Wayflyer implementerar Stripe Issuing för att frigöra drygt 700 miljoner USD i finansiering för växande startup-företag inom e-handel

Wayflyer samarbetar med e-handelsvarumärken runt om i världen för att ge dem den finansiering de behöver för att växa. Med kunder i 11 länder erbjuder företaget snabb, flexibel finansiering från 10 000 USD till 20 miljoner USD, med en skräddarsydd överföringsstruktur och inga dolda avgifter.

Använda produkter

    Payments
    Identity
    Issuing
Globalt
Startup

Utmaning

Wayflyer grundades 2019 för att lösa de finansieringsutmaningar som växande e-handelsföretag står inför. Företaget hjälper startup-företag inom e-handel att få tillgång till finansiering för att bygga upp lagret, öka marknadsföringen eller investera i andra viktiga tillväxtmöjligheter. Wayflyer erbjuder intäktsbaserad finansiering för startup-företag genom att köpa en procentandel av framtida intäkter upp till ett förutbestämt belopp, vilket hjälper till att förhindra utspädning och minimera riskerna. I takt med att kundbasen blev större letade Wayflyer efter ett sätt att sänka kostnaderna för att tillhandahålla finansiering för sina kunder. På så sätt skulle man kunna fortsätta hjälpa tusentals startup-företag inom e-handeln att växa.

Lösning

Wayflyer valde att implementera Stripe Issuing, som gör det möjligt för Wayflyer att utfärda virtuella kort och ge sina kunder ett bekvämt sätt att få tillgång till sin nya finansiering. Wayflyer använder också Stripe Identity för att verifiera användaridentiteter och förhindra bedrägerier innan man erbjuder och ger ut medel via sina virtuella kort.

Stripes intuitiva API:er och detaljerade dokumentation gav Wayflyer en smidig onboarding-upplevelse. ”När det gäller utrullningen av Stripe Issuing till kunderna var hela processen nästan helt perfekt från den dag då vi aktiverade det. Issuing-kortet finns redan klart för användning på deras konto: de har finansiering med det belopp de behöver för det pris de vill betala”, säger Niall Gormley, COO hos Wayflyer.

Resultat

Stripe Issuing gör det möjligt för Wayflyer att dela interchange-intäkter från kortanvändning, som man ger tillbaka till sina kunder som en rabatt på deras lånevillkor. Kunderna kan i sin tur använda det extra kapital de sparar på lägre låneavgifter till att återinvestera i sina företag och få dem att växa.

Hittills har Wayflyer kunnat erbjuda 700 miljoner USD i total utlåning genom drygt 2 100 kontantförskott till handlare. Med hjälp av Stripe Issuings virtuella kort kan Wayflyers kunder nu få omedelbar tillgång till den finansiering de behöver.

Wayflyer ville ha en partner som betjänade flera internationella regioner för att ha möjlighet att expandera i framtiden. Wayflyer är övertygade om att Stripes breda internationella närvaro kommer att hjälpa företaget att expandera snabbt och enkelt i takt med att man tar sig in på nya marknader.

Vi har kunnat ordna finansiering för kunder mycket snabbt efter att de har samtyckt till våra villkor: vissa företag använder till och med medlen samma dag som de får dem. Med Stripe kan vi ge omedelbar åtkomst till mer finansiering med bättre villkor, vilket är vad om driver tillväxten för våra kunders företag.

Niall Gormley, COO

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter