Privacy Policy

Voor uw gemak hebben we hieronder een vertaling van deze pagina gegeven. Deze vertaling is alleen voor informatieve doeleinden en de definitieve versie van deze pagina is de Engelse versie.

Laatst bijgewerkt: 16 januari 2024

Dit Privacybeleid bevat belangrijke informatie over je Persoonsgegevens. We raden je aan om dit document zorgvuldig te lezen.

Welkom

We bieden financiële infrastructuur voor het internet. Particulieren en bedrijven van alle grootten gebruiken onze technologie en diensten om aankopen te faciliteren, betalingen te ontvangen, uitbetalingen te versturen en online bedrijven te beheren.

Dit Privacybeleid ('Beleid') beschrijft de Persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen, samen met details over hoe je ons kunt bereiken met privacygerelateerde vragen. Daarnaast beschrijft het Beleid je rechten als betrokkene en de keuzes die je hebt, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik van je Persoonsgegevens door ons. Meer informatie over onze privacypraktijken, waaronder onze aanvullende kennisgeving voor de VS, vind je in ons Privacycentrum.

In dit Beleid verwijzen 'Stripe', 'wij', 'we', 'onze' of 'ons' naar de Stripe-entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document. Afhankelijk van je regio kan de specifieke Stripe-entiteit die verantwoordelijk is voor je Persoonsgegevens variëren. Meer informatie.

'Persoonsgegevens' verwijst naar alle informatie die is gekoppeld aan een geïdentificeerd of identificeerbaar individu, waaronder gegevens die je aan ons verstrekt en die we over je verzamelen tijdens je interactie met onze Diensten (zoals apparaatinformatie, IP-adres, etc.).

'Diensten' verwijst naar de producten en diensten die worden geleverd door Stripe onder de Stripe-dienstverleningsovereenkomst en de Servicevoorwaarden voor consumenten van Stripe. Hieronder kunnen apparaten en applicaties vallen die door Stripe worden geleverd. Onze 'Zakelijke diensten' zijn diensten die we leveren aan entiteiten ('Zakelijke gebruikers') die ons direct en indirect voorzien van Persoonsgegevens van 'Eindklanten' in verband met hun eigen bedrijfsvoering en activiteiten. Onze 'Eindgebruikersdiensten' zijn diensten die Stripe rechtstreeks aan individuen levert voor hun persoonlijke gebruik. 'Sites' verwijst naar Stripe.com, Link.com en andere websites, apps en online diensten van Stripe. Gezamenlijk verwijzen we naar Sites, Zakelijke diensten en Eindgebruikersdiensten als 'Diensten'.

'Financiële partners' zijn financiële instellingen, banken en andere partners zoals acquirers van betaalmethoden, uitbetalingsproviders en kaartnetwerken waarmee we samenwerken om de Diensten te leveren.

Afhankelijk van de context kan 'jij' of 'je' een Eindklant, Eindgebruiker, Vertegenwoordiger of Bezoeker zijn:

 • Als je een Eindgebruikersdienst gebruikt voor persoonlijk gebruik, zoals het aanmelden voor Link, noemen we je een 'Eindgebruiker'.
 • Wanneer je zakendoet met of anderszins een transactie aangaat met een Zakelijke gebruiker, zoals het kopen van een paar schoenen van een Zakelijke gebruiker die Stripe Checkout gebruikt voor betalingsverwerking, maar niet direct een transactie aangaat met Stripe, verwijzen we naar jou als een 'Eindklant'.
 • Wanneer je handelt namens een bestaande of potentiële Zakelijke gebruiker, bijvoorbeeld als oprichter van een bedrijf, accountbeheerder voor een Zakelijke gebruiker of als ontvanger van een creditcard van een Zakelijke gebruiker via Stripe Issuing, categoriseren we je als een 'Vertegenwoordiger'.
 • Wanneer je interactie hebt met Stripe door een Site te bezoeken zonder dat je bij een Stripe-account bent ingelogd, of wanneer je interactie met Stripe niet inhoudt dat je een Eindgebruiker, Eindklant of Vertegenwoordiger bent, wordt je beschouwd als een 'Bezoeker'. Je bent bijvoorbeeld een Bezoeker wanneer je een bericht stuurt naar Stripe waarin je vraagt om meer informatie over onze Diensten.

In dit Beleid verwijst 'Transactiegegevens' naar gegevens die worden verzameld en gebruikt door Stripe om transacties die je aanvraagt te faciliteren. Sommige Transactiegegevens zijn Persoonsgegevens en kunnen het volgende bevatten: je naam, e-mailadres, contactnummer, factuur- en verzendadres, betaalmethodegegevens (zoals creditcard- of debitcardnummer, bankrekeninggegevens of een door jou gekozen betaalkaartafbeelding), gegevens over de verkoper en locatie, bedrag en datum van aankoop, en in sommige gevallen informatie over wat er is gekocht.

Afhankelijk van de activiteit neemt Stripe de rol aan van 'verwerkingsverantwoordelijke' en/of 'gegevensverwerker' (of 'dienstverlener'). Ga voor meer details over onze rol, de specifieke Stripe-entiteit die verantwoordelijk is onder dit Beleid en onze juridische grondslagen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens, naar ons Privacycentrum.

 1. Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken en delen
 2. Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen
 3. Juridische grondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens
 4. Je rechten en keuzes
 5. Beveiliging en gegevensbewaring
 6. Internationale gegevensoverdracht
 7. Wijzigingen en aanpassingen
 8. Rechtsgebiedspecifieke bepalingen
 9. Contact opnemen
 10. Privacyverklaring voor consumenten in de VS

1. Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken en delen

Het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens door ons verschilt afhankelijk van of je een Eindgebruiker, Eindklant, Vertegenwoordiger of Bezoeker bent en van de specifieke Dienst waarvan je gebruik maakt. Als je bijvoorbeeld een eenmanszaak bent die onze Zakelijke diensten wilt gebruiken, kunnen we je Persoonsgegevens verzamelen om je bedrijf aan te melden. Tegelijkertijd kun je ook een Eindklant zijn als je goederen hebt gekocht van een andere Zakelijke gebruiker die onze Diensten gebruikt voor het verwerken van betalingen. Je kunt een Eindgebruiker zijn als je onze Eindgebruikersdienst, zoals Link, hebt gebruikt voor die transacties.

1.1 Eindgebruikers

We leveren Eindgebruikersdiensten als we de Diensten rechtstreeks aan jou leveren voor persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld Link). Aanvullende details over het verzamelen, gebruiken en delen door ons van Persoonsgegevens van Eindgebruikers, waaronder de juridische grondslagen waarop we ons baseren voor het verwerken van dergelijke gegevens, zijn te vinden in ons Privacycentrum.

a. Persoonsgegevens die we verzamelen over Eindgebruikers

Link gebruiken of je bankrekening koppelen. Stripe biedt een dienst genaamd 'Link', waarmee je je betaalmethoden kunt opslaan bij Stripe om ze gemakkelijk te kunnen gebruiken bij onze Zakelijke gebruikers. Wanneer je je aanmeldt voor Link, ga je akkoord met het opslaan van je Persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens, betaalmethodegegevens) bij Stripe. Dit zorgt voor een meer gestroomlijnde aankoopervaring bij het gebruik van Link in de toekomst. Als je ervoor kiest om met Link te betalen, verzamelen we ook Transactiegegevens in verband met je transacties. Meer informatie.

Als je besluit om je bankrekeninggegevens met ons te delen (waaronder het doen van betalingen met je bankrekening via Link), zal Stripe periodiek je rekeninggegevens verzamelen en verwerken (zoals gegevens over de eigenaar van de bankrekening, rekeningsaldo's, rekeningnummer en -gegevens, rekeningtransacties en, in sommige gevallen, inloggegevens). Je kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het verzamelen van dergelijke gegevens. Meer informatie.

Je kunt er ook voor kiezen om je identiteitsdocumenten (zoals je rijbewijs) op te slaan via Link en het opgeslagen document in de toekomst te delen met andere Zakelijke gebruikers.

Betalingen aan Stripe. Wanneer je goederen of diensten rechtstreeks van Stripe koopt, ontvangen we je Transactiegegevens. Wanneer je bijvoorbeeld een betaling doet aan Stripe Climate, verzamelen we informatie over de transactie, evenals je contact- en betaalmethodegegevens.

Identiteits-/verificatiediensten. We bieden een identiteitsverificatiedienst die de vergelijking van jouw identiteitsdocument (zoals een rijbewijs) met jouw afbeelding (zoals een selfie) automatiseert. Je kunt ons afzonderlijk toestemming geven om je biometrische gegevens te gebruiken om onze verificatietechnologie te verbeteren, met de optie om je toestemming op elk moment in te trekken. Meer informatie.

Meer. Meer informatie over andere soorten Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen over Eindgebruikers, waaronder over je online activiteiten en je interactie met onze Eindgebruikersdiensten, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

b. Hoe we Persoonsgegevens van Eindgebruikers gebruiken en delen

Diensten. We gebruiken en delen je Persoonsgegevens om de Eindgebruikersdiensten aan je te leveren, waaronder ondersteuning, personalisatie (zoals taalvoorkeuren en instellingskeuzes) en communicatie over onze Eindgebruikersdiensten (zoals het communiceren van Beleidsupdates en informatie over onze Diensten). Stripe kan bijvoorbeeld cookies en vergelijkbare technologieën of de gegevens die je aan onze Zakelijke gebruikers verstrekt (zoals wanneer je je e-mailadres invoert op de website van een Zakelijke gebruiker) gebruiken om je te herkennen en je te helpen Link te gebruiken wanneer je de website van onze Zakelijke gebruiker bezoekt. Meer informatie over hoe we cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken, vind je in het Cookie Policy van Stripe.

Onze Zakelijke gebruikers. Wanneer je Link gebruikt om betalingen te doen, delen we je Transactiegegevens met de Zakelijke gebruikers met wie je zakendoet. Meer informatie. Wanneer je ervoor kiest om je bankrekening te koppelen aan Stripe, kun je Stripe ook opdracht geven om je rekeninggegevens te delen met Zakelijke gebruikers met wie je zakendoet. Houd er rekening mee dat deze Zakelijke gebruikers hun eigen privacybeleid hebben, waarin wordt beschreven hoe zij de met hen gedeelde informatie gebruiken.

Transacties. Wanneer je Link gebruikt om betalingen te doen, gebruiken we je Persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens, betaalmethodegegevens) die bij ons zijn opgeslagen om transacties te voltooien met Zakelijke gebruikers van Stripe. We verstrekken dergelijke gegevens aan Zakelijke gebruikers en anderen met wie je zakendoet en verwerken deze gegevens als Gegevensverwerker voor die Zakelijke gebruikers, zoals uiteengezet in gedeelte 1.2 van dit Beleid.

Fraudedetectie en verliespreventie. We gebruiken je Persoonsgegevens die zijn verzameld via onze Diensten (zoals Stripe Radar) om fraude op te sporen en financiële verliezen te voorkomen voor jou, ons en onze Zakelijke gebruikers en Financiële partners, waaronder het opsporen van ongeautoriseerde aankopen. We kunnen Zakelijke gebruikers en Financiële partners die onze aan fraudepreventie gerelateerde Zakelijke diensten gebruiken, voorzien van je Persoonsgegevens (waaronder je transactiepogingen) zodat ze het fraude- of verliesrisico dat met de transactie gepaard gaat kunnen beoordelen. Meer informatie over hoe we technologie kunnen gebruiken om het frauderisico te beoordelen dat gepaard gaat met een transactiepoging en welke informatie we delen met Zakelijke gebruikers en Financiële partners vind je hier en hier.

Advertenties. We kunnen je Persoonsgegevens gebruiken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor andere Eindgebruikersdiensten en je deze diensten aan te bieden of om bestaande Eindgebruikersdiensten te promoten. Voor zover toegestaan door de wetgeving (inclusief met je toestemming waar nodig), gebruiken en delen we Persoonsgegevens van Eindgebruikers met anderen zodat we onze Eindgebruikersdiensten aan je kunnen verkopen, waaronder via op interesses gebaseerde advertenties. We geven je Persoonsgegevens niet door aan derden in ruil voor betaling, maar we kunnen je gegevens wel verstrekken aan externe partners, waaronder advertentiepartners, analyseleveranciers en sociale netwerken, die ons helpen onze Diensten bij jou onder de aandacht te brengen. Meer informatie.

Meer. Meer informatie over aanvullende manieren waarop we Persoonsgegevens van Eindgebruikers kunnen gebruiken en delen, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

1.2 Eindklanten

Stripe levert verschillende Zakelijke diensten aan onze Zakelijke gebruikers, waaronder betalingsverwerking bij fysieke of online afrekenprocessen of het verwerken van uitbetalingen voor die Zakelijke gebruikers. Wanneer we voor een Zakelijke gebruiker optreden als dienstverlener, ook wel gegevensverwerker genoemd, verwerken we Persoonsgegevens van Eindklanten in overeenstemming met onze overeenkomst met de Zakelijke gebruiker en de rechtmatige instructies van de Zakelijke gebruiker. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we een betaling voor een Zakelijke gebruiker verwerken omdat je hier een product hebt gekocht, of wanneer de Zakelijke gebruiker ons vraagt om je geld te sturen.

Zakelijke gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat de privacyrechten van hun Eindklanten worden gerespecteerd, inclusief het verkrijgen van de juiste toestemming en het openbaar maken van hun eigen gegevensverzameling en -gebruik in verband met hun producten en diensten. Als je een Eindklant bent, raadpleeg dan het privacybeleid van de Zakelijke gebruiker waarmee je zakendoet voor de geldende praktijken, keuzen en controles met betrekking tot privacy.

We bieden uitgebreidere informatie over het verzamelen, gebruiken en delen door ons van Persoonsgegevens van Eindklanten in ons Privacycentrum, inclusief de juridische grondslagen waarop we ons baseren voor het verwerken van je Persoonsgegevens.

a. Persoonsgegevens die we verzamelen over Eindklanten

Transactiegegevens. Als je een Eindklant bent die betalingen doet aan, terugbetalingen ontvangt van, een aankoop of donatie start bij, of op een andere manier zakendoet met onze Zakelijke gebruiker, hetzij fysiek of online, ontvangen we je Transactiegegevens. Wij kunnen ook je transactiehistorie bij de Zakelijke gebruiker ontvangen. Meer informatie. Daarnaast kunnen we gegevens verzamelen die zijn ingevoerd op een afrekenformulier, zelfs als je ervoor kiest om het formulier niet in te vullen of niet zaken te doen met de Zakelijke gebruiker. Meer informatie. Een Zakelijke gebruiker die de Terminal-dienst van Stripe gebruikt om zijn goederen of diensten aan Eindklanten te leveren, kan de Terminal-dienst gebruiken om Persoonsgegevens van Eindklanten te verzamelen (zoals je naam, e-mail, telefoonnummer, adres, handtekening of leeftijd) in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.

Identiteits-/verificatiegegevens. Stripe biedt een verificatie- en fraudepreventiedienst die onze Zakelijke gebruikers kunnen gebruiken om Persoonsgegevens over jou te verifiëren, zoals je autorisatie om een bepaalde betaalmethode te gebruiken. Tijdens het proces wordt je gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen (zoals je legitimatiebewijs en selfie voor biometrische verificatie, Persoonsgegevens die je invoert, of Persoonsgegevens die blijken uit de fysieke betaalmethode zoals een creditcardafbeelding). Om ons te beschermen tegen fraude en om vast te stellen of iemand zich voor jou probeert uit te geven, kunnen we deze gegevens kruiselings verifiëren met informatie over jou die we hebben verzameld van Zakelijke gebruikers, Financiële partners, zakelijke partners, identiteitscontrolediensten, openbaar beschikbare bronnen en andere externe dienstverleners en bronnen. Meer informatie.

Meer. Meer informatie over andere soorten Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen over Eindklanten, waaronder over je online activiteiten, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

b. Hoe we Persoonsgegevens van Eindklanten gebruiken en delen

Om onze Zakelijke diensten aan onze Zakelijke gebruikers te kunnen leveren, gebruiken en delen we Persoonsgegevens van Eindklanten met hen. Voor zover toegestaan gebruiken we de Persoonsgegevens van Eindklanten ook voor de eigen doeleinden van Stripe, zoals het verbeteren van de beveiliging, het verbeteren en aanbieden van onze Zakelijke diensten en het voorkomen van fraude, verlies en andere schade, zoals hieronder verder beschreven.

Betalingsverwerking en boekhouding. We gebruiken je Transactiegegevens om Betalingsgerelateerde Zakelijke diensten te leveren aan Zakelijke gebruikers, waaronder het verwerken van online betaaltransacties, het berekenen van omzetbelasting, het verwerken van facturen en rekeningen, en om hen te helpen bij het bepalen van hun inkomsten, betalen van hun rekeningen en uitvoeren van boekhoudkundige taken. Meer informatie. We kunnen je Persoonsgegevens ook gebruiken om onze Zakelijke diensten te leveren en te verbeteren.

Tijdens betaaltransacties worden je Persoonsgegevens gedeeld met verschillende entiteiten in verband met je transactie. Als dienstverlener of gegevensverwerker delen we Persoonsgegevens om transacties mogelijk te maken zoals aangegeven door Zakelijke gebruikers. Wanneer je bijvoorbeeld een betaalmethode kiest voor je transactie, of dat nu een creditcard, debitcard, 'Koop nu, betaal later' of automatische incasso is, kan de aanbieder van je betaalmethode je Transactiegegevens ontvangen van transacties die door Stripe worden gefaciliteerd. De Zakelijke gebruiker met wie je zakendoet, ontvangt ook Transactiegegevens en kan deze gegevens delen met anderen. Bekijk het betreffende privacybeleid voor meer informatie over hoe zij je Persoonsgegevens gebruiken en delen.

Financiële diensten. Bepaalde Zakelijke gebruikers maken gebruik van onze Diensten om je financiële diensten aan te bieden via Stripe of onze Financiële partners. Een Zakelijke gebruiker kan bijvoorbeeld een betaalkaartproduct uitgeven waarmee je goederen en diensten kunt kopen. Dergelijke betaalkaarten kunnen het merk dragen van Stripe, de bankpartner en/of de Zakelijke gebruiker. Naast Transactiegegevens die we kunnen genereren of ontvangen wanneer met deze betaalkaarten aankopen worden gedaan, verzamelen en gebruiken we ook je Persoonsgegevens om deze producten te leveren en te beheren, waaronder het assisteren van onze Zakelijke gebruikers bij het voorkomen van misbruik van de kaarten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van de Zakelijke gebruiker en, indien van toepassing, onze bankpartners die verbonden zijn aan de financiële dienst (waarvan de merken op de betaalkaart kunnen staan).

Identiteits-/verificatiediensten. We gebruiken Persoonsgegevens over je identiteit, waaronder informatie die door jou en onze dienstverleners is verstrekt, om verificatiediensten uit te voeren voor Stripe of voor de Zakelijke gebruikers waarmee je zakendoet, om fraude te voorkomen en de beveiliging te verbeteren. Als je een selfie verstrekt samen met een afbeelding van je identiteitsbewijs, kunnen we met biometrische technologie vergelijken en berekenen of ze overeenkomen en zo je identiteit verifiëren. Meer informatie.

Fraudedetectie en verliespreventie. We gebruiken je Persoonsgegevens die zijn verzameld via onze Diensten om verliezen op te sporen en te voorkomen voor jou, ons, onze Zakelijke gebruikers en Financiële partners. We kunnen Zakelijke gebruikers en Financiële partners die onze aan fraudepreventie gerelateerde Zakelijke diensten gebruiken, voorzien van je Persoonsgegevens (waaronder je transactiepogingen) om hen te helpen bij het beoordelen van het fraude- of verliesrisico dat met de transactie gepaard gaat. Meer informatie over hoe we technologie kunnen gebruiken om het frauderisico te beoordelen dat gepaard gaat met een transactiepoging en welke informatie we delen met Zakelijke gebruikers en Financiële partners vind je hier en hier.

Onze Zakelijke gebruikers (en hun gemachtigde derden). We delen Persoonsgegevens van Eindklanten met hun respectieve Zakelijke gebruikers en met partijen die rechtstreeks door deze Zakelijke gebruikers zijn gemachtigd om Persoonsgegevens te ontvangen. Hieronder staan veelvoorkomende voorbeelden van dergelijke uitwisselingen:

 • Wanneer een Zakelijke gebruiker Stripe opdracht geeft om een andere Zakelijke gebruiker toegang te geven tot zijn Stripe-account, inclusief gegevens met betrekking tot zijn Eindklanten, via Stripe Connect.
 • Het delen van informatie die je aan ons hebt verstrekt met een Zakelijke gebruiker zodat we namens die Zakelijke gebruiker betalingen naar jou kunnen sturen.
 • Het delen van informatie, documenten of afbeeldingen die door een Eindklant zijn verstrekt met een Zakelijke gebruiker wanneer deze laatste Stripe Identity, onze identiteitsverificatiedienst, gebruikt om de identiteit van de Eindklant te verifiëren. 

De Zakelijke gebruikers met wie je zakendoet, kunnen je Persoonsgegevens verder delen met derden (zoals aanvullende externe dienstverleners anders dan Stripe). Lees het privacybeleid van de Zakelijke gebruiker voor meer informatie.

Advertenties door Zakelijke gebruikers. Als je een aankoopproces start bij een Zakelijke gebruiker, ontvangt de Zakelijke gebruiker je Persoonsgegevens van ons in verband met onze levering van Diensten, zelfs als je je aankoop niet afrondt. De Zakelijke gebruiker kan je Persoonsgegevens gebruiken voor marketing en advertenties voor hun producten of diensten, onderhevig aan de voorwaarden van hun privacybeleid. Lees het privacybeleid van de Zakelijke gebruiker voor meer informatie, waaronder je rechten om het gebruik van je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te stoppen.

Meer. Meer informatie over aanvullende manieren waarop we Persoonsgegevens van Eindklanten kunnen gebruiken en delen, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

1.3 Vertegenwoordigers

We verzamelen, gebruiken en delen Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers van Zakelijke gebruikers (bijvoorbeeld bedrijfseigenaren) om onze Zakelijke diensten te leveren. Voor meer informatie over hoe we Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers verzamelen, gebruiken en delen, evenals de juridische grondslagen waarop we ons baseren voor het verwerken van dergelijke Persoonsgegevens, ga je naar ons Privacycentrum.

a. Persoonsgegevens die we verzamelen over Vertegenwoordigers 

Registratie- en contactgegevens. Wanneer je je registreert voor een Stripe-account voor een Zakelijke gebruiker (inclusief de oprichting van een Bedrijf), verzamelen we je naam en inloggegevens. Als je je registreert voor of deelneemt aan een evenement dat door Stripe is georganiseerd of je aanmeldt om Stripe-communicatie te ontvangen, verzamelen we je registratie- en profielgegevens. Als Vertegenwoordiger kunnen we je Persoonsgegevens verzamelen van derden, waaronder gegevensleveranciers, om jou advertenties, marketing en communicatie te bieden, zoals nader beschreven in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder. We kunnen ook een locatie aan jou koppelen om de Diensten of informatie effectief op jouw behoeften af te stemmen. Meer informatie.

Identificatiegegevens. Als huidige of potentiële Zakelijke gebruiker, een eigenaar van een Zakelijke gebruiker, of een aandeelhouder, functionaris of directeur van een Zakelijke gebruiker, hebben we je contactgegevens nodig, zoals naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, om te voldoen aan de vereisten van onze Financiële partners en regelgeving, om je identiteit te verifiëren en om frauduleuze activiteiten en schade aan het Stripe-platform te voorkomen. We verzamelen je Persoonsgegevens, zoals eigendomsbelangen in de Zakelijke gebruiker, geboortedatum, door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten en bijbehorende identificatoren, evenals eventuele geschiedenis van fraude of misbruik, rechtstreeks van jou en/of van derden, zoals kredietbureaus en via de Diensten die wij aanbieden. Meer informatie. Je kunt er ook voor kiezen om ons bankrekeninggegevens te verstrekken.

Meer. Meer informatie over andere soorten Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen over Vertegenwoordigers, waaronder over je online activiteiten, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

b. Hoe we Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers gebruiken en delen 

We gebruiken de Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers om de Zakelijke diensten te leveren aan de corresponderende Zakelijke gebruikers. De manieren waarop we deze gegevens gebruiken en delen worden hieronder verder beschreven.

Zakelijke diensten. We gebruiken en delen Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers met Zakelijke gebruikers om de Diensten te verlenen die door jou of de Zakelijke gebruiker die je vertegenwoordigt zijn aangevraagd.

In sommige gevallen moeten we je Persoonsgegevens indienen bij een overheidsinstantie om onze Zakelijke diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld voor het oprichten van een bedrijf of voor het berekenen en betalen van de toepasselijke omzetbelasting. Voor onze belastinggerelateerde Zakelijke diensten kunnen we je Persoonsgegevens gebruiken om belastingaangifte te doen namens de Zakelijke gebruiker die je vertegenwoordigt. Voor onze Atlas-dienst voor de oprichting van bedrijven kunnen we je Persoonsgegevens gebruiken om namens jou formulieren in te dienen bij de IRS en documenten te verstrekken aan andere overheidsinstanties, zoals statuten aan instanties in de deelstaat van oprichting.

We delen Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers met partijen die specifiek zijn gemachtigd door de betreffende Zakelijke gebruiker, zoals Financiële partners die een financieel product leveren, of apps of diensten van derden die de Zakelijke gebruiker kiest te gebruiken naast onze Zakelijke diensten. Hieronder staan veelvoorkomende voorbeelden van dergelijke uitwisselingen:

 • Aanbieders van betaalmethoden, zoals Visa of WeChat Pay, hebben informatie nodig over Zakelijke gebruikers en hun vertegenwoordigers die hun betaalmethoden accepteren. Deze informatie is meestal nodig tijdens het onboardingproces of voor het verwerken van transacties voor deze Zakelijke gebruikers. Meer informatie.
 • Een Zakelijke gebruiker kan Stripe machtigen om je Persoonsgegevens te delen met andere Zakelijke gebruikers om de levering van Diensten via Stripe Connect te vergemakkelijken.

Het gebruik van Persoonsgegevens door een derde partij die door een Zakelijke gebruiker is gemachtigd, is onderworpen aan het privacybeleid van de derde partij.

Als je een Zakelijke gebruiker bent die een naam heeft gekozen die Persoonsgegevens bevat (bijvoorbeeld een eenmanszaak of familienaam in een bedrijfsnaam), zullen we dergelijke informatie gebruiken en delen voor het leveren van onze Diensten op dezelfde manier als we dat doen met elke bedrijfsnaam. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we deze informatie weergeven op kassabonnen en andere transactie-identificerende beschrijvingen.

Fraudedetectie en verliespreventie. We gebruiken Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers om risico's te identificeren en beheersen dat onze Zakelijke diensten worden gebruikt voor frauduleuze activiteiten die verliezen veroorzaken voor Stripe, Eindgebruikers, Eindklanten, Zakelijke gebruikers, Financiële partners en anderen. We gebruiken ook informatie over jou die we van derden zoals kredietbureaus en van onze Diensten hebben verkregen om dergelijke risico's aan te pakken, waaronder het identificeren van patronen van misbruik en het controleren op overtredingen van de servicevoorwaarden. Stripe kan Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers delen met Zakelijke gebruikers, onze Financiële partners en externe dienstverleners om de door jou verstrekte informatie te verifiëren en risico-indicatoren te identificeren. Meer informatie. We gebruiken en delen Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers ook om due diligence uit te voeren, waaronder witwasbestrijding en sanctiescreening in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Advertenties. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gebruiken we Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers en delen we deze met derden voor marketing- en advertentiedoeleinden met betrekking tot onze Diensten. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, inclusief eventuele toestemmingsvereisten, kunnen we adverteren door middel van op interessen gebaseerde advertenties en de effectiviteit van dergelijke advertenties bijhouden. Raadpleeg ons Cookie Policy. We geven je Persoonsgegevens niet door aan derden in ruil voor betaling. We kunnen je gegevens echter wel verstrekken aan externe partners, zoals advertentiepartners, analyseleveranciers en sociale netwerken, die ons helpen bij het onder de aandacht te brengen van onze Diensten. Meer informatie. We kunnen je Persoonsgegevens, waaronder je Stripe-accountactiviteit, ook gebruiken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor Zakelijke diensten en om je Zakelijke diensten aan te bieden, of om bestaande Zakelijke diensten te promoten. Meer informatie.

Meer. Meer informatie over aanvullende manieren waarop we Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers kunnen gebruiken en delen, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

1.4 Bezoekers

We verzamelen, gebruiken en delen Persoonsgegevens van Bezoekers. Meer details over hoe we Persoonsgegevens van Bezoekers verzamelen, gebruiken en delen, samen met de juridische grondslagen waarop we ons baseren voor het verwerken van dergelijke Persoonsgegevens, kun je vinden in ons Privacycentrum.

a. Persoonsgegevens die we verzamelen over Bezoekers

Wanneer je onze Sites bezoekt, ontvangen wij je Persoonsgegevens, ofwel rechtstreeks door jou verstrekt ofwel verzameld via ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons Cookie Policy voor meer informatie. Als je ervoor kiest om een formulier in te vullen op de Site of op websites van derden waar onze advertenties worden weergegeven (zoals LinkedIn of Facebook), verzamelen we de informatie die je in het formulier hebt ingevuld. Dit kunnen je contactgegevens zijn en andere informatie met betrekking tot je vragen over onze Diensten. We kunnen ook een locatie aan je bezoek koppelen. Meer informatie.

Meer. Meer informatie over andere soorten Persoonsgegevens die we van Bezoekers kunnen verzamelen, waaronder over je online activiteiten, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

b. Hoe we Persoonsgegevens van Bezoekers gebruiken en delen

Personalisatie. Met de gegevens die we via cookies en vergelijkbare technologieën over jou verzamelen, meten we de interactie van gebruikers met de inhoud op de Sites, verbeteren we de relevantie en navigatie, passen we je gebruikerservaring aan (zoals taalvoorkeur en regiospecifieke inhoud) en stellen we inhoud over Stripe en onze Diensten samen die op jou is afgestemd. Omdat bijvoorbeeld niet al onze Diensten wereldwijd beschikbaar zijn, kunnen we onze antwoorden aanpassen op basis van je regio.

Advertenties. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gebruiken we Persoonsgegevens van Bezoekers en delen we deze met derden voor marketing- en advertentiedoeleinden met betrekking tot onze Diensten. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, inclusief eventuele toestemmingsvereisten, kunnen we adverteren door middel van op interesses gebaseerde advertenties en de effectiviteit van dergelijke advertenties bijhouden. Raadpleeg ons Cookie Policy. We geven je Persoonsgegevens niet door aan derden in ruil voor betaling. We kunnen je gegevens echter wel verstrekken aan externe partners, zoals advertentiepartners, analyseleveranciers en sociale netwerken, die ons helpen bij het onder de aandacht te brengen van onze Diensten. Meer informatie.

Interactie. Wanneer je interactie hebt met onze Sites, gebruiken we de informatie die we verzamelen over en via je apparaten om mogelijkheden te bieden voor verdere interacties, zoals discussies over Diensten of interacties met chatbots, om je vragen te beantwoorden.

Meer. Meer informatie over aanvullende manieren waarop we Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers kunnen gebruiken en delen, vind je in het gedeelte Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen hieronder.

2. Meer manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen

Naast de hierboven beschreven manieren verwerken we je Persoonsgegevens ook op de volgende manieren:

a. Verzamelen van Persoonsgegevens

Online activiteit. Afhankelijk van de gebruikte Dienst en de manier waarop onze Zakelijke diensten worden geïmplementeerd door de Zakelijke gebruikers, kunnen we informatie verzamelen met betrekking tot:

 • De apparaten en browsers die je gebruikt op onze Sites en websites, apps en andere online diensten van derden ('Sites van derden').

Gebruiksgegevens in verband met deze apparaten en browsers en je interactie met onze Diensten, waaronder gegevenselementen zoals IP-adres, plug-ins, taalvoorkeur, doorgebrachte tijd op Sites en Sites van derden, bezochte pagina's, aangeklikte koppelingen, gebruikte betaalmethoden en de pagina's die je naar onze Sites en Sites van derden hebben geleid. We verzamelen ook activiteitsindicatoren, zoals indicatoren over muisactiviteit, om ons te helpen fraude op te sporen. Meer informatie. Raadpleeg ook ons Cookie Policy.

Communicatie- en interactiegegevens. We verzamelen ook informatie die je met ons deelt via verschillende kanalen, zoals supporttickets, e-mails of social media. Als je reageert op e-mails of enquêtes van Stripe, verzamelen we je e-mailadres, naam en andere gegevens die je in je e-mail of antwoorden wilt opnemen. Als je telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen we je telefoonnummer en alle andere gegevens die je tijdens het gesprek verstrekt. Daarnaast verzamelen we je interactiegegevens, zoals je registratie voor, aanwezigheid bij of het bekijken van Stripe-evenementen en andere interacties met Stripe-personeel.

Forums en discussiegroepen. Als onze Sites het plaatsen van inhoud toestaan, verzamelen we Persoonsgegevens die je verstrekt in verband met de plaatsing.

b. Gebruik van Persoonsgegevens. 

Naast het gebruik van Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, gebruiken we Persoonsgegevens op de hieronder vermelde manieren:

Verbeteren en ontwikkelen van onze Diensten. We gebruiken analyses op onze Sites om inzicht te krijgen in je gebruik van onze Sites en Diensten, en om technische problemen te diagnosticeren. Lees ons Cookie Policy voor meer informatie over hoe je ons gebruik van cookies en analyses door derden kunt controleren. We verzamelen en verwerken ook Persoonsgegevens in onze verschillende Diensten, ongeacht of je een Eindgebruiker, Eindklant, Vertegenwoordiger of Bezoeker bent, om onze Diensten te verbeteren, nieuwe Diensten te ontwikkelen en onze inspanningen te ondersteunen om onze Diensten relevanter en nuttiger voor je te maken. Meer informatie.

Communicatie. We gebruiken de contactgegevens die we over je hebben om onze Diensten te leveren, waaronder het versturen van codes via sms voor je authenticatie. Meer informatie. Als je een Eindgebruiker, Vertegenwoordiger of Bezoeker bent, kunnen we met je communiceren via de contactgegevens die we over je hebben om informatie te verstrekken over onze Diensten en de diensten van onze gelieerde ondernemingen, je uit te nodigen voor deelname aan onze evenementen, enquêtes of gebruikersonderzoeken, of anderszins met je te communiceren voor marketingdoeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van eventuele vereisten voor toestemming of aanmelding. Wanneer je bijvoorbeeld je contactgegevens aan ons verstrekt of wanneer we je zakelijke contactgegevens verzamelen door deelname aan beurzen of andere evenementen, kunnen we deze gegevens gebruiken om contact met je op te nemen over een evenement, gevraagde informatie over onze Diensten te verstrekken en je op te nemen in onze marketingcampagnes. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we onze gesprekken met jou opnemen om onze Diensten te leveren, aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, onderzoek en kwaliteitsborging uit te voeren en voor trainingsdoeleinden.

Social media en aanbiedingen. Als je ervoor kiest Persoonsgegevens te verstrekken om in te gaan op een aanbod, programma of aanbieding, gebruiken we de door jou verstrekte Persoonsgegevens om het aanbod, het programma of de aanbieding te beheren. We gebruiken ook de Persoonsgegevens die je verstrekt, samen met de Persoonsgegevens die je beschikbaar stelt op socialmediaplatforms, voor marketingdoeleinden, tenzij dit ons niet is toegestaan.

Fraudepreventie en beveiliging. We verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens om ons te helpen bij het identificeren en beheren van activiteiten die frauduleus of schadelijk kunnen zijn voor onze Diensten, om onze Zakelijke diensten voor fraudedetectie mogelijk te maken en om onze Diensten en transacties te beveiligen tegen ongeautoriseerde vormen van toegang, gebruik, wijziging of verduistering van Persoonsgegevens, informatie en fondsen. Als onderdeel van de inspanningen voor fraudepreventie, detectie, beveiligingsbewaking en compliance voor Stripe en zijn Zakelijke gebruikers, verzamelen we informatie van derden (zoals kredietbureaus) en via de Diensten die we aanbieden. In sommige gevallen kunnen we ook informatie over jou verzamelen, rechtstreeks van jou of van onze Zakelijke gebruikers, Financiële partners en andere derden voor dezelfde doeleinden. Bovendien kunnen we, om onze Diensten te beschermen, gegevens zoals IP-adressen en andere identificerende gegevens over potentiële veiligheidsbedreigingen van derden ontvangen. Meer informatie. Dergelijke informatie helpt ons bij het verifiëren van identiteiten, het uitvoeren van kredietcontroles (voor zover dat wettelijk is toegestaan) en het voorkomen van fraude. Daarnaast kunnen we technologie gebruiken om het potentiële frauderisico te evalueren van personen die onze Zakelijke diensten willen afnemen of dat voortvloeit uit pogingen tot transacties van een Eindklant of Eindgebruiker met onze Zakelijke gebruikers of Financiële partners.

Naleving van wettelijke verplichtingen. We gebruiken Persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot witwasbestrijding, ken-je-klant-controles (KYC), anti-terrorismeactiviteiten, bescherming van kwetsbare klanten, exportcontrole en het verbod om zaken te doen met beperkte personen of in bepaalde zakelijke gebieden, naast andere wettelijke verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld transactiepatronen en andere online signalen monitoren en deze inzichten gebruiken om fraude, witwaspraktijken en andere schadelijke activiteiten te identificeren die Stripe, onze Financiële partners, Eindgebruikers, onze Zakelijke gebruikers en anderen zouden kunnen treffen. Meer informatie. Het waarborgen van veiligheid, beveiliging en compliance voor onze Diensten is een belangrijke prioriteit voor ons, en het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens is cruciaal voor deze inspanning.

Minderjarigen. Onze Diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar, en we verzoeken hen geen Persoonsgegevens te verstrekken om Diensten rechtstreeks van Stripe te verkrijgen. In bepaalde landen kunnen we hogere leeftijdsgrenzen opleggen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

c. Delen van Persoonsgegevens. 

Naast het delen van Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, delen we Persoonsgegevens op de hieronder vermelde manieren:

Gelieerde ondernemingen van Stripe. We delen Persoonsgegevens met andere aan Stripe gelieerde entiteiten voor de doeleinden die in dit Beleid worden omschreven.

Dienstverleners of gegevensverwerkers. Voor de levering, communicatie, marketing en advertenties voor onze Diensten zijn we afhankelijk van dienstverleners. Deze dienstverleners bieden essentiële diensten aan, variërend van het leveren van cloudinfrastructuur, het uitvoeren van analyses voor de beoordeling van snelheid, nauwkeurigheid en/of beveiliging van onze Diensten, het verifiëren van identiteiten, en het leveren van klantenservice en auditfuncties. We machtigen deze dienstverleners om de Persoonsgegevens die we aan hun beschikbaar stellen te gebruiken of openbaar te maken om namens ons diensten uit te voeren en te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen. We machtigen deze dienstverleners om zich contractueel te verbinden tot het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die ze namens ons verwerken. De meeste van onze dienstverleners zijn gevestigd in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en India. Meer informatie.

Financiële partners. We delen Persoonsgegevens met bepaalde Financiële partners om Diensten te verlenen aan Zakelijke gebruikers die dergelijke Diensten zoeken en om bepaalde Diensten aan te bieden in samenwerking met deze Financiële partners. We delen bijvoorbeeld bepaalde Persoonsgegevens over Vertegenwoordigers, zoals gegevens over terugbetaling van leningen en contactgegevens, met institutionele beleggers die kredieten kopen of verstrekken die zijn gedekt door de Capital-leningen die wij hebben verstrekt aan de Zakelijke gebruikers met wie zij samenwerken.

Anderen, met toestemming. In sommige situaties bieden we geen dienst aan, maar verwijzen we je door naar anderen (zoals professionele dienstverleners waarmee we samenwerken om de Atlas-dienst te leveren). In deze gevallen zullen we de identiteit van de derde partij en de informatie die met hen gedeeld moet worden bekendmaken en je toestemming vragen om de informatie te delen.

Zakelijke transacties. Als we een transactie aangaan of van plan zijn aan te gaan die de structuur van ons bedrijf wijzigt, zoals een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht, verandering van zeggenschap of andere vervreemding van al onze zaken, activa of aandelen of een deel daarvan, kunnen we Persoonsgegevens delen met derden in verband met een dergelijke transactie. Elke andere entiteit die ons of een deel van ons bedrijf koopt, heeft het recht om je Persoonsgegevens te blijven gebruiken, maar onderhevig aan de voorwaarden van dit Beleid.

Compliance en schadepreventie. We delen Persoonsgegevens wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving; om ons te houden aan regels opgelegd door Financiële partners in verband met het gebruik van hun betaalmethode; om onze contractuele rechten af te dwingen; om de Diensten, rechten, privacy, veiligheid en eigendommen van Stripe, jou en anderen te beveiligen en te beschermen, inclusief tegen kwaadwillige of frauduleuze activiteiten; en om te reageren op geldige wettelijke verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstanties, waaronder instanties buiten het land waar je woont.

3. Juridische grondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming, baseren we ons op een aantal juridische grondslagen om jouw Persoonsgegevens te verwerken. Meer informatie. Voor sommige rechtsgebieden kunnen er aanvullende juridische grondslagen zijn, die worden beschreven in het gedeelte Bepalingen voor specifieke regio's hieronder.

a. Contractuele en precontractuele zakelijke relaties. We verwerken Persoonsgegevens om zakelijke relaties aan te gaan met potentiële Zakelijke gebruikers en Eindgebruikers en om onze respectieve contractuele verplichtingen met hen na te komen. Deze verwerkingsactiviteiten omvatten het volgende:

 • het maken en beheren van Stripe-accounts en Stripe-aanmeldgegevens, inclusief de beoordeling van aanvragen om het gebruik van onze Diensten te starten of uit te breiden;
 • het maken en beheren van Stripe Checkout-accounts;
 • boekhoudkundige, audit- en facturatieactiviteiten; en
 • de verwerking van betalingen en gerelateerde activiteiten, waaronder fraudedetectie, verliespreventie, transactieoptimalisatie, communicatie over dergelijke betalingen en gerelateerde klantenserviceactiviteiten.

b. Naleving van de wet. We verwerken Persoonsgegevens om de identiteit van personen en entiteiten te verifiëren om te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot fraudebewaking, -preventie en -detectie, wetten die verband houden met het identificeren en rapporteren van illegale en onwettige activiteiten, zoals die onder de regelgeving voor witwasbestrijding (AML) en ken-je-klant-controles (KYC) alsook verplichtingen inzake financiële verslaglegging. We kunnen bijvoorbeeld verplicht worden om de identiteit van een Zakelijke gebruiker vast te leggen en te verifiëren om te voldoen aan regelgeving ter voorkoming van witwaspraktijken, fraude en financiële misdrijven. Op grond van deze wettelijke verplichtingen moeten we mogelijk verslag uitbrengen aan derden over onze compliance en onszelf onderwerpen aan audits door derden.

c. Legitieme belangen. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, vertrouwen we op onze legitieme zakelijke belangen om je Persoonsgegevens te verwerken. De onderstaande lijst geeft een voorbeeld van de zakelijke doeleinden waarvoor we een legitiem belang hebben bij het verwerken van jouw gegevens:

 • opsporen, controleren en voorkomen van fraude en ongeautoriseerde betaaltransacties;
 • beperken van financieel verlies, vorderingen, aansprakelijkheden of andere schade voor Eindklanten, Eindgebruikers, Zakelijke gebruikers, Financiële partners en Stripe;
 • vaststellen van gerechtigdheid voor en aanbieden van nieuwe Stripe-diensten (meer informatie);
 • reageren op vragen, leveren van kennisgevingen over een Dienst en verlenen van klantenondersteuning;
 • promoten, analyseren, wijzigen en verbeteren van onze Diensten, systemen en hulpmiddelen, evenals het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, met inbegrip van het verbeteren van de betrouwbaarheid van de Diensten;
 • beheren en exploiteren van onze Sites en Diensten en de prestaties ervan verbeteren door inzicht te krijgen in hun effectiviteit en onze digitale middelen te optimaliseren;
 • analyseren en adverteren van onze Diensten en gerelateerde verbeteringen;
 • samengevoegde analyses uitvoeren en bedrijfsinformatie ontwikkelen waarmee we het bedrijf kunnen runnen en beschermen, er geïnformeerde beslissingen over kunnen nemen en verslag kunnen uitbrengen over de bedrijfsresultaten;
 • delen van Persoonsgegevens met externe dienstverleners die namens ons diensten aanbieden en zakelijke partners die ons helpen bij het exploiteren en verbeteren van ons bedrijf (meer informatie);
 • mogelijk maken van netwerk- en informatiebeveiliging binnen Stripe en onze Diensten; en
 • delen van Persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen.
 • d. Toestemming. We kunnen vertrouwen op toestemming of expliciete toestemming om Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken met betrekking tot onze interacties met jou en het aanbieden van onze Diensten zoals Link, Financial Connections, Atlas en Identity. Wanneer we je Persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Een dergelijke intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

e. Substantieel algemeen belang. We kunnen speciale categorieën Persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door de AVG, verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, zoals wanneer we controles uitvoeren op politiek prominente personen. We kunnen ook Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen verwerken wanneer deze verwerking is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals wanneer we sancties screenen om te voldoen aan AML- en KYC-verplichtingen.

4. Je rechten en keuzes

Afhankelijk van je locatie en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kun je keuzes hebben met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je Persoonsgegevens:

a. Uitschrijven voor onze elektronische berichten

Als je geen marketinggerelateerde e-mails meer van ons wilt ontvangen, kun je je afmelden door te klikken op de afmeldlink in dergelijke e-mails of zoals hier beschreven. We proberen je verzoek(en) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verwerken. Zelfs als je je afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails van ons, behouden we echter het recht om met je te communiceren over de Diensten die je ontvangt (zoals ondersteuning en belangrijke juridische kennisgevingen) en dat onze Zakelijke gebruikers je nog steeds berichten kunnen sturen of ons opdracht kunnen geven om je namens hen berichten te sturen.

b. Je rechten ten aanzien van gegevensbescherming

Afhankelijk van je locatie en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kun je de volgende rechten hebben met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over jou beheren:

 • het recht om bevestiging te vragen of Stripe Persoonsgegevens verwerkt die aan jou zijn gekoppeld en zo ja, toegang te vragen tot die Persoonsgegevens (meer informatie);
 • het recht om Stripe te verzoeken je Persoonsgegevens te rectificeren of bij te werken als deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn;
 • het recht om te verzoeken dat Stripe je Persoonsgegevens verwijdert in bepaalde omstandigheden zoals voorzien in de wetgeving (meer informatie);
 • het recht om Stripe te verzoeken het gebruik van je Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, zoals terwijl Stripe een ander verzoek dat je hebt ingediend in overweging neemt (bijvoorbeeld een verzoek dat Stripe je Persoonsgegevens bijwerkt);
 • het recht om te verzoeken dat we de Persoonsgegevens die we over je hebben exporteren naar een ander bedrijf, mits dit technisch haalbaar is;
 • het recht om je toestemming in te trekken als je Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je eerdere toestemming;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens als we je gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen; tenzij er dwingende legitieme gronden zijn of de verwerking noodzakelijk is om wettelijke redenen, zullen we de verwerking van je Persoonsgegevens staken na ontvangst van je bezwaar (meer informatie); 
 • het recht om niet gediscrimineerd te worden omdat je deze rechten uitoefent; en 
 • het recht om in beroep te gaan tegen een beslissing van Stripe met betrekking tot deze rechten door contact op te nemen met de Data Protection Officer ('DPO') van Stripe via dpo@stripe.com.

Je kunt, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, aanvullende rechten hebben op je Persoonsgegevens. Zie bijvoorbeeld het gedeelte Bepalingen voor specifieke regio's onder Verenigde Staten hieronder.

c. Procedure voor uitoefening van je rechten ten aanzien van gegevensbescherming 

Als je je rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, ga dan naar ons Privacycentrum of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven.

5. Beveiliging en gegevensbewaring

Wij spannen ons naar redelijkheid in om een mate van beveiliging te bieden die past bij het risico dat verband houdt met de verwerking van je Persoonsgegevens. We treffen organisatorische, technische en administratieve maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens waarop dit Beleid van toepassing is tegen toegang door onbevoegden, vernietiging, verlies, wijziging of misbruik. Meer informatie. Helaas kan 100% veiligheid voor geen enkele gegevensoverdracht en geen enkel opslagsysteem worden gegarandeerd.  

We moedigen je aan om ons te helpen bij het beschermen van je Persoonsgegevens. Als je een Stripe-account hebt, kun je dit doen door een sterk wachtwoord te gebruiken, je wachtwoord te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en te voorkomen dat je identieke aanmeldgegevens gebruikt voor je Stripe-account die je ook gebruikt voor andere diensten of accounts. Als je vermoedt dat je interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld omdat je denkt dat de beveiliging van je Stripe-account is gecompromitteerd), neem dan onmiddellijk contact met ons op.

We bewaren je Persoonsgegevens zolang we de Diensten aan jou of onze Zakelijke gebruikers blijven leveren, of gedurende een periode waarin we redelijkerwijs voorzien de Diensten te blijven leveren. Zelfs nadat we stoppen met het rechtstreeks leveren van Diensten aan jou of aan een Zakelijke gebruiker waarmee je zakendoet, en zelfs nadat je je Stripe-account hebt gesloten of een transactie met een Zakelijke gebruiker hebt voltooid, kunnen we je Persoonsgegevens blijven bewaren om de volgende redenen:

 • om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofd van wet- en regelgeving;
 • om activiteiten voor het monitoren en detecteren van fraude en het voorkomen van verliezen mogelijk te maken; en
 • om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van belastingen, boekhouding en financiële verslaglegging, inclusief wanneer dit verplicht is volgens onze contractuele overeenkomsten met onze Financiële partners (en voor zover het bewaren van gegevens verplicht is volgens de door jou gebruikte betaalmethoden).

In gevallen waarin we je Persoonsgegevens bewaren, doen we dit in overeenstemming met eventuele wettelijk vereiste verjaringstermijnen en bewaarverplichtingen voor administratie. Meer informatie.

6. Internationale gegevensoverdracht

Als internationaal bedrijf is het soms noodzakelijk dat we je Persoonsgegevens overdragen naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Deze landen hebben mogelijk andere regels voor gegevensbescherming dan jouw land. Wanneer gegevens grensoverschrijdend worden overgedragen, treffen wij maatregelen om te voldoen aan toepasselijke gegevensbeschermingswetten die voor de overdracht gelden. In bepaalde situaties kunnen we verplicht zijn Persoonsgegevens vrij te geven als reactie op rechtmatige verzoeken van functionarissen, zoals wetshandhavings- of veiligheidsinstanties. Meer informatie.

Als je je in de Europese Economische Ruimte ('EER'), het Verenigd Koninkrijk ('VK') of Zwitserland bevindt, raadpleeg dan ons Privacycentrum voor meer informatie. Wanneer een mechanisme voor gegevensoverdracht wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, gebruiken we een of meer van de volgende methoden:

 • Overdrachten naar bepaalde landen of ontvangers die volgens de toepasselijke wetgeving een passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens hebben.  
 • EU Standard Contractual Clauses goedgekeurd door de Europese Commissie en het UK International Data Transfer Addendum uitgegeven door het Information Commissioner's Office. Je kunt een exemplaar van de relevante standaardcontractclausules aanvragen. Meer informatie.
 • Andere wettige methoden die voor ons beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving. 

Stripe, Inc. voldoet aan het EU-U.S. Data Privacy Framework ('EU-U.S. DPF'), de UK Extension to the EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce en zoals van toepassing. Meer informatie.

7. Wijzigingen en aanpassingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om nieuwe diensten, wijzigingen in ons privacybeleid of relevante wetgeving weer te geven. De "Laatst bijgewerkt" legenda bovenaan dit Beleid geeft aan wanneer dit Beleid voor het laatst werd herzien. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat wij het herziene Beleid op de Diensten plaatsen of anderszins kennisgeving van de update doen zoals vereist door de wet.

Wij kunnen je kennisgevingen en meldingen sturen met betrekking tot het Beleid of verzamelde Persoonsgegevens door de kennisgevingen of meldingen te publiceren op onze website en, als je een Eindgebruiker of Vertegenwoordiger bent, door contact met je op te nemen via je Stripe-dashboard, e-mailadres en/of het fysieke adres in je Stripe-account.

8. Rechtsgebiedspecifieke bepalingen

 • Australië. Als je een inwoner van Australië bent en ontevreden bent over onze afhandeling van een klacht die je onder dit Beleid indient, kun je overwegen contact op te nemen met het Office of the Australian Information Commissioner.
 • Brazilië. Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO op dpo@stripe.com. Inwoners van Brazilië, voor wie de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ('LGPD') van toepassing is, hebben rechten zoals uiteengezet in Artikel 18 van de LGPD.
 • Canada. In dit Beleid omvat 'toepasselijke wetgeving' de Federal Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), de Personal Information Protection Act, SBC 2003 c 63, in British Columbia, de Personal Information Protection Act, SA 2003 c P-6.5, in Alberta, en de Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector, CQLR c P-39-1 (Quebec Private Sector Act), in Quebec. Persoonsgegevens omvat 'persoonlijke informatie' zoals gedefinieerd in deze wetten.
 • Quebec. De Chief Privacy Officer van Stripe is verantwoordelijk voor persoonlijke informatie onder de Quebec Private Sector Act. Je kunt per e-mail contact opnemen via privacy@stripe.com. Wanneer we Persoonsgegevens verzamelen van inwoners van Quebec, kunnen we die gegevens overbrengen naar datacenters in de Verenigde Staten. Dienstverleners die we gebruiken om Persoonsgegevens te verwerken, kunnen zich ook buiten Quebec bevinden.
 • Je hebt het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die we over je bewaren of om deze te rectificeren, of om je toestemming voor het verwerken van deze Persoonsgegevens in te trekken. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Chief Privacy Officer van Stripe via privacy@stripe.com. Als je een Eindklant bent, moet je contact opnemen met de Zakelijke gebruiker waarmee je hebt zakengedaan om je rechten uit te oefenen.
 • EER en VK. Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO op dpo@stripe.com. Als je een inwoner bent van de EER of als Stripe Payments Europe Limited is aangemerkt als je verwerkingsverantwoordelijke, en je van mening bent dat onze verwerking van je gegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan kun je je vragen of klachten richten aan de Ierse gegevensbeschermingscommissie (Data Protection Commission). Als je inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, kun je je vragen en punten van zorg richten aan het Britse Information Commissioner's Office. Waar Persoonsgegevens worden gebruikt voor gereguleerde financiële activiteiten in Europa, worden Stripe Payments Europe Limited en de lokale gereguleerde entiteiten van Stripe beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Meer informatie. Je hebt ook aanvullende rechten onder de EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF. Meer informatie.
 • India. In dit Beleid omvat 'toepasselijke wetgeving' de Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) zodra de DPDPA van kracht is. Verder omvat de term 'verwerkingsverantwoordelijke' ook 'data fiduciaries' en de term 'betrokkene' omvat ook 'data principal', beide zoals gedefinieerd in de DPDPA.
 • In sommige gevallen, en voor zover toegestaan onder de DPDPA, kunnen we ons beroepen op 'legitiem gebruik' als juridische grondslag. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer je vrijwillig je Persoonsgegevens aan ons verstrekt. 'Toestemmingsbeheerders', zoals gedefinieerd onder de DPDPA, kunnen een verzoek indienen om toestemming in te trekken of te verlenen via de methoden beschreven in het gedeelte Contact opnemen hieronder, of zoals uiteengezet in de alinea hieronder, of via andere middelen die in de toekomst door Stripe beschikbaar worden gesteld. We kunnen vragen om een bewijs van toestemming en identiteit voordat we een dergelijk verzoek verwerken.
 • In bepaalde gevallen kan je gevraagd worden om toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van je Aadhaar-nummer door Stripe India Private Limited en/of zijn externe verificatiepartner(s). Het doel van deze verzameling is het vergemakkelijken van het identificatieverificatieproces zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving. Het verstrekken van je Aadhaar-gegevens is puur vrijwillig. Je kunt andere identificatiedocumenten verstrekken die van tijd tot tijd door ons worden geaccepteerd. Er zal je geen dienst geweigerd worden enkel en alleen omdat je geen Aadhaar-gegevens verstrekt.
 • Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens in India, of als je dit Beleid wilt ontvangen of met ons wilt communiceren over privacy in een van de officiële talen van India, neem dan contact op met onze Nodal and Grievance Officer. Meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met onze DPO via dpo@stripe.com. Als we niet in staat zijn om je vraag of klacht te behandelen, heb je het recht om de zaak te escaleren naar de Data Protection Board of India.
 • Indonesië. In dit Beleid omvat 'toepasselijke wetgeving' Law No. 11 uit 2008, zoals gewijzigd door Law No. 19 uit 2016 inzake Electronic Information and Transactions, Government Regulation No. 71 uit 2019 inzake Implementation of Electronic Systems and Transactions en Minister of Communication and Informatics Regulation No. 20 uit 2016 inzake Personal Data Protection in Electronic Systems, en vanaf september 2024 Law No. 27 uit 2022 inzake Personal Data Protection (PDP-wet). Als je vragen of klachten hebt over dit Beleid, neem dan contact op met onze DPO via dpo@stripe.com.
 • Japan. In dit Beleid omvat 'toepasselijke wetgeving' de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke informatie (APPI). Wanneer we Persoonsgegevens van betrokkenen in Japan overbrengen naar regio's die de Japanse Commissie voor de bescherming van Persoonlijke gegevens niet beschouwt als 'adequaat', gaan we schriftelijke overeenkomsten aan met deze derde partijen die buiten Japan gevestigd zijn. Deze schriftelijke overeenkomsten bieden rechten en plichten die gelijkwaardig zijn aan de rechten en plichten onder de Japanse wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke informatie. Meer informatie over hoe we ervoor zorgen dat derden je gegevens beschermen en over waar je gegevens zich bevinden, vind je hierboven. Je kunt ook contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven. Hier vind je een beschrijving van buitenlandse systemen en kaders die van invloed kunnen zijn op de implementatie van gelijkwaardige maatregelen door de derde partij.
 • In sommige gevallen, en voor zover toegestaan onder de APPI, kunnen we ons beroepen op 'algemeen belang' als juridische grondslag, zoals het opsporen van fraude en het voorkomen van verlies.
 • Maleisië. Als je vragen of klachten hebt over dit Beleid, neem dan contact op met onze DPO via dpo@stripe.com.
 • Singapore. In dit Beleid omvat 'toepasselijke wetgeving' de Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) (Nr. 26 van 2012) zoals van tijd tot tijd gewijzigd. In sommige gevallen, en voor zover toegestaan onder de PDPA, kunnen we ons beroepen op 'veronderstelde toestemming' als juridische grondslag. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer je vrijwillig je Persoonsgegevens aan ons verstrekt.
 • Als je vragen of klachten hebt over dit Beleid, neem dan contact op met onze DPO via dpo@stripe.com.
 • Zwitserland. In dit Beleid omvat 'toepasselijke wetgeving' de herziene Zwitserse federale wetgeving inzake gegevensbescherming (Federal Act on Data Protection, FADP). Om je rechten onder de FADP uit te oefenen, kun je contact opnemen met onze DPO via dpo@stripe.com. Je kunt ook aanvullende rechten hebben onder het Swiss-U.S. Data Privacy Framework wanneer dit van kracht wordt. Meer informatie.
 • Thailand. In dit Beleid omvat 'toepasselijke wetgeving' de Personal Data Protection Act 2019 (PDPA). Als we ons beroepen op bepaalde juridische grondslagen (zoals 'wettelijke verplichting' of 'contractuele noodzaak') en je ons je Persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we je mogelijk niet rechtmatig diensten leveren. Als je vragen of klachten hebt over dit Beleid, neem dan contact op met onze DPO via dpo@stripe.com.
 • Verenigde Staten. Als je een consument bent die zich in de Verenigde Staten ('VS') bevindt, verwerken we je persoonlijke informatie in overeenstemming met de Amerikaanse privacywetgeving, waaronder de California Consumer Privacy Act ('CCPA'), de Colorado Privacy Act, de Connecticut Act Concerning Personal Data Privacy and Online Monitoring, de Florida Digital Bill of Rights, de Montana Consumer Data Privacy Act, de Oregon Consumer Privacy Act, de Texas Data Privacy and Security Act, de Utah Consumer Privacy Act en de Virginia Consumer Data Protection Act. Specifieke details vind je hier. Stripe maakt gebruik van cookies, waaronder advertentiecookies, zoals beschreven in ons Cookie Policy.
 • Je rechten en keuzes. Als Amerikaanse consument en behoudens bepaalde beperkingen onder de Amerikaanse privacywetgeving, kun je keuzes hebben met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van je Persoonsgegevens door ons (meer informatie over de metriek van de rechten van de betrokkenen). Naast de bovengenoemde rechten zijn er nog andere rechten:
  • Het recht op informatie uitoefenen: Je hebt het recht om aanvullende informatie te vragen over de categorieën van persoonlijke informatie die verzameld, verkocht, openbaar gemaakt of gedeeld zijn; doeleinden waarvoor deze persoonlijke informatie verzameld, verkocht of gedeeld is; categorieën voor bronnen van persoonlijke informatie; en categorieën van derden bij wie we deze persoonlijke informatie openbaar gemaakt of gedeeld hebben.
  • Uitoefening van het recht om af te zien van een verkoop of delen: We geven je Persoonsgegevens niet door aan derden in ruil voor betaling. Zoals hierboven vermeld, kunnen we de gegevens echter wel verstrekken aan externe partners, zoals advertentiepartners, analyseleveranciers en sociale netwerken, die ons helpen onze Diensten bij jou onder de aandacht te brengen. Omdat deze derde partijen de gegevens die Stripe verstrekt voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken, kan het verstrekken van gegevens door Stripe aan deze partijen worden beschouwd als het 'verkopen' of 'delen' van gegevens zoals deze termen worden gedefinieerd onder de CCPA en andere toepasselijke Amerikaanse privacywetten. Je kunt je hier afmelden voor gerichte advertenties en alle gerelateerde 'verkopen' of 'delen' van gegevens.
  • Het recht uitoefenen om het gebruik of delen van Gevoelige persoonlijke informatie te beperken: We verkopen of delen geen Gevoelige persoonlijke informatie zoals gedefinieerd door de Amerikaanse privacywetgeving en hebben dit de afgelopen 12 maanden ook niet gedaan. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van Gevoelige persoonlijke informatie door ons in de afgelopen 12 maanden vind je hier.
 • Als je een verzoek wilt indienen om een van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via een van de methoden in het onderstaande gedeelte 'Contact opnemen'. Houd er rekening mee dat rechten onder sommige Amerikaanse staatswetten niet van toepassing zijn op Persoonsgegevens die we verzamelen, verwerken en openbaar maken wanneer je handelt als consument om financiële producten of diensten van Stripe te verkrijgen voor individuele of huishoudelijke doeleinden. In plaats daarvan kan de federale Gramm-Leach Bliley Act bepalen hoe Stripe die gegevens deelt en beschermt. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor consumenten in de VS hieronder voor meer informatie.
 • We zullen je verzoek verifiëren door je te vragen het te versturen vanaf het e-mailadres dat aan jouw account is gekoppeld of door je te vragen informatie te verstrekken die nodig is om je identiteit te verifiëren, waaronder naam, adres, transactiegeschiedenis, foto-identificatie en andere informatie die aan jouw account is gekoppeld.
 • Je kunt een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen, hetzij schriftelijk hetzij via een volmacht, die verzoeken namens jou kan indienen om je rechten op grond van de CCPA uit te oefenen. Je vertegenwoordiger kan namens jou een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de methoden die worden beschreven in het gedeelte Contact opnemen hieronder. We kunnen je nog steeds vragen om je identiteit rechtstreeks te verifiëren en te bevestigen dat je de gevolmachtigde vertegenwoordiger toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.
 • Global Privacy Control-signalen. Stripe respecteert de signalen voor afmeldingsvoorkeuren van Global Privacy Control (GPC). Meer informatie.

9. Contact opnemen

Neem contact met ons op als je vragen of klachten over dit Beleid hebt. Als je een Eindklant bent (d.w.z. een individu dat zakendoet of transacties uitvoert met een Zakelijke gebruiker), raadpleeg dan het privacybeleid of de privacyverklaring van de Zakelijke gebruiker voor informatie over de privacypraktijken, -keuzes en -controles van de Zakelijke gebruiker, of neem rechtstreeks contact op met de Zakelijke gebruiker.

10. Privacyverklaring voor consumenten in de VS

De volgende Privacyverklaring voor consumenten is op jou van toepassing als je een individu bent dat in de Verenigde Staten woont en voornamelijk voor je eigen persoonlijke gezins- of huishoudelijke doeleinden financiële diensten van Stripe afneemt.

Laatst bijgewerkt: 16 januari 2024

FEITEN

WAT DOET STRIPE MET JE PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Waarom?

Financiële bedrijven kiezen zelf hoe ze je persoonlijke informatie delen.  De federale wetgeving geeft consumenten het recht om het delen van bepaalde gegevens te beperken.  De federale wetgeving verplicht ons ook om jou te vertellen hoe we je persoonlijke informatie verzamelen, delen en beschermen.  Lees deze kennisgeving zorgvuldig door om te begrijpen wat we doen.

Wat?

De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en delen zijn afhankelijk van de producten of diensten die je bij ons afneemt. Deze informatie kan bestaan uit:

burgerservicenummer

contactgegevens

rekeningsaldo's en transactiegeschiedenis

informatie en geschiedenis over betalingen, transacties en aankopen

Als je niet langer onze klant bent, blijven we je informatie delen zoals beschreven in deze kennisgeving.

Hoe?

Alle financiële bedrijven moeten persoonlijke informatie van klanten delen om hun dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In het onderstaande gedeelte geven we een overzicht van de redenen waarom financiële bedrijven de persoonlijke informatie van hun klanten kunnen delen, de redenen waarom Stripe ervoor kiest om te delen en of je dit delen kunt beperken.

Redenen waarom we je persoonlijke informatie kunnen delen

Deelt Stripe dit?

Kun je dit delen beperken?

Voor onze dagelijkse zakelijke doeleinden, zoals het verwerken van je transacties, het onderhouden van je account(s), reageren op gerechtelijke bevelen en juridische onderzoeken, of rapporteren aan kredietbureaus

Ja

Nee

Voor onze marketingdoeleinden om je onze producten en Diensten aan te bieden

Ja

Nee

Voor gezamenlijke marketing met andere financiële bedrijven

Ja

Nee

Voor de dagelijkse zakelijke doeleinden van onze gelieerde ondernemingen: informatie over je transacties en ervaringen

Ja

Nee

Voor de dagelijkse zakelijke doeleinden van onze gelieerde ondernemingen: informatie over je kredietwaardigheid

Nee

We delen dit niet

Voor marketing van onze gelieerde ondernemingen voor jou

Nee

We delen dit niet

Voor marketing van niet-gelieerde ondernemingen voor jou als je een Link-gebruiker bent

Ja

Ja

Voor marketing van niet-gelieerde ondernemingen voor jou als je een Financial Connections-gebruiker bent

Nee

We delen dit niet

Als je het delen wilt beperken

Bekijk dit online op https://support.link.com 

Let op: Als je een nieuwe klant bent, kunnen we beginnen met het delen van je informatie 30 dagen na de datum waarop we deze kennisgeving hebben verzonden. Als je niet langer onze klant bent, blijven we je informatie delen zoals beschreven in deze kennisgeving.

Je kunt echter te allen tijde contact met ons opnemen om het delen te beperken.

Vragen?

Neem contact met ons op via privacy@stripe.com of bezoek ons op https://support.link.com.

Wie we zijn

Wie verstrekt deze kennisgeving?

Stripe, Inc., Stripe Payments Company en hun gelieerde ondernemingen die consumentendiensten leveren in de VS.

Wat we doen

Hoe beschermt Stripe mijn persoonlijke informatie?

Om je persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, verlies, wijziging of misbruik gebruiken we veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de federale wetgeving.  Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en gebouwen.  We leggen toegangscontroles op samen met voortdurende controle om misbruik van gegevens te voorkomen, en we eisen van onze dienstverleners dat ze vergelijkbare stappen ondernemen om jouw gegevens te beschermen.

Hoe verzamelt Stripe mijn persoonlijke informatie?

We verzamelen je persoonlijke informatie bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

als je een Link-account opent;

als je Stripe vraagt een betaling voor goederen of diensten te verwerken;

als je bankrekeninggegevens verstrekt aan Stripe via Financial Connections.

We verzamelen je persoonlijke informatie ook bij anderen, zoals gelieerde ondernemingen of andere bedrijven.

Waarom kan ik niet al het delen beperken?

De federale wetgeving geeft je alleen het recht om het volgende te beperken:

het delen voor de dagelijkse bedrijfsdoeleinden van gelieerde ondernemingen - informatie over je kredietwaardigheid

het gebruik van je gegevens door gelieerde ondernemingen voor marketing aan jou

het delen door niet-gelieerde ondernemingen voor marketing aan jou

Staatswetten en individuele bedrijven kunnen je aanvullende rechten geven om het delen te beperken. Raadpleeg het gedeelte Andere belangrijke informatie hieronder voor meer informatie over je rechten op grond van staatswetgeving.

Wat gebeurt er als ik het delen beperk voor een rekening die ik samen met iemand anders heb?

Je keuzes gelden voor iedereen op je rekening.

Definities

Gelieerde ondernemingen

Bedrijven die verbonden zijn door gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap. Dit kunnen financiële en niet-financiële bedrijven zijn.

Onze gelieerde ondernemingen omvatten bedrijven die opereren onder de naam Stripe, zoals Stripe Payments Europe, Limited en Stripe Payments UK Ltd.

Niet-gelieerde ondernemingen

Bedrijven die niet verbonden zijn door gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap.  Dit kunnen financiële en niet-financiële bedrijven zijn.

Niet-gelieerde ondernemingen waarmee we persoonlijke informatie delen, zijn onder andere dienstverleners die diensten of functies namens ons uitvoeren, Zakelijke gebruikers met wie je zakendoet, partners met wie we gegevens delen om je diensten te verlenen, en advertentiepartners, analyseleveranciers en sociale netwerken die ons helpen onze Diensten bij jou onder de aandacht te brengen.

Gezamenlijke marketing

Een formele overeenkomst tussen niet-gelieerde financiële ondernemingen die samen financiële producten of diensten aan je aanbieden.

Onze gezamenlijke marketingpartners omvatten financiële bedrijven waarmee we samenwerken om jou financiële diensten te verlenen.

Andere belangrijke informatie

Vermont: Als je rekening bij ons is gekoppeld aan een factuuradres in Vermont, zullen we geen informatie over je kredietwaardigheid bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen en zullen we je persoonlijke informatie, kredietrapport of gezondheidsinformatie niet bekendmaken aan niet-gelieerde derden voor marketing aan jou, behalve zoals toegestaan door de wetgeving in Vermont, tenzij je ons toestemming geeft om deze bekendmakingen te doen.  Voor gezamenlijke marketing maken we alleen je naam, contactgegevens en informatie over je transacties bekend.  Aanvullende informatie over ons privacybeleid kun je vinden in ons Privacybeleid en Privacycentrum.

Californië: Als je account bij ons is gekoppeld aan een factuuradres in Californië, zullen we de Persoonsgegevens die we over je verzamelen niet openbaar maken, behalve voor zover toegestaan onder de Californische wet.  Zo kunnen we bijvoorbeeld je Persoonsgegevens bekendmaken als dat nodig is om transacties te verwerken of producten en diensten te leveren waar je om vraagt, op jouw instructie, als dat nodig is voor risicobeheersing door de instelling en om bescherming te bieden tegen fraude, identiteitsdiefstal en ongeautoriseerde transacties.

Ga voor meer informatie over onze privacypraktijken naar het Privacycentrum van Stripe.