โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินบนอินเทอร์เน็ต

บริษัททุกขนาดหลายล้านแห่งใช้ Stripe เพื่อรับชำระเงินทั้งแบบออนไลน์และการชำระที่จุดขาย ส่งเงินเบิกจ่าย ทำให้กระบวนการทางการเงินทำงานอัตโนมัติ และเพิ่มรายรับในท้ายที่สุด
Mousedown/⌘
FF/Rewind
Right/left
Stretch
Up/down
Amplitude
-/+
Zoom
P
Pause/play
1
Red on/off
2
Blue on/off
3
Yellow on/off
4
Purple on/off

โซลูชันที่แยกประกอบได้

ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการเงินและการชำระเงินที่ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์

ลดต้นทุน เพิ่มรายรับ และบริหารธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ใช้ Stripe เพื่อจัดการความต้องการด้านการชำระเงินทั้งหมดของคุณ จัดการการปฏิบัติงานด้านรายรับ และเปิดตัว (หรือสร้าง) โมเดลธุรกิจใหม่ๆ