Vi letar efter: otåliga, nyfikna optimister

Stripe passar för människor som bryr sig om ekonomiska möjligheter och ser betydelsen av den infrastruktur som skapar en grund för det.

Kultur

Upptäck Stripe

Allt vi gör kretsar kring att göra det enklare för företag att förse människor runt om i världen med produkter och tjänster. Fria marknader och entreprenörskap är något positivt och världen gynnas av mer av båda sakerna. Stripes infrastruktur stöder mer än 1 % av globala BNP och därför måste de medarbetare som bygger och underhåller denna infrastruktur ha oupphörligt fokus på precision och kvalitet. Och eftersom våra ambitioner för Stripes funktionalitet omfattar betydligt mer än den produktportfölj vi har idag, letar vi också efter människor som är nyfikna, energiska och ovanligt effektiva.

Ambitiösa problemlösare

Stripe är flera saker samtidigt och verkar på flera nivåer. Vi är ett teknikföretag och ett företag som erbjuder finansiella tjänster. Vi tänker i universell skala och vi har starkt fokus på enskilda pixlar och API-parametrar. Vi älskar att uppfinna och skapa saker från grunden. V har också ett stort engagemang för den processdisciplin som krävs för att implementera mer än 10 000 gånger om dagen samtidigt vi upprätthåller en hög grad av tillförlitlighet. Vi vill ha resultat av allra högsta kvalitet och vi har alltid bråttom. Vi är intensiva och vi sätter stort värde på vänlighet. Om du tror att du skulle trivas med de här motsättningarna kan Stripe vara något för dig.

Nästan allt jag arbetar med är beroende av andra Stripe-medarbetare och att teamen gör ett riktigt bra jobb. Och när man ser andra utföra ett så imponerande, ambitiöst arbete höjer man helt naturligt sin egen ribba.

David Edelson, Teknisk verksamhet

Våra företagsprinciper

Stripe är makrooptimistiska, men mikropessimistiska. Vi identifierar regelbundet beteendemönster hos Stripe-medarbetarna som vi anser är de mest effektiva och för in dem i våra företagsprinciper så att alla kan dra fördel av dem. Allt vi gör kräver djupgående, funktionsöverskridande samarbete som är stabilt rotat i våra kärnvärderingar och uppfattningar.

Må bra

Vi stöttar medarbetarnas framgångar genom omfattande förmåner. I vårt erbjudande ingår planer och program för fysisk, psykisk och medicinsk hälsa, finansiella rådgivningstjänster och familjeplanering. Vi erbjuder också detaljerade introduktionsprogram och produktutbildning så att du snabbt kan komma igång och fortsätta utvecklas.

Vad jag gillar hos Stripe är att alla är så reflekterande, engagerade och nyfikna vad gäller arbetet. Vi söker aktivt nya perspektiv, ifrågasätter branschens normer och antaganden och utvecklar innovativa och automatiserade lösningar för stora problem.

Delia Pawelke, Ekonomisk brottslighet

Hjälp oss att bygga internets ekonomiska infrastruktur.

Rekrytering på universitet

Stripe erbjuder praktikplatser för studenter och nyutexaminerade från hela världen.

Blogg

Läs om de som arbetar här och ta del av deras berättelser om vad vi bygger och lär oss.