Whimsical använder Stripe Climate för att varje dollar ska räknas i deras åtagande för att motverka klimatförändringen

Whimsical erbjuder en enhetlig arbetsyta för att utveckla idéer och hantera projekt med hjälp av dokument, flödesscheman, mind maps och mycket annat. Företaget har också integrerat etik och hållbarhet i sin affärsstrategi och här ingår donationer för att motverka klimatförändringen. Men företaget ville göra mer. Därför började man samarbeta med Stripe Climate för att automatiskt skänka 1 procent av intäkterna till nästa generations teknik för koldioxidupptag, som redan är granskad och godkänd.

Använda produkter

    Payments
    Climate
    Billing
    Invoicing
Nordamerika
Startup

Utmaning

När Whimsicals medgrundare Kaspars Dancis och Steve Schoeffel började bygga upp sitt företag ville de att det skulle handla om mer än pengar. Företagets produkter hjälper anställda att kommunicera mer effektivt och arbeta snabbare, men grundarna ville också tydligt visa hur företaget bedriver sin verksamhet och varför.

”Vi sätter etik högre än tillväxt och vinst”, skrev Dancis, som är VD, i ett blogginlägg. ”Alla beslut vi fattar utgår från ett långsiktigt perspektiv. Den fråga vi ställer oss är: hur sannolikt är det att vi kommer att ångra det aktuella beslutet om 10 år.”

Detta långsiktiga perspektiv gjorde att Whimsical började fokusera på miljön, eftersom medgrundarna anser att det är allas ansvar att hjälpa till att motverka klimatförändringen. Företaget skänkte till en början 5 000 USD till Eden Reforestation Projects, men ville koppla företagets tillväxt till dess klimatpåverkan. Men eftersom man varken hade tid eller resurser att grundligt undersöka, sätta sig in i och validera olika alternativ för klimatinvesteringar behövde Whimsical ett enklare sätt att granska potentiella mottagare och göra återkommande donationer.

Lösning

Istället för att försöka utvärdera och välja värdiga klimatförändringsinitiativ valde Whimsical Stripe Climate som en snabbare och mer effektiv lösning. Med Stripe Climate kan plattformar enkelt bidra med en liten del av sina intäkter för att bidra till att skala upp nya tekniker för koldioxidupptag. Plattformar kan sedan dela sina klimatåtaganden med kunderna och vara helt säkra på att alla bidrag går till vetenskapligt utvärderade projekt.

I ett blogginlägg på Whimsicals webbplats beskrev Jānis Peisenieks, teknikchef hos Whimsical, företagets hållbarhetsarbete: ”Vi tycker att idén om att ge tillbaka är oerhört spännande. Därför har vi fattat beslutet att bli en del av Stripe Climate och bidra med 1 procent av våra intäkter för att hjälpa till att motverka klimatförändringen.”

Företaget beskrev vidare varför man beslutat att samarbeta med Stripe Climate:
- Stripe gör det enkelt för Whimsical att bidra genom automatiska avdrag från deras Stripe-konto utan att det krävs några insatser.
- Whimsical har förtroende för Stripe eftersom företaget förlitar sig på Stripe Payments och har hjälpt till att testa Stripes produkter i betaversion. Teamet såg att Stripes fokus på kundernas framgång och öppenheten hos Stripe Climate gav ytterligare garantier om att alla donationer går till värdiga mottagare.
- Stripe passar in i Whimsicals filosofi om att investera i långsiktiga strategier och Stripe bidrar till att tekniker för koldioxidupptag förbättrar resultatet och sänker kostnaderna.

Resultat

Whimsical bidrar nu med 1 procent av sina totala intäkter till Stripe Climate, vilket motsvarar drygt 50 000 USD i totala donationer hittills. Genom att bygga vidare på sina värderingar om etik, hållbarhet och långsiktig nytta har Whimsical på ett smidigt sätt kopplat samman företagets framgångar med sitt åtagande för miljön.

Drygt 50 000 USD i totala donationer

För många företag kräver det större insatser att välja vad man ska skänka pengar till än man har tid för, också när det gäller viktiga initiativ. Whimsical förlitar sig på att Stripe Climate granskar olika projekt och hanterar donationsflödet så att Whimsical kan fokusera på att få företaget att växa och på så sätt öka möjligheterna att påverka.

”Vi behöver inte göra något annat än att bygga en fantastisk produkt för att bidra (till Stripe Climate)”, skrev Peisenieks.

1 procent av de årliga intäkterna skänks genom Stripe Climate

Whimsical anser att det är allas ansvar att motverka klimatförändringen – från regeringar till enskilda individer och företag. Med hjälp av Stripe Climate kan Whimsical maximera den påverkan som varje dollar man bidrar med får, istället för att avsätta en viss summa för att betala för interna omkostnader.

”Varje slant spelar roll”, skrev Peisenieks. ”Stripe har valt att investera i nästa generations teknik för koldioxidupptag och betala lite extra för att vara tidigt ute i syfte att bidra till att tekniken utvecklas och blir mindre dyr.”

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter