What is Mastercard? A comprehensive guide to the global card network

Payments
Payments

Ta emot betalningar online, i fysisk miljö och globalt med en betalningslösning som är skapad för alla typer av företag – från växande startup-företag till globala storföretag.

Läs mer 
 1. Introduktion
 2. Vad är Mastercard?
 3. Var används Mastercard?
 4. Vem använder Mastercard?
  1. Kort för personligt bruk
  2. Företag och organisationer
  3. Kort för specialbruk
  4. Sektorspecifika kort
 5. Så fungerar Mastercard
  1. Mastercard som leverantör av företagsfinansiering
  2. Mastercard som kortbetalningsnätverk
 6. Affärsfördelar med att ta emot Mastercard
 7. Mastercards säkerhetsåtgärder
 8. Krav för företag som tar emot Mastercard-betalningar
 9. Alternativ till Mastercard

Mastercard, en viktig kraft inom den globala betalningssektorn, tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster till företag och privatpersoner i olika branscher. Den hanterar en mängd olika transaktionstyper, med stöd av dess starka dataanalys och stränga säkerhetsprotokoll.

Mastercard genererade 22,2 miljarder USD i intäkter 2022, vilket indikerar ett starkt affärsresultat trots en utmanande ekonomisk miljö. Dess räckvidd och kapacitet har dock begränsningar, särskilt på marknader där lokala betalningssystem dominerar.

Nedan kommer vi att diskutera hur Mastercard fungerar, var det är verksamt, vem det betjänar och vilka produkter och tjänster det erbjuder. Oavsett om du funderar på lokal betalningshantering, globala transaktioner eller någon annan aspekt av betalningsverksamhet, här är vad du behöver veta.

Vad innehåller den här artikeln?

 • Vad är Mastercard?
 • Var används Mastercard?
 • Vem använder Mastercard?
 • Hur Mastercard fungerar
 • Affärsfördelar med att ta emot Mastercard
 • Mastercards säkerhetsåtgärder
 • Krav för företag som tar emot Mastercard-betalningar
 • Alternativ till Mastercard

Vad är Mastercard?

Mastercard är ett internationellt företag som driver ett globalt finansiellt nätverk. Genom detta nätverk underlättar det elektronisk överföring av pengar (EFT) med hjälp av märkesbaserade bankkort, kreditkort och förbetalda kort. Som en mellanhand mellan finansinstitut och företag stöder Mastercard betalningshantering genom att hantera auktorisering, clearing och avräkning av transaktioner.

Mastercards nätverk bygger på en grund av interoperabilitet och skalbarhet och är en viktig del av den globala handelsinfrastrukturen. Det kan hantera ett stort antal olika betalningstyper – från B2B-betalningar (business-to-business) till P2P-betalningar (person-to-person) – över gränser och valutor. Mastercard erbjuder också avancerad analys, betalningsgateway-lösningar och system för bedrägeribekämpning, som tillgodoser de olika behoven hos alla – från enskilda kunder till globala konton, storföretag och plattformar som hanterar höga transaktionsvolymer.

Mastercards tjänster, baserade på API:er (Application Programming Interfaces), integreras med en mängd olika plattformar och erbjuder flexibilitet till företag som behöver skräddarsydda betalningslösningar. Nätverket utökar också sin funktionalitet genom strategiska partnerskap, vilket ger mervärdestjänster som belöningsprogram, finansiering av leveranskedjan och digital identitetsverifiering.

Var används Mastercard?

Mastercard har ett betydande globalt fotavtryck och underlättar transaktioner i över 210 länder och territorier. Nätverkets räckvidd sträcker sig också över en mängd olika finansiella miljöer, inklusive detaljhandel, e-handel, statliga organisationer och finansinstitut. Företag inom olika sektorer – från hotell- och restaurangbranschen till hälso- och sjukvård – tar emot Mastercard-märkta betalningsalternativ. Även om det till en början fick en framträdande plats genom POS-system, har dess omfattning breddats avsevärt i och med ökningen av digitala betalningar.

Mastercards globala betalningsnätverk används i stor utsträckning för både privata och kommersiella transaktioner. Med mer än 1,1 miljarder kreditkort aktivt i omlopp rankas det bland de mest använda betalningssystemen över hela världen. Här är en översikt över dess närvaro runt om i världen:

 • Nordamerika och Europa: Mastercard används flitigt i USA, Kanada, Storbritannien och flera länder i Europa. Nätverket hanterar en mängd olika transaktionstyper, från att köpa livsmedel till att betala B2B-kontrakt på flera miljoner USD.

 • Asien-Stillahavsregionen: Mastercard är ett populärt betalningsalternativ i Australien, Japan och Singapore. I Kina och Indien, som båda har starka inhemska betalningsnätverk, används Mastercard ofta för internationella transaktioner.

 • Latinamerika: I länder som Brasilien, Argentina och Mexiko är Mastercard en standardbetalningsmetod. Företaget samarbetar med lokala banker för att erbjuda specialiserade produkter som är skräddarsydda för de finansiella behoven i dessa länder.

 • Mellanöstern och Afrika: Mastercard växer i popularitet i bland annat Förenade Arabemiraten och Sydafrika. Nätverket expanderar också till mindre mogna finansmarknader i Afrika söder om Saharaöknen.

Mastercard erbjuder ett omfattande utbud av tjänster som går utöver transaktionshantering. Dessa inkluderar robust identifiering av bedrägeri, dataanalystjänster och anpassade finansiella produkter för hantering av leveranskedjan. Dess investering i modern teknik möjliggör API-baserade integrationer, vilket stöder ett brett utbud av anpassade finansiella lösningar för storskalig verksamhet.

Vem använder Mastercard?

Medan de exakta marknadsandelarna fluktuerar, är Mastercard inflytelserikt på de flesta globala marknader. Mastercard är särskilt starkt i Europa och Nordamerika för betalnings- och faktureringsändamål. Här är några av de viktigaste sektorerna där Mastercard har en stark närvaro:

 • Detaljhandel och e-handel
  Mastercard tas emot av ett brett utbud av detaljhandelsanläggningar, från lokala butiker till globala detaljhandelskedjor. Onlineplattformar gynnar det också för dess hastighet och säkerhetsfunktioner.

 • Besöksnäring och resor
  Internationella resenärer, såväl som hotell och flygbolag, är starkt beroende av Mastercard. Dess globala närvaro gör det till ett föredraget val för att göra bokningar och slutföra betalningsprocesser.

 • Allmännyttiga tjänster
  Teleoperatörer, vatten- och elbolag och andra tjänsteleverantörer tar emot Mastercard för engångsbetalningar och återkommande betalningar.

 • Offentlig sektor och institutioner
  Statliga myndigheter och utbildningsinstitutioner använder Mastercard för köp i stora volymer. Dessa transaktioner innehåller ofta nivå 3-data, som ger en omfattande uppsättning transaktionsinformation, till exempel specifika köpta artiklar, skattebelopp och andra detaljer. Att tillhandahålla denna detaljnivå kan ofta minska transaktionskostnaderna.

 • B2B-transaktioner
  Mastercard är också framträdande inom B2B-sektorn och stöder olika betalningsalternativ som virtuella kort som är särskilt skräddarsydda för bulkbetalningar och leverantörsuppgörelser.

 • Nya betalningstekniker
  Digitala plånböcker och appar för mobilbetalning använder ofta Mastercard som ett primärt nätverk för tokeniserade transaktioner.

 • Gränsöverskridande transaktioner
  Mastercard är skickligt på att hantera internationella transaktioner genom att erbjuda stöd för flera valutor och gynnsamma valutaväxlingskurser.

 • Abonnemangsmodeller
  SaaS-plattformar (Software-as-a-Service) och andra företag som är beroende av intäktsflöden från abonnemang använder ofta Mastercard för återkommande fakturering.

 • Finansiella tjänster
  Kapitalförvaltare, hedgefonder och andra finansiella organisationer använder Mastercard för penningöverföringar, investeringsaktiviteter och likviditetshantering.

Förutom sin popularitet på dessa marknader är Mastercard en stöttepelare för vissa kundsegment och företag, inklusive:

Kort för personligt bruk

 • Unga vuxna
  Unga vuxna förlitar sig ofta på grundläggande kredit- eller bankkort. Tillgänglighet och användarvänlighet är de viktigaste frågorna, och de använder ofta sina kort för onlineshopping, samåkningstjänster och appar för matleveranser.

 • Familjer med medelinkomst
  Med en mer etablerad ekonomisk ställning väljer medelinkomstfamiljer ofta kort som erbjuder belöningar eller cashback. Det här segmentet är mer benäget att använda sina kort för större utgifter som semester eller hemförbättringar.

 • Förmögna privatpersoner
  Rikare kunder väljer vanligtvis premium- eller lyxkort. Dessa kort tar ut högre avgifter men erbjuder omfattande förmåner, såsom exklusiva reseförmåner och conciergetjänster.

Företag och organisationer

 • Små och medelstora företag
  Små och medelstora företag använder ofta specialanpassade företagskreditkort för att hantera driftskostnader och letar ofta efter kort som erbjuder belöningspoäng eller cashback-incitament.

 • Stora företag
  Storföretag kräver sofistikerade betalningslösningar som möjliggör bulktransaktioner och djupgående rapporteringsfunktioner. Bedrägeribekämpning och dataanalys är viktiga överväganden för den här typen av företag, och Mastercard har mycket att erbjuda inom dessa områden.

 • Ideella organisationer och stiftelser
  Ideella organisationer fokuserar ofta på strikt budgetering och kan använda förbetalda kort eller kort med låga avgifter för att hantera driftskostnader.

Kort för specialbruk

 • Resenärer
  Frekventa resenärer och internationella turister prioriterar ofta kort utan utländska transaktionsavgifter, som tas emot globalt och ger resebelöningar.

 • Onlinespelare och användare av digitalt innehåll
  Dessa kunder är ofta intresserade av förbetalda eller digitala plånbokslösningar som gör köp i appar eller abonnemangsbetalningar enklare.

Sektorspecifika kort

 • Hälso- och sjukvård
  Många patienter och vårdgivare vänder sig till specialiserade hälsofokuserade betalningsalternativ som förbättrar hanteringen av medicinska kostnader.

 • Utbildning
  Föräldrar, studenter och utbildningsinstitutioner kanske föredrar förbetalda kort eller specialiserade kreditalternativ för terminsbetalningar och andra utbildningsrelaterade avgifter.

Mastercards utökade nätverk inkluderar också partnerskap med fintech-företag, betalningsförmedlare och digitala organisationer. Dessa relationer utökar dess användbarhet genom mervärdestjänster, från finansiering av leveranskedjan till belöningsprogram och digital identitetsverifiering.

API-baserade integrationer utökar Mastercards användbarhet och ger flexibilitet för anpassade finansiella lösningar. Olika plattformar och betalleverantörer integrerar dessa API:er för att möjliggöra Mastercard-transaktioner, vilket utökar nätverkets räckvidd till specialiserade mjukvarumiljöer.

Så fungerar Mastercard

Mastercard som leverantör av företagsfinansiering

Mastercard erbjuder ett brett utbud av produkter för att möta de olika behoven hos företag, oavsett om de är små verksamheter, stora företag eller digitala plattformar. Mastercard spelar en viktig roll i gränsöverskridande transaktioner, till stöd för företag som är verksamma på flera marknader. Funktioner för flera valutor möjliggör transaktioner i olika valutazoner, vilket förenklar internationell handel och e-handel.

Nedan följer några av Mastercards erbjudanden för företag:

 • Mastercard Business-kort: Kort som inkluderar ett standardkreditkort med funktioner för utgiftshantering
 • Mastercard Corporate-kort: Kort utformade för större organisationer med centraliserade faktureringsalternativ
 • Mastercard Corporate Fleet-kort: Ett specialkort för företag med fordonsflottor, som ger detaljerad rapportering om bränsle- och underhållskostnader
 • Mastercard Send: En tjänst som underlättar snabba och säkra utbetalningar till olika slutpunkter
 • Mastercard B2B Hub: En automatiserad lösning för leverantörsreskontra som förenklar betalningar och integreras med befintlig programvara
 • Mastercard Track: En säker, digital reskontra som underlättar utbytet av transaktionsdata och betalningar mellan köpare och leverantörer

Mastercard stöder också en mängd specialiserade transaktioner utöver traditionella detaljhandelsinställningar. Dessa inkluderar B2B-betalningar, digitala plånböcker och mobila betalningssystem. Globala företag använder ofta Mastercards funktioner för utbetalningslösningar och treasury-verksamhet, vilket gör det till en mångsidig leverantör för att hantera komplexa finansiella aktiviteter.

Mastercard som kortbetalningsnätverk

Förutom de tjänster och produkter som Mastercard erbjuder företag driver Mastercard ett enormt nätverk för att underlätta betalningstransaktioner och sammanföra finansinstitut, företag och kunder. Den fungerar som en mellanhand för auktorisering, clearing och avräkning av transaktioner. Så här fungerar det faktiskt:

 • Auktorisering: När ett Mastercard dras, blippas eller anges online skickas transaktionsuppgifterna till företagets bank och vidarebefordras sedan till kortinnehavarens utfärdande bank för godkännande. Mastercards nätverk är kanalen för detta datautbyte.

 • Clearing: Efter auktoriseringen överför den utfärdande banken medlen till den inlösande banken via Mastercard-nätverket, och transaktionsuppgifterna registreras och stäms av.

 • Avräkning: Slutligen sätts medel in från den inlösande banken på företagets bankkonto. Detta inträffar vanligtvis inom ett par arbetsdagar.

Mastercard tjänar främst pengar genom avgifter som tas ut av finansinstitut för användning av dess märkeskort och nätverk. Dessutom tar det betalt för andra tjänster som databehandling och gränsöverskridande transaktioner, och dessa avgifter kan variera beroende på jurisdiktion och specifika tjänster som används.

Mastercards roll inom transaktionshantering visar dess breda inflytande inom det globala finansiella systemet. Och med nya framsteg inom betalningsteknik fortsätter Mastercard att anpassa sig.

Affärsfördelar med att ta emot Mastercard

Att ta emot Mastercard erbjuder företag med kundkontakt flera fördelar som direkt kan påverka kundupplevelsen och effektiviteten i den finansiella verksamheten. Som ett av de mest erkända betalningsnätverken ger Mastercard företag tillgång till en bred kundbas som litar på denna betalningsform. Och B2B-företag i de flesta branscher kommer med stor sannolikhet också att dra nytta av att acceptera detta ledande internationella kortbetalningsnätverk.

Här är några höjdpunkter som illustrerar hur företag drar nytta av att ta emot Mastercard:

 • Global räckvidd
  Mastercard tas emot i över 210 länder och territorier, vilket innebär att genom att acceptera Mastercard får företag omedelbar internationell relevans och marknadstillträde.

 • Snabbhet och bekvämlighet
  Transaktionerna är snabba och behöver vanligtvis bara blippas en gång, vilket gör detta kortbetalningsnätverk till ett enkelt val för företag som vill erbjuda en smidig betalningsupplevelse för sina kunder och öka effektiviteten i sin kassaverksamhet.

 • Säkerhetsfunktioner
  Mastercard använder sofistikerade säkerhetsåtgärder – som tokenisering och biometrisk autentisering – för att skydda transaktioner och minska risken för bedrägerier.

 • Analys av data
  Mastercard erbjuder företag tillgång till värdefulla insikter genom dataanalys, vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut om lagerhantering, prissättningsstrategier och mer.

 • Flexibla betalningsalternativ
  Med Mastercard kan företag erbjuda flera olika betalningslösningar, inklusive kontaktlösa betalningar, mobila transaktioner och e-handelsfunktioner för att tillgodose olika kundpreferenser.

Dessa fördelar gör det lättare för företag att anpassa sig till marknadsförändringar, möta föränderliga kundförväntningar och bevara förtroendet hos kunder, partner och leverantörer.

Mastercards säkerhetsåtgärder

Mastercard har ett mångfacetterat tillvägagångssätt för att upprätthålla transaktionssäkerheten i hela sitt globala nätverk. Liksom andra globala betalningsnätverk anpassar och förbättrar det kontinuerligt sina säkerhetsmekanismer. Företaget avsätter betydande resurser för att upprätthålla en välrenommerad, motståndskraftig säkerhetsstrategi mitt i komplexiteten i global betalningshantering.

Genom att investera i att skydda sitt eget varumärkes rykte förmedlar Mastercard fördelarna med starka säkerhetsstandarder till de företag och kunder som använder dess produkter. Här är en snabb översikt över Mastercards syn på säkerhet:

 • Avancerad kryptering
  Mastercard använder toppmodern krypteringsteknik som går utöver standardprotokollen Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS). Den tillämpar specifika krypteringsmetoder på vilande data och data under överföring, vilket minimerar exponering och risker vid olika kontaktpunkter.

 • Tokenisering
  Tokenisering i Mastercards ekosystem ersätter inte bara kortdata – den kombinerar den ofta med transaktionshistorik och beteendedata för att skapa en mångfacetterad token, vilket gör obehörig åtkomst mer utmanande.

 • Autentisering
  Multifaktorautentisering används ofta i finansiella transaktioner, särskilt för dem med högre värde. Men Mastercard begränsar inte sin multifaktorautentisering till SMS-baserade koder. Det använder också programbaserade och maskinvarubaserade autentiserare, till exempel säkerhetstokens, som ger mer skydd mot nätfiskeförsök.

 • Biometriskt stöd
  Utöver ansikts- och fingeravtrycksigenkänning undersöker Mastercard andra biometriska mått – som röstigenkänning och beteendemönster – för att autentisera kunder.

 • Regulatorisk anpassningsförmåga
  Mastercard följer internationella regler, inklusive EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) och Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) i USA. Det anpassar sig också till lokala lagar och standarder i länder som Singapore och Australien. Dessa regler dikterar ofta nivån av kryptering och datalagringsmetoder som kortbetalningsnätverk och företag måste använda.

 • Sektorsspecifik granskning
  Företag i högriskkategorier, t.ex. de som hanterar kontrollerade ämnen, kan omfattas av ytterligare säkerhetsprotokoll. Detta kan innebära skärpt transaktionskontroll eller obligatorisk användning av mer komplexa säkerhetsåtgärder.

 • Anpassad säkerhet
  Mastercard erbjuder en rad kort- och betalningslösningar med säkerhetsfunktioner som är skräddarsydda för specifika behov. Företagskort kan till exempel innehålla mer detaljerade utgiftskontroller och varningssystem i realtid.

 • EMV-chips
  För fysiska kort är EMV-chip säkrare än traditionella magnetremsor. Chipet genererar en unik kod för varje transaktion, vilket gör det svårt att replikera eller olovligt avläsa information.

 • Artificiell intelligens
  Maskininlärningsalgoritmer skannar transaktioner i realtid för att bedöma deras risknivå och hitta misstänkta aktiviteter. Mastercard baserar sina algoritmer på stora, olika datamängder som anpassar sig över tid och kontinuerligt förbättrar upptäckten av misstänkta aktiviteter.

 • Identitetskontroll av Mastercard
  Även känd som Mastercard SecureCode, detta är en privat kod som ger ett extra lager av säkerhet för onlineshopping. Den liknar en PIN-kod, men den används för onlineköp.

 • Geografiska och sektoriella variationer
  Säkerhetsnivån kan variera beroende på plats eller bransch. I regioner med högre bedrägerifrekvens kan till exempel ytterligare säkerhetsåtgärder som dynamisk autentisering vara obligatoriska. På samma sätt kan högriskbranscher behöva genomgå ytterligare identitetskontroller.

 • Inget ansvar
  Mastercard erbjuder noll ansvarsskydd, vilket innebär att kortinnehavare inte kommer att hållas ansvariga för obehöriga transaktioner, förutsatt att de har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sina kortuppgifter.

Krav för företag som tar emot Mastercard-betalningar

Om ditt företag redan är konfigurerat för att ta emot betalningar med kredit- och bankkort, kan den förmodligen ta emot Mastercard-betalningar. Mastercard är ett av de största kortbetalningsnätverken i USA och runt om i världen, så de flesta betalleverantörer har programvara och hårdvara för att ta emot det.

Den exakta processen för att komma igång med att ta emot Mastercard-betalningar varierar beroende på hur du planerar att behandla transaktioner (personligen, online osv.), var du befinner dig och vem din betalleverantör är. Men processen ser mer eller mindre ut så här, i de flesta fall:

 • Handlarkonto
  Ett handlarkonto är ett specialiserat bankkonto som företag behöver för att ta emot kredit- och bankkortsbetalningar. Om du tar emot betalningar med Stripe behöver du dock inte öppna ett handlarkonto eftersom Stripe tillhandahåller den funktionen.

 • Betalleverantör
  Välj en betalleverantör som är kompatibel med Mastercard. Denna leverantör kommer att hantera de tekniska aspekterna av transaktionen. Återigen, de flesta betalleverantörer är kompatibla med Mastercard och andra ledande kortbetalningsnätverk.

 • Terminal och programvara
  Företag behöver hårdvara för att dra eller blippa kort, samt programvara för onlinetransaktioner. Betalleverantörer tillhandahåller ofta båda, men företag kan också köpa sina egna så länge de följer Mastercards specifikationer.

 • Kontroll av efterlevnad
  Mastercard kräver att företag följer PCI DSS, som är en uppsättning efterlevnadskrav för företag som tar emot kortbetalningar. Regelbundna revisioner kan krävas baserat på transaktionsvolymen.

 • Juridisk dokumentation
  Kontrakt och överenskommelser som beskriver villkor, avgiftsstrukturer och andra åtaganden bör slutföras med betalleverantören eller den inlösande banken.

 • Inställning av konto
  Efter att ha uppfyllt alla tekniska och regulatoriska krav kan företaget konfigurera sitt handelskonto för att börja ta emot betalningar. Detta innebär att verifiera bankuppgifter och testa betalningssystemet för att säkerställa att det fungerar korrekt.

 • Mastercards varumärke
  Genom att visa Mastercard-dekaler och -skyltar på fysiska platser och digitala kontaktpunkter kan kunderna se att Mastercard-betalningar tas emot. Detta är vanligtvis inte ett krav, men det är ett alternativ.

Alternativ till Mastercard

Mastercard är bara ett alternativ bland en mängd globala betalningslösningar som är tillgängliga för både företag och kunder. Valet av betalningsnätverk kan bland annat bero på plats, transaktionstyper och tillhörande avgifter. För dem som är verksamma eller bosatta i USA erbjuder flera andra stora kortbetalningsnätverk tydliga fördelar:

 • Visa: Som en av de främsta konkurrenterna till Mastercard har Visa en jämförbar global räckvidd och erbjuder en rad fördelar. Det tillhandahåller också specialiserade tjänster för företag, inklusive dataanalys.

 • American Express: Detta nätverk tas inte emot i lika stor utsträckning som Mastercard eller Visa, men det kompenserar med en rad förmåner, såsom starka belöningsprogram och köpskydd.

 • Discover: Discover används främst i USA och utmärker sig med stark kundservice och har ofta lägre avgifter jämfört med andra nätverk.

Det finns många andra betalningsmetoder globalt – som lokala banknätverk, digitala plånböcker och till och med kryptovalutaalternativ – som alternativ till Mastercard.

För att utforska alternativ till Mastercard, läs mer om amerikanska kortbetalningsnätverk och läs mer om andra typer av betalningsnätverk.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.