Visualsofts betalningsplattform byggd med Stripe ökar konverteringsgraden med 35 procent

Visualsoft är en e-handelsplattform som hjälper återförsäljare att skapa nätbutiker och tillhandahåller expertis inom prestandadriven digital marknadsföring. Företaget har snabbast webbplatsprestanda bland brittiska e-handelsplattformar och har planer på att expandera till andra regioner.

Använda produkter

    Connect
    Payments
    Elements
    Link
    Billing
Europa
Plattform

Utmaning

I mer än två decennier har Visualsoft erbjudit programvara och digitala marknadsföringslösningar som gör små till medelstora företag konkurrenskraftiga inom hela e-handelssegmentet. Plattformen stöder mer än 1 000 små- och medelstora företag i Storbritannien.

I takt med att Visualsoft expanderade lade företaget till flera betalleverantörer, vilket gav ett fragmenterat och resursintensivt system som var svårt för Visualsofts utvecklingsteam att hantera. För att kunna fortsätta växa behövde företaget implementera ett standardiserat system för behandling av betalningar som det var enkelt för globala återförsäljare att börja använda.

För att uppnå standardisering inom hela betalsystemet – samtidigt som man låter utvecklarna fokusera på sina kärnprodukter – sökte Visualsoft efter en varumärkeslös betalningslösning som var enkel för nya kunder att använda och som var universellt tillgänglig med stöd för globala betalningar. "Vi vill minimera ingångshindren så att människor kan börja använda plattformen", säger Ed Harries, Vice President of Strategic Partners and Payments hos Visualsoft.

Dessutom var betalningsupplevelsen för Visualsofts kunder långsam och tidskrävande, med ett begränsat urval av betalningsmetoder. För att hjälpa företag att öka konverteringarna och intäkterna behövde plattformen inte bara förbättra företagens upplevelse med betalningar, utan också kundens betalningsupplevelse.

Bakom kulisserna förlitade sig Visualsofts ekonomiavdelning på ett föråldrat system för hantering av fakturor och de ville ha en effektivare metod.

Lösning

2022 bytte Visualsoft ut det ursprungliga, fragmenterade betalningssystemet mot Stripe. Man använde Stripe Connect för att lansera sin varumärkesfria lösning, VS Pay, vilket skapade en bättre betalningsupplevelse för företag som använder Visualsoft och för deras kunder när de handlar på nätet.

"Med Stripe Connect har vi kunnat införliva betalningar i våra produktlicenser för att direkt fakturera våra kunder baserat på deras transaktions- och kortbetalningsaktivitet. Den här integrationen effektiviserar vår åtkomst till penningflödet och erbjuder handlare en lösning som de snabbt kan distribuera. Det bidrar till att de kan leverera en förstklassig kundupplevelse", säger Ed.

Visualsoft kunde få in nya intäkter genom kommersialiseringen av plattformen samtidigt som man generellt minskade komplexiteten vid lansering på marknaden. Detta kunde uppnås genom att utnyttja nya innovationer som Stripe erbjuder – exempelvis genom att lyfta över återförsäljarnas förlustskydd till Stripe.

Visualsoft samarbetade med Stripes professionella tjänster för en anpassad implementering som tog tre månader. Teamet hade ett nära samarbete med Visualsoft för att skapa en omfattande implementeringsstrategi i syfte att säkerställa att plattformen skulle erbjuda optimalt värde för Visualsofts kunder.

"Vår implementeringskonsult hjälpte oss med en strategi för att monetarisera kort, direkta utbetalningar och integrerade betalningar i kassan – alltså mycket anpassningsarbete. Det skulle inte ha varit möjligt utan professionella tjänster och det har gett oss enorm flexibilitet som en fristående betalningslösning", säger Ed.

Under vägledning av professionella tjänster fick Visualsoft tryggheten och expertisen att snabba upp sin tidsplan för implementering.

"Deras engagemang för att lansera projektet på marknaden skapade en kulturell förändring inom Visualsoft som gjorde att teknikteamet öppnade sig och samarbetade så att projektet kunde genomföras i snabb takt", säger Ed.

Efter implementeringen av Connect använde sig Visualsoft av Stripes team för Premium Support för att kunna fortsätta fokusera på tillväxt när man onboardade nya kunder. Genom Premium Support lärde sig Visualsoft mer om funktioner i Dashboard för sina anslutna konton och fick också teknisk support under integrationen av nya funktioner. Man fick också utbildning, analyser och rekommendationer för hur man kan optimera sin plattform.

Visualsoft förbättrade betalningsupplevelsen för kunderna genom att implementera Stripes optimerade kassasvit, som innefattar Stripe Elements (en uppsättning flexibla gränssnittskomponenter), mer än 40 betalningsmetoder som visas dynamiskt för varje kund och Link – en säker och snabb kassafunktion som automatiskt fyller i kundernas betalningsuppgifter.

Visualsoft planerade också för att implementera Stripe Billing som sin globala lösning för hantering av fakturor och för att aktivera direkta SaaS-avgifter. Alla de här insatserna var utformade för att förenkla verksamheten i vardagen och bygga en förstklassig upplevelse för företag som använder Visualsofts e-handelslösningar.

Resultat

Godkännandefrekvens på 98 procent med VS Pay ökar konverteringsgraden med upp till 35 procent

Med hjälp av Connect kunde Visualsofts utvecklingsteam lansera VS Pay inom sex månader och plattformen har sedan dess uppnått en godkännandefrekvens på 98 procent. Samtidigt såg återförsäljarpartner en betydande ökning av konverteringsgraden med upp till 35 procent. Denna ökade konverteringsgrad kan tillskrivas den intuitiva betalningsupplevelse som VS Pay tillhandahåller, vilket stärker kundernas förtroende och ökar nöjdheten.

"Genom att använda Stripe har vi inte bara förbättrat vår godkännandefrekvens – det har också förändrat kundupplevelsen i grunden", säger Ed.

Med Payment Element kunde Visualsoft lansera flera betalningsmetoder – inklusive Apple Pay och Google Pay, Afterpay/Clearpay och Klarna – med minsta möjliga insats. Idag görs 25 procent av alla transaktioner via Apple Pay. Dessutom behandlas 13 procent av alla betalningar med Link. Med Link har den tid det tar för en registrerad genomsnittskund att betala minskat till så lite som sex sekunder.

"Stripes optimerade kassasvit håller på att förändra vårt företag. Det är inte bara en fråga om att det ska gå snabbt. Det är förtroendet för betalningsmetoder som Apple Pay och Google Pay som verkligen gör skillnad. När kunderna ser de här alternativen känner de sig trygga. Det hjälper oss att leverera betydligt bättre konverteringsgrader för handlarna", säger Ed.

Ökad effektivitet med Billing

Stripe Billing är ett viktigt steg mot att förbättra Visualsofts interna funktionssätt. Förutom att företagets ekonomiska processer går snabbare kan man också minska friktionen i arbetsflödet.

"Det system vi har idag gör att allt går långsammare. Det skapar onödig friktion för ekonomiteamet. Övergången till Billing är en av de saker som gör att vi kan agera snabbare inom vissa områden och ge våra återförsäljarkunder en bättre upplevelse", säger Ed.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter