Be well and keep learning

We support your success with comprehensive benefits and learning opportunities. Join us in building a diverse and welcoming culture for global impact.

Benefits

Grow quickly, supported by scale

Stripe tries to be nimble in how we work while giving you the opportunity and resources to have a leveraged impact on the world. You will be well-supported by both your coworkers and your benefits package.

Uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden

We bieden Stripes een uitgebalanceerd pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zodat ze zich volledig kunnen ontplooien en hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan geestelijke, fysieke en medische gezondheidszorg, een positieve bijdrage aan de financiële toekomst van Stripes of vruchtbaarheidsbehandelingen en ouderschapsverlof. Bij Stripe komen de medewerkers en hun gezin op de eerste plaats.

Ik ben blij dat Stripe me heeft aangemoedigd mijn horizon te verbreden en te proberen meer te bereiken, niet alleen in mijn carrière, maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling.

Alison Harrington, User Operations

Groeien door te leren

We zijn fanatieke leerlingen en docenten. Ons Education-team heeft een leerplan voor onboarding en producttraining opgesteld voor alle nieuwe Stripes. Daarnaast organiseert het team door experts geleide cursussen over bijvoorbeeld de basisbeginselen van projectbeheer en de kenmerken van de macro-economie. Naast het officiële programma delen Stripes constant kennis met elkaar via besprekingen, documenten, leesgroepen en informele gesprekken.

Een cultuur waarin iedereen meedenkt

We hebben elke week sessies waarbij senior managers aan alle medewerkers van Stripe updates geven over het bedrijf, vragen beantwoorden en recente projecten en prioriteiten tot in detail verkennen. We hebben allemaal een functienaam, maar zijn niet erg hiërarchisch: we nemen beslissingen op basis van een idee, niet vanwege de senioriteit van de persoon die ermee komt.

Community

Integratie bevorderen door vertegenwoordiging

Onze producten hebben als doel dat iedereen overal kan deelnemen aan de digitale economie. We weten dat je voor zo'n enorme klus een divers team moet opbouwen en dat een zeer toegankelijke en gastvrije bedrijfscultuur cruciaal is.

 • desi
 • equate
 • ESEA
 • interfaith
 • jew-ish
 • parents
 • rainbows
 • the_black_stripes
 • unidos
 • adapt
 • MENA
 • veteran

Desi

Desi vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de culturele identiteit en belangen van Stripe-medewerkers die van Indiase of Zuid-Aziatische afkomst zijn. De groep fungeert als forum om Zuid-Aziatische aangelegenheden binnen (en buiten) Stripe te bespreken, bevorderen en promoten. Daarnaast vormt deze groep een nuttig netwerk voor onze uitbreiding naar de Indiase markt.

Equate

Het is de missie van Equate om een inclusieve werkvloer tot stand te brengen en te promoten. Een klimaat waarin alle Stripe-medewerkers proactief de gelijkheid, professionele ontwikkeling en het leiderschapspotentieel van vrouwen en non-binaire personen kunnen ondersteunen en bevorderen door middel van onderwijs, begeleiding, samenwerking en discussie, zowel bij Stripe als in de hele technologiebranche.

ESEA

ESEA vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Stripe-medewerkers die zichzelf identificeren als van Oost-Aziatische of Zuidoost-Aziatische afkomst. De groep geeft workshops over spreken in het openbaar voor Stripe-medewerkers die Engels als tweede taal hebben en organiseert lezingen met vooraanstaande Aziatische ondernemers en technologen. ESEA heeft verschillende doelstellingen, zoals het ondersteunen van de community, het scheppen van een veilige werkplek, de bevordering van relevante initiatieven en Stripe betere inzichten verschaffen in de ESEA-markt.

Interfaith

Interfaith is een groep Stripe-medewerkers die zichzelf als gelovig identificeren of die geïnteresseerd zijn in een respectvolle dialoog rondom het geloof. Stripe-medewerkers hebben allerlei verschillende religieuze, spirituele, culturele, etnische en geografische achtergronden. Voor velen geldt dat het geloof hun denkprocessen en interesses en dagelijkse activiteiten vormgeeft. In contact komen met anderen voor wie het geloof ook een belangrijke rol speelt, kan veel steun en bemoediging geven.

Jew-ish

Jew-ish verenigt mensen die zich in religieus en/of cultureel opzicht identificeren met het jodendom. De groep biedt ondersteuning en voorlichting zodat Joodse Stripe-medewerkers een evenwicht kunnen vinden tussen hun carrière en hun tradities of geloofsovertuigingen. Jew-ish wil vooral een veilige plek bieden waar medewerkers die zich als Joods identificeren meer inzicht en informatie kunnen verschaffen aan iedereen die geïnteresseerd is in de joodse cultuur en religie. Daarnaast streeft de groep ernaar andere community's met dezelfde uitdagingen ondersteuning te bieden.

Parents

Als werkende ouder heb je het niet altijd gemakkelijk. Onze Parents-community zet zich in om Stripe-werknemers met een gezin te helpen. Dat doen we via evenementen en trainingsprogramma's, door best practices en uitdagingen te delen en door te pleiten voor personeelsbeleid. Parents speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van mogelijkheden voor ouderschapsverlof bij Stripe, zoals middelen voor managers en aanstaande ouders.

Rainbows

Rainbows heet lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, interseksuele, aseksuele (lhbtqia) Stripe-medewerkers en hun pleitbezorgers van harte welkom. Door te investeren in mensen, beleidsregels en partnerschappen met onze gebruikers, wil Rainbows de inclusiviteit bevorderen en lhbtqia-aangelegenheden onder de aandacht van alle Stripe-medewerkers brengen.

The Black Stripes

The Black Stripes vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Stripe-medewerkers die zichzelf identificeren als zwart, Afrikaans, Afro-Amerikaans, Afro-Europees, Afro-Caraïbisch, Afro-Latijns of enige andere identiteit die deel uitmaakt van de Afrikaanse diaspora. De groep is voornamelijk gericht op het ondersteunen van de community. Daarnaast wil The Black Stripes andere Stripe-medewerkers meer inzicht bieden in de uitdagingen waarmee zwarte Stripe-medewerkers te maken krijgen, zowel op het werk als daarbuiten.

Unidos

Unidos vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de culturele identiteit en belangen van Stripe-medewerkers van Spaanse of Latijns-Amerikaanse afkomst. Unidos biedt een forum om de vraagstukken die deze groep bezighouden te bespreken en ondersteunen. Die kunnen betrekking hebben op Stripe, maar dat hoeft niet. Ook vormt Unidos een platform om het inzicht in en de expressie van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur te bevorderen.

Adapt

Adapt ondersteunt door middel van onderwijs, begeleiding, hulpverlening, samenwerking en discussie het welzijn, de professionele ontwikkeling en het leiderschapspotentieel van Stripe-medewerkers die zelf of in hun omgeving te maken hebben met problemen op het gebied van mentale gezondheid, neurodiversiteit, chronische ziekten of fysieke uitdagingen.

MENA

MENA is een neutrale, niet-religieuze groep waarin cultuur en erfgoed uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika centraal staan. De groep wil een saamhorigheidsgevoel creëren onder Stripe-medewerkers uit de MENA-regio en iedereen die zich hierbij betrokken voelt. De groep helpt Stripe ook bij de betreding van de MENA-markt door het ondersteunen van personeelswerving en zakelijke kansen in deze regio.

Veterans @ Stripe

De groep Veterans @ Stripe ondersteunt inclusiviteit, werving en het bewustzijn van veteranen en andere leden van de groep. Iedereen binnen Stripe kan lid worden van de groep: medewerkers die hebben gediend in het leger, hun naasten en mensen die de gemeenschap een warm hart toedragen.

Community's bij Stripe

De drempel naar mogelijkheden verlagen begint binnen onze eigen muren. We hebben allerlei Stripe-community's die door medewerkers opgezet zijn. Ze werken samen met onze HR-afdelingen en managementteams om diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusiviteit en saamhorigheid binnen onze cultuur en onze processen te bevorderen.

Medewerkers van Stripe komen al van veel verschillende achtergronden en we zijn wereldwijd op zoek naar een nog diversere groep getalenteerde mensen om onze gebruikers te helpen en producten te ontwikkelen die de economische groei stimuleren.

Gender (wereldwijd)
Alle Stripes
Management
Technisch
Man
64,30% 63,20% 74,70%
Vrouwen
34,90% 35,90% 24,20%
Non-binair
0,80% 0,90% 1,10%
Vanaf 31 december 2023. Gender: deze gegevens weerspiegelen genderidentiteiten over de hele wereld, indien beschikbaar; als een aanduiding voor genderidentiteit niet beschikbaar is, gebruiken we in plaats daarvan de gegevens over het wettelijke geslacht.
Gender (Verenigde Staten)
Stripe-werknemers in de VS
Management
Technisch
Man
63,20% 62,20% 71,90%
Vrouwen
35,50% 36,60% 26,80%
Non-binair
1,30% 1,20% 1,40%
Etniciteit (Verenigde Staten)
Stripe-werknemers in de VS
Management
Technisch
Wit
50,00% 66,10% 44,80%
Aziatisch
38,60% 26,60% 46,40%
Twee of meer rassen
4,64% 2,05% 4,33%
Latijns-Amerikaans
3,26% 2,92% 2,56%
Zwart of Afro-Amerikaans
3,36% 2,34% 1,77%
Inheemse Amerikaan/Alaskaan, afkomstig van eilanden uit de Stille Oceaan
0,08% 0,00% 0,12%
Vanaf 31 december 2023. Gender: deze gegevens weerspiegelen genderidentiteiten over de hele wereld, indien beschikbaar; als een bepaalde aanduiding voor genderidentiteit niet beschikbaar is, gebruiken we in plaats daarvan de gegevens over het wettelijke geslacht. Etniciteit (alleen in de VS): gegevens over Stripe-werknemers in de Verenigde Staten, gebaseerd op zelf-geïdentificeerde gegevens, met uitzondering van mensen die afzagen van zelfidentificatie of dit niet wilden vermelden. 13,2% van Stripe-werknemers in de Verenigde Staten zag af van zelfidentificatie of wilde dit niet vermelden.

Help us build economic infrastructure for the internet.

Operating principles

We have an opinionated set of principles, and we’re happy to be warts-and-all honest about them.

University recruiting

Stripe hosts undergraduate and graduate interns from around the globe.