Betalingen in Nieuw-Zeeland: een uitgebreide whitepaper

Payments
Payments

Ontvang over de hele wereld online en fysieke betalingen met een betaaloplossing die past bij elke onderneming, van veelbelovende start-ups tot multinationals.

Meer informatie 
 1. Inleiding
 2. De situatie op de markt
 3. Betaalmethoden
  1. Huidig gebruik
  2. Populaire B2C-betaalmethoden in Nieuw-Zeeland
  3. Opkomende trends
 4. Marktbetreding: gemak en frictie
  1. Belastingen
  2. Chargebacks
  3. Internationale betalingen
  4. Beveiliging en privacy
 5. Belangrijkste succesfactoren
 6. Kernpunten
  1. Regelgevingskader voor lokaal zakendoen
  2. Combinatie van traditionele en moderne betaalmethoden
  3. Afstemming van initiatieven op klanten in Nieuw-Zeeland

Consumenten in Nieuw-Zeeland gaven in 2023 bijna $ 45 miljard NZD uit, een absoluut record, zo blijkt uit gegevens van Trading Economics. Er liggen heel wat kansen voor ondernemingen die overwegen uit te breiden naar het land. Maar net als voor elke nieuwe markt brengt het starten van activiteiten in Nieuw-Zeeland ook uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan obstakels op het gebied van wet- en regelgeving of aan de unieke betalingsvoorkeuren van lokale klanten.

Hieronder zetten we een aantal belangrijke kenmerken van de markt in Nieuw-Zeeland op een rijtje die het overwegen waard zijn voor buitenlandse overnemingen die uitbreiding naar Nieuw-Zeeland overwegen:

 • Regelgevingskader voor lokaal zakendoen
 • Combinatie van traditionele en moderne betaalmethoden
 • Afstemming van initiatieven op klanten in Nieuw-Zeeland

De situatie op de markt

Kenmerkend voor de betalingssector in Nieuw-Zeeland is een dynamische mix van betaalmethoden, en deze methoden blijven veranderen naarmate er nieuwe technologieën opkomen. Hoewel nieuwere elektronische betaalmethoden zoals mobiele betalingen aan populariteit winnen, betalen Kiwi's nog steeds vooral met credit- en debitcards. De officiële munteenheid van Nieuw-Zeeland is de Nieuw-Zeelandse dollar, vaak afgekort tot NZD of een NZ$-symbool.

De ligging van Nieuw-Zeeland in de regio Azië-Pacific (APAC) maakt constante handel met andere APAC-landen mogelijk zoals Australië en China. Ondernemingen die in Nieuw-Zeeland actief zijn, moeten dus rekening houden met internationale betalingen en valutaomwisseling. Het regelgevingskader en de brancherichtlijnen van het land leggen strikte vereisten op voor wat betreft de privacy van consumenten en betalingsprotocollen. Ook hiermee moeten ondernemingen rekening houden.

De centrale bank van het land is de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). De RBNZ is verantwoordelijk voor de monetaire stabiliteit, de regulering van en het toezicht op het financiële systeem en geeft de valuta van Nieuw-Zeeland uit. De RBNZ werkt nauw samen met de Financial Markets Authority (FMA), een instantie die in 2011 is opgericht om toezicht te houden op het gedrag van financiële dienstverleners in Nieuw-Zeeland, en de Commerce Commission, die toezicht houdt op het betalingssysteem in de retail.

Betaalmethoden

In Nieuw-Zeeland zijn een hele reeks betaalopties beschikbaar, maar in de markt tekenen zich duidelijke trends af.

Huidig gebruik

Consumenten maken op grote schaal gebruik van creditcards. Dat gebeurt overal in Nieuw-Zeeland, van de bruisende steden tot in de townships op het platteland. Uit een enquête in 2022 bleek dat 77% van de Kiwi's de voorkeur gaf aan debet- of creditcards voor hun dagelijkse uitgaven, hoewel die voorkeur lijkt te veranderen.

In de afgelopen jaren is contactloos betalen in Nieuw-Zeeland steeds populairder geworden en die tendens heeft zich doorgezet tijdens de COVID-19-pandemie, toen consumenten kozen voor betaalmethoden waarbij fysiek contact tot een minimum werd beperkt. In 2022 gebruikte 84% van de mensen in het land methoden voor contactloos betalen, hoewel slechts ongeveer de helft dat consequent deed.

Mobiel betalen is sterk in populariteit toegenomen onder Nieuw-Zeelanders, en dat geldt vooral voor jongere mensen die in het digitale tijdperk zijn opgegroeid. Uit gegevens uit de enquête van 2022 blijkt dat 10% van de Kiwi's de voorkeur geeft aan mobiel betalen voor dagelijkse transacties, maar dat cijfer stijgt tot 20% voor mensen van 34 jaar en jonger. Deze gegevens laten zien dat betalingsvoorkeuren veranderen, en dat wordt nog eens versterkt door het vertrouwen dat consumenten hebben in de beveiliging van mobiele transacties.

Hoewel nieuwere betaalmethoden geleidelijk aan gangbaar worden, wordt nog steeds op grote schaal gebruikgemaakt van traditionele methoden zoals bankoverschrijvingen. Consumenten in het land geven de voorkeur aan platforms zoals POLi, een online betaalmethode voor elektronisch bankieren in Nieuw-Zeeland en Australië.

Populaire B2C-betaalmethoden in Nieuw-Zeeland

Populaire B2B betaalmethoden in Nieuw-Zeeland

 • Creditcards
 • Bankoverschrijvingen
 • Automatische incasso

Nieuw-Zeeland staat bekend om de vooruitstrevende financiële systemen, en digitale activa maken steeds meer opgang. Het gebruik van cryptovaluta is echter nog verre van gangbaar: volgens de Cryptocurrency Adoption Index van Finder had ongeveer 7% van de Nieuw-Zeelanders cryptovaluta in eigendom in 2022. Toch is door lokale cryptobeurzen zoals Easy Crypto en wereldwijde platforms zoals Coinbase de belangstelling voor digitale valuta toegenomen en heeft dat steeds meer Kiwi's in staat gesteld deel te nemen aan de digitale economie.

Marktbetreding: gemak en frictie

Het ontvangen van betalingen in Nieuw-Zeeland vraagt om een doordachte strategie voor tal van bedrijfsactiviteiten, van het innen van belasting tot het nemen van beveiligingsmaatregelen voor betalingen. Hier zijn een paar factoren waarmee je rekening moet houden:

Belastingen

De Goods and Services Tax (GST) van Nieuw-Zeeland geldt voor zowel consumenten als ondernemingen. Het standaard GST-tarief is 15%. GST is van toepassing op de meeste goederen en diensten, en consumenten betalen deze belasting direct wanneer ze een aankoop doen. Ondernemingen innen deze belasting en dragen deze later af aan de overheid. Een slordige omgang met GST, zoals te late betalingen of fouten in de berekening, kan leiden tot boetes. Ondernemingen moeten zich dus bewust zijn van de implicaties van GST.

Chargebacks

De Consumer Guarantees Act 1993 (CGA) staat centraal in de aanpak van chargebacks in Nieuw-Zeeland. Deze wet zegt dat klanten de garantie hebben dat goederen en diensten aan hun beschrijving voldoen, van acceptabele kwaliteit zijn en het beoogde doel dienen. Wanneer consumenten van mening zijn dat de ontvangen goederen of diensten niet voldoen aan de normen van de CGA, kunnen ze een chargeback in gang zetten bij hun creditcarduitgever of bank.

Consumenten hebben tot 120 dagen de tijd vanaf de transactiedatum om een chargeback aan te vragen. Doorgaans hebben ondernemingen een kortere periode om te reageren, inclusief het verzamelen en indienen van bewijsmateriaal om de claim aan te vechten.

Internationale betalingen

E-commerce verkoop zit wereldwijd in de lift, en dat geldt ook voor internationaal shoppen. Omdat klanten steeds vaker aankopen doen via internationale websites, is er steeds meer behoefte aan betaalgateways die meerdere valuta bieden, en oplossingen die wereldwijde transacties ondersteunen. Hier volgen belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden bij het ontvangen van internationale betalingen in Nieuw-Zeeland:

 • Handelsovereenkomst voor nauwere economische betrekkingen (CER)
  Australië is de belangrijkste handelspartner van Nieuw-Zeeland. De twee naties hebben een nauwe relatie die zijn weerslag vindt in de Closer Economic Relations (CER), een handelsovereenkomst die een soepele uitwisseling van goederen, diensten en investeringen stimuleert. Dit partnerschap verlaagt de bedrijfskosten voor ondernemingen die in beide landen actief zijn en maakt het gemakkelijker om internationale B2B-betalingen te ontvangen.

 • Valutaomwisseling
  Voor ondernemingen met internationale klanten is het gebruikelijk om een functionaliteit met meerdere valuta te hebben. Wisselkoersen worden bepaald tijdens transacties, doorgaans met kosten tussen 1% en 3%. Grondslag voor valutaomwisseling is de interbancaire koers - de koers waartegen banken onderling geld wisselen -, hoewel banken en valutawisseldiensten voor hun eigen wisselkoersen meestal een toeslag toevoegen aan de interbancaire koers. Ondernemingen kunnen deze kosten op zich nemen of doorberekenen aan de klant. Het financiële klimaat van Nieuw-Zeeland profiteert van de aanwezigheid van verschillende banken en externe platforms die valutaomwisseling vereenvoudigen, waaronder ASB Bank, XE, OFX en ANZ.

 • Platforms uit opkomende markten
  Omdat Nieuw-Zeeland dichtbij Azië ligt, moeten ondernemingen nagaan hoe ze internationale toeristen met verschillende betalingsvoorkeuren kunnen ondersteunen. Het kan een goed idee zijn om populaire Chinese betaalmethoden te accepteren zoals Alipay, om afrekenen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Beveiliging en privacy

In de betaalomgeving van Nieuw-Zeeland worden maatregelen inzake beveiliging, compliance en wet- en regelgeving voortdurend aangepast om nieuwe uitdagingen en kansen het hoofd te bieden. Relevante wet- en regelgeving is onder meer:

 • Wetgeving inzake gegevensbescherming
  De Privacy Act 2020 is een cruciale wet die voorschrijft hoe organisaties persoonsgegevens mogen verzamelen, gebruiken en openbaar maken. De nadruk ligt op transparantie, met belangrijke bepalingen inzake verplichte melding van datalekken, het opstellen van internationale richtlijnen voor gegevensstromen en sancties voor niet-naleving.

 • Antiwitwasregelgeving
  De Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) Act 2009 van Nieuw-Zeeland verplicht financiële instellingen om maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit omvat het uitvoeren van due diligence bij klanten, het monitoren van transacties en het melden van verdachte activiteiten aan de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Nieuw-Zeelandse politie.

 • Wetgeving inzake elektronische transacties
  De Electronic Transactions Act 2002 erkent de geldigheid van elektronische contracten, elektronische handtekeningen en andere elektronische communicatie. Dit heeft bijgedragen aan de groei van kanalen voor e-commerce en digitale betalingen in Nieuw-Zeeland.

 • Consumentenbescherming
  Duidelijke richtlijnen voor financiële dienstverleners, zoals met betrekking tot informatieverstrekking, transparantie over kosten en procedures voor het oplossen van geschillen, helpen consumenten te beschermen. De Financial Markets Authority (FMA) moet ervoor zorgen dat financiële markten eerlijk, efficiënt en transparant zijn.

 • Registratie van financiële diensten
  Entiteiten die actief zijn in de financiële sector, moeten zich registreren in het Financial Service Providers Register (FSPR) om te waarborgen dat hun diensten betrouwbaar en compliant zijn. Deze registratie is een vorm van kwaliteitsborging die het vertrouwen van consumenten en bedrijven bevordert.

Belangrijkste succesfactoren

Hoewel Nieuw-Zeeland een voortrekkersrol vervult wat betreft innovaties op het gebied van betalingen, worstelt het land met uitdagingen op gebieden als acceptatie van technologie en nuancering in de regelgeving. Ondernemingen moeten deze problemen aanpakken om veerkrachtig en succesvol in Nieuw-Zeeland te opereren. Kies voor een veelzijdige aanpak voor het ontvangen van betalingen in Nieuw-Zeeland:

 • Uiteenlopende betaalopties
  De totale waarde van digitale betalingen in Nieuw-Zeeland blijft elk jaar toenemen en bedraagt in 2028 naar verwachting $ 23,3 miljard USD. Acceptatie is echter minder waarschijnlijk onder oudere bevolkingsgroepen en mensen op het platteland. Ondernemingen moeten meerdere betaalmethoden aanbieden om op verschillende voorkeuren in te spelen.

 • Gelokaliseerde initiatieven
  Stem acties of betaalopties af op regionale evenementen en respecteer de rijke Māori-cultuur. Dat kan een gevoel van inclusiviteit oproepen en de perceptie van de onderneming onder klanten verbeteren. KiwiSaver, het vrijwillige spaarprogramma van Nieuw-Zeeland, speelt een belangrijke rol in de financiën van veel Nieuw-Zeelanders. Ondernemingen die grotere transacties afhandelen, zoals de aankoop van onroerend goed of luxeartikelen, kunnen betaaloplossingen integreren die opnames bij KiwiSaver of gerelateerde financiële producten mogelijk maken.

 • Intuïtief systeem met meerdere valuta
  Nieuw-Zeeland heeft grote aantrekkingskracht als toeristische bestemming. Door opties te bieden voor valuta van landen waaruit de meeste bezoekers afkomstig zijn, zoals Australië en China, kan de betaalervaring voor internationale klanten verbeteren.

 • Strikte naleving van wet- en regelgeving
  Het is essentieel om op de hoogte te blijven van specifieke financiële wet- en regelgeving van Nieuw-Zeeland, zoals de Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009. Ondernemingen die deze wet- en regelgeving naleven, tonen aan dat ze zich inzetten om op een wettelijk toegestane manier te opereren. En dat kan weer het vertrouwen van klanten vergroten.

 • Werkwijzen voor betere beveiliging
  Klanten vinden beveiliging bij betalingen belangrijk. Ondernemingen die hoogwaardige beveiligingsprotocollen implementeren, zoals tweefactor- en 3D Secure-authenticatie bieden klanten extra zekerheid.

Kernpunten

Ondernemingen die een veelzijdige strategie hanteren om de betaalervaring van klanten te verbeteren, kunnen succesvol in Nieuw-Zeeland opereren. Ook naleving van de wet- en regelgeving van het land, het inspelen op uiteenlopende betalingsvoorkeuren en het afstemmen van strategische beslissingen op lokale klanten zijn belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden bij uitbreiding naar Nieuw-Zeeland. Met deze tips kun je jouw strategische visie succesvol vormgeven in Nieuw-Zeeland:

Regelgevingskader voor lokaal zakendoen

 • Zorg dat je inzicht hebt in de wetgeving inzake lokale elektronische transacties
  Neem de Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 en de Electronic Transactions Act 2002 aandachtig door om na te gaan of je bedrijf de toepasselijke wet- en regelgeving naleeft.

 • Volg de richtlijnen voor consumentenbescherming
  Lees de Consumer Guarantees Act 1993 (CGA) om na te gaan of je producten of diensten hieraan voldoen, waardoor het aantal chargebacks kan verminderen.

 • Bescherm klantgegevens
  Naast de voorschriften die worden beschreven in de Privacy Act 2020, moet je voldoen aan de vereisten van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) om kaarthoudergegevens te beschermen en frauduleuze transacties te voorkomen.

Combinatie van traditionele en moderne betaalmethoden

 • Speel in op verschillen in digitale betalingen
  Digitale betalingen zijn in opkomst, maar worden nog lang niet overal toegepast. Accepteer contante betalingen voor fysieke aankopen om te voorkomen dat klanten weglopen die nog niet op een digitale methode zijn overgestapt. Bied een mix van digitale betaalopties, waaronder creditcards, debitcards en digitale wallets zodat je allerlei klanten, zowel fysiek als online, van dienst kunt zijn.

 • Pak beveiligingsproblemen van klanten van tevoren aan
  Hoewel Nieuw-Zeeland open staat voor technologie, geeft 27% van de mensen aan dat veiligheid en beveiliging voor hen topprioriteit heeft bij het overwegen van een nieuwe betaalmethode. Zorg dat je transparant bent over de beveiligingsprotocollen van je onderneming voor verschillende soorten betalingen.

 • Omzeil beperkingen in de infrastructuur
  Open bankieren biedt een wereld aan mogelijkheden, maar de groei ervan in Nieuw-Zeeland stuit op hindernissen: 76% van de mensen zegt niet bekend te zijn met het concept. De vier grootste banken van het land zijn echter van plan om in 2024 open bankieren te implementeren. Vooral voor B2B-betalingen moet je klanten aanvullende informatie geven over open bankieren en alternatieve betaalmethoden aanbieden.

Afstemming van initiatieven op klanten in Nieuw-Zeeland

 • Integreer binnenlandse betaalplatforms
  POLi, een online betaalmethode voor online bankieren in Nieuw-Zeeland en Australië, is een populair platform onder de plaatselijke bevolking. Integreer POLi als een betaalgateway om lokale consumenten te laten zien dat je onderneming inspeelt op hun behoeften.

 • Houd rekening met de cultuur van de Māori
  Respecteer de cultuur en het erfgoed van de Māori door bijvoorbeeld Te Reo Māori-taalopties of visuele elementen in de betaalinterface op te nemen. Dergelijke toevoegingen kunnen je aanzienlijk helpen bij het opbouwen van de klantloyaliteit.

 • Zorg voor regionale aanbiedingen
  In Nieuw-Zeeland worden tal van regionale evenementen georganiseerd zoals het New Zealand Sevens-rugbytoernooi en de Hawke's Bay Food and Wine Classic. Door acties of betaalopties af te stemmen op deze evenementen kun je het aantal transacties verhogen.

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en moet niet worden opgevat als juridisch of fiscaal advies. Stripe verklaart of garandeert niet dat de informatie in dit artikel nauwkeurig, volledig, adequaat of actueel is. Voor aanbevelingen voor jouw specifieke situatie moet je het advies inwinnen van een bekwame, in je rechtsgebied bevoegde advocaat of accountant.

Klaar om aan de slag te gaan?

Maak een account en begin direct met het ontvangen van betalingen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een pakket op maat voor je onderneming samen te stellen.