การเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน: วิธีลดการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการอัตราการอนุมัติวงเงิน และช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีลดจำนวนการชำระเงินที่ถูกต้องแต่ดำเนินการไม่สำเร็จ

 1. Introduction
 2. ทำความเข้าใจการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย
 3. วิธีจัดการการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย
 4. วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติธุรกรรม
 5. Stripe ช่วยคุณได้อย่างไร
  1. Adaptive Acceptance
  2. Smart Retries
  3. ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ
  4. โทเค็นเครือข่าย
 6. อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการชำระเงิน

การชำระเงินอาจไม่สำเร็จเนื่องจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องไปจนถึงการสงสัยเรื่องการฉ้อโกง ความจริงแล้วมีรหัสการปฏิเสธการชำระเงินหลายสิบรายการ โดยแต่ละรหัสจะแสดงถึงเหตุผลที่การชำระเงินอาจถูกปฏิเสธ แม้ว่าการปฏิเสธการชำระเงินจะช่วยคุณคัดกรองธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้ แต่ก็อาจทำให้สูญเสียการชำระเงินที่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อกำไรของคุณและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าด้วยเช่นกัน

ธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายเมื่อจัดการกับการปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตร อัตราการอนุมัติวงเงิน ซึ่งคือร้อยละของธุรกรรมที่คุณส่งและที่ธนาคารเจ้าของบัตรยอมรับ โดยอาจต่ำลง 10% สำหรับธุรกิจออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระเงินที่จุดขาย ธนาคารผู้ออกบัตรใช้ตรรกะที่มีการป้องกันมากขึ้นในการอนุมัติหรือปฏิเสธธุรกรรมออนไลน์เนื่องมาจากความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นการขายที่ถูกต้องก็ตาม ซึ่งส่งผลให้คุณไม่เพียงเสียยอดขายรายการนั้นไป แต่ยังอาจนำไปสู่การสูญเสียยอดขายในอนาคตทั้งหมดจากลูกค้ารายนั้นด้วย จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Stripe พบว่าเมื่อลูกค้ามูลค่าสูงประสบกับการปฏิเสธการชำระเงิน ลูกค้าเหล่านั้นจะทำธุรกรรมน้อยลงในอนาคตหรืออาจแม้กระทั่งเปลี่ยนไปใช้บริการจากคู่แข่ง

แม้ว่าจะไม่มีวิธีขจัดการปฏิเสธการชำระเงินโดยสิ้นเชิง แต่คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีลดจำนวนการชำระเงินที่ถูกต้องแต่ดำเนินการไม่สำเร็จมากขึ้น โดยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินประเภทต่างๆ วิธีปรับปรุงอัตราการอนุมัติธุรกรรม และวิธีที่ Stripe จะช่วยคุณได้

นอกจากนี้เรายังจัดทำรายการคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการชำระเงินและการอนุมัติวงเงิน ดังนั้นหากคุณไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ใดก็ตามในคู่มือนี้ โปรดดูที่อภิธานศัพท์ของเรา

ทำความเข้าใจการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจะรวบรวมรายละเอียดการเรียกเก็บเงินและส่งผ่านเครือข่ายของบัตร เช่น Visa, Mastercard หรือ China UnionPay ไปให้ธนาคารผู้ออกบัตร (ธนาคารของลูกค้า) เป็นคำขอการชำระเงิน

ขั้นตอนการทำงานของธุรกรรมผ่านบัตรใน Stripe

คำขอนี้ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ที่อยู่เจ้าของบัตร หมวดหมู่ธุรกิจของคุณ และจำนวนเงินของธุรกรรม ซึ่งฝังไว้ในข้อความที่อ้างถึงโดยใช้รหัส ISO 8583 ธนาคารที่ออกบัตรจะใช้ตรรกะอันซับซ้อนเพื่อตัดสินว่าควรปฏิเสธการเรียกเก็บเงินรายการใด ข้อความรหัส ISO 8583 จะมีช่องข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ และธนาคารที่ออกบัตรแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีที่จะตีความและรวมข้อมูลต่างๆ ได้

การปฏิเสธโดยเครือข่าย หรือการเรียกเก็บเงินที่ถูกปฏิเสธโดยผู้ออกบัตรหมายความว่าธนาคารของลูกค้าได้ปฏิเสธคำขอธุรกรรมรายการนั้น โดยปกติแล้วธุรกรรมมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้: มีจำนวนเงินเหลือในบัตรไม่เพียงพอ ข้อมูลของบัตรไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย หรือมีพฤติกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น หากธนาคารที่ออกบัตรคิดว่ามีการใช้บัตรที่สูญหายหรือถูกขโมย) ความขัดข้องในการให้บริการของผู้ออกบัตรหรือการไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรก็อาจเป็นสาเหตุให้ชำระเงินไม่สำเร็จได้เช่นกัน

อัตราส่วนของการถูกปฏิเสธสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรทางออนไลน์ โดยอิงตามรหัสการปฏิเสธ

ธุรกรรมหลายรายการจัดอยู่ในหมวดหมู่การปฏิเสธการชำระเงินทั่วไป ซึ่งแสดงรหัสการปฏิเสธ "05: ไม่ยอมรับ" ซึ่ง "ไม่ยอมรับ" อาจหมายถึงอะไรก็ได้ ตั้งแต่เงินทุนไม่เพียงพอไปจนถึงการชำระเงินถูกปฏิเสธหลายครั้งติดๆ กัน

ธนาคารผู้ออกบัตรจะใช้สถานะ "ไม่ยอมรับ" ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยอาจไม่ได้ตั้งค่าระบบให้ส่งรหัสการปฏิเสธการชำระเงินที่มีข้อมูลชัดเจน ตัวอย่างเช่น บางธนาคารจัดให้การปฏิเสธการชำระเงินแทบจะทุกรายการเป็น "ไม่ยอมรับ" หรืออาจเจตนาซ่อนเหตุผลการปฏิเสธการชำระเงินบางประการ เช่น หากกำลังสืบสวนรูปแบบของการฉ้อโกงและตัดสินใจที่จะไม่ระบุต่อสาธารณะว่าเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัย

วิธีจัดการการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

การจัดการการปฏิเสธการชำระเงินเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ทราบถึงเหตุผลที่เจาะจงของการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ ดังนั้นธุรกิจหลายๆ แห่งจึงไม่ลองทำธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธอีกครั้ง ธุรกิจบางรายอาจลองซ้ำบ่อยครั้งเกินไป ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

แนวทางที่ดีกว่าคือการปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณตามประเภทรหัสการปฏิเสธการชำระเงินและธนาคารผู้ออกบัตรแต่ละราย ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือธุรกรรมที่ไม่สำเร็จได้โดยการกำหนดเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินนั้น แทนการใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับการปฏิเสธการชำระเงินทั้งหมด บางธุรกิจอาจเพิ่มขั้นตอนการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนตามรหัสการปฏิเสธการชำระเงินและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของเจ้าของบัตรด้วย

มีปัจจัยมากมายที่นำไปสู่ธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ โมเดลธุรกิจ ส่วนผสมด้านลูกค้า และอีกมากมาย ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เพื่อจัดการการปฏิเสธการชำระเงินได้ โดยจัดตาม 3 หมวดหมู่ที่พบมากที่สุดสำหรับธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ

นอกจากนี้ Stripe ยังช่วยคุณจัดการการปฏิเสธการชำระเงินโดยอัตโนมัติได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน"

 • เงินทุนไม่เพียงพอ: แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบถึงวิธีการชำระเงินอื่นหรือรับการอนุมัติวงเงินเพื่อลองทำธุรกรรมอีกครั้งในภายหลัง เมื่อวิธีการชำระเงินเดิมมีแนวโน้มที่จะมีเงินทุนเพียงพอ หากลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณอาจขอเรียกเก็บเงินอีกครั้งในวันที่ 1 หรือ 15 ของเดือน (เป็นเวลาที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้าง) หากคุณดำเนินธุรกิจการสมัครใช้บริการ Smart Retries ของ Stripe จะช่วยคุณกู้คืนรายรับมากขึ้นโดยการลองเรียกเก็บเงินอีกครั้งเมื่อมีโอกาสสำเร็จสูงสุด ซึ่งอิงตามสัญญาณจากเครือข่าย Stripe

 • ข้อมูลบัตรที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย: หากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรกถูกปฏิเสธเนื่องจากรายละเอียดบัตรไม่ถูกต้อง อาจเป็นไปได้ว่าลูกค้าป้อนข้อมูลบัตรผิด ดังนั้นควรติดต่อเพื่อขอให้ลูกค้าป้อนข้อมูลอีกครั้ง หากธุรกรรมถูกปฏิเสธโดยใช้บัตรที่คุณมีข้อมูลในระบบ แสดงว่าข้อมูลบัตรอาจล้าสมัยก็เป็นได้ ในกรณีนี้ให้ขอให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลประจำตัวและตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลด้านการชำระเงินของคุณมีระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ การแปลงข้อมูลบัตรเป็นโทเค็นเครือข่าย หรือบริการที่คล้ายคลึงกันเพื่ออัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือต่ออายุใหม่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

 • การสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง: แทนที่จะเสี่ยงลองทำธุรกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกงอีกครั้ง ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ติดตั้งเครื่องมือป้องกันและจัดการการฉ้อโกงเพื่อช่วยตรวจจับและบล็อกการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง เครื่องมือเหล่านี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกรรมที่พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ช่วยทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าจะลองเรียกเก็บเงินตามแบบแผนล่วงหน้าหรือไม่

โปรดทราบว่าเครือข่ายบัตรกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่คุณลองทำธุรกรรมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายบัตรหลายรายอนุญาตให้ลองเรียกเก็บเงินตามแบบแผนล่วงหน้าได้ 4-6 ครั้งภายในระยะเวลา 15 วันเท่านั้น

วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติธุรกรรม

การมีอัตราการอนุมัติธุรกรรมที่ยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิเสธการชำระเงินที่เป็นศูนย์นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณดำเนินการการชำระเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณติดตามอัตราการอนุมัติธุรกรรมอย่างใกล้ชิด ก็จะสังเกตได้ว่าการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่และเมื่อใดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างเหมาะสม แม้แต่การปรับปรุงเล็กน้อยก็มีผลกระทบมาก กล่าวคือ ธุรกิจขนาดใหญ่บางแห่งมีอัตราการอนุมัติธุรกรรมเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ก็ทำให้มีรายรับเพิ่มเติมหลายล้านดอลลาร์ต่อปี

สิ่งที่คุณทำได้เพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติธุรกรรม มีดังนี้

 • รวบรวมและส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณระบุข้อมูลในคำขอเรียกเก็บเงินให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ธนาคารในการยืนยันว่าเป็นธุรกรรมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลรหัสไปรษณีย์และเลข CVC จะช่วยเพิ่มอัตราการอนุมัติธุรกรรมสำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการชำระเงินให้สูงสุด: หากธุรกิจของคุณกำหนดเวลาการให้บริการในอนาคต โปรดระบุว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อใดและเท่าไร สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการรถเช่าและลูกค้าจองรถเช่าเพื่อใช้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า คุณจะเรียกเก็บเงินในเวลาที่จองหรือเมื่อเช่าเสร็จแล้ว คุณจะเก็บเงินค่ามัดจำจำนวน 10 ดอลลาร์หรือ 100 ดอลลาร์จากวิธีการชำระเงินของลูกค้าหรือไม่ การเก็บเงินจำนวน 10 ดอลลาร์น่าจะเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ แต่หากค่าเช่ามากกว่า 10 ดอลลาร์คุณก็อาจเสี่ยงไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนในภายหลัง ขั้นตอนการชำระเงินที่ดีที่สุดคือความสมดุลระหว่างประสบการณ์ของลูกค้า อัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้า และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ

 • รักษาอัตราการฉ้อโกงให้ต่ำ: ธุรกิจที่มีอัตราการดึงเงินคืนสูง (จำนวนลูกค้าที่โต้แย้งการชำระเงินกับธนาคารมีมาก) จะมีแนวโน้มถูกปฏิเสธมากขึ้น เราแนะนำให้คุณใช้โซลูชันป้องกันการฉ้อโกงแบบแมชชีนเลิร์นนิง เช่น Radar for Fraud Teams ซึ่งให้คุณเลือกได้ว่าจะบล็อกกการชำระเงินที่น่าสงสัยในระดับความรุนแรงใด โดยจะขึ้นอยู่กับค่าความเสี่ยงโดยรวมที่คุณยอมรับได้ เขียนกฎที่ออกแบบเอง และรับสัญญาณบ่งบอกการฉ้อโกงขั้นสูง

 • ยอมรับกระเป๋าเงินดิจิทัล: Apple Pay และ Google Pay นำไปสู่อัตราการยอมรับการชำระเงินที่สูงขึ้น ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ 2 ขั้นตอนที่ให้ลูกค้าป้อนรหัสผ่านหรือ ID ไบโอเมตริก

 • เปิดใช้ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลด้านการชำระเงินของคุณมีบริการระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ ซึ่งจะอัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือต่ออายุใหม่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติและช่วยลดการปฏิเสธการชำระเงิน Postmates มีอัตราการอนุมัติธุรกรรมเพิ่มขึ้น 1.72% จากการใช้ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้มีรายได้ถึง 60 ล้านดอลลาร์

 • ตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินเมื่อจำเป็น: หากธนาคารของลูกค้ารองรับ 3D Secure คุณอาจต้องตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินบางรายการ (เช่น กำหนดให้ลูกค้าต้องพิมพ์ลายนิ้วมือหรือป้อนรหัสผ่าน) ด้วย PaymentIntent API ของ Stripe เราจะอ้างสิทธิ์ในการยกเว้น SCA โดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าให้สูงสุดโดยการขอการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 • ตั้งค่าบัญชี Stripe ในพื้นที่: สร้างบัญชี Stripe ใหม่ในพื้นที่เมื่อคุณขยายธุรกิจไปทั่วโลก ประเทศใหม่ๆ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน API ของ Stripe แบบเดียวกันและสามารถเปิดใช้ได้โดยไม่ต้องดำเนินการทางวิศวกรรมเพิ่มเติม การใช้บริการจัดหาที่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่จะช่วยให้คุณเพิ่มอัตราการยอมรับการชำระเงินได้สูงสุด (เนื่องจากธนาคารมักจะอนุมัติการชำระเงินในประเทศมากกว่า) อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมข้ามพรมแดนและค่าธรรมเนียมจากต่างประเทศได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้ได้หากคุณมีธุรกิจที่มีรายรับจากการเรียกเก็บเงิรตามรอบ กล่าวคือเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นประจำตามรอบหรือใช้ข้อมูลการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม เรายังมีวิธีการเพิ่มเติมที่คุณอาจนำไปใช้เพื่อปรับปรุงอัตราการอนุมัติธุรกรรมสำหรับธุรกิจที่มีรายรับจากการเรียกเก็บเงินตามรอบหรือธุรกิจการสมัครใช้บริการโดยเฉพาะอีกด้วย

 • ทำให้การติดต่อหาลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณมีการชำระเงินที่ไม่สำเร็จเพียงไม่กี่รายการต่อเดือน การโทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อขอให้แก้ไขสถานการณ์จึงทำได้ง่าย (ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการชำระเงินใหม่หรือการอัปเดตข้อมูลการชำระเงิน) อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและคุณต้องรับมือกับลูกค้าหลายร้อยรายที่มีการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ แนวทางนี้ย่อมทำได้ยากขึ้น วิธีที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณคือการส่งอีเมลการชำระเงินที่ไม่สำเร็จอัตโนมัติเมื่อการชำระเงินถูกปฏิเสธ

 • ทดลองระยะเวลาในการลองเรียกเก็บเงินตามแบบแผนล่วงหน้า: ธุรกิจหลายแห่งลองเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมที่ไม่สำเร็จอีกครั้งตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เช่น ทุกๆ 7 วัน (กระบวนการนี้รู้จักกันในชื่อระบบติดตามหนี้) ทดลองใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อเรียนรู้ว่าระยะเวลาเท่าใดมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด หรือค้นหาผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่ทำให้กระบวนการติดตามหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้คุณนำมาปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้

 • สร้างแพ็กเกจการชำระเงินหลายๆ แบบ: หากธุรกิจของคุณได้รับการปฏิเสธการชำระเงินจำนวนมากเนื่องจากเงินของลูกค้าไม่เพียงพอ ให้ลองพิจารณาเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการเพียงแพ็กเกจรายปี ให้ลองสร้างแพ็กเกจรายเดือนหรือราย 3 เดือนเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการกระแสเงินสดของตนได้ดีขึ้น

Stripe ช่วยคุณได้อย่างไร

โซลูชันของ Stripe สร้างรายรับเพิ่มเติมนับพันล้านแก่ธุรกิจต่างๆ ด้วยการช่วยป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องไม่ให้ถูกปฏิเสธ โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของ Stripe พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงป้องกันการปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากการหยุดทำงานของผู้ให้บริการประมวลผลได้ หากบริการของผู้ประมวลผลหยุดทำงาน Stripe จะกำหนดเส้นทางการชำระเงินไปยังการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น Stripe จะเปลี่ยนปริมาณโดยอัตโนมัติเมื่อศูนย์ข้อมูลของ Visa หยุดทำงานเนื่องจากการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ Stripe ยังผสานการทำงานกับเครือข่ายบัตรรายใหญ่ 6 รายทั่วโลก ช่วยลดข้อผิดพลาดในระบบที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งงานระหว่างระบบ และช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของธุรกรรมที่กำหนดได้ดียิ่งขึ้น

Stripe มีฟีเจอร์ให้คุณเลือกใช้เพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติธุรกรรมถึง 4 ฟีเจอร์ ได้แก่ Adaptive Acceptance, Smart Retries, ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ และโทเค็นเครือข่าย

Adaptive Acceptance

Adaptive Acceptance ของ Stripe ใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อเลือกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธโดยบริษัทผู้ออกบัตรในแบบเรียลไทม์ซ้ำอีกครั้ง ก่อนจะส่งการตอบกลับไปยังลูกค้า Stripe จะปรับปัจจัยต่างๆ ในคำขอการชำระเงินแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มโอกาสในการยอมรับ เรียกใช้การทดลองกับธนาคารผู้ออกบัตรหลายสิบแบบในเวลาเดียวกันเพื่อทำความเข้าใจว่าการแก้ไขใดมีแนวโน้มที่จะทำให้การชำระเงินสำเร็จบ้างภายในมิลลิวินาที เช่น สมมุติว่าลูกค้าบางรายในสหราชอาณาจักรพิมพ์รหัสไปรษณีย์ของตนอย่างรวดเร็วลงในแบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินด้วยตัวพิมพ์เล็กโดยไม่เว้นช่องว่าง Stripe จะสังเกตเห็นรูปแบบนี้และทดสอบรูปแบบต่างๆ เพื่อค้นหาว่ารูปแบบรหัสไปรษณีย์บางรูปแบบทำให้มีอัตราการอนุมัติวงเงินที่ดีกว่าแบบอื่นหรือไม่ การเรียกใช้การทดสอบเหล่านี้กับบริษัทผู้ออกบัตรหลายๆ รายในเวลาเดียวกันจะทำให้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเรียนรู้การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสำหรับธนาคารแต่ละแห่งมากที่สุด

ภาพประกอบสำหรับขั้นตอนการทำงานของ Adaptive Acceptance หากการเรียกเก็บเงินถูกปฏิเสธ เราจะใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ และลองเรียกเก็บเงินบางรายการอีกครั้งโดยใช้การกำหนดค่าที่เพิ่มประสิทธิภาพ

Smart Retries

สำหรับธุรกิจที่มีรายรับจากการเรียกเก็บเงินตามรอบ หากถูกปฏิเสธการชำระเงินในตอนต้นของรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะยังมีเวลากู้คืนการชำระเงินนั้นได้ หลายธุรกิจจะพยายามทำธุรกรรมที่ดำเนินการไม่สำเร็จอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเรียกว่าการติดตามหนี้ โดยแนวทางการติดตามหนี้ส่วนใหญ่จะใช้ตรรกะแบบอิงตามเวลาที่เรียบง่ายมากๆ เช่น รอ 7 วันแล้วลองอีกครั้ง จากนั้นรออีก 7 วัน แล้วลองอีกครั้ง แบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ที่ Stripe เราได้สร้างแนวทางที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเรียกว่า Smart Retries โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิงและข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เรามองเห็นทั่วทั้งเครือข่าย Stripe ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทผู้ออกบัตร (เช่น เมื่อธนาคารที่ออกบัตรเปลี่ยนเกณฑ์การตรวจสอบ) ตรวจสอบการอัปเดตข้อมูลบัตร และวิเคราะห์กิจกรรมที่ทำใน Stripe เพื่อดูว่าวิธีการชำระเงินใช้งานได้สำเร็จหรือไม่ จากนั้น Stripe จะใช้ข้อมูลนี้เลือกเวลาที่เหมาะสมในการลองพยายามชำระเงินรายการที่ดำเนินการไม่สำเร็จอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

ระบบจะประมวลผลธุรกรรมต่อไปได้โดยใช้รายละเอียดการชำระเงินที่บันทึกไว้ แม้ว่าธนาคารที่ออกบัตรจะเปลี่ยนทดแทนบัตรใบนั้นแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ Stripe ร่วมมือกับเครือข่ายบัตรและจะพยายามอัปเดตรายละเอียดบัตรที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าได้รับบัตรใบใหม่หรืออัปเดตในทันทีที่มีการใช้บัตรใบใหม่ทำธุรกรรม (เช่น เมื่อเปลี่ยนทดแทนบัตรที่หมดอายุ หรือบัตรที่รายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย) ซึ่งฟีเจอร์นี้ที่เราให้บริการจะทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการของคุณต่อไปได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก ลดภาระของคุณในการรวบรวมรายละเอียดของบัตรใบใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนบัตร และลดโอกาสที่การชำระเงินจะถูกปฏิเสธ

ในสหรัฐอเมริกามีการรองรับการอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติอย่างแพร่หลาย Stripe จึงอัปเดตข้อมูลบัตร American Express, Visa, Mastercard และ Discover โดยอัตโนมัติได้เกือบทั้งหมด ส่วนการรองรับในประเทศอื่นๆ นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การใช้เทคนิคเหล่านี้ ทำให้ Stripe สร้างรายรับเพิ่มให้กับธุรกิจได้หลายพันล้านดอลลาร์ ด้วยการป้องกันการปฏิเสธการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ

โทเค็นเครือข่าย

โทเค็นเครือข่ายคือโซลูชั่นของเครือข่ายบัตรที่สามารถใช้แทนที่หมายเลขบัญชีหลัก (Primary Account Number: PAN) สำหรับการซื้อทางออนไลน์ โดยโทเค็นเครือข่ายของผู้ใช้แต่ละรายจะไม่ซ้ำกัน Stripe ร่วมกับเครือข่ายการชำระเงินต่างๆ เพื่อแปลงข้อมูลที่เก็บ PAN ของผู้ใช้ให้กลายเป็นโทเค็นเครือข่ายและคอยดูแลต่อไปเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แม้ว่าข้อมูลสำคัญของบัตรจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ลูกค้าทำบัตรหาย ทางเครือข่ายจะแจ้งเตือนให้ Stripe ทราบและอัปเดตโทเค็นดังกล่าวโดยตรง เพื่อให้สามารถใช้งานต่อได้โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตน โซลูชั่นโทเค็นเครือข่ายของ Stripe พร้อมให้ธุรกิจใช้งานได้ทันทีผ่านการใช้ Stripe Payments หมายความว่าคุณสามารถรับประโยชน์จากการที่มีอัตราการอนุมัติธุรกรรมเพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องลงมือผสานการทำงานใดๆ เลย ทั้งนี้โทเค็นเครือข่ายสามารถใช้งานร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ ของ Stripe ได้เพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติธุรกรรมให้มากยิ่งกว่าเดิม

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการชำระเงิน

อัตราการอนุมัติธุรกรรม

เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่คุณส่งและเครือข่ายบัตรยอมรับ

ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

ทำงานร่วมกับเครือข่ายบัตรขนาดใหญ่ทั้งหมดเพื่ออัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือบัตรที่ได้รับการต่ออายุของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อลดจำนวนการชำระเงินที่ดำเนินการไม่สำเร็จ

เครือข่ายบัตร

ประมวลผลธุรกรรมระหว่างผู้ค้ากับบริษัทผู้ออกบัตรและควบคุมจุดชำระเงินที่รับชำระด้วยบัตรเครดิต รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับเครือข่าย ตัวอย่างเครือข่ายบัตรได้แก่ Visa, Mastercard และ American Express

รหัสการปฏิเสธการชำระเงิน

ตัวเลข (เช่น "05") หรือวลี (เช่น "expired_card") ที่ใช้แสดงเหตุผลที่ธุรกรรมถูกปฏิเสธ

ไม่ยอมรับ

รหัสการปฏิเสธการชำระเงินที่พบได้บ่อยที่สุด "ไม่ยอมรับ" (Do not honor) หมายถึงการปฏิเสธการชำระเงินโดยทั่วไป ธนาคารที่ออกบัตรจะไม่แจ้งว่าเพราะเหตุใดธุรกรรมจึงถูกปฏิเสธ แต่จะแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแทน

การติดตามหนี้

กระบวนการกู้คืนการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธหรือดำเนินการไม่สำเร็จสำหรับธุรกิจที่มีรายรับจากการเรียกเก็บเงินตามแบบแผนล่วงหน้า

การฉ้อโกง

ธุรกรรมปลอมหรือธุรกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นเมื่อมีคนขโมยหมายเลขบัตรหรือข้อมูลบัญชีกระแสรายวัน และใช้ข้อมูลนั้นมาทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ธนาคารที่ออกบัตร

ธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้แก่ผู้บริโภคแทนเครือข่ายบัตร

การรับชำระเงินในเครือข่าย

เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่ได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธจากธนาคารที่ออกบัตร การปฏิเสธการชำระเงินอาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลประจำตัวล้าสมัย สงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือเงินทุนไม่เพียงพอ

การปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าบริษัทผู้ออกบัตรปฏิเสธการชำระเงิน และหมายความว่าธนาคารของลูกค้าได้ปฏิเสธคำขอธุรกรรม

โทเค็นเครือข่าย

สิ่งที่ใช้แทนข้อมูลสำหรับรับรองการชำระเงินอย่าง PAN ที่เครือข่ายบัตรกำหนดขึ้นและมี Stripe เป็นผู้จัดหาให้

หมายเลขบัญชีหลัก (Primary account number: PAN)

หมายเลข 15 หรือ 16 หลักของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแต่ละใบ

หากพร้อมใช้งานแล้ว โปรดติดต่อเราหรือสร้างบัญชี

สร้างบัญชีและเริ่มรับชำระเงินโดยไม่ต้องทำสัญญาหรือระบุรายละเอียดการธนาคาร หรือจะติดต่อเราเพื่อออกแบบแพ็กเกจที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะก็ได้เช่นกัน