Betalningar i Nya Zeeland: En detaljerad guide

Payments
Payments

Ta emot betalningar online, i fysisk miljö och globalt med en betalningslösning som är skapad för alla typer av företag – från växande startup-företag till globala storföretag.

Läs mer 
 1. Introduktion
 2. Läget på marknaden
 3. Betalningsmetoder
  1. Aktuell användning
  2. Populära B2C-betalningsmetoder i Nya Zeeland
  3. Nya trender
 4. Faktorer att beakta vid marknadsinträde
  1. Skatter
  2. Återkrediteringar och tvister
  3. Internationella betalningar
  4. Säkerhet och integritet
 5. Viktiga framgångsfaktorer
 6. Viktiga lärdomar
  1. Lär känna det lokala regelverket
  2. Blanda traditionella och moderna betalningsmetoder
  3. Skräddarsy initiativ för kunder i Nya Zeeland

Nya Zeelands konsumenter spenderade nästan 45 miljarder NZD 2023 – en rekordhög nivå, enligt uppgifter från Trading Economics. Det finns en stor potential för företag som överväger att expandera till landet. Men precis som på alla nya marknader kommer etableringen i Nya Zeeland med sina egna utmaningar, från reglerande hinder till unika betalningspreferenser bland lokalbefolkningen.

Nedan beskriver vi hur utländska företag som överväger att expandera till Nya Zeeland kan beakta nyckelfaktorer på den nyzeeländska marknaden:

 • Lär känna det lokala regelverket
 • En blandning av traditionella och moderna betalningsmetoder
 • Skräddarsy initiativ för kunder i Nya Zeeland

Läget på marknaden

En dynamisk blandning av betalningsmetoder formar betalningssektorn i Nya Zeeland, och dessa metoder fortsätter att förändras i takt med att ny teknik dyker upp. Fastän nyare elektroniska betalningsmetoder som mobila betalningar ökar i popularitet är kredit- och bankkort fortfarande det primära sättet för nyzeeländare att betala. Nya Zeelands officiella valuta är den nyzeeländska dollarn, ofta förkortad till NZD eller en NZ$-symbol.

Nya Zeelands position i Asien-Stillahavsområdet (APAC) möjliggör konstant handel med andra APAC-länder såsom Australien och Kina, så företag som är verksamma i Nya Zeeland måste överväga gränsöverskridande betalningar och valutaväxlingar. Landets regelverk och branschriktlinjer ställer strikta krav på konsumenternas integritet och betalningsprotokoll som företag också måste överväga.

Landets centralbank är Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Den upprätthåller monetär stabilitet, reglerar och övervakar det finansiella systemet och utfärdar Nya Zeelands valuta. RBNZ har ett nära samarbete med Financial Markets Authority (FMA) – som inrättades 2011 för att övervaka finansiella tjänsteföretag i Nya Zeeland – och Commerce Commission, som övervakar detaljhandelns betalsystem.

Betalningsmetoder

Nya Zeeland erbjuder en mängd olika betalningsalternativ, men det finns tydliga trender som formar marknaden.

Aktuell användning

Konsumenter i hela Nya Zeeland använder i stor utsträckning kreditkort, från livliga städer till byar på landsbygden. Enligt en undersökning från 2022 föredrog 77 % av nyzeeländare att använda bank- eller kreditkort för sina dagliga utgifter, även om dessa preferenser verkar förändras.

Under de senaste åren har kontaktlösa betalningar ökat i popularitet i Nya Zeeland, vilket förstärktes ytterligare under covid-19-pandemin, när konsumenterna valde betalningsmetoder som minimerade fysisk kontakt. År 2022 använde 84 % av befolkningen i landet kontaktlösa betalningsmetoder, även om bara cirka hälften använde det konsekvent.

Mobila betalningar har ökat kraftigt i popularitet bland nyzeeländare, särskilt bland yngre människor som har växt upp under den digitala eran. Data från 2022 års undersökning visar att 10 % av nyzeeländare föredrar mobila betalningar för dagliga transaktioner, även om den siffran hoppar till 20 % för personer 34 år och yngre. Dessa data visar på en underliggande förändring i betalningspreferenser, stärkt av konsumenternas förtroende för mobil transaktionssäkerhet.

Medan nyare betalningsformer gradvis blir allt vanligare har traditionella metoder som banköverföringar behållit sin plats på marknaden. Nyzeeländska konsumenter föredrar plattformar som POLi, en e-betalningsmetod som tillhandahålls via onlinebanker i Nya Zeeland och Australien.

Populära B2C-betalningsmetoder i Nya Zeeland

Populära B2B-betalningsmetoder i Nya Zeeland

 • Kreditkort
 • Banköverföringar
 • Autogiro

Nya trender

Nya Zeeland är känt för sina progressiva finansiella system, och digitala tillgångar har blivit allt populärare under de senaste åren. Användningen av kryptovaluta är dock långt från allestädes närvarande: enligt Finders Cryptocurrency Adoption Index ägde cirka 7 % av nyzeeländarna kryptovalutor 2022. Ändå har lokala kryptovalutabörser som Easy Crypto och globala plattformar som Coinbase ökat intresset för digitala valutor och gjort det möjligt för nyzeeländare att delta i den digitala ekonomin.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Att ta emot betalningar i Nya Zeeland kräver väl avvägda strategier för en rad olika affärsverksamheter, inklusive strategier för skatteuppbörd och betalningsrelaterade säkerhetsåtgärder. Här är några faktorer att tänka på:

Skatter

Nya Zeelands skatt på varor och tjänster (GST) gäller för både konsumenter och företag. Standardmomssatsen är 15 %. GST tillämpas på de flesta varor och tjänster och konsumenterna betalar denna skatt direkt när de gör ett köp. Företagen tar ut och betalar sedan in denna skatt till myndigheterna. Felaktig hantering av GST – som sena betalningar eller beräkningsfel – kan leda till straffavgifter, så företag måste vara medvetna om GST:s effekter.

Återkrediteringar och tvister

Consumer Guarantees Act 1993 (CGA) är central för Nya Zeelands inställning till återkrediteringar. Denna lag säger att kunderna ska garanteras att varor och tjänster överensstämmer med deras beskrivning, är av acceptabel kvalitet och tjänar sina avsedda syften. När konsumenter anser att de varor eller tjänster de fått inte uppfyller de standarder som anges i CGA kan de initiera en återkreditering (chargeback) hos deras kreditkortsutgivare eller bank.

Konsumenter har upp till 120 dagar på sig från transaktionsdatumet att göra en återkreditering. Vanligtvis har företag en kortare tidsfrist på sig att svara, vilket inkluderar att samla och skicka in bevis för att bestrida anspråket.

Internationella betalningar

E-handelsförsäljningen ökar över hela världen, inklusive gränsöverskridande handel. I takt med att kunderna i allt högre grad köper från internationella webbplatser finns det ett växande behov av betalningsgateways med flera valutor och lösningar som stöder globala transaktioner. Här är några viktiga aspekter rörande acceptans av internationella betalningar i Nya Zeeland att överväga:

 • Closer Economic Relations (CER)
  Australien är Nya Zeelands främsta handelspartner. De två nationerna delar en relation som är djupt rotad i handelsavtalet Closer Economic Relations (CER) som främjar ett sömlöst utbyte av varor, tjänster och investeringar. Partnerskapet sänker kostnaderna för företag med verksamhet i båda länderna och gör det enklare att ta emot gränsöverskridande B2B-betalningar (business-to-business).

 • Valutaväxling
  För företag som stöder internationella kunder är det standard att ha funktioner för flera valutor. Konverteringsgraden bestäms under transaktionerna, med typiska avgifter mellan 1 % och 3 %. Det grundläggande måttet i valutakonverteringen är kursen mellan banker – den kurs enligt vilken banker växlar pengar med varandra – även om det är vanligt att banker och växlingstjänster lägger till ett påslag på kursen när de presenterar sina egna omräkningskurser. Företag kan välja att absorbera denna kostnad eller föra över den på kunden. Nya Zeelands finansiella miljö drar nytta av närvaron av flera banker och tredjepartsplattformar som förenklar valutakonvertering, inklusive ASB Bank foreign exchange, XE, OFX och ANZ.

 • Plattformar från tillväxtmarknader
  På grund av Nya Zeelands närhet till Asien bör företag överväga hur de kan stödja internationella turister med olika betalningspreferenser. Det kan vara till hjälp att ta emot populära kinesiska betalningsmetoder som Alipay för att göra kassaprocessen så enkel som möjligt.

Säkerhet och integritet

I Nya Zeelands betalningsmiljö anpassas ständigt åtgärder för säkerhet, efterlevnad och regelverk för att möta nya utmaningar och möjligheter. Relevanta bestämmelser inkluderar:

 • Lagar om dataskydd
  Privacy Act 2020 är en central del av lagstiftningen som dikterar hur organisationer samlar in, använder och lämnar ut personlig information. Den betonar transparens, med viktiga bestämmelser som obligatorisk rapportering av dataintrång, fastställande av internationella riktlinjer för dataflöden och påföljder för bristande efterlevnad.

 • Regler för bekämpning av penningtvätt
  Nya Zeelands Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) Act 2009 kräver att finansinstitut genomför åtgärder som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta inkluderar att utföra kundkännedom, övervaka transaktioner och rapportera misstänkta aktiviteter till Financial Intelligence Unit (FIU) vid Nya Zeelands polis.

 • Lagar om elektroniska transaktioner
  Electronic Transactions Act 2002 identifierar giltigheten av elektroniska kontrakt, elektroniska signaturer och annan elektronisk kommunikation. Detta har bidragit till att främja tillväxten av e-handels- och digitala betalningskanaler i Nya Zeeland.

 • Konsumentskydd
  Tydliga riktlinjer för leverantörer av finansiella tjänster – när det gäller tillhandahållande av information, transparens i avgifter och tvistlösningsmekanismer – bidrar till att skydda konsumenterna. Financial Markets Authority (FMA) ansvarar för att se till att finansmarknaderna är rättvisa, effektiva och transparenta.

 • Registrering av finansiella tjänster
  Enheter som är verksamma inom finanssektorn måste registrera sig i registret över leverantörer av finansiella tjänster (FSPR) för att säkerställa att deras tjänster är tillförlitliga och uppfyller kraven. Denna registrering är en form av kvalitetssäkring som skapar förtroende hos konsumenter och företag.

Viktiga framgångsfaktorer

Nya Zeeland ligger i framkant när det gäller många betalningsinnovationer, men landet brottas trots det med utmaningar rörande allt från teknikanvändning till nyanser i regelverket. Företag måste ta itu med dessa frågor för att upprätthålla en motståndskraftig och framgångsrik affärsverksamhet i Nya Zeeland. Så tar du emot betalningar på ett mångsidigt sätt i Nya Zeeland:

 • Olika betalningsalternativ
  Det totala värdet av digitala betalningar i Nya Zeeland fortsätter att öka varje år och förväntas uppgå till 23,3 miljarder USD 2028. Användning av digitala betalningar är dock mindre sannolikt bland den äldre befolkningen och människor på landsbygden. Företag bör erbjuda flera betalningsmetoder för att stödja olika preferenser.

 • Lokala initiativ
  Att anpassa kampanjer eller betalningserbjudanden efter regionala evenemang och uppmärksamma den rika maorikulturen kan främja en känsla av inkludering och förbättra kundernas uppfattning om verksamheten. KiwiSaver, Nya Zeelands frivilliga sparinitiativ, spelar en viktig roll i ekonomin för många nyzeeländare. Företag som hanterar större transaktioner, t.ex. köp av fastigheter eller lyxartiklar, kan integrera betalningslösningar som tar emot KiwiSaver-uttag eller relaterade finansiella produkter.

 • Intuitivt system med flera valutor
  Med tanke på Nya Zeelands attraktionskraft som turistmål kan valutorna i de främsta besöksnationerna som Australien och Kina förbättra betalningsupplevelsen för internationella kunder.

 • Strikt regelefterlevnad
  Det är viktigt att vara medveten om Nya Zeelands specifika finansiella regler, såsom Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009. Företag som följer dessa regler visar ett engagemang för laglig verksamhet som kan öka kundernas förtroende.

 • Stärkta säkerhetsrutiner
  Kunderna värdesätter betalningssäkerhet. Företag som implementerar förstklassiga säkerhetsprotokoll, såsom tvåfaktors- och 3D Secure-autentisering, ger kunderna ökad säkerhet.

Viktiga lärdomar

Genom att förbättra kundernas betalningsupplevelser med hjälp av en mångsidig strategi kan företag som är verksamma i Nya Zeeland blomstra. Att säkerställa efterlevnad med landets regelverk, tillgodose olika betalningspreferenser och skräddarsy strategiska beslut efter de lokala kunderna är även de viktiga aspekter att tänka på när man expanderar till Nya Zeeland. Här är tips som hjälper din strategiska vision att blomstra i Nya Zeeland:

Lär känna det lokala regelverket

 • Förstå lokala lagar om elektroniska transaktioner
  Granska Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 och Electronic Transactions Act 2002 för att säkerställa att ditt företag följer tillämpliga förordningar.

 • Följ riktlinjerna för konsumentskydd
  Läs Consumer Guarantees Act 1993 (CGA) för att se till att dina produkter eller tjänster håller måttet, vilket kan minska risken för återkrediteringar och tvister.

 • Skydda kunddata
  Följa bestämmelserna i Privacy Act 2020 samt kraven i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) för att skydda kortinnehavarens information och förhindra bedrägliga transaktioner.

Blanda traditionella och moderna betalningsmetoder

 • Planera för skillnader i digitala betalningar
  Digitala betalningar är på frammarsch, men de är ännu inte universella. Ta emot kontanter för fysiska köp för att undvika att stöta bort kunder som inte har anammat digitala metoder. Erbjuda en blandning av digitala betalningsalternativ, inklusive kredit- och bankkort och digitala plånböcker, för att tillgodose en rad olika kunder både i fysisk miljö och online.

 • Ta itu med kundernas säkerhetsrelaterade oro direkt
  Fastän Nya Zeelands inställning till teknik är framåtblickande nämner 27 % av befolkningen säkerhet och trygghet som högsta prioritet när de överväger en ny betalningsmetod. Var transparent med ditt företags säkerhetsprotokoll för olika typer av betalningar.

 • Kringgå begränsningar i infrastrukturen
  Öppna banktjänster erbjuder en värld av möjligheter, även om dess tillväxt i Nya Zeeland står inför utmaningar: 76 % av befolkningen säger att de inte känner till konceptet. Landets fyra största banker planerar dock att implementera öppna banktjänster 2024. Särskilt när det gäller B2B-betalningar bör du ge kunderna ytterligare information om öppna banktjänster och erbjuda alternativa betalningsmetoder.

Skräddarsy initiativ för kunder i Nya Zeeland

 • Implementera nationella betalningsplattformar
  POLi, en e-betalningsmetod för onlinebanker i Nya Zeeland och Australien, är en populär plattform bland lokalbefolkningen. Integrera POLi som en betalningsgateway för att visa lokala konsumenter att ditt företag är anpassat till deras behov.

 • Var medveten om maoriernas kulturella status
  Uppmärksamma den maoriska kulturen och arvet genom att till exempel införliva Te Reo Māori-språkalternativ eller visuella element i betalningsgränssnittet. Tillägg som dessa kan avsevärt hjälpa dig att främja kundlojalitet.

 • Skapa regionala erbjudanden
  Nya Zeeland är värd för regionala evenemang som rugbyturneringen New Zealand Sevens och Hawke's Bay Food and Wine Classic. Genom att skapa kampanjer eller betalningserbjudanden i linje med dessa händelser kan du öka transaktionsfrekvensen.

Innehållet i den här artikeln är endast avsett för allmänna informations- och utbildningsändamål och ska inte tolkas som juridisk eller skatterelaterad rådgivning. Stripe garanterar inte att informationen i artikeln är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell. Du bör uppsöka en behörig advokat eller revisor som är licensierad att praktisera i din jurisdiktion för att få råd om din specifika situation.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.