ข่าว

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดและข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท

เรื่องราว

ธุรกิจต่างๆ ใช้ Stripe อย่างไร

ข้อมูลของบริษัท

พันธกิจ ผู้นำ และข้อมูลสำหรับนักลงทุนของ Stripe

Press and media inquiries:

media@stripe.com

Non-media inquiries:

support.stripe.com

Follow Stripe

Stripe Press

ไอเดียเพื่อความก้าวหน้า

Stripe Press ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายความคิดที่มีวิสัยทัศน์และรอบด้านเกี่ยวกับอนาคตผ่านการให้แนวคิดที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ลงมือปฏิบัติ