โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินบนอินเทอร์เน็ต

ร่วมเป็นหนึ่งในหลายล้านบริษัททุกขนาดที่เลือกใช้ Stripe เพื่อรับชำระเงินทั้งแบบออนไลน์และที่จุดขาย เชื่อมต่อบริการทางการเงิน สนับสนุนโมเดลรายรับที่ออกแบบเอง และสร้างธุรกิจที่มีผลกำไรมากขึ้น
ไทยเจริญค้าขาย
วันนี้
ยอดสุทธิ
US$3,528,198.72
14:00
เมื่อวาน
US$2,931,556.34
00:00 ตอนนี้ 14:00 23:59
ยอดคงเหลือ USD
US$553,257.51
ยอดที่เบิกจ่ายได้
ดู
Payouts
US$102,633.07
คาดว่าจะได้รับวันนี้
ดู
ยอดสุทธิจากการขาย +32.8%
US$39,274.29 US$29,573.54
20 เม.ย. วันนี้
อัปเดตวันนี้ 07:50
ลูกค้าใหม่ +32.1%
37 28
20 เม.ย. วันนี้
อัปเดตวันนี้ 07:50
ใบแจ้งหนี้
ชำระแล้ว
US$25,000.00
เปิดอยู่
US$20,000.00
เลยกำหนด
US$1,000.00
อัปเดตวันนี้ 07:50
Mousedown/⌘
FF/Rewind
Right/left
Stretch
Up/down
Amplitude
-/+
Zoom
P
Pause/play
1
Red on/off
2
Blue on/off
3
Yellow on/off
4
Purple on/off

โซลูชันที่แยกประกอบได้

ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการเงินและการชำระเงินที่ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์

ลดต้นทุน เพิ่มรายรับ และบริหารธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ใช้ Stripe เพื่อจัดการความต้องการด้านการชำระเงินทั้งหมดของคุณ จัดการการปฏิบัติงานด้านรายรับ และเปิดตัว (หรือสร้าง) โมเดลธุรกิจใหม่ๆ