 • Singapura. Dalam Dasar ini, “undang-undang yang berkenaan” merangkumi Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 (PDPA) (No. 26 Tahun 2012) seperti yang dipinda dari semasa ke semasa. Dalam sesetengah kes, dan seperti yang dibenarkan di bawah PDPA, kami mungkin bergantung pada “anggap persetujuan” sebagai asas perundangan. Contohnya, kami berbuat demikian apabila anda memberikan data peribadi anda kepada kami secara sukarela.
 • Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan atau aduan mengenai Dasar ini, sila hubungi DPO kami di dpo@stripe.com.
 • Switzerland. Dalam Dasar ini, “undang-undang yang berkenaan” merangkumi Akta Persekutuan Swiss tentang Perlindungan Data (FADP), seperti yang dipinda. Untuk melaksanakan hak anda di bawah FADP, sila hubungi DPO kami di dpo@stripe.com. Anda juga boleh mempunyai hak tambahan di bawah Kerangka Privasi Data Swiss-A.S. apabila kerangka tersebut berkuat kuasa. Ketahui Selanjutnya.
 • Thailand. Dalam Dasar ini, “undang-undang yang berkenaan” merangkumi Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA). Sekiranya kami bergantung pada asas perundangan tertentu (seperti “kewajipan undang-undang” atau “keperluan kontraktual”) dan anda tidak memberi kami Data Peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan kepada anda secara sah. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan atau aduan mengenai Dasar ini, sila hubungi DPO kami di dpo@stripe.com.
 • Amerika Syarikat. Jika anda pengguna yang berada di Amerika Syarikat (“AS”), kami memproses maklumat peribadi anda menurut undang-undang privasi AS, termasuk Akta Privasi Pengguna California ("CCPA"), Akta Privasi Colorado, Akta Berkenaan Privasi Data Peribadi dan Pemantauan Dalam Talian Connecticut, Rang Undang-undang Hak Asasi Digital Florida, Akta Privasi Data Pengguna Montana, Akta Privasi Pengguna Oregon, Akta Privasi dan Keselamatan Data Texas, Akta Privasi Pengguna Utah, dan Akta Perlindungan Data Pengguna Virginia. Untuk butiran khusus, sila lihat di sini. Stripe menggunakan kuki, termasuk kuki pengiklanan, seperti yang diterangkan dalam Cookie Policy kami.
 • Hak dan Pilihan Anda. Sebagai pengguna AS dan tertakluk pada batasan tertentu di bawah undang-undang privasi AS, anda mungkin mempunyai pilihan berkenaan dengan penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda oleh kami (ketahui selanjutnya tentang metrik hak subjek data). Selain hak di atas, hak yang lain merangkumi:
  • Melaksanakan hak untuk mengetahui: Anda berhak meminta maklumat tambahan tentang kategori maklumat peribadi yang dikumpulkan, dijual, didedahkan, atau dikongsi; tujuan maklumat peribadi ini dikumpulkan, dijual, atau dikongsi; kategori sumber maklumat peribadi; dan kategori pihak ketiga yang kepadanya kami mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi ini.
  • Melaksanakan hak untuk memilih keluar daripada penjualan atau perkongsian: Kami tidak memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pembayaran. Walau bagaimanapun, seperti yang dimaklumkan di atas, kami mungkin memberikan data kepada rakan kongsi pihak ketiga, seperti rakan kongsi pengiklanan, penyedia analisis, dan rangkaian sosial, yang membantu kami mengiklankan produk dan Perkhidmatan kami kepada anda. Oleh sebab pihak ketiga ini mungkin menggunakan data yang diberikan oleh Stripe bagi tujuan mereka sendiri, penyediaan data oleh Stripe kepada pihak ini mungkin dianggap sebagai “penjualan” atau “perkongsian” data memandangkan istilah tersebut ditakrifkan di bawah CCPA dan undang-undang privasi AS lain yang berkenaan. Anda boleh memilih keluar daripada pengiklanan bersasar dan sebarang “penjualan” atau “perkongsian” data yang berkaitan di sini.
  • Melaksanakan hak untuk membataskan penggunaan atau perkongsian Maklumat Peribadi yang Sensitif: Kami tidak menjual atau berkongsi Maklumat Peribadi yang Sensitif sepertimana yang ditakrifkan oleh undang-undang privasi AS dan tidak berbuat demikian dalam masa 12 bulan yang lalu. Ketahui selanjutnya tentang pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi yang Sensitif oleh kami sepanjang 12 bulan yang lalu di sini.
 • Untuk mengemukakan permintaan bagi melaksanakan mana-mana hak yang diterangkan di atas, sila hubungi kami menggunakan kaedah yang diterangkan dalam bahagian Hubungi Kami di bawah. Harap maklum bahawa hak di bawah sesetengah undang-undang negeri A.S. tidak terpakai kepada Data Peribadi yang kami kumpulkan, proses, dan dedahkan apabila anda bertindak sebagai pengguna untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan kewangan daripada Stripe bagi tujuan individu atau isi rumah. Sebaliknya, Akta Gramm-Leach Bliley persekutuan boleh mengawal cara Stripe berkongsi dan melindungi data tersebut. Lihat Notis Privasi Pengguna AS kami di bawah untuk maklumat lanjut.
 • Kami akan menentusahkan permintaan anda dengan meminta anda menghantarnya dari alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda atau menghendaki anda memberikan maklumat yang diperlukan untuk menentusahkan identiti anda, termasuk nama, alamat, sejarah transaksi, pengenalpastian foto, dan maklumat lain yang dikaitkan dengan akaun anda.
 • Anda boleh melantik, secara bertulis atau melalui surat kuasa wakil, ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda bagi melaksanakan hak anda di bawah CCPA. Ejen anda boleh menyerahkan permintaan bagi pihak anda dengan menghubungi kami menggunakan kaedah yang diterangkan dalam bahagian Hubungi Kami di bawah. Kami mungkin masih memerlukan anda menentusahkan identiti anda secara terus dan mengesahkan bahawa anda telah memberikan keizinan kepada ejen yang diberi kuasa untuk menyerahkan permintaan tersebut.
 • Isyarat Kawalan Privasi Global. Stripe menghormati isyarat keutamaan pilih keluar Kawalan Privasi Global (Global Privacy Control, GPC). Ketahui Selanjutnya.

9. Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan atau aduan mengenai Dasar ini, sila hubungi kami. Jika anda merupakan Pelanggan Akhir (iaitu individu yang berurus niaga atau melakukan transaksi dengan Pengguna Perniagaan), sila rujuk dasar privasi atau notis daripada Pengguna Perniagaan untuk maklumat berkenaan dengan amalan, pilihan dan kawalan privasi Pengguna Perniagaan, atau hubungi terus Pengguna Perniagaan tersebut.

10. Notis Privasi Pengguna AS

Notis Privasi Pengguna yang berikut terpakai kepada anda jika anda merupakan individu yang menetap di Amerika Syarikat dan mendapatkan perkhidmatan kewangan daripada Stripe terutamanya bagi tujuan keluarga atau isi rumah peribadi anda sendiri.

Kali terakhir dikemaskinikan: 16 Januari 2024

FAKTA

APAKAH YANG DILAKUKAN OLEH STRIPE DENGAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

Mengapa?

Syarikat kewangan memilih cara mereka berkongsi maklumat peribadi anda.  Undang-undang persekutuan memberikan hak kepada pengguna untuk membataskan sesetengah tetapi bukan semua perkongsian.  Undang-undang persekutuan juga menghendaki kami memberitahu anda tentang cara kami mengumpulkan, berkongsi, dan melindungi maklumat peribadi anda.  Sila baca notis ini dengan teliti untuk memahami perkara yang kami lakukan.

Apa?

Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan kongsi bergantung pada produk atau perkhidmatan yang anda ada dengan kami. Maklumat ini boleh merangkumi:

Nombor Keselamatan Sosial

Butiran hubungan

Baki akaun dan sejarah transaksi

Maklumat dan sejarah pembayaran, transaksi, dan pembelian

Apabila anda bukan lagi pelanggan kami, kami terus berkongsi maklumat anda seperti yang diterangkan dalam notis ini.

Bagaimana?

Semua syarikat kewangan perlu berkongsi maklumat peribadi pelanggan untuk menjalankan perniagaan harian mereka. Dalam bahagian di bawah, kami menyenaraikan sebab syarikat kewangan boleh berkongsi maklumat peribadi pelanggan mereka; sebab Stripe memilih untuk berkongsi; dan sama ada anda boleh membataskan perkongsian ini atau tidak.

Sebab kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda

Adakah Stripe Berkongsi?

Bolehkah anda membataskan perkongsian ini?

Bagi tujuan perniagaan harian kami – contohnya untuk memproses transaksi anda, menyelenggarakan akaun anda, menjawab perintah mahkamah dan penyiasatan undang-undang, atau memberikan laporan kepada biro kredit

Ya

Tidak

Bagi tujuan pemasaran kami – untuk menawarkan produk dan Perkhidmatan kami kepada anda

Ya

Tidak

Untuk pemasaran bersama dengan syarikat kewangan yang lain

Ya

Tidak

Bagi tujuan perniagaan harian anggota gabungan kami – maklumat tentang transaksi dan pengalaman anda

Ya

Tidak

Bagi tujuan perniagaan harian anggota gabungan kami – maklumat tentang kepercayaan kredit anda

Tidak

Kami tidak berkongsi

Bagi anggota gabungan kami untuk memasarkan perkhidmatan kepada anda

Tidak

Kami tidak berkongsi

Bagi anggota bukan gabungan kami untuk memasarkan perkhidmatan kepada anda jika anda pengguna Link

Ya

Ya

Bagi anggota bukan gabungan kami untuk memasarkan perkhidmatan kepada anda jika anda pengguna Financial Connections

Tidak

Kami tidak berkongsi

Untuk membataskan perkongsian kami

Hubungi kami dalam talian di https://support.link.com 

Harap maklum: Jika anda pelanggan baharu, kami boleh mula berkongsi maklumat anda 30 hari dari tarikh kami menghantar notis ini. Apabila anda bukan lagi pelanggan kami, kami terus berkongsi maklumat anda seperti yang diterangkan dalam notis ini.

Walau bagaimanapun, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa untuk membataskan perkongsian kami.

Soalan?

Hubungi kami di privacy@stripe.com atau lawati kami di https://support.link.com

Perihal kami

Siapakah yang menyediakan notis ini?

Stripe, Inc., Stripe Payments Company, dan anggota gabungan mereka yang menyediakan perkhidmatan pengguna di A.S.

Perkara yang kami lakukan

Bagaimanakah Stripe melindungi maklumat peribadi saya?

Untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses tanpa izin, kemusnahan, kerugian, pemindaan, atau penyalahgunaan, kami menggunakan langkah-langkah keselamatan untuk mematuhi undang-undang persekutuan.  Langkah ini termasuk perlindungan komputer serta fail dan bangunan yang terjamin keselamatannya.  Kami mengenakan kawalan akses, bersama dengan pemantauan berterusan untuk mencegah penyalahgunaan data, dan kami menghendaki penyedia perkhidmatan kami mengambil langkah yang serupa untuk melindungi maklumat anda.

Bagaimanakah Stripe mengumpulkan maklumat peribadi saya?

Kami mengumpulkan maklumat peribadi anda, contohnya, apabila anda

membuka akaun Link;

meminta Stripe untuk memproses bayaran untuk barangan atau perkhidmatan:

memberikan maklumat akaun bank kepada Stripe menggunakan Financial Connections

Kami juga mengumpulkan maklumat peribadi anda daripada pihak lain, seperti anggota gabungan atau syarikat lain.

Mengapakah saya tidak boleh membataskan semua perkongsian?

Undang-undang persekutuan memberikan hak kepada anda untuk membataskan hanya

perkongsian bagi tujuan perniagaan harian anggota gabungan – maklumat tentang kepercayaan kredit anda

anggota gabungan daripada menggunakan maklumat anda untuk memasarkan perkhidmatan kepada anda

perkongsian bagi anggota bukan gabungan kami untuk memasarkan perkhidmatan kepada anda.

Undang-undang negeri dan syarikat individu boleh memberi anda hak tambahan untuk membataskan perkongsian. Lihat bahagian Maklumat Penting yang Lain di bawah untuk maklumat lanjut tentang hak anda di bawah undang-undang negeri.

Apakah yang akan berlaku apabila saya membataskan perkongsian bagi satu akaun yang saya pegang secara bersama dengan seseorang yang lain?

Pilihan anda akan terpakai kepada semua orang dalam akaun anda.

Takrifan

Anggota Gabungan

Syarikat yang berhubung kait berdasarkan pemilikan atau kawalan bersama. Syarikat tersebut boleh jadi syarikat kewangan dan bukan kewangan.

Anggota gabungan kami merangkumi syarikat yang beroperasi di bawah nama Stripe, seperti Stripe Payments Europe, Limited dan Stripe Payments UK Ltd.

Bukan Anggota Gabungan

Syarikat yang tiada hubung kait berdasarkan pemilikan atau kawalan bersama.  Syarikat tersebut boleh jadi syarikat kewangan dan bukan kewangan.

Anggota bukan gabungan yang dengannya kami berkongsi maklumat peribadi merangkumi penyedia perkhidmatan yang melaksanakan perkhidmatan atau fungsi bagi pihak kami, Pengguna Perniagaan yang anda pilih untuk berurus niaga dengannya, rakan kongsi yang dengannya kami berkongsi data untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda, serta rakan kongsi pengiklanan, penyedia analisis, dan rangkaian sosial, yang membantu kami mengiklankan Perkhidmatan kami kepada anda.

Pemasaran Bersama

Perjanjian rasmi antara syarikat-syarikat kewangan yang bukan anggota gabungan yang bersama-sama memasarkan produk atau perkhidmatan kewangan kepada anda.

Rakan kongsi pemasaran bersama kami merangkumi syarikat kewangan yang bekerjasama dengan kami untuk memberi anda perkhidmatan kewangan.

Maklumat penting yang lain

Vermont: Jika akaun anda dengan kami dikaitkan dengan alamat pengebilan Vermont, kami tidak akan mendedahkan maklumat tentang kepercayaan kredit anda kepada anggota gabungan kami dan tidak akan mendedahkan maklumat peribadi, laporan kredit, atau maklumat kesihatan anda kepada pihak ketiga bukan anggota gabungan untuk memasarkan perkhidmatan kepada anda, selain yang dibenarkan oleh undang-undang Vermont, melainkan jika anda memberikan kuasa kepada kami untuk membuat pendedahan tersebut.  Untuk pemasaran bersama, kami hanya akan mendedahkan nama, maklumat hubungan anda, dan maklumat tentang transaksi anda.  Maklumat tambahan berkenaan dengan dasar privasi kami boleh didapati dalam Dasar Privasi dan Pusat Privasi kami.

California: Jika akaun anda dengan kami dikaitkan dengan alamat pengebilan California, kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda kecuali setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang California.  Contohnya, kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda sebagaimana perlu untuk memproses transaksi atau menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta, atas arahan anda, seperti yang dikehendaki untuk kawalan risiko institusi, dan untuk perlindungan terhadap penipuan, pencurian identiti, dan transaksi tanpa izin.

Untuk maklumat tambahan tentang amalan privasi kami, sila lawati Pusat Privasi Stripe.