ข้อกำหนดสำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยง

Last updated: May 3, 2022

ข้อกำหนดสำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยง

เรามอบบริการสำหรับผู้บริโภคเพื่อให้คุณเชื่อมโยงบัญชีการเงินและแชร์ข้อมูลทางการเงินกับเราและบุคคลอื่นที่คุณอนุญาตได้อย่างง่ายดาย และได้รับประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น ข้อกำหนดสำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงฉบับนี้ รวมทั้งข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผู้บริโภคข้างต้น มีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้งานบริการสำหรับผู้บริโภคนี้

เมื่อคุณใช้บริการต่างๆ จากผู้ค้า (กล่าวคือผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ) ที่เปิดใช้งานบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ เราจะขอให้คุณเชื่อมโยงบัญชีการเงินของคุณจำนวนหนึ่งบัญชีขึ้นไป หากคุณตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชีการเงินกับเรา ทั้งเรา รวมถึงผู้ค้าในกรณีที่มีการระบุ (ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจของเรา) จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีการเงินของคุณ ตัวอย่างเช่น หลังจากคุณตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชีการเงินแล้ว ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจอาจจะยืนยันว่าบัญชีการเงินนั้นถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบยอดคงเหลือของคุณ เราอาจนำข้อมูลบัญชีการเงินของคุณมาปรับปรุงประสิทธิภาพการชำระเงินที่คุณร้องขอ ประเมินสิทธิ์การใช้งานของคุณ เสนอบริการสำหรับผู้บริโภคของเราและบริษัทในเครือให้กับคุณ รวมถึงนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

สถาบันการเงินหรือพาร์ทเนอร์ที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) จะเป็นผู้มอบข้อมูลบัญชีการเงินให้เราโดยตรง เราเรียกสถาบันการเงินและพาร์ทเนอร์เหล่านี้ว่า "แหล่งข้อมูล" Finicity Corporation คือหนึ่งในแหล่งข้อมูลของเรา ข้อกำหนดของพวกเขาดูได้จากที่นี่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงโดยการอ้างอิงในส่วนนี้ บริการสำหรับผู้บริโภคนี้ไม่ได้รับการรับรองหรือการสนับสนุนโดยบุคคลที่สามที่อนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของพวกเขาผ่านบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ และเราไม่ใช่ตัวแทนของบุคคลที่สามเหล่านั้น

การที่คุณตกลงเชื่อมโยงบัญชีการเงินโดยใช้บริการสำหรับผู้บริโภคนี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบัญชีทางการเงินดังกล่าวจนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี และหลังจากเชื่อมโยงบัญชีการเงินแล้ว เราและแหล่งข้อมูลของเราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้จากบัญชีที่คุณเลือกเป็นประจำ

 • ข้อมูลเจ้าของบัญชี รวมถึงข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ)
 • ยอดคงเหลือในบัญชี รวมถึงยอดคงเหลือปัจจุบันและยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ
 • รายละเอียดบัญชี รวมถึงประเภทบัญชีและธนาคาร เลขบัญชีและ Routing Number
 • ธุรกรรมในบัญชี เช่น ยอดคงเหลือ วันที่ทำธุรกรรม ผู้รับชำระเงิน ตำแหน่งที่ตั้ง ธุรกรรม คำอธิบาย และจำนวนเงิน และ
 • ข้อมูลเข้าสู่ระบบของสถาบันการเงินในบางกรณี ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อที่เรานำมาใช้กับสถาบันทางการเงินของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลของคุณไปใช้มีดังต่อไปนี้

 • ยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ
 • อำนวยความสะดวกให้กับการประมวลผลการชำระเงินที่ร้องขอ
 • ลดการฉ้อโกง บรรเทาความสูญเสีย หรือความเสียหายอื่นๆ ทั้งต่อคุณ ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ และเรา
 • ประเมินสิทธิ์การใช้งานของคุณ แล้วเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ให้คุณ
 • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา
 • ให้การสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับนี้ และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับความยินยอมจากคุณและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยของผู้บริโภค สำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดจำไว้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเราระบุแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเฉพาะของเราเท่านั้น โดยไม่รวมแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ และเราได้ใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stripe.com/docs/security/stripe

คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการอนุญาตให้เราและแหล่งข้อมูลของเราเข้าถึงข้อมูลในบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงของคุณ หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร โปรดดำเนินการผ่านทางแบบฟอร์มการยกเลิกการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ คุณยังใช้แบบฟอร์มดังกล่าวขอให้เราลบข้อมูลที่ได้จากบัญชีการเงินของคุณ รวมถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบในการเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องได้ด้วย หากคุณต้องการขอให้ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจลบสำเนาข้อมูลของคุณที่ได้รับผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ โปรดติดต่อผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจโดยตรง หลังจากดำเนินการตามคำขอยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทั้งเรา แหล่งข้อมูล และผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบัญชีธนาคารที่ยกเลิกการเชื่อมโยงแล้วอีกต่อไป และโปรดทราบว่าการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้ยกเลิกหรือหยุดการชำระเงิน (รวมถึงการชำระเงินตามรอบ) ที่คุณให้อนุญาตไปแล้วได้

คุณอาจจะเลือกให้เราบันทึกข้อมูลบัญชีการเงินเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ชำระเงินให้แก่ผู้ค้าที่มีสิทธิ์ (ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจของเรา) ในอนาคตได้เช่นกัน รวมถึงการชำระเงินบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ค้าเหล่านี้ด้วย หากคุณยินยอมให้เราจดจำคุณไว้ในระบบ เราจะเก็บข้อมูลระบุตัวตนบางอย่าง เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (“ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ”) และข้อมูลบัญชีการเงินที่คุณส่งให้เรา (“รายละเอียดบัญชีการชำระเงิน”) นอกจากนี้ เรายังจะจัดเก็บข้อมูลจากบัญชีการเงินของคุณด้วย เช่น ชื่อ ที่อยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในรายละเอียดบัญชีการชำระเงิน ข้อดีของการจดจำคุณไว้ในระบบก็คือ คุณอาจจะชำระเงินให้กับผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจรายเดิมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น รวมทั้งตอนที่คุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจที่มีสิทธิ์รายอื่นๆ ของเราด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสำหรับบัญชี Link ข้างต้น