การเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน: วิธีลดการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการอัตราการอนุมัติวงเงิน และช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีลดจำนวนการชำระเงินที่ถูกต้องแต่ดำเนินการไม่สำเร็จ

 1. บทนำ
 2. วิธีจัดการการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย
 3. วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน
 4. Stripe ช่วยคุณได้อย่างไร
  1. Adaptive Acceptance
  2. การเรียกเก็บเงินซ้ำอัจฉริยะ
  3. ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ
 5. อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการชำระเงิน

การชำระเงินอาจไม่สำเร็จเนื่องจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องไปจนถึงการสงสัยเรื่องการฉ้อโกง ความจริงแล้วมีรหัสการปฏิเสธการชำระเงินหลายสิบรายการ โดยแต่ละรหัสจะแสดงถึงเหตุผลที่การชำระเงินอาจถูกปฏิเสธ แม้ว่าการปฏิเสธการชำระเงินจะช่วยคุณคัดกรองธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้ แต่ก็อาจทำให้สูญเสียการชำระเงินที่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อกำไรของคุณและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าด้วยเช่นกัน

ธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายเมื่อจัดการกับการปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตร อัตราการอนุมัติวงเงิน ซึ่งคือร้อยละของธุรกรรมที่คุณส่งและที่ธนาคารเจ้าของบัตรยอมรับ โดยอาจต่ำลง 10% สำหรับธุรกิจออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระเงินที่จุดขาย ธนาคารผู้ออกบัตรใช้ตรรกะที่มีการป้องกันมากขึ้นในการอนุมัติหรือปฏิเสธธุรกรรมออนไลน์เนื่องมาจากความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นการขายที่ถูกต้องก็ตาม ซึ่งส่งผลให้คุณไม่เพียงเสียยอดขายรายการนั้นไป แต่ยังอาจนำไปสู่การสูญเสียยอดขายในอนาคตทั้งหมดจากลูกค้ารายนั้นด้วย จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Stripe พบว่าเมื่อลูกค้ามูลค่าสูงประสบกับการปฏิเสธการชำระเงิน ลูกค้าเหล่านั้นจะทำธุรกรรมน้อยลงในอนาคตหรืออาจแม้กระทั่งเปลี่ยนไปใช้บริการจากคู่แข่ง

แม้ว่าจะไม่มีวิธีขจัดการปฏิเสธการชำระเงินโดยสิ้นเชิง แต่คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีลดจำนวนการชำระเงินที่ถูกต้องแต่ดำเนินการไม่สำเร็จมากขึ้น โดยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินประเภทต่างๆ วิธีปรับปรุงอัตราการอนุมัติวงเงิน และวิธีที่ Stripe จะช่วยคุณได้ด้วย Adaptive Acceptance และ Smart Retries ​ นอกจากนี้เรายังจัดทำรายการคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการชำระเงินและการอนุมัติวงเงิน ดังนั้นหากคุณไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ใดก็ตามในคู่มือนี้ โปรดดูที่อภิธานศัพท์ของเรา ​

ทำความเข้าใจการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจะรวบรวมรายละเอียดการเรียกเก็บเงินและส่งผ่านเครือข่ายของบัตร เช่น Visa, Mastercard หรือ China UnionPay ไปให้ธนาคารผู้ออกบัตร (ธนาคารของลูกค้า) เป็นคำขอการชำระเงิน

Flow of a card transaction on Stripe

คำขอนี้ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ที่อยู่เจ้าของบัตร หมวดหมู่ธุรกิจของคุณ และจำนวนเงินของธุรกรรม ซึ่งฝังไว้ในข้อความที่อ้างถึงโดยใช้รหัส ISO 8583 ธนาคารที่ออกบัตรจะใช้ตรรกะอันซับซ้อนเพื่อตัดสินว่าควรปฏิเสธการเรียกเก็บเงินรายการใด ข้อความรหัส ISO 8583 จะมีช่องข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ และธนาคารที่ออกบัตรแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีที่จะตีความและรวมข้อมูลต่างๆ ได้

การปฏิเสธโดยเครือข่าย หรือการเรียกเก็บเงินที่ถูกปฏิเสธโดยผู้ออกบัตรหมายความว่าธนาคารของลูกค้าได้ปฏิเสธคำขอธุรกรรมรายการนั้น โดยปกติแล้วธุรกรรมมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้: มีจำนวนเงินเหลือในบัตรไม่เพียงพอ ข้อมูลของบัตรไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย หรือมีพฤติกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น หากธนาคารที่ออกบัตรคิดว่ามีการใช้บัตรที่สูญหายหรือถูกขโมย) ความขัดข้องในการให้บริการของผู้ออกบัตรหรือการไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรก็อาจเป็นสาเหตุให้ชำระเงินไม่สำเร็จได้เช่นกัน

Representative share of declines, based on decline codes, for online card payments

ธุรกรรมหลายรายการจัดอยู่ในหมวดหมู่การปฏิเสธการชำระเงินทั่วไป ซึ่งแสดงรหัสการปฏิเสธ "05: ไม่ยอมรับ" ซึ่ง "ไม่ยอมรับ" อาจหมายถึงอะไรก็ได้ ตั้งแต่เงินทุนไม่เพียงพอไปจนถึงการชำระเงินถูกปฏิเสธหลายครั้งติดๆ กัน

ธนาคารผู้ออกบัตรจะใช้สถานะ "ไม่ยอมรับ" ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยอาจไม่ได้ตั้งค่าระบบให้ส่งรหัสการปฏิเสธการชำระเงินที่มีข้อมูลชัดเจน ตัวอย่างเช่น บางธนาคารจัดให้การปฏิเสธการชำระเงินแทบจะทุกรายการเป็น "ไม่ยอมรับ" หรืออาจเจตนาซ่อนเหตุผลการปฏิเสธการชำระเงินบางประการ เช่น หากกำลังสืบสวนรูปแบบของการฉ้อโกงและตัดสินใจที่จะไม่ระบุต่อสาธารณะว่าเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัย

วิธีจัดการการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

การจัดการการปฏิเสธการชำระเงินเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ทราบถึงเหตุผลที่เจาะจงของการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ ดังนั้นธุรกิจหลายๆ แห่งจึงไม่ลองทำธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธอีกครั้ง ธุรกิจบางรายอาจลองซ้ำบ่อยครั้งเกินไป ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

แนวทางที่ดีกว่าคือการปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณตามประเภทรหัสการปฏิเสธการชำระเงินและธนาคารผู้ออกบัตรแต่ละราย ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือธุรกรรมที่ไม่สำเร็จได้โดยการกำหนดเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินนั้น แทนการใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับการปฏิเสธการชำระเงินทั้งหมด บางธุรกิจอาจเพิ่มขั้นตอนการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนตามรหัสการปฏิเสธการชำระเงินและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของเจ้าของบัตรด้วย

มีปัจจัยมากมายที่นำไปสู่ธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ โมเดลธุรกิจ ส่วนผสมด้านลูกค้า และอีกมากมาย ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เพื่อจัดการการปฏิเสธการชำระเงินได้ โดยจัดตาม 3 หมวดหมู่ที่พบมากที่สุดสำหรับธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ

นอกจากนี้ Stripe ยังช่วยคุณจัดการการปฏิเสธการชำระเงินโดยอัตโนมัติได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน"

 • เงินทุนไม่เพียงพอ: แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบถึงวิธีการชำระเงินอื่นหรือรับการอนุมัติวงเงินเพื่อลองทำธุรกรรมอีกครั้งในภายหลัง เมื่อวิธีการชำระเงินเดิมมีแนวโน้มที่จะมีเงินทุนเพียงพอ หากลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณอาจขอเรียกเก็บเงินอีกครั้งในวันที่ 1 หรือ 15 ของเดือน (เป็นเวลาที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้าง) หากคุณดำเนินธุรกิจการสมัครใช้บริการ การเรียกเก็บเงินซ้ำอัจฉริยะของ Stripe จะช่วยคุณกู้คืนรายรับมากขึ้นโดยการลองเรียกเก็บเงินอีกครั้งเมื่อมีโอกาสสำเร็จสูงสุด ซึ่งอิงตามสัญญาณจากเครือข่าย Stripe

 • ข้อมูลบัตรที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย: หากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรกถูกปฏิเสธเนื่องจากรายละเอียดบัตรไม่ถูกต้อง อาจเป็นไปได้ว่าลูกค้าป้อนข้อมูลบัตรผิด ดังนั้นควรติดต่อเพื่อขอให้ลูกค้าป้อนข้อมูลอีกครั้ง หากธุรกรรมถูกปฏิเสธโดยใช้บัตรที่คุณมีข้อมูลในระบบ แสดงว่าข้อมูลบัตรอาจล้าสมัยก็เป็นได้ ในกรณีนี้ให้ขอให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลประจำตัวและตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลด้านการชำระเงินของคุณมีระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติหรือบริการที่คล้ายคลึงกันเพื่ออัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือต่ออายุใหม่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

 • การสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง: แทนที่จะเสี่ยงลองทำธุรกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกงอีกครั้ง ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ติดตั้งเครื่องมือป้องกันและจัดการการฉ้อโกงเพื่อช่วยตรวจจับและบล็อกการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง เครื่องมือเหล่านี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกรรมที่พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ช่วยทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าจะลองเรียกเก็บเงินซ้ำหรือไม่

โปรดทราบว่าเครือข่ายบัตรกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่คุณลองทำธุรกรรมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายบัตรหลายรายอนุญาตให้ลองเรียกเก็บเงินซ้ำได้ 4-6 ครั้งภายในระยะเวลา 15 วันเท่านั้น

วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน

การมีอัตราการอนุมัติวงเงินที่ยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิเสธการชำระเงินที่เป็นศูนย์นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณดำเนินการการชำระเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณติดตามอัตราการอนุมัติวงเงินอย่างใกล้ชิด ก็จะสังเกตได้ว่าการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่และเมื่อใด ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการตามความเหมาะสมได้ แม้แต่การปรับปรุงเล็กน้อยก็มีผลกระทบที่ขนาดใหญ่ กล่าวคือ ธุรกิจขนาดใหญ่บางแห่งเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงินเพียง 0.5% และมีรายรับเพิ่มเติมนับพันล้านต่อปี

สิ่งที่คุณทำได้เพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน มีดังนี้

 • รวบรวมและส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณระบุข้อมูลในคำขอเรียกเก็บเงินให้มากที่สุด เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ธนาคารในการยืนยันธุรกรรมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการส่งรหัสไปรษณีย์และเลข CVC จะช่วยเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงินสำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการชำระเงินให้สูงสุด: หากธุรกิจของคุณกำหนดเวลาการให้บริการในอนาคต โปรดระบุว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อใดและเท่าไร สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการรถเช่าและลูกค้าจองรถเช่าเพื่อใช้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า คุณจะเรียกเก็บเงินในเวลาที่จองหรือเมื่อเช่าเสร็จแล้ว คุณจะเก็บเงินค่าเช่าจำนวน $10 หรือ $100 จากวิธีการชำระเงินของลูกค้าไว้หรือไม่ การเก็บเงินจำนวน $10 น่าจะเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ แต่หากค่าเช่ามากกว่า $10 คุณก็อาจเสี่ยงไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนในภายหลัง ขั้นตอนการชำระเงินที่ดีที่สุดคือความสมดุลระหว่างประสบการณ์ของลูกค้า อัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ที่ชำระเงิน และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแตกต่างกันไปสำหรับทุกธุรกิจ

 • รักษาอัตราการฉ้อโกงให้ต่ำ: ธุรกิจที่มีอัตราการดึงเงินคืนสูง จำนวนลูกค้าที่โต้แย้งการชำระเงินกับธนาคารมักจะได้รับการปฏิเสธมากขึ้น เราแนะนำให้คุณใช้ระบบป้องกันการฉ้อโกงแบบแมชชีนเลิร์นนิง เช่น Radar for Fraud Teams ซึ่งให้คุณเลือกได้ว่าจะบล็อกการชำระเงินที่น่าสงสัยในระดับความรุนแรงใด โดยจะขึ้นอยู่กับค่าความเสี่ยงโดยรวมที่คุณยอมรับได้ เขียนกฎที่กำหนดเอง และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงขั้นสูง

 • ยอมรับกระเป๋าเงินดิจิทัล: Apple Pay และ Google Pay นำไปสู่อัตราการยอมรับที่สูงขึ้น ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ 2 ขั้นตอนที่ให้ลูกค้าป้อนรหัสผ่านหรือ ID ไบโอเมตริก

 • เปิดใช้ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลด้านการชำระเงินของคุณมีบริการระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ ซึ่งจะอัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือต่ออายุใหม่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติและช่วยลดการปฏิเสธการชำระเงิน Bench Accounting ซึ่งเป็นบริการทำบัญชีระดับมืออาชีพ กู้คืนรายรับของตนในปี 2017 ได้ถึง 12% ผ่านระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติของ Stripe

 • ตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินเมื่อจำเป็น: หากธนาคารของลูกค้ารองรับ 3D Secure คุณอาจต้องตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินบางรายการ (เช่น กำหนดให้ลูกค้าต้องพิมพ์ลายนิ้วมือหรือป้อนรหัสผ่าน) ด้วย PaymentIntent API ของ Stripe เราจะอ้างสิทธิ์ในข้อยกเว้น SCA โดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ที่ชำระเงินให้สูงสุดโดยการขอการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 • จัดตั้งบัญชี Stripe ในพื้นที่: สร้างบัญชี Stripe ใหม่ในพื้นที่เมื่อคุณขยายธุรกิจไปทั่วโลก ประเทศใหม่ๆ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน API ของ Stripe แบบเดียวกันและเปิดใช้ได้โดยไม่มีงานวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้น การใช้บริการจัดหาที่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่จะช่วยให้คุณเพิ่มอัตราการยอมรับได้สูงสุด (เพราะธนาคารมักจะอนุมัติการชำระเงินในพื้นที่มากกว่า) และช่วยขจัดค่าธรรมเนียมข้ามเขตแดนต่างประเทศสำหรับลูกค้าได้

นอกจากนี้คุณยังนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้ได้หากมีธุรกิจที่มีรายรับแบบเกิดซ้ำซึ่งเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นประจำหรือใช้ข้อมูลการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม เรายังมีวิธีการเพิ่มเติมที่คุณอาจนำไปใช้เพื่อปรับปรุงอัตราการอนุมัติวงเงินที่เจาะจงสำหรับธุรกรรมที่มีรายรับแบบเกิดซ้ำหรือธุรกิจการสมัครใช้บริการได้

 • ทำให้การเข้าถึงลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณมีการชำระเงินที่ไม่สำเร็จเพียงไม่กี่รายการต่อเดือน การโทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อขอให้แก้ไขสถานการณ์จึงทำได้ง่าย (ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการชำระเงินใหม่หรือการอัปเดตข้อมูลการชำระเงิน) อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและคุณต้องจัดการลูกค้านับร้อยรายพร้อมการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ แนวทางนี้ย่อมทำได้ยากขึ้น วิธีที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณคือการส่งอีเมลการชำระเงินที่ไม่สำเร็จอัตโนมัติเมื่อการชำระเงินถูกปฏิเสธ

 • ทดลองใช้รอบในการเรียกเก็บเงินซ้ำ: ธุรกิจหลายแห่งลองเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมที่ไม่สำเร็จอีกครั้งตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เช่น ทุกๆ 7 วัน (กระบวนการนี้รู้จักกันในชื่อระบบติดตามหนี้) ทดลองใช้รอบต่างๆ กัน เพื่อเรียนรู้ว่าวิธีใดมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด หรือค้นหาผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่ทำให้กระบวนการติดตามหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้คุณนำมาปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้

 • สร้างแพ็กเกจการชำระเงินที่แตกต่างกัน: หากธุรกิจของคุณได้รับการปฏิเสธการชำระเงินจำนวนมากเนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอ ให้ลองพิจารณาสร้างความยืดหยุ่นในวิธีที่คุณใช้เรียกเก็บเงินลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการเพียงแพ็กเกจรายปี ให้ลองสร้างแพ็กเกจรายเดือนหรือราย 3 เดือนเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการกระแสเงินสดของตนได้ดีขึ้น

Stripe ช่วยคุณได้อย่างไร

โซลูชันของ Stripe สร้างรายรับเพิ่มเติมนับพันล้านแก่ธุรกิจต่างๆ ด้วยการช่วยป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องไม่ให้ถูกปฏิเสธ โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของ Stripe พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงป้องกันการปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากการหยุดทำงานของผู้ให้บริการประมวลผลได้ หากบริการของผู้ประมวลผลหยุดทำงาน Stripe จะกำหนดเส้นทางการชำระเงินไปยังการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น Stripe จะเปลี่ยนปริมาณโดยอัตโนมัติเมื่อศูนย์ข้อมูลของ Visa หยุดทำงานเนื่องจากการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ Stripe ยังผสานการทำงานกับเครือข่ายบัตรรายใหญ่ 6 รายทั่วโลก ช่วยลดข้อผิดพลาดในระบบที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งงานระหว่างระบบ และช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของธุรกรรมที่กำหนดได้ดียิ่งขึ้น

การเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงินด้วย Stripe มี 3 วิธี นั่นคือ Adaptive Acceptance, Smart Retries และระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

Adaptive Acceptance

Adaptive Acceptance ของ Stripe ใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อเลือกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธโดยบริษัทผู้ออกบัตรในแบบเรียลไทม์ซ้ำอีกครั้ง ก่อนจะส่งการตอบกลับไปยังลูกค้า Stripe จะปรับปัจจัยต่างๆ ในคำขอการชำระเงินแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มโอกาสในการยอมรับ เรียกใช้การทดลองกับธนาคารผู้ออกบัตรหลายสิบแบบในเวลาเดียวกันเพื่อทำความเข้าใจว่าการแก้ไขใดมีแนวโน้มที่จะทำให้การชำระเงินสำเร็จบ้างภายในมิลลิวินาที เช่น สมมุติว่าลูกค้าบางรายในสหราชอาณาจักรพิมพ์รหัสไปรษณีย์ของตนอย่างรวดเร็วลงในแบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินด้วยตัวพิมพ์เล็กโดยไม่เว้นช่องว่าง Stripe จะสังเกตเห็นรูปแบบนี้และทดสอบรูปแบบต่างๆ เพื่อค้นหาว่ารูปแบบรหัสไปรษณีย์บางรูปแบบทำให้มีอัตราการอนุมัติวงเงินที่ดีกว่าแบบอื่นหรือไม่ การเรียกใช้การทดสอบเหล่านี้กับบริษัทผู้ออกบัตรหลายๆ รายในเวลาเดียวกันจะทำให้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเรียนรู้การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสำหรับธนาคารแต่ละแห่งมากที่สุด

Illustration of the Adaptive Acceptance flow. If a charge is declined, we use machine learning to understand why, and selectively retry the charge with an optimized configuration.

การเรียกเก็บเงินซ้ำอัจฉริยะ

สำหรับธุรกิจที่มีรายรับจากการเรียกเก็บเงินซ้ำ หากถูกปฏิเสธการชำระเงินในตอนต้นของรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะยังมีเวลากู้คืนการชำระเงินนั้นได้ หลายธุรกิจจะพยายามทำธุรกรรมที่ดำเนินการไม่สำเร็จอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเรียกว่าการติดตามหนี้ โดยแนวทางการติดตามหนี้ส่วนใหญ่จะใช้ตรรกะแบบอิงตามเวลาที่เรียบง่ายมากๆ เช่น รอ 7 วันแล้วลองอีกครั้ง จากนั้นรออีก 7 วัน แล้วลองอีกครั้ง แบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ที่ Stripe เราได้สร้างแนวทางที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเรียกว่าการเรียกเก็บเงินซ้ำอัจฉริยะ โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิงและข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เรามองเห็นทั่วทั้งเครือข่าย Stripe ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทผู้ออกบัตร (เช่น เมื่อธนาคารที่ออกบัตรเปลี่ยนเกณฑ์การตรวจสอบ) ตรวจสอบการอัปเดตข้อมูลบัตร และวิเคราะห์กิจกรรมที่ทำใน Stripe เพื่อดูว่าวิธีการชำระเงินใช้งานได้สำเร็จหรือไม่ จากนั้น Stripe จะใช้ข้อมูลนี้เลือกเวลาที่เหมาะสมในการลองพยายามชำระเงินรายการที่ดำเนินการไม่สำเร็จอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

ระบบจะประมวลผลธุรกรรมต่อไปได้โดยใช้รายละเอียดการชำระเงินที่บันทึกไว้ แม้ว่าธนาคารที่ออกบัตรจะเปลี่ยนทดแทนบัตรใบนั้นแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลที่มักจะทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ Stripe ร่วมมือกับเครือข่ายบัตรและจะพยายามอัปเดตรายละเอียดบัตรที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าได้รับบัตรใบใหม่ (เช่น เมื่อเปลี่ยนทดแทนบัตรที่หมดอายุ หรือบัตรที่รายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย) ซึ่งวิธีนี้ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการของคุณต่อไปได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก ลดภาระของคุณในการรวบรวมรายละเอียดของบัตรใบใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนบัตร และลดโอกาสที่การชำระเงินจะถูกปฏิเสธ

ในสหรัฐอเมริกามีการรองรับการอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติอย่างแพร่หลาย Stripe จึงอัปเดตข้อมูลบัตร American Express, Visa, Mastercard และ Discover โดยอัตโนมัติได้เกือบทั้งหมด ส่วนการรองรับในประเทศอื่นๆ นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การใช้เทคนิคเหล่านี้ ทำให้ Stripe สร้างรายรับเพิ่มให้กับธุรกิจได้หลายพันล้านดอลลาร์ ด้วยการป้องกันการปฏิเสธการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธด้วย Stripe

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการชำระเงิน

อัตราการอนุมัติวงเงิน

เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่คุณส่งและเครือข่ายบัตรยอมรับ

ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

ทำงานร่วมกับเครือข่ายบัตรขนาดใหญ่ทั้งหมดเพื่ออัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือบัตรที่ได้รับการต่ออายุของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อลดจำนวนการชำระเงินที่ดำเนินการไม่สำเร็จ

เครือข่ายบัตร

ประมวลผลธุรกรรมระหว่างผู้ค้ากับบริษัทผู้ออกบัตรและควบคุมจุดชำระเงินที่รับชำระด้วยบัตรเครดิต รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับเครือข่าย ตัวอย่างเครือข่ายบัตรได้แก่ Visa, Mastercard และ American Express

รหัสการปฏิเสธการชำระเงิน

ตัวเลข (เช่น "05") หรือวลี (เช่น "expired_card") ที่ใช้แสดงเหตุผลที่ธุรกรรมถูกปฏิเสธ

ไม่ยอมรับ

รหัสการปฏิเสธการชำระเงินที่พบได้บ่อยที่สุด "ไม่ยอมรับ" (Do not honor) หมายถึงการปฏิเสธการชำระเงินโดยทั่วไป ธนาคารที่ออกบัตรจะไม่แจ้งว่าเพราะเหตุใดธุรกรรมจึงถูกปฏิเสธ แต่จะแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแทน

การติดตามหนี้

กระบวนการกู้คืนการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธหรือดำเนินการไม่สำเร็จสำหรับธุรกิจที่มีรายรับจากการเรียกเก็บเงินซ้ำ

การฉ้อโกง

ธุรกรรมปลอมหรือธุรกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นเมื่อมีคนขโมยหมายเลขบัตรหรือข้อมูลบัญชีกระแสรายวัน และใช้ข้อมูลนั้นมาทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ธนาคารที่ออกบัตร

ธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้แก่ผู้บริโภคแทนเครือข่ายบัตร

การรับชำระเงินในเครือข่าย

เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่ได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธจากธนาคารที่ออกบัตร การปฏิเสธการชำระเงินอาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลประจำตัวล้าสมัย สงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือเงินทุนไม่เพียงพอ

การปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าบริษัทผู้ออกบัตรปฏิเสธการชำระเงิน และหมายความว่าธนาคารของลูกค้าได้ปฏิเสธคำขอธุรกรรม

Ready to get started? Get in touch or create an account.