Jotform erbjuder drygt 20 lokala betalningsmetoder med Stripe Checkout

Jotform är en nätbaserad plattform för formulärskapande som effektiviserar och automatiserar arbetsflöden för entreprenörer, små, medelstora och stora företag.

Använda produkter

    Connect
    Checkout
    Payments
Globalt
Tillväxtföretag

Utmaning

När Jotforms användarbas växte till drygt 15 miljoner globalt handlade en av de vanligaste förfrågningarna från användarna om hur man erbjuder betalningsintegrationer som kan stödja lokala betalningsmetoder. Jotforms användare bedriver verksamhet i hela världen och ville kunna erbjuda betalningsalternativ som uppfyllde kundernas regionala önskemål. Jotform behövde en lösning som man kunde implementera med minsta möjliga integrationstid och underhåll samtidigt som man gav utrymme för användarna att anpassa sina kassasidor så att de överensstämmer med utseendet och känslan på deras webbplats.

Lösning

Jotform valde Stripe Checkout som föredragen betalningsintegration att erbjuda sina användare. Med Checkout kan Jotform-användare få tillgång till drygt 20 lokala betalningsmetoder på nätet och mobilt med en enda integration som automatiskt är ordnade och filtrerade utifrån kundens enhet och plats för en smidig användarupplevelse. Trots det stora urvalet av betalningsmetoder tog det Jotforms teknikteam bara halva tiden att integrera Checkout jämfört med andra betalningsleverantörer.

Resultat

Efter lanseringen av Stripe Checkout på Jotform har många av Jotforms kunder implementerat Checkout och utnyttjat de många lokala betalningsmetoderna. En användare upplevde en ökning av antalet konverteringar på 67 procent efter att ha gått över till Checkout och tar nu emot 18 procent av alla transaktioner via alternativa betalningsmetoder som Apple Pay, Google Pay och SEPA-autogiro. Och eftersom nya betalningsmetoder hela tiden läggs till i Checkout kan Jotform automatiskt erbjuda allt fler lokala betalningsmetoder utan ytterligare integrationsarbete eller underhåll.

Att kunna erbjuda lokala betalningsalternativ är avgörande för att öka våra kunders konverteringsgrad. Med Stripe Checkout kan vi erbjuda tillgång till drygt 20 lokala betalningsmetoder och det tog nästan halva tiden att integrera jämfört med de flesta andra leverantörer.

Ender Özmen, Betalningschef

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter