Be well and keep learning

We support your success with comprehensive benefits and learning opportunities. Join us in building a diverse and welcoming culture for global impact.

Benefits

Grow quickly, supported by scale

Stripe tries to be nimble in how we work while giving you the opportunity and resources to have a leveraged impact on the world. You will be well-supported by both your coworkers and your benefits package.

ความคุ้มครองที่ไม่แบ่งแยก

เรามีสวัสดิการต่างๆ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับชาว Stripe ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้แต่ละคนได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมที่ครอบคลุมของเรามีแผนการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และการรักษาพยาบาล รวมถึงความคุ้มครองด้านการเงินในอนาคตของพนักงาน Stripe หรือการมอบสวัสดิการด้านการมีบุตรและการอนุมัติวันลาสำหรับพนักงานที่มีบุตร ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับพนักงานและครอบครัวของพวกเขาเป็นอันดับแรก

ฉันรู้สึกขอบคุณ Stripe มากที่ช่วยส่งเสริมให้ฉันได้เพิ่มทักษะของและอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป ทั้งในแง่ของการทำงานและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

Alison Harrington ฝ่ายการดำเนินงานด้านผู้ใช้

เติบโตผ่านการเรียนรู้

เราเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนที่กระตือรือร้น ฝ่ายการศึกษาของเราจึงได้สร้างหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าทำงานและการอบรมด้านผลิตภัณฑ์สำหรับชาว Stripe หน้าใหม่ทุกๆ คน และได้จัดการเรียนการสอนที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ เช่น หลักการจัดการสำหรับโครงการและเศรษฐศาสตร์มหภาค นอกจากนี้ชาว Stripe ของเราก็ยังแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านการพูดคุยปรึกษา การจัดทำเอกสารประกอบ การอ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม และการพูดคุยแบบเป็นกันเอง

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในวงกว้าง

เรามีเซสชันรายสัปดาห์ที่ผู้บริหารระดับอาวุโสจะมาพบปะกับพนักงาน Stripe ทุกคนและแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจ ตอบคำถาม และเจาะลึกเกี่ยวกับโครงการล่าสุดและสิ่งที่มีความสำคัญในขณะนั้น เรามีตำแหน่งก็จริง แต่ไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นกัน เราตัดสินใจโดยดูจากคุณภาพของแนวคิด ไม่ใช่ความอาวุโสของผู้ที่เสนอแนวคิด

ชุมชน

การส่งเสริมการเข้าถึงด้วยการนำเสนอเป็นตัวแทน

ผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เรากำลังสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมที่เปิดรับทุกคนเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้เป็นจริงได้

 • desi
 • equate
 • ESEA
 • interfaith
 • jew-ish
 • parents
 • rainbows
 • the_black_stripes
 • unidos
 • adapt
 • MENA
 • veteran

Desi

Desi เป็นตัวแทน สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมผลประโยชน์ของพนักงาน Stripe ที่เป็นชาวอินเดียหรือชาวเอเชียใต้ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นฟอรัมการพูดคุยแลกเปลี่ยน สนับสนุน และส่งเสริมแนวคิดของชาวเอเชียใต้ทั้งใน (และนอก) Stripe นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มบุคลากรที่ช่วยสร้างเครือข่ายในตลาดอินเดีย ซึ่งเราได้ออกผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจในพื้นที่นั้นด้วย

Equate

ภารกิจของ Equate คือการปลูกฝังและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม ที่ช่วยให้ชาว Stripe ทุกคนสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรของเรามีความเท่าเทียม ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและศักยภาพในการเป็นผู้นำสำหรับพนักงาน Stripe ที่เป็นผู้หญิงและผู้ที่เชื่อในความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งยังขยายการสนับสนุนนี้ไปยังธุรกิจด้านเทคโนโลยีในวงกว้างโดยการให้ความรู้ การให้คำปรึกษา ความร่วมมือ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

ESEA

ESEA เป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทน สนับสนุนและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาว Stripe ที่แสดงตัวเป็นชาวเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการจัดเวิร์กช็อปพูดคุยสาธารณะสำหรับชาว Stripe ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การบรรยายโดยวิทยากรนักเทคโนโลยีและผู้ประกอบการชาวเอเชียที่มีชื่อเสียงล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ ESEA มุ่งเน้นเพื่อการสนับสนุนผู้คนในกลุ่มชาวเอเชีย สร้างพื้นที่ที่อุ่นใจ สนับสนุนแผนริเริ่มเพื่อผู้คนในกลุ่ม และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด ESEA ให้กับชาว Stripe

Interfaith

Interfaith เป็นกลุ่มของชาว Stripe ที่แสดงตัวว่าความเชื่อหรือมีความสนใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับศรัทธาอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งชาว Stripe ประกอบด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อด้านจิตวิญญาณ วัฒนธรรม และถิ่นกำเนิด ซึ่งการมีศรัทธาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมักส่งผลต่อวิธีการคิด ความสนใจ และการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้คนมากมาย ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ผู้คนที่เชื่อว่าศรัทธาส่งผลต่อชีวิตของตนเองเหมือนกันจึงเป็นการสร้างกำลังใจและแรงสนับสนุนได้เป็นอย่างดี

Jew-ish

ไม่ว่าจะตีความการเป็นชาวยิวในแง่ศาสนาหรือวัฒนธรรม (หรือทั้งสองอย่าง) ชาว Stripe ในกลุ่ม Jew-ish ก็ดำเนินงานเพื่อมอบความรู้และจัดหาแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยให้ชาวยิวใน Stripe รักษาสมดุลของหน้าที่การงานและวิถีปฏิบัติหรือความเชื่อทางศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี Jew-ish มุ่งเน้นที่การสร้างพื้นที่ที่อุ่นใจให้กับชาว Stripe ที่แสดงตนว่าเป็นชาวยิวได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนายิวให้กับผู้ที่สนใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในแบบเดียวกัน

Parents

การเป็นพ่อหรือแม่ที่ยังต้องทำงานไปด้วยเป็นหน้าที่ที่ไม่ง่ายเลย กลุ่ม Parents ของเราจึงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวชาว Stripe ผ่านการจัดกิจกรรมและโปรแกรมการอบรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและความท้าทายต่างๆ ที่ต้องเผชิญ อีกทั้งยังผลักดันเกี่ยวกับนโยบายด้านสถานที่ทำงานด้วย ซึ่งกลุ่ม Parents เองก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือ Stripe ในการขอวันลาเพื่อดูแลบุตรเพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานที่จะมีบุตรมีแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้

Rainbows

Rainbows เป็นกลุ่มที่ต้อนรับสมาชิกทุกคนที่เป็นชาวเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กซวล ชายและหญิงข้ามเพศ เควียร์ อินเตอร์เซ็กซ์ หรือผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ (LGBTQIA) และผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันใน Stripe ซึ่ง Rainbows มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการให้ความรู้ความเข้าใจกับชาว Stripe เกี่ยวกับประเด็น LGBTQIA โดยผลักดันประเด็นเหล่านี้ในการดูแลบุคลากร นโยบาย และการเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ใช้ของเรา

The Black Stripes

The Black Stripes ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับความสนใจของผู้ที่แสดงออกว่าตนเองเป็นชาวผิวดำ ชาวแอฟริกา ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ชาวยุโรปเชื้อสายแอฟริกา ชาวแคริบเบียนเชื้อสายแอฟริกา ชาวลาตินเชื้อสายแอฟริกา หรือผู้ที่มีเชื้อสายแอฟริกาจากภูมิภาคอื่นๆ จุดประสงค์หลักของกลุ่มนี้คือการส่งเสริมและสนับสนุนชาวผิวดำ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชาว Stripe ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่ชาว Stripe ที่เป็นชาวผิวดำต้องเผชิญทั้งในที่ทำงานและสังคมภายนอก

Unidos

Unidos ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผลประโยชน์ของพนักงาน Stripe ที่เป็นชาวฮิสแปนิกและลาตินอเมริกา โดยมีฟอรัมการพูดคุยแลกเปลี่ยนและสนับสนุนแนวคิดต่างๆ ของผู้คนกลุ่มนี้ใน (และนอก) Stripe นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวฮิสแปนิกและลาตินอเมริกาอีกด้วย

Adapt

Adapt ส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาทางอาชีพ และความเป็นผู้นำของบุคลากรใน Stripe ที่มีประสบการณ์ตรงหรือเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยทางจิต ผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาท ผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรัง หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางกายภาพ ผ่านการให้ความรู้ คำแนะนำ การสนับสนุน การทำงานร่วมกัน และการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

MENA

MENA คือกลุ่มที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่สนับสนุนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ กลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความเป็นชุมชนและความเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรใน Stripe ที่เข้าร่วมกลุ่ม MENA รวมถึงพันธมิตร นอกจากนี้ เรายังสามารถให้คำแนะนำแก่ Stripe เมื่อเข้าสู่ตลาด MENA ได้โดยการสนับสนุนการสรรหาบุคลากรและโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคดังกล่าว

ทหารผ่านศึกที่ Stripe

กลุ่มทหารผ่านศึกที่ Stripe ร่วมสนับสนุนการเกณฑ์ทหารโดยส่งเสริมการไม่แบ่งแยก การสรรหาบุคลากร และการตระหนักรู้เกี่ยวกับทหารผ่านศึกและพันธมิตร กลุ่มนี้เปิดกว้างสำหรับบุคลากรของ Stripe ทุกคนที่เคยทำงานให้กองทัพ หรือเป็นคู่สมรสของทหาร และพันธมิตรที่สนับสนุนชุมชนแห่งนี้

ชุมชนที่ Stripe

การลดอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสต้องเริ่มจากในองค์กรของเราเอง เรามีชุมชนมากมายใน Stripe ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรที่พนักงานสร้างขึ้นซึ่งทำงานร่วมกับคนของเราและทีมผู้บริหารเพื่อปลูกฝังความหลากหลาย ความเท่าเทียม ความไม่แบ่งแยก และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในวัฒนธรรมและกระบวนการต่างๆ ของเรา

พนักงาน Stripe ในปัจจุบันจะมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันอยู่แล้ว และเรายังต้องการกลุ่มผู้มีความสามารถที่มีความหลากหลายขึ้นไปอีกที่จะมาเข้าร่วมกับเราจากทั่วโลกเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เพศ (ทั่วโลก)
Stripe ทั้งหมด
ผู้บริหาร
ทางเทคนิค
ชาย
64.30% 63.20% 74.70%
หญิง
34.90% 35.90% 24.20%
นอนไบนารี
0.80% 0.90% 1.10%
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป เพศ: ข้อมูลนี้ (หากมี) แสดงถึงอัตลักษณ์ทางเพศทั่วโลก หากไม่มีการระบุอัตลักษณ์ทางเพศ เราจะใช้ข้อมูลในเพศตามกฎหมายแทน
เพศ (สหรัฐอเมริกา)
Stripe ในสหรัฐอเมริกา
ผู้บริหาร
ทางเทคนิค
ชาย
63.20% 62.20% 71.90%
หญิง
35.50% 36.60% 26.80%
นอนไบนารี
1.30% 1.20% 1.40%
ขาติพันธุ์ (สหรัฐอเมริกา)
Stripe ในสหรัฐอเมริกา
ผู้บริหาร
ทางเทคนิค
คนผิวขาว
50.00% 66.10% 44.80%
ชาวเอเชีย
38.60% 26.60% 46.40%
สองเชื้อชาติขึ้นไป
4.64% 2.05% 4.33%
ชาวฮิสแปนิกหรือลาตินอเมริกา
3.26% 2.92% 2.56%
คนผิวดำหรือชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
3.36% 2.34% 1.77%
ชาวอเมริกันอินเดีย/ชนพื้นเมืองอะแลสกา ชาวเกาะแปซิฟิก
0.08% 0.00% 0.12%
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป เพศ: ข้อมูลนี้ (หากมี) แสดงถึงอัตลักษณ์ทางเพศทั่วโลก หากไม่มีการระบุอัตลักษณ์ทางเพศ เราจะใช้ข้อมูลในเพศตามกฎหมายแทน ชาติพันธุ์ (เฉพาะสหรัฐฯ): กลุ่มผู้ใช้ Stripe ในสหรัฐอเมริกา ที่อิงจากข้อมูลการระบุตัวตน ไม่รวมผู้ที่เลือกไม่ระบุตัวตนหรือเลือกไม่เปิดเผยข้อมูล โดย 13.2% ของผู้ใช้ Stripe ในสหรัฐอเมริกาเลือกไม่ระบุหรือเลือกไม่เปิดเผยข้อมูล

Help us build economic infrastructure for the internet.

Operating principles

We have an opinionated set of principles, and we’re happy to be warts-and-all honest about them.

University recruiting

Stripe hosts undergraduate and graduate interns from around the globe.