Semble väljer Stripe för att kombinera betalningslösningar med SaaS-lösning för hälso- och sjukvård

Semble är en plattform för hälso- och sjukvård där medicinska klinker av alla storlekar kan hantera hela patientresan med en enda programvarulösning. Semble lanserades 2018 och har nu sex miljoner patienter i systemet och tusentals läkare som använder det dagligen för att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt.

Använda produkter

    Elements
    Radar
    Billing
    Connect
    Terminal
Europa
Plattform

Utmaning

Semble grundades 2018, med bas i Storbritannien, och är en lösning för klinikadministration utformad för att hjälpa sjukvårdspersonal att förstärka sin påverkan och knyta samman det bredare ekosystemet runt omkring dem. Semble aggregerar allt en vårdgivare kan behöva på en enda plats: patientdata, hantering av bokningar, betalningsbehandling och mycket annat.

Sembles vision om en bred plattform inkluderade integrerad betalningsbehandling som skulle göra det möjligt för kliniker att hantera hela patientresan med en enda effektiv lösning som var säker och uppfyllde PCI-kraven. Förutom betalningar ville Semble ha ett system som motverkar bedrägerier och som kunde skydda både klinikerna och deras patienter.

Efter lanseringen identifierade Semble ett behov av att förse klinikerna och deras patienter med betalningslösningar för både digitala och fysiska transaktioner vid receptionsdisken.

Dessutom var Sembles manuella arbetsflöde för abonnemangsfakturering arbetsintensivt och det uppstod lätt fel, vilket komplicerade faktureringsprocessen. Semble behövde förenkla abonnemangsfakturering och redovisning samt automatisera tidskrävande uppgifter som avstämning av inkommande betalningsuppgifter.

Lösning

Sembles relation med Stripe började 2018 när företaget implementerade Stripe Connect för att kombinera programvarutjänster med betalningsbehandling, vilket gör det möjligt för kliniker av alla storlekar att hantera patientresor i en enda programvarulösning. Semble valde Stripe för dess API-centrerade strategi, vilket stämde överens med företagets krav på enkel integration och effektiv onboarding. Företaget har sedan dess gått över från Standard Connect till Express Connect för att göra det enklare för sina läkare att hantera betalningar, påskynda och förenkla betalningsprocessen ännu mer och erbjuda kunderna en bättre flerkanalsupplevelse.

"Det är den slags SaaS 3.0-omställning som vi inte hade klarat utan Stripe", säger Mikael Landau, en av grundarna och Chief Technology Officer hos Semble.

För att stärka bedrägeribekämpningen lanserade Semble sin programvara med Stripe Radar, som använder maskininlärning för att kontinuerligt anpassa sig till föränderliga bedrägerimönster, och 3D Secure, en autentiseringsstandard som tillhandahåller extra säkerhet vid betalningar online.

Som en del av lanseringen implementerade Semble Stripe Elements, en uppsättning integrerbara gränssnittskomponenter. Detta gjordes för att uppfylla PCI-kraven och säkerställa att inga kreditkortsuppgifter överförs till Sembles servrar. "Med Elements är det enkelt att uppfylla PCI-kraven och betalningsuppgifter passerar inte våra servrar. I kombination med verktyg för identifiering av bedrägerier är detta självklarheter för oss och det är ett av Stripes grunderbjudanden som verkligen gör att de skiljer sig från mängden", säger Landau.

2024 utvidgade Semble sin relation med Stripe och började behandla betalningar online och i fysisk miljö direkt via sin programvara. På så sätt kunde man direkt stämma av fakturor på ett effektivt sätt. Med hjälp av Stripes enhetliga kassalösning, Stripe Terminal kan klinikerna nu ta emot betalningar i fysisk miljö som direkt länkas till Semble-plattformen.

2022 övergick Semble från manuell till automatisk fakturering med hjälp av Stripe Billing. Nu kan företaget uppdatera, pausa och avbryta klinikernas abonnemang, göra återbetalningar samt generera korrekta fakturor direkt från plattformen. "Med Billing slapp vi alla våra komplicerade och manuella faktureringsprocesser där det lätt uppstod fel", säger Landau.

Resultat

Behandling av transaktioner för mer än 100 miljoner pund online för mer än 1 000 kunder

Stripe har hjälpt plattformen att behandla transaktioner online för mer än 100 miljoner pund. Semble har blivit en viktig motor för tusentals kliniker genom att koppla samman ett företags betalningsbehandling i backend med kundens POS-upplevelse. Det leder i sin tur till att intäkterna ökar för Semble. "Betalningsintäkterna ligger för närvarande på låga ensiffriga nivåer mätt som procentandel av våra intäkter men väntas öka avsevärt", säger Landau. "Ju fler tjänster vi kan erbjuda användarna via vår lösning, inklusive betalningar, desto mer pengar tjänar vi och desto mer lönsam blir vår verksamhet."

Säkra transaktioner och nästan inga bedrägerier med Radar

Utöver att hantera betalningar kan Semble på ett säkert sätt hantera transaktioner med det skydd som Radar ger. I samarbete med Stripe aktiverade plattformen Radar och integrerade 3D Secure för att identifiera och förebygga bedrägliga transaktioner, framför allt vad gäller bokningar online. "Bedrägerier har aldrig varit ett problem för oss och det beror på att Stripe har hanterat det. Vi har nästan noll bedrägerier totalt", säger Landau.

Fler nya kunder genom att följa standarder för hög säkerhet

Stripe hanterar efterlevnaden av PCI-krav, vilket innebär att kundens kreditkortsnummer inte behöver passera plattformsservern. Stripe Elements hjälpte också Semble att få fler nya kunder i form av stora sjukhus tack vare Stripes välkända anpassning till branschens säkerhetsstandarder, inklusive PCI-certifiering.

Effektiviserad rapportering och avstämning

Semble använder Stripe för att hjälpa vårdgivare att följa upp alla sina betalningar online och i fysisk miljö på en enda central plattform. Ju fler betalningar som kommer in till Semble, desto fler avstämningar sker automatiskt. "Att bara kunna skicka in bokföringsposter eller dokumentation till revisorerna är den största besparingen för kunderna", säger Landau. "Det är ett mycket attraktivt erbjudande för klinikerna och det kan göra att man vill betala mer för Semble via Stripe."

Snabbare bankbetalningar och minsta möjliga tid för hantering av fakturor

Genom att använda Billing för att konsolidera både abonnemangs- och fakturahantering kunde Semble spara tid och ha kontinuerliga intäktsflöden. "Tidigare hade våra fakturor betalningsvillkor på 14 dagar, men med Stripes funktion för direktdebitering och olika betalningsmetoder kan vi nu få betalt på bara några dagar i stället för två veckor", säger Landau. I dag lägger Sembles team nästan ingen tid alls på att hantera fakturor.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter