Be well and keep learning

We support your success with comprehensive benefits and learning opportunities. Join us in building a diverse and welcoming culture for global impact.

Benefits

Grow quickly, supported by scale

Stripe tries to be nimble in how we work while giving you the opportunity and resources to have a leveraged impact on the world. You will be well-supported by both your coworkers and your benefits package.

Omfattande förmåner

Vi erbjuder genomtänkta och relevanta förmåner som gör det möjligt för våra medarbetare att göra sitt bästa och utvecklas i sitt arbete. Våra omfattande program sätter Stripes medarbetare och deras familjer först, oavsett om detta sker genom omfattande program för psykisk och fysisk hälsa, för att stödja våra medarbetares ekonomiska framtid eller tillhandahålla fertilitetsförmåner och föräldraledighet.

Jag är tacksam att Stripe hjälpte mig vidga mina vyer och arbeta mot ett nytt mål, inte bara för min karriär utan även för min bildning.

Alison Harrington, Användarverksamhet

Lärande stimulerar tillväxt

På Stripe är vi alla både studenter och lärare. Vårt Education-team leder introduktions- och produktkurser för alla nya Stripe-medarbetare, och erbjuder även expertledda kurser inom områden som grundläggande projekthantering och makroekonomi. Utöver det formella utbildningsprogrammet så delar våra medarbetare sina kunskaper med varandra genom samtal, dokumentation, läsecirklar och informella föredrag.

En kultur med brett deltagande

Varje vecka har vi sessioner där ledningen träffar alla inom Stripe och informerar om verksamheten, besvarar frågor och går på djupet vad gäller aktuella projekt och prioriteringar. Vi har tjänstetitlar, men inga hårda hierarkier: vi fattar beslut utifrån vilken kvalitet en idé har, inte hur högt upp den person som föreslagit den befinner sig.

Community

Vi främjar mångfald på arbetsplatsen

Målet med våra produkter är att göra det möjligt för alla att ta del av internetekonomin. Vi bygger team med stor mångfald och har en mycket välkomnande kultur för att kunna ta vara på denna enorma möjlighet.

 • desi
 • equate
 • ESEA
 • interfaith
 • jew-ish
 • parents
 • rainbows
 • the_black_stripes
 • unidos
 • adapt
 • MENA
 • veteran

Desi

Desi representerar, stöder och främjar den kulturella identiteten och intressena för Stripe-medarbetare av indiskt eller sydasiatiskt ursprung. Gruppen är ett forum där man kan diskutera och stödja sydasiatiska frågor hos och utanför Stripe, samtidigt som den är en värdefull resurs för vår lansering och expansion på den indiska marknaden.

Equate

Equates syfte är att med hjälp av utbildning, mentorer, samarbete och diskussion främja en inkluderande miljö där alla Stripes medarbetare proaktivt kan främja och gynna jämställdheten, karriärutvecklingen och ledarpotentialen hos kvinnor och ickebinära personer, både hos Stripe och inom teknikbranschen i allmänhet.

ESEA

ESEA representerar, stöder och främjar intressena för Stripes medarbetare av öst- eller sydostasiatiskt ursprung. Med hjälp av allt från kurser i att tala inför publik till föreläsningar med kända asiatiska entreprenörer och teknikexperter åtar sig ESEA att skapa en säker plats, främja gemenskapen och särskilda initiativ för gruppen, samt arbeta för förbättrad förståelse för marknaderna i ESEA-regionen för Stripe.

Interfaith

Interfaith betyder interreligiös och är en grupp för medarbetare som identifierar sig själva som religiösa eller som är intresserade av en respektfull dialog om religion. Stripes medarbetare är en mångfaldig skara från olika religiösa, andliga, kulturella, etniska och geografiska bakgrunder. För många personer spelar religionen en betydande roll i vardagslivet, för hur de tänker och vilka intressen de har. Att kunna samtala med andra vars liv också påverkas av deras religion är ofta ett välkommet och motiverande stöd.

Jew-ish

Jew-ish vänder sig till dem som identifierar sig som judar, både religiöst och kulturellt. Gruppen tillhandahåller resurser och utbildning för att hjälpa judiska medarbetare att framgångsrikt hantera karriär och traditioner eller tro. Jew-ish är en trygg och säker plats där Stripe-medarbetare som identifierar sig som judar kan hjälpa andra som är intresserade av judisk kultur och religion, och arbetar även för att hjälpa andra grupper som ställs inför liknande utmaningar.

Parents

Det är inte alltid lätt att vara en yrkesarbetande förälder. Vår Parents-community försöker förbättra livet för Stripe-familjer med hjälp av evenemang och utbildningsprogram, genom att dela med sig av erfarenheter och problem och arbeta för familjevänliga arbetsplatspolicyer. Parents har aktivt bidragit till att utveckla Stripes verktyg för föräldraledighet som är viktiga resurser både för chefer och blivande föräldrar.

Rainbows

Rainbows välkomnar homosexuella, bisexuella, trans-, queer-, intersex- och asexuella personer (HBTQIA+) hos Stripe och deras förespråkare. Rainbows arbetar för att främja inkludering av och kunskap om HBTQIA+ hos alla Stripe-medarbetare genom att investera i människor, riktlinjer och samarbeten med våra användare.

The Black Stripes

The Black Stripes representerar, stöder och främjar intressena för Stripe-medarbetare som identifierar sig som svarta, afrikanska, afroamerikanska, afroeuropeiska, afrokaribiska, afrolatinska eller någon annan identitet av afrikanskt ursprung. Gruppens huvudfokus är att stödja varandra, men även att skapa möjligheter för andra hos Stripe att lära sig mer om och sätta sig in i de utmaningar som svarta Stripe-medarbetare ställs inför både på och utanför jobbet.

Unidos

Unidos representerar, stöder och främjar den kulturella identiteten och intressena för Stripe-medarbetare av spansktalande eller latinamerikanskt ursprung. Det är ett forum där man kan diskutera och stödja gruppens syfte hos (och utanför) Stripe, och den tillhandahåller en plattform för att främja kunskapen om och uttrycken för spansk och latinamerikansk kultur.

Adapt

Adapt stödjer välbefinnandet, den professionella utvecklingen och ledarskapspotentialen hos Stripe-medarbetare som lever med, eller tar hand om personer som lever med, svårigheter vad gäller psykisk hälsa, neurodiversitet, kronisk sjukdom eller fysiska utmaningar genom utbildning, mentorskap, stöd, samarbete och diskussion.

MENA

MENA är en oberoende och icke-religiös grupp som hyllar kulturen och kulturarvet i Mellanöstern och Nordafrika. Syftet är att skapa en känsla av community och samhörighet bland de av Stripes medarbetare som har rötterna i MENA och deras bundsförvanter. Vi är också en resurs för Stripe när företaget går in på MENA-marknaden genom att stödja rekrytering och affärsmöjligheter i den här regionen.

Veterans @ Stripe

Veterans @ Stripe hyllar tjänstgöring i försvaret genom att stötta inkludering, rekrytering och medvetenhet om veteraner och deras bundsförvanter. Gruppen är öppen för alla inom Stripe som tjänstgjort i försvaret, deras anhöriga och bundsförvanter som stöttar denna community.

Stripe Communities

Att undanröja hinder för att skapa möjligheter börjar internt. Vi har många Stripe Communities: resursgrupper skapade av medarbetare som samarbetar med våra personalteam och vår ledning i syfte att integrera mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet i hela vår kultur och alla våra processer.

Redan idag kommer medarbetare inom Stripe från många olika bakgrunder och vi kommer att behöva öka vår mångfald. Vi vill att fler begåvade individer från hela världen börjar hos oss för att hjälpa våra användare och ta fram produkter som driver ekonomisk tillväxt.

Kön (globalt)
Alla Stripes medarbetare
Inom ledarskap
Inom teknik
Män
64,30 % 63,20 % 74,70 %
Kvinnor
34,90 % 35,90 % 24,20 %
Icke-binära
0,80 % 0,90 % 1,10 %
Från och med den 31 december 2023. Kön: i tillämpliga fall återspeglar dessa uppgifter könsidentitet globalt. Om en beteckning för könsidentitet inte är tillgänglig använder vi istället uppgifter om juridiskt kön.
Kön (USA)
Stripe i USA
Inom ledarskap
Inom teknik
Män
63,20 % 62,20 % 71,90 %
Kvinnor
35,50 % 36,60 % 26,80 %
Icke-binära
1,30 % 1,20 % 1,40 %
Etnicitet (USA)
Stripe i USA
Inom ledarskap
Inom teknik
Vita
50,00 % 66,10 % 44,80 %
Asiater
38,60 % 26,60 % 46,40 %
Två eller fler etniska tillhörigheter
4,64 % 2,05 % 4,33 %
Latinamerikaner
3,26 % 2,92 % 2,56 %
Afrikaner eller afroamerikaner
3,36 % 2,34 % 1,77 %
Ursprungsamerikaner/från Alaska eller från Stillahavsöarna
0,08 % 0,00 % 0,12 %
Från och med den 31 december 2023. Kön: i tillämpliga fall återspeglar dessa uppgifter könsidentitet globalt. Om en beteckning för könsidentitet inte är tillgänglig använder vi istället uppgifter om juridiskt kön. Etnicitet (endast USA): Stripe-medarbetare i USA, baserat på självidentifieringsdata, exklusive de som valde att inte göra en självidentifiering eller valde att inte uppge den. 13,2 % av alla Stripe-medarbetare i USA valde att inte göra en identifiering eller valde att inte uppge den.

Help us build economic infrastructure for the internet.

Operating principles

We have an opinionated set of principles, and we’re happy to be warts-and-all honest about them.

University recruiting

Stripe hosts undergraduate and graduate interns from around the globe.