DasarKuki

Untuk kemudahan anda, kami telah menterjemahkan versi Bahasa Inggeris halaman ini ke dalam Bahasa Melayu. Terjemahan ini hanya untuk tujuan maklumat, dan versi pasti halaman ini adalah versi Bahasa Inggeris.

Kali terakhir dikemaskinikan: 16 Januari 2024

Dasar kuki ini menerangkan cara Stripe ("Stripe") menggunakan "kuki" dan teknologi lain seumpamanya, sehubungan dengan Laman dan Perkhidmatan kami. Sebarang istilah berhuruf besar yang digunakan dan tidak diberi definisi yang lain di bawah ini membawa makna yang diberikan kepadanya dalam Dasar Privasi.

Untuk laman web yang menjadi ahli gabungan Stripe, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang kuki dengan mengunjungi terus laman tersebut.

1. Apakah itu Kuki?

Kuki ialah fail teks bersaiz kecil yang disimpan dalam direktori pelayar komputer. Kuki membantu penyedia laman dengan perkara seperti memahami cara orang menggunakan sesuatu laman, mengingati butiran log masuk Pengguna, dan menyimpan keutamaan laman. Stripe menggunakan kuki serta teknologi seumpamanya (seperti penjejakan URL, storan setempat). Bagi tujuan Cookie Policy ini, teknologi sedemikian termasuk dalam istilah "kuki".

2. Adakah Stripe menggunakan Kuki?

Ya. Kami menggunakan kuki menurut Dasar Privasi kami untuk:

 • memastikan bahawa Perkhidmatan kami berfungsi dengan betul,
 • mengesan serta mencegah penipuan dan pelanggaran terma perkhidmatan kami,
 • memahami cara pelawat menggunakan dan melibatkan diri dengan Laman kami,
 • mengiklankan produk dan perkhidmatan kami, jika dibenarkan dan
 • menganalisis dan menambah baik Perkhidmatan kami serta pengalaman Laman anda.

3. Siapakah yang menetapkan kuki ketika saya menggunakan Laman Stripe?

Terdapat dua jenis utama kuki yang boleh ditetapkan:

 • Kuki pihak pertama: kuki ini ditempatkan dan dibaca secara terus oleh Stripe ketika anda menggunakan Perkhidmatan kami,
 • Kuki pihak ketiga: kuki ini tidak ditetapkan oleh Stripe, tetapi oleh syarikat lain, seperti Google atau Facebook, bagi tujuan analisis laman. Lihat butiran selanjutnya di bawah ini mengenai cara mengurus kuki ini.

4. Cara Stripe Menggunakan Kuki

Kuki memainkan peranan penting dalam tugas membantu kami menyediakan Perkhidmatan yang berkesan dan selamat. Di bawah ini ialah keterangan mengenai jenis-jenis kuki yang lazimnya digunakan dan tujuan yang berkenaan dengannya. Setiap bahagian merujuk Dashboard Tetapan Kuki Stripe, tempat anda boleh mendapatkan maklumat selanjutnya tentang setiap kuki, dan membuat pilihan anda.

Kuki yang Perlu

Sesetengah kuki sangat penting kepada operasi Laman dan Perkhidmatan kami dan untuk menjadikannya boleh digunakan dan selamat dengan membolehkan fungsi-fungsi asas seperti navigasi halaman dan akses kepada kawasan yang berciri keselamatan di Laman. Kami menggunakan kuki tersebut dalam pelbagai cara, termasuk:

 • Pensahihan. Untuk mengingati keadaan log masuk anda supaya anda tidak perlu log masuk ketika anda menavigasi melalui Laman dan papan pemuka kami.
 • Pencegahan dan Pengesanan Penipuan. Kuki dan teknologi-teknologi seumpamanya yang kami gunakan di seluruh Laman kami membantu kami mempelajari pelbagai perkara mengenai komputer dan pelayar web yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Maklumat ini membantu kami memantau dan mengesan penggunaan Perkhidmatan kami yang mungkin berbahaya atau menyalahi undang-undang. Sebagai contoh, untuk memproses transaksi pembayaran bagi Pengguna kami, Stripe perlu mengumpulkan maklumat mengenai transaksi dan Pelanggan. Untuk membantu melindungi transaksi ini dan meminimumkan penipuan, kami mengumpulkan maklumat tambahan melalui penggunaan kuki dan teknologi-teknologi lain yang membantu mengenal pasti pelaku jahat dan menghalang mereka melakukan transaksi penipuan. Pelanggan hendaklah menyemak laman Pengguna kami untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai penggunaan kuki Stripe bagi mengesan penipuan.
 • Keselamatan. Untuk melindungi data pengguna daripada akses tanpa izin.
 • Kefungsian. Untuk memastikan Laman dan Perkhidmatan kami berfungsi dengan betul, misalnya menunjukkan kepada anda maklumat yang tepat untuk lokasi pilihan anda.

Untuk maklumat lanjut, sila lihat bahagian Pensahihan, Pencegahan Penipuan, Keselamatan dan Kefungsian dalam Dashboard Tetapan Kuki Stripe.

Kuki Keutamaan

Kuki keutamaan digunakan oleh Stripe untuk mengingati keutamaan anda dan mengenali anda apabila anda kembali menggunakan Perkhidmatan kami.

Untuk maklumat lanjut, sila lihat bahagian Keutamaan dalam Dashboard Tetapan Kuki Stripe.

Kuki Analisis

Kuki analisis membantu kami memahami cara pelawat berinteraksi dengan Perkhidmatan kami. Kami menggunakan kuki tersebut dalam pelbagai cara, termasuk:

 • Ciri-ciri dan Perkhidmatan Laman. Untuk mengingati cara bagaimana yang lebih anda sukai ketika menggunakan Perkhidmatan kami supaya anda tidak perlu mengkonfigurasikan semula tetapan anda setiap kali anda log masuk ke akaun anda.
 • Untuk Menganalisis dan Menambah Baik Perkhidmatan Kami. Untuk menjadikan Laman dan Perkhidmatan kami berfungsi dengan lebih baik untuk anda. Kuki membantu kami memahami cara orang mencapai Laman kami dan laman Pengguna kami. Kuki memberi kami wawasan mengenai peningkatan atau penambahbaikan yang perlu kami lakukan kepada Laman dan Perkhidmatan kami.
 • Tag piksel (juga disebut suar web dan GIF jernih). Boleh digunakan sehubungan dengan beberapa Perkhidmatan untuk menjejaki tindakan Pengguna (seperti penerima e-mel), mengukur keberhasilan kempen pemasaran kami dan menyusun statistik mengenai penggunaan Perkhidmatan dan kadar sambutan, antara lainnya.
 • Analisis Pihak Ketiga. Melalui Google Analytics untuk mengumpulkan dan menganalisis maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan dan melaporkan aktiviti dan trend. Perkhidmatan ini juga mungkin mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan laman, aplikasi dan sumber dalam talian yang lain. Anda boleh mengetahui tentang amalan Google di laman web Google. Lihat butiran selanjutnya di bawah tentang cara mengurus kuki ini.

Untuk maklumat lanjut, sila lihat bahagian Analisis dalam Dashboard Tetapan Kuki Stripe.

Kuki Pengiklanan

Kami dan penyedia perkhidmatan kami akan menggunakan kuki dan teknologi seumpamanya di Stripe.com untuk menghalakan iklan Stripe kepada anda melalui pengiklanan yang disasarkan bagi Perkhidmatan Stripe di laman-laman lain yang anda lawati dan untuk mengukur keterlibatan anda dengan iklan tersebut.

Untuk maklumat lanjut, lihat bahagian Pengiklanan dalam Dashboard Tetapan Kuki Stripe.

5. Bolehkah saya memilih keluar?

Ya. Anda boleh memilih keluar daripada penggunaan kuki melalui Dashboard Tetapan Kuki kami, kecuali kuki yang perlu untuk menyampaikan Perkhidmatan kami kepada anda. Untuk laman web yang menjadi ahli gabungan Stripe, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang kuki dengan mengunjungi terus laman tersebut. Pelayar web anda mungkin membenarkan anda mengurus keutamaan kuki anda, termasuk kemudahan menghapuskan dan menyahaktifkan kuki Stripe. Anda boleh membaca kandungan bahagian bantuan di pelayar web anda atau mengikuti pautan di bawah ini untuk memahami pilihan yang ada bagi anda. Sekiranya anda mengambil pilihan untuk menyahaktifkan kuki, sesetengah ciri Laman atau Perkhidmatan kami mungkin tidak berfungsi seperti yang sepatutnya.