Betalningar i Nederländerna: En djupgående guide

Payments
Payments

Ta emot betalningar online, i fysisk miljö och globalt med en betalningslösning som är skapad för alla typer av företag – från växande startup-företag till globala storföretag.

Läs mer 
 1. Introduktion
 2. Marknadsläge
 3. Betalningsmetoder
  1. Aktuell användning
  2. Populära B2C-betalningsmetoder i Nederländerna
  3. Populära B2B-betalningsmetoder i Nederländerna
  4. Nya trender
 4. Faktorer att beakta vid marknadsinträde
  1. Skatter
  2. Återkrediteringar och tvister
  3. Internationella betalningar
  4. Säkerhet och integritet
 5. Viktiga framgångsfaktorer
 6. Viktiga lärdomar
  1. Fokusera på mobilen
  2. Förbättra kundupplevelsen
  3. Prioritera betalningssäkerhet

Nederländerna är den sjunde största e-handelsmarknaden i Europa, med en e-handel som utgör över 3 % av landets BNP. Alla företag som överväger att ta emot betalningar i Nederländerna måste förstå vilka betalningsmetoder kunderna föredrar, vilka säkerhetsproblem som är vanligast förekommande och vilka regler som styr hur företag hanterar kundbetalningar.

Nedan förklarar vi hur du lyckas i det nederländska betalningslandskapet. Viktiga komponenter inkluderar:

 • Fokus på mobilen
 • Odla kundupplevelsen
 • Prioritera betalningssäkerhet

Marknadsläge

Nederländerna är en viktig aktör i det europeiska betalningsekosystemet. Traditionella kontantbetalningar är fortfarande vanliga, men kunderna har snabbt anammat innovativa betallösningar och en majoritet av POS-transaktionerna är kontaktlösa. I synnerhet online- och mobilbetalningar är populära bland konsumenterna.

Nederländerna är medlem i regionen Single Euro Payments Area (SEPA), vilket förenklar överföringar inom euroområdet. Landet följer EU:s riktlinjer, inklusive det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2). De Nederlandsche Bank (DNB) övervakar monetär stabilitet och finansiell tillsyn i landet. Finansmarknadsmyndigheten (AFM) övervakar finansmarknaderna och säkerställer rättvis, transparent verksamhetsdrift.

Betalningsmetoder

Den nederländska betalningsmarknaden omfattar ett brett utbud av betalningsmetoder, från internationella kreditkort till lokala mobila betalningsappar.

Aktuell användning

Landets finanssektor är tekniskt avancerad, vilket återspeglas i den minskande användningen av kontanter. Enligt en DNB-rapport från 2023 förväntar sig 59 % av befolkningen att de inom fem år kommer att betala med kontanter mer sällan eller inte alls, jämfört med idag då 81 % av befolkningen i Nederländerna bär på kontanter. Användningen av kontaktlösa betalningarhar ökat stadigt i Nederländerna: 2022 utgjorde kortbetalningar 67 % av alla kassatransaktioner, och 2023 ökade andelen kontaktlösa betalningar med bank- och kreditkort till 91 %.

Kunderna i Nederländerna har anammat digitala betalningsmetoder, med iDEAL – en bankbaserad metod för onlinebetalningar – i täten. 2022 hade iDEAL cirka 70 % av de nederländska marknadsandelarna för onlinetransaktioner, vilket tyder på dess överväldigande popularitet. Mobila betalningar blir också allt vanligare i Nederländerna. Kontaktlösa betalningar med smartphone eller bärbar enhet stod för 21 % av betalningarna i fysisk miljö under 2022.

Populära B2C-betalningsmetoder i Nederländerna

Populära B2B-betalningsmetoder i Nederländerna

 • Kreditkort
 • Autogiro (t.ex. SEPA)
 • Banköverföringar
 • Köp nu, betala senare

Nya trender

Kunder i Nederländerna har ett spirande intresse för kryptovaluta. Cirka 14 % av nederländska vuxna ägde kryptovaluta 2022, och nederländska kryptovalutaägare var fem gånger mer benägna att vara under 35 år 2021. Det finns också flera inhemska kryptostartups, som Bitonic, som grundades 2012 och är en av de tidigaste europeiska Bitcoin-mäklarna. Användningen är dock fortfarande i ett tidigt skede, och många kunder i Nederländerna närmar sig digitala tillgångar med försiktighet.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

För företag innebär en expansion till Nederländerna unika överväganden kring mervärdesskatt (moms), återkrediteringar, gränsöverskridande betalningar samt betalningssäkerhet och integritet. Här är en översikt.

Skatter

Nederländerna tar ut moms på de flesta varor och tjänster med en standardskattesats på 21 % och reducerade skattesatser på 9 % eller 0 % för vissa varor – inklusive livsmedel, medicin och böcker (9 %). Moms ingår i priset på produkter och tjänster, och företagen ansvarar för att ta ut och betala in moms till den nederländska skatte- och tullmyndigheten. Bristande efterlevnad eller sena betalningar kan leda till påföljder.

Återkrediteringar och tvister

I likhet med andra europeiska marknader är den nederländska betalningsmiljön mån om att skydda konsumenterna. När en kund bestrider en betalning är företaget ansvarigt för att bevisa att transaktionen var legitim. Nederländerna omfattas av europeiska förordningar som påverkar återkrediteringar, t.ex. PSD2. Detta direktiv betonar stark kundautentisering (SCA) för betalningar, med målet att minska bedrägerier och stärka säkerheten.

Kunder i Nederländerna har rätt till en 14-dagars ångerfrist vid onlineköp, under vilken de kan avbryta eller returnera sin beställning. Företag är skyldiga att informera kunderna om alla aspekter av denna avbokningsperiod.

Internationella betalningar

För företag som planerar att betjäna internationella kunder i Nederländerna kan gränsöverskridande transaktioner och flera valutor eliminera hindren för kunder i kassan.

 • Valutaväxling
  Företag i Nederländerna kan ofta få tillgång till valutaväxling genom sina kassaverktyg. Konverteringspriset fastställs vid försäljningstillfället, med avgifter som vanligtvis ligger mellan 1 % och 3 %. Beroende på företagets policy kan konsumenten eller säljaren ansvara för dessa avgifter. Nederländska företag använder ofta tredjepartsplattformar som Stripe för att förenkla gränsöverskridande transaktioner och valutaväxling.

 • SEPA-transaktioner
  Som medlem i EU är Nederländerna djupt integrerat med SEPA. Denna integration standardiserar banköverföringar i euro, vilket gör gränsöverskridande transaktioner inom euroområdet effektivare.

 • Betalningsmetoder från andra länder
  Genom att acceptera populära betalningsmetoder från andra länder – som kinesiska Alipay och WeChat Pay – kan företag minska betalningshindren för internationella turister.

Säkerhet och integritet

Det nederländska betalningsekosystemet balanserar säkerhet och användarvänlighet med en kombination av strikta regelverk och innovativa metoder. Genom att ligga steget före tekniska framsteg och integrera EU-direktiv möjliggör Nederländerna säkra, effektiva och transparenta finansiella transaktioner.

 • Lagar om dataskydd
  Dataskydd är centralt för det nederländska regelverket. Nederländerna följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som säkerställer att företag hanterar personuppgifter med försiktighet. Nederländska företag måste inhämta uttryckligt samtycke innan de samlar in användaruppgifter och måste ge användarna möjlighet att radera sina uppgifter på begäran.

 • Regler för betaltjänster
  Nederländerna har implementerat PSD2, vilket kräver användning av SCA som gör transaktioner säkrare genom att kräva flera verifieringsmetoder.

 • Bekämpning av penningtvätt (AML)
  DNB kräver att finansinstitut implementerar rigorösa AML-åtgärder för att förhindra ekonomisk brottslighet. Regelbundna, proaktiva revisioner och kontroller säkerställer att misstänkta transaktioner flaggas, utreds och rapporteras.

 • Standarder för e-handel
  Med anledning av landets blomstrande e-handelssektor har Nederländerna infört särskilda standarder för att säkerställa att onlinetransaktioner är säkra och legitima. Företagen måste ge tydlig information om deras produkter, priser och beställningsprocessen. För kortbetalningar online tillämpas 3D Secure, ett standardautentiseringsprotokoll som nederländska företag använder för att tillhandahålla ytterligare bedrägeriskydd.

Viktiga framgångsfaktorer

Den nederländska betalningsmarknaden är avancerad och effektiv. Företag som tar emot betalningar i Nederländerna måste balansera innovation med efterlevnad och globala strategier med lokala initiativ. Här följer en välbalanserad metod:

 • Kraftfull identifiering och förebyggande av bedrägerier
  Förlusterna till följd av kreditkortsbedrägerier på nätet i Nederländerna ökade med över 1 miljon euro mellan 2021 och 2022 till totalt 3,6 miljoner euro. Detta understryker behovet av strikta säkerhetsåtgärder när allt fler betalningar flyttar online. E-handelsföretagbör inrätta ett effektivt system för tvisthantering och använda säkerhetsverktyg såsom 3D Secure-autentisering för onlinetransaktioner.

 • Olika betalningsmetoder
  Fastän kunder i Nederländerna har enkel tillgång till mobila banktjänster är kontaktlösa kortbetalningar vanligare än mobila betalningar i kassan. Företag som betjänar kunder i fysisk miljö kan erbjuda flera betalningsalternativ, inklusive kredit- och bankkort, mobilbetalningar och QR-kodbetalningar. På samma sätt kan e-handelsföretag göra sin kassaprocess mer lättillgänglig och bekväm genom att acceptera kredit- och bankkort, mobila betalningar och överföringar i realtid.

 • Förenklade gränsöverskridande betalningar
  Nederländerna må ingå i SEPA-zonen, som gör det enklare att genomföra transaktioner i euro mellan europeiska länder, men utmaningar kvarstår för företag som tar emot transaktioner utanför denna zon. Olika regler, transaktionsavgifter och växelkurser kan öka komplexiteten och kostnaden för internationella transaktioner. Att samarbeta med en betrodd tredjepartsleverantör av betaltjänster för att ta emot internationella betalningar kan förenkla dessa betalningar för såväl företag som kunder.

 • Fullständig regelefterlevnad
  Nederländerna följer en rad EU-förordningar, från GDPR för dataskydd till PSD2 för betaltjänster. Fastän dessa regler erbjuder ökad säkerhet och konsumentskydd ställer de också betydande efterlevnadskrav på företag. Att uppfylla dessa krav kan vara komplicerat och resurskrävande. Att från början investera nödvändig tid och pengar i efterlevnad kan förebygga huvudvärk – och böter – senare.

Viktiga lärdomar

Det nederländska betalningslandskapet är sofistikerat och nyanserat. Företag som går in på den här marknaden måste förstå lokala preferenser, anpassa sig till nya trender och prioritera transparens och säkerhet för att skapa en optimal betalningsupplevelse. Så anpassar du din betalningsstrategi för den nederländska marknaden.

Fokusera på mobilen

 • Bygg en mobilanpassad webbplats
  Se till att ditt webbplatsgränssnitt möjliggör snabba och enkla köp från smartphones för att dra nytta av tillväxten av mobil shopping.

 • Omfamna iDEAL
  E-handelsföretag bör acceptera iDEAL, eftersom denna populära digitala betalningsmetod står för majoriteten av onlinetransaktioner i Nederländerna.

 • Anamma QR-koder för betalningar i fysisk miljö
  I takt med att mobila betalningsmetoder blir allt populärare kan du implementera alternativ för skanning av QR-koder på försäljningsställen i fysisk miljö för att göra transaktionsprocessen snabb och beröringsfri.

Förbättra kundupplevelsen

 • Tillhandahåll flerspråkiga betalningsgränssnitt
  Fastän nederländska är landets dominerande språk talas engelska i stor utsträckning. Genom att erbjuda betalningsgränssnitt på både nederländska och engelska kan du stödja en bredare publik, särskilt i turisttäta områden som Amsterdam.

 • Använd SEPA-betalningar
  Använd SEPA-överföringar för att minska transaktionstiderna. SEPA-autogiro är särskilt relevant för företag som erbjuder abonnemangsbaserade tjänster eller månadsmedlemskap.

 • Investera i lyhörd support
  För att förbättra den övergripande betalningsupplevelsen bör du erbjuda omedelbara, lokaliserade kundsupportalternativ för frågor och problem.

Prioritera betalningssäkerhet

Innehållet i den här artikeln är endast avsett för allmänna informations- och utbildningsändamål och ska inte tolkas som juridisk eller skatterelaterad rådgivning. Stripe garanterar inte att informationen i artikeln är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell. Du bör uppsöka en kompetent advokat eller revisor som är licensierad att praktisera i din jurisdiktion om du vill ha råd om din specifika situation.

The content in this article is for general information and education purposes only and should not be construed as legal or tax advice. Stripe does not warrant or guarantee the accurateness, completeness, adequacy, or currency of the information in the article. You should seek the advice of a competent attorney or accountant licensed to practice in your jurisdiction for advice on your particular situation.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.